Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Dyrendalsgata 2

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 744

Løpenummer i 1901 matrikkel: 539

Matrikkelnummer: 858b2

Gårds og bruksnummer: 66/455

Eiendommen merket 744 på dette kartet fra 1905 er matrikkel 858b2. (nummeret 744 er løpenummeret i matrikkelen i 1901)

 

* 1954

 

Utdrag fra panteregister:

Hjemmelsbegjæring av 13/5-1954 fra Ludvig Johannesens arvinger: 1) Anna Johannesen 2) Esther Gustavsen, 3) Christian Sødring 4) Harriet Karlsen 5 Asbjørn Olsen og 6) Andreas Olsen, forsåvidt angår denne eiendom til verdi kr. 4.000,- Dbf: 14/5 1954 Grbf: 18/5-1954

Skjøte, dat. 11/5-1954 fra do. arvinger til Halden kommune på d.e. for kr. 8000,- Dbf: 14/5 1954 Grbf: 18/5 54

 

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har kun en stemmeberettiget på denne adressen.

 

* 1923

Utdrag fra panteregister:

Fullmakt fra John A. Borg til Anna Johannesen til pa hans vegne å undertegne skjøte på mtr. no. 858b2 tinglyst 12 juni 1823.

Skjøte fra Ludvig Johannesen, Anna Johannesen, Oskar E. Olsen og Anna Johannesen på vegen av John A. Borg iflg foranst. fullmakt, som iflg. påtegnet attest er eneste og myndige arvinger efter Andreas Johannesen og hustru Martine som begge er døde til Ludvig Johannesen pa d.e. for kr, 2400,- Dat 14/5 1923 (Iflg. kartforretning av 10/10 1902 og opmålingsforetning av 1/11 1921 er tomten 483 m²) tinglyst 12 juni 1923.

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Johannesen, / Johansen Johan Ludvig
1864
murarbeider Reisigers gate 2
Johannesen, / Johansen Anna Elisabeth
1870
husbestyrerinde Reisigers gate 2

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det en boenhet på denne adressen.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Johan Ludvig Johannesen
1
1864-04-28
Fr. hald - hp ug Murerarbeider.
002 Anna Elisabeth Johannesen
1
1870-06-28
Fr. hald - søster ug Styrer huset for bror.

 

 

* 1912

 

Diamantbryllup i Fredrikshald.

Tirsdag den 12. ds feiret to af vor menigheds mest agtede medlemmer, tømmermand Andreas Johannesen og hustru Inger Martine, sit diamantbryllup. Trods sin høie alder, han er nemlig over 86 aar og hun over 84 - saa er de begge raske og rørige og er i kirken hver søndag.

 

Dette er bare et lite utdrag av artikkelen i "Kristelig tidende". Hele artikkelen kan leses på Nasjonal biblioteket sine nettsider (side 6)

 

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på en etasje pluss et uthus og bryggerhus på eiendommen.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
to rom og kjøkken kr 226 pr aar
         
001 Andreas Johannesen
1
1826-11-04
Aremark b hf g Havnearbeider
002 Inger Marthine Johannesen
1
1830-05-18
Tistedalen b hm g hustru
003 Johan Ludvig Johannesen
1
1864-04-28
Fredrikshald b s ug Murerarbeider
004 Anna Elisabeth Johannesen
1
1870-06-28
Fredrikshald b d ug Husgjerning
005 Asbjørn Olsen
1
29.11.1908
Id mt b ug søn

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Johansen Andreas
1825
snedker
Johansen Anna Elisabeth
1870
pige
Johansen Inger Martine
1830
g.m. snedker
Johansen Johan Ludvig
1864
stuerarbeider

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Ousstrædet Snedker Andreas Johannesen 2.000 2.680  

 

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi et våningshus på en etasje, uthus, vedskur og "privet" på eiendommen. Andreas Johannesen har registrert at han har trettini høner.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Andreas Johannessen
1
1825
Aremark Sm b hf g Snedker for Fr.halds Kommune
002 Inger Martine Johannessen
1
1829
Fredrikshald kjøpstad* b hm g Husbagning
003 Johan Ludvig Johannessen
1
1864
Fredrikshald kjøpstad* b s ug Stuerarbeider
004 Anna Elisabet Johannessen
1
1870
Fredrikshald kjøpstad* b d ug Gaar Husmoderen tilhaande

 

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 var det fem personer på matrikkelen.

 
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand
 
       
001 Andreas Johannessen
1824
Aremark - Familiens overhode g
002 Martine Inger Johannessen
1829
Tistedalen - Hustru g
003 Anna Johannessen
1870
Fredrikshald - Datter ug
004 Nathalie Marie Johannessen
1885
Billingsfors Sverige - datterdatter -
005 Johan Albin Johannessen
1887
Fredrikshald - Besøgende, Sønnesøn -

 

 

* 1885

Folketellinga i 1885 oppgir A. Johannesen som eier av en matrikkel hvor det da bor seks personer.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Andreas Johanesen
1826
Bjerkebek Aremark - - - Tømmermand
002 Enger Martine Johanesen*
1831
Tistedalen Ide - Hustru - -
003 Ludvig Johanesen
1864
Fredrikshald - - - Snedker (lerling)
004 Anna Elisabet Johanesen
1870
Fhald - - - Jemme hos Forældrene
005 Karl Petter Wallør
1860
Fhald - - - Klyver
006 Emma Eliassen
1859
Frhald - - - Sypige

 

 

* 1881

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Nils Stubs Gade og Peder Normans Gade Snedker Andreas Johannesen 1.200 1.840  

 

 

* 1875

Folketellinga i 1875 har disse personene på matrikkelen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Andreas Johannesen
1
1826??
Aremark b hf g Tømmermand
002 Martine Johannesen
1
1831
Tistedalen b hm g Ds. Hustru
003 Laura Johannesen
1
1855
Fr.hald b d ug Sypige
004 Ludvig Johannesen
1
1863
Fr.hald b s ug -
005 Marie Johannesen
1
1867
Fr.hald b d - -
006 Anna Johannesen
1
1870
Fr.hald b d - -
007 Carl Valleur
1
1861
Fr.hald b Logerende - Pleiebarn

 

 

* 1865

Folketellinga i 1865 har regsitrert matriklene 858a, 858b og 858c på et skjema. Tar her med bare de som er oppført i Husnr. 4.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
018 Andrias Johannesen
4
40
Marker Prgj. - Husfader g Huus Tømmermand
019 Inger Martine Johannesen
4
35
Ide Sogn - Kone g -
020 Laura Elise Johannesen
4
11
Frederikshald - Datter ug -
021 Johan Ludvig Johannesen
4
2
Frederikshald - Søn ug -
022 Carl Petter Valør
4
5
Frederikshald - Fostersøn ug -

 

 

* 1857

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Gabriel Sørensen til Andreas Johannesen paa en opmaalt Andel af Løkken Matr. 858b, hvilken Andel er given Matr 858b2 dateret 4. og thinglæst 19 Mai 1857.

 

 

 

Sist oppdatert 02.03.2024 14:08