Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Elvegata 1

 

 

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 246

Løpenummer i 1901 matrikkel: 173

Matrikkelnummer: 151b

Gårds og bruksnummer: 160/300

 
Foto: SW 9.februar 2003
  Bildet er tatt i 1949 av arkitektkontoret Gegenbach og Mollø-Christensen.
 

 

* 2019

 

* 2011

 

* 2004

 

* 2003

 

* 2000

 

* 1996

 

* 1992

 

* 1989

 

* 1978

 

* 1975

 

* 1974

 

* 1973

 

* 1969

 

* 1965

 

* 1964

 

* 1960

 

*1957

 

* 1954

 

 

* 1953

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Elvegata 1.

 

* 1940

 

* 1935

 

* 1934

 

Referatet fra rettsaken fortsetter over flere sider i Halden Arbeidrblad 6. juni 1934.

Les hele referatet på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

* 1928

 

* 1927

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Andersen Abla
1849
Enkefru Elvegata 1
Andersen Amanda 
1879
g.m. montør Elvegata 1
Andersen Anders Viktor
1875
montør Elvegata 1
Jakobsen  Karoline Bolette
1860
enkefrue Elvegata 1
Larsen  Helga Johanne
1902
husmor Elvegata 1

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det fire boenheter i Elvegata 1.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Anders Viktor Andersen

01

1875-08-19

Fredrikshald

-

hp

g

Kabelmester. Fredrikshalds Elektricitetsverk

002 Amanda Andersen

01

1879-09-23

Illsæter Sverige

-

hu

g

husmor

003 Ragnvald Viktor Hjelm Andersen

01

1904-05-07

Fredrikshald

-

s

!!

Skolepligtig

004 Eugen Arthur Hjelm Andersen

01

1908-04-12

Fredrikshald

-

s

-

Skolepligtig

005 Lilly Asta Udberg (Andersen)

01

1913-12-17

Fredrikshald

-

d

-

-

001 Kristian Thomassen Haug

02

1882-07-23

Tistedalen

-

hp

g

Jernbanekonduktør

002 Olga Natalie Haug

02

1885-05-09

Sponviken, Berg

-

hu

g

Husmor

003 Ruth Idunna Haug

02

1909-11-27

Tistedalen %Id% Fr.hald

-

d

ug

-

004 Ella Gudrun Haug

02

1912-06-09

Tistedalen %Id% Fr.hald

-

d

ug

-

001 Karoline Bolette Jakopsen

03

1860-06-21

Berg

-

hp

e

Hjelpekone paa Faalkekjøkene

002 Karen Magdalene Jakobsen

03

1897-09-16

Fredrikshald

-

d

ug

Tjenestepike

003 Helgea Johane Jakopsen

03

1902-01-08

Fedrikshald %Fedriksal%

-

d

ug

Paalgegerske %Paalegrsk% ved trykerei

004 Kristian Kiel Jakobsen

03

1902-11-13

Fredrikshald

-

s

ug

Volontør

001 Abla Andersen

01

1848-10-15

Pres??p (Skee sogn) Sverige

-

hp

e

pensjon

 

 

 

* 1919

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Abla Andersen til kabelmester Anders Viktor Andersen for Kr. 10000,- indeholde forskjellige bestemmelser og hvor sælgersken forbehodler sig frit hus og lys i gaarden for sin levetid. Hvis hun flytter skal kjøperen tilsvare hende kr 12,- per måned som betales forskudsvis hver 1.ste i maaneden. Denne rettighet sættes til kr. 144 pr aar eller kr. 720 i 5 aar. Denne bestemmelse hviler som pant paa eiendommen og tilkommer optimeret eftersom bedre heftelser indfries eller avdrages. dat 16.juni 1919. (iflg maalebrev av 31/8-16 indeholder eiendommen 251 m²) Tinglyst 20 juni 1919

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller at det var et våningshus på to etasjer og en bakgård på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus kjeller 7,50 kr pr mnd          

Olaf Kristian Johannessen(mann)

1881-08-08

Id

hf g Dagarbeider

Fredrikshald: Elvegata

1910-12-01

Julie Johannessen(kvinne)

1884-09-14

Berg

hm g Hustru

Fredrikshald: Elvegata

1910-12-01

Anna Marget Johannessen*(kvinne)

1909-02-28

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Elvegata

1910-12-01

Amalie Andersen(kvinne)

1860-03-20

Id

Moder e Forskjelligt arbeide

Fredrikshald: Elvegata

1910-12-01

Forhus 1.etg 12 kr pr mnd          

Anders Viktor Andersen(mann)

1875-08-19

Fredrikshald

hf g Elektrikker montør

Fredrikshald: Elvegata

1910-12-01

Amanda Andersen(kvinne)

1879-09-23

Høgsæter Sverige

hm g hustru

Fredrikshald: Elvegata

1910-12-01

Ragnvald Viktor Hjelm Andersen(mann)

1904-05-07

Fredrikshald

s ug søn

Fredrikshald: Elvegata

1910-12-01

Eugen Arthur Hjem Andersen(mann)

1908-04-12

Fredrikshald

s ug søn

Fredrikshald: Elvegata

1910-12-01

Forhus 1.etg 14 kr pr mnd          

Olaf Johannesen Malkersrød(mann)

1869-07-23

Fredrikshald

hf g Cellulosearbeider

Fredrikshald: Elvegata

1910-12-01

Alma Malkersrød*(kvinne)

1873-07-30

Aremark

hm g Hustru

Fredrikshald: Elvegata

1910-12-01

Hildegard Marie Malkersrød*(kvinne)

1907-06-01

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Elvegata

1910-12-01

Johan Sigurd Malkersrød*(mann)

1909-01-18

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Elvegata

1910-12-01

!! Malkersrød*(mann)

1910-11-11

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Elvegata

1910-12-01

Forhus kvistleilighet 7 kr pr mnd          

Abla Andersen(kvinne)

1848-10-15

Skee Sverige

hm e huseierske

Fredrikshald: Elvegata

1910-12-01

Jacob Arthur Andersen Hjelm(mann)

1883-08-01

Fredrikshald

s ug Bakersvend

Fredrikshald: Elvegata

1910-12-01

Forhus kvistleilighet 10 kr pr mnd          

Sofie Olsen(kvinne)

1865-11-07

Torpedalen Berg sogn

hm e vaskekone

Fredrikshald: Elvegata

1910-12-01

Halvor Olsen(mann)

1893-08-01

Fredrikshald

s ug kjøregut

Fredrikshald: Elvegata

1910-12-01

Dagny Olsen(kvinne)

1896-09-29

Fredrikshald

d ug huslig syssel

Fredrikshald: Elvegata

1910-12-01

Sigurd Olsen(mann)

1899-11-30

Fredrikshald

s ug visergut

Fredrikshald: Elvegata

1910-12-01

Bakbygning 1.etg 6 kr pr mnd          

Marie Johannesen(kvinne)

1840-07-10

Sverige

hm e f. understøttet

Fredrikshald: Elvegata

1910-12-01

Bakbygning 2.etg 12 kr pr mnd          

Gustav Emil Andersen(mann)

1876-06-05

Sverige

hf g Stenhugger gatesten

Fredrikshald: Elvegata

1910-12-01

Andrea Barette Andersen(kvinne)

1864-05-05

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Elvegata

1910-12-01

Karla Alvilde Marie Gustavsen(kvinne)

1895-06-25

Fredrikshald

d ug Skofabrikarbeiderske sliper

Fredrikshald: Elvegata

1910-12-01

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Abla
1849
huseierske
Andersen Andreas
1875
elektriker
Andersen Petter
1850
stuer
Aronsen Johan
1871
matros
Aronsen Marie
1866
g.m. matros
Bakke Anna Nilsen
1861
Syerske
Bakke Oskar
1862
stuer
Hermansen Hilmer
1870
arbeider
Hermansen Mathilde
1862
g.m. arbeider
Johannesen Anders
1875
bruskjører
Johannesen Andreas
1833
arbeider
Johannesen Marie Stina
1840
g.m. arbeider
Olsen Olaus
1863
ølkjører
Olsen Sofie
1863
g.m. ølkjører
Svendsen Sofie
1864
tjenestepige
Thoresen Thrine
1840
spiseværtinde

 

 

* 1901

I matrikkelen fra 1901 var Skibst. Jacob Andersens enke oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 9.000 kr. og var branntaksert til 10.200 kr.


* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med en bygning med syv leiligheter fordelt på to etasjer.
ett rom i kjeller
Johan Arons. hf g Stuert, med Seilskibe søman 1871 Sponvigen Sm
Marie Arons. hm g husmor 1866 Sanne sognet Sverige
Henderejete Arons. d ug ingen 1890 Krokenebet Sm E: Fornavn rettet til: Hendriette
Kalla Arons. d ug ingen 1892 Krokenebet Sm E: Fornavn rettet til: Karla
Susana Arons. d ug ingen 1892 Krokenebet Sm
Anna Arons. d ug ingen 1894 Krokenebet Sm
Kal Johan Arons. s ug ingen 1896
Joan Sigurd Arons. s ug ingen 04.06.1900 E: Fornavn rettet til: Johan

Et kvistværelse og kjøkken
Anton Bakke hf g Høvliarbeider 1822
Grette Bakke hm g Husmor 1832
Anna Bakke d ug Kaabefabriken hos Hofgaard 1864
Oskar Bakke s e Stuer 1862
Karl Bakke s ug ingen 1893
Gustav Bakke s ug ingen 1895

To rom og kjøkken i 1.etg
Lorntz Eliass. hf g Brovogter paa Jernbanen 1857 Id Sm
Otilde Eliass. hm g Hustru 1861
Sigrid Eliass. d ug Setterske i Amtstidende 1882
Marta Eliass. d ug Tjenestepige 1884 midlertidig fraværende bor i Frhald hos Fiskehandler Andersen
Einar Eliass. s ug Visegut hos Pølsemager Daniels. 1886
Tora Eliass. d ug Avisbud for Amttidende 1888
Aagot Eliass. d ug Skolebarn 1890
Alf Eliass. d!! ug Skolebarn 1893
Enok Eliass. s ug Barn 1895
Otilde Eliass. d ug Barn 1897

To rom og kjøkken i 2.etg
Trine Thores. hm e Spiseforretning 1840
Sigrid Thores. d ug Ingen 1884

Tre rom og kjøkken i 1.etg
Abla Anders. hm e Bestyrer Gaarden 15.09.1849 Shee Sogn Velle hered
Anders Victor Anders. s ug Arbeider ved Elektricitetverke 19.08.1875
Jakob Arthur Anders. s ug Bager læring hos Haagensen 01.08.1883
x Johan Karls. el ug Stuer Arbeider 1865
x Peder Anders. el ug Stuer Arbeider 1851

To rom og kjøkken i 2.etg
Johan Aksel Bjerk hf g Stenhugger Idefjorden 1856 Stokholms læn Sverige
Anna Marie Bjerk hm g Husmor 1864 Bohuslæn Sverige
Knut Bjerk s ug Ingen 1894 Lysekiel Sverige

ett rom og kjøkken i 1.etg
Elen Anders. hm e Spiseforretning 1832 Id Sm
x Edvin Halvors. el ug Stuerarbeider 1854
Marie Ols. Datter ug ingen 1887

 

* 1891

I følge kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1890 til 1901 (side 12 Nr.49) dør skipsverftstømmermann Jacob Andersen i Elvegata den 8.august 1891. Dødsårsaken er innført som Anemia perniciosa. I følge samme kirkebok var han født i Sverige i 1842.

 

Ved folketellinga i 1891 bor det trettisyv personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Jacob Andersen(mann)

1842

Sverige

Familiens overhode g

Fredrikshald: Skomagerstradet Lb 246

1891-01-01

Abla Andersen(kvinne)

1847

Bohuslän, Sverige

Hustru g

Fredrikshald: Skomagerstradet Lb 246

1891-01-01

Anders Victor Andersen(mann)

1875

Fredrikshald

Søn ug

Fredrikshald: Skomagerstradet Lb 246

1891-01-01

Olaf Martin Andersen(mann)

1877

Bohuslän, Sverige

Søn ug

Fredrikshald: Skomagerstradet Lb 246

1891-01-01

Jakob Arthur Andersen(mann)

1883

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: Skomagerstradet Lb 246

1891-01-01

Marie Olivia Andersen(kvinne)

1887

Fredrikshald

Datter

Fredrikshald: Skomagerstradet Lb 246

1891-01-01

Anna Mathilde Andersen(kvinne)

1890 mars

Fredrikshald

Datter

Fredrikshald: Skomagerstradet Lb 246

1891-01-01

Hans Martin Jensen(mann)

1855

Id

Familiens overhode g

Fredrikshald: Skomagerstradet Lb 246

1891-01-01

Anne Marie Jensen(kvinne)

1859

Spanvegen i Berg (Sml)

Hustru g

Fredrikshald: Skomagerstradet Lb 246

1891-01-01

Gustav Adolf Jensen(mann)

1881

Tönsberg

Søn

Fredrikshald: Skomagerstradet Lb 246

1891-01-01

Hjalmar Martinius Jensen(mann)

1883

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: Skomagerstradet Lb 246

1891-01-01

Borghild Martine Jensen(kvinne)

1887

Fredrikshald

Datter

Fredrikshald: Skomagerstradet Lb 246

1891-01-01

Alf Omor Jensen(mann)

1889 juli

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: Skomagerstradet Lb 246

1891-01-01

Oktavie Petronelle Billing(kvinne)

1872

Sponvigen i Berg.

enslig Logerende ug

Fredrikshald: Skomagerstradet Lb 246

1891-01-01

Johan Edvard Karlsen(mann)

1860

Bohuslän, Sverege

Familiens overhode g

Fredrikshald: Skomagerstradet Lb 246

1891-01-01

Anna Kristine Karlsen(kvinne)

1861

Elfsborgs Län, Sverige

Hustru g

Fredrikshald: Skomagerstradet Lb 246

1891-01-01

Johan Petter Jensen(mann)

1853

Id

Familiens overhode g

Fredrikshald: Skomagerstradet Lb 246

1891-01-01

Johanne Kristine Jensen(kvinne)

1854

Fredrekshald

Hustru g

Fredrikshald: Skomagerstradet Lb 246

1891-01-01

Lovise Martine Jensen(kvinne)

1877

Fredrikshald

Datter

Fredrikshald: Skomagerstradet Lb 246

1891-01-01

Marie Kristine Jensen(kvinne)

1879

Fredrikshald

Datter

Fredrikshald: Skomagerstradet Lb 246

1891-01-01

Jens Fredrik Jensen(mann)

1881

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: Skomagerstradet Lb 246

1891-01-01

Karl Viktor Emanuel Jensen(mann)

1883

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: Skomagerstradet Lb 246

1891-01-01

Valborg Josefine Jensen(kvinne)

1885

Fredrekshald

Datter

Fredrikshald: Skomagerstradet Lb 246

1891-01-01

Halvor Norman Jensen(mann)

1888

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: Skomagerstradet Lb 246

1891-01-01

Arnt Vilhelm Jensen(mann)

1890 juni

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: Skomagerstradet Lb 246

1891-01-01

Anton Nilsen Bakke(mann)

1818

Fredrikshald

Familiens overhode g

Fredrikshald: Skomagerstradet Lb 246

1891-01-01

Grethe Bakke(kvinne)

1832

Thune

Hustru g

Fredrikshald: Skomagerstradet Lb 246

1891-01-01

Nils Karl Bakke(mann)

1860

Fredrikshald

Søn ug

Fredrikshald: Skomagerstradet Lb 246

1891-01-01

Anna Karoline Mathilde Bakke(kvinne)

1864

Fredrikshald

Datter ug

Fredrikshald: Skomagerstradet Lb 246

1891-01-01

Emelie Jørgine Bakke(kvinne)

1870

Fredrikshald

Datter ug

Fredrikshald: Skomagerstradet Lb 246

1891-01-01

Sofie Amalie Nilsen(kvinne)

1853

Farsund

Familiens overhode g

Fredrikshald: Skomagerstradet Lb 246

1891-01-01

Bolette Helene Nilsen(kvinne)

1887

Brocklin, America

Datter

Fredrikshald: Skomagerstradet Lb 246

1891-01-01

Hans Jörgen Nielsen(mann)

1889 sept.

Brocklin, America

Søn

Fredrikshald: Skomagerstradet Lb 246

1891-01-01

Otilde Knudsen(kvinne)

1873

Fredrekshald

Logerende hørende til Familien ug

Fredrikshald: Skomagerstradet Lb 246

1891-01-01

Andreas Johannesen(mann)

1833

Elfsborgs Län, Sverige

Familiens overhode g

Fredrikshald: Skomagerstradet Lb 246

1891-01-01

Maja Stina Johannesen(kvinne)

1840

Bohuslän, Sverige

Hustru g

Fredrikshald: Skomagerstradet Lb 246

1891-01-01

Alma Victoria Johannesen(kvinne)

1884

Fredrikshald

Datter

Fredrikshald: Skomagerstradet Lb 246

1891-01-01

 

* 1885

Folketellinga i 1885 oppgir Jakob Andersen som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Olaf Gunerius Amundsen(mann)

1885!!

Chr.ania

Fyrbøter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Klaus Arvid Olsen(mann)

1885

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Jakob Andersen(mann)

1842

Naverstad Prestegjeld Sverige

Skibstømmermand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Abla Andersen(kvinne)

1848

Skje prestegjeld Sverige

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Aders Vigtor Andersen(mann)

1875

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Olaf Martin Andersen(mann)

1877

Skje prestegjeld Sverige

Søn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Jakob Artur Andersen(mann)

1883

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Lauritz Halvorsen Sand(mann)

1862

Ide præstegjeld

Stationsbetjent

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Lorntz Hennrik Halvorsen(mann)

1860

Ide præstegjeld

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Nikoline Marie Amundsen(kvinne)

1862

Moss

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Kristian Fredrik Lind(mann)

1820

Soler prestegjeld

Hjulmager

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Lovise Lind(kvinne)

1820

Blakker prestegjeld

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anton Nilsen Bakke(mann)

1817

Fredrikshald

Fiskopkjøber

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Grete Bakke(kvinne)

1832

Tune præstegjeld

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Nils Karl Bakke(mann)

1861

Fredrikshald

Søn Fiskopkjøber

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Aaskar Bakke(mann)

1862

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ana Karoline Mathilde Bakke(kvinne)

1864

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anders Marinius Bakke(mann)

1866

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Emilie Jørgine Bakke(kvinne)

1870

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johane Olsen(kvinne)

1822

Kvile prestegjeld Sverige

Beskjeftiget pa Ankerskearbejderhus

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Martine Olsen(kvinne)

1866

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Frank Oskar Olsen(mann)

1870

Fredrikshald

Skjømand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Jens Lindrot(mann)

1840

Mon?? prestegjeld Sverige

Skreder

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johanne Mathilda Lindrot(kvinne)

1841

Jelstad prestegjeld Sverige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Oskar Lindrot(mann)

1875

Gjønkøping prestegjeld

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karl Emanuel Lindrot(mann)

1881

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Artur Nartarnal Lindrot(mann)

1883

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karl Oliver Olsen(mann)

1860

Næsing prestegjeld Sverige

Maler

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hilda Matilde Olsen(kvinne)

1858

Næsing prestegjeld Sverige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Oline Andersen(kvinne)

1853

Næsing prestegjeld Sverige

Handlende

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Olga Marie Andersen(kvinne)

1871

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Helga Elise Andersen(kvinne)

1877

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Magda Salote Andersen(kvinne)

1879

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marie Magnusen(kvinne)

1871

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1884

 

* 1881

Utdrag fra panteregister:

Skjøde af do. (Peter Nielsen) til Skibstømmermand Jacob Andersen paa d.E., dat 18. og tinglæst 25. Februar 1881

 

* 1879

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Skræddermester Christian Andersen til Skibstømmermand Peter Nielsen paa Mrn. 151b med Tomt og Tilliggender, dat 1. og tinglæst 4. marts 1879

 

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har oppført Skrædder Christian Andersen som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på kroner 5000 og en branntakst på 4720 kroner.

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 er Skrædder Christian Andersen registrert som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Christian Andersen(mann)

1816

Høland

hf g Skrædder

Fredrikshald: Skomagerstrædet

1875-12-31

Petronelle Amundsdatter(kvinne)

1833

Berg

Kone g Af Manden

Fredrikshald: Skomagerstrædet

1875-12-31

Josefine Andersen(kvinne)

1851

Berg

d ug Faderen

Fredrikshald: Skomagerstrædet

1875-12-31

Carl Anton Andersen(mann)

1854

Fhald

s ug Skræddersvend

Fredrikshald: Skomagerstrædet

1875-12-31

Olaf Andersen(mann)

1854

Fhald

s ug Jongmand

Fredrikshald: Skomagerstrædet

1875-12-31

Christiane Andersen(kvinne)

1858

Fhald

d ug Faderen

Fredrikshald: Skomagerstrædet

1875-12-31

Ludvig Andersen(mann)

1860

Fhald

s ug Kahytjong

Fredrikshald: Skomagerstrædet

1875-12-31

Magdalene Andersen(kvinne)

1862

Fhald

d ug Faderen

Fredrikshald: Skomagerstrædet

1875-12-31

Christian Andersen(mann)

1866

Fhald

s ug Faderen

Fredrikshald: Skomagerstrædet

1875-12-31

Johannes Andersen(mann)

1868

Fhald

s ug Faderen

Fredrikshald: Skomagerstrædet

1875-12-31

Josef Andersen(mann)

1872

Fhald

s ug Faderen

Fredrikshald: Skomagerstrædet

1875-12-31

Anton Bakke(mann)

1822

Fhald

hf g Fiskehandler

Fredrikshald: Skomagerstrædet

1875-12-31

Grete Gundersdatter(kvinne)

1833

Thunø

Kone g Af Manden

Fredrikshald: Skomagerstrædet

1875-12-31

Nils Carl Bakke(mann)

1860

Fhald

s ug Af Faderen

Fredrikshald: Skomagerstrædet

1875-12-31

Oskar Bakke(mann)

1862

Fhald

s ug Af Faderen

Fredrikshald: Skomagerstrædet

1875-12-31

Alma Bakke(kvinne)

1864

Fhald

d ug Af Faderen

Fredrikshald: Skomagerstrædet

1875-12-31

Anders Bakke(mann)

1866

Fhald

s ug Af Faderen

Fredrikshald: Skomagerstrædet

1875-12-31

Emilie Bakke(kvinne)

1870

Fhald

d ug Af Faderen

Fredrikshald: Skomagerstrædet

1875-12-31

Christian Lind(mann)

1820

Solør

hf g Hjulmager

Fredrikshald: Skomagerstrædet

1875-12-31

Lovise Hansen(kvinne)

1820

Blakjer

Kone g Af Manden

Fredrikshald: Skomagerstrædet

1875-12-31

Carl Lind(mann)

1857

Fhald

s ug Jongmand

Fredrikshald: Skomagerstrædet

1875-12-31

Christine Lind(kvinne)

1855

Fhald

d ug Sømmerske

Fredrikshald: Skomagerstrædet

1875-12-31

Elise Jensen(kvinne)

1815

Fsstad

hm e Delvis af Fattigkassen og af Børnene

Fredrikshald: Skomagerstrædet

1875-12-31

Marie Jensen(kvinne)

1842

Fhald

d ug Ved Søm

Fredrikshald: Skomagerstrædet

1875-12-31

Clara Jensen(kvinne)

1856

Fhald

d ug Ved Søm

Fredrikshald: Skomagerstrædet

1875-12-31

Stefine Jensen(kvinne)

1853

Fhald

d ug Ved Søm

Fredrikshald: Skomagerstrædet

1875-12-31

Elias Arnholt(mann)

1840

Lerdal i Sverige

hf g Skræddersvend

Fredrikshald: Skomagerstrædet

1875-12-31

Alide Carlsen(kvinne)

1837

Vennersnæs i Sv.

Kone g Af Manden

Fredrikshald: Skomagerstrædet

1875-12-31

 

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 er gård nr.151 ikke splittet i to eiendommer. Eiendommen har fire boenheter og det bor 30 personer i disse boenhetene. Vi kan også se at Skræddermester Christian Andersen, som da er oppført som eier av bygningen, holder en gris på eiendommen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested Trosbekjennelse
Christian Anders. Hsfader Skræddermster g 50 m Høland Metodist
Petronela Amunsd. hans Kone g 33 k Bergsongd Metodist
Constanse Amanda Anders. Barn deres Dater ug 16 k Frederigshal Metodist
Josefine Marie Anders. deres Dater ug 15 k Frederigshal Metodist
Chal Anton Anders. deres Søn %Andersen% ug 12 m Frederigshal Metodist
Olaf Anders. deres Søn %Andersen% ug 10 m Frederigshal Metodist
Christiane Sophie Anders. Datter %Andersen% ug 7 k Frederigshal Metodist
Ludvig Anders. Søn %Andersen% ug 5 m Frederigshal Metodist
Magdalena Sørine Anders. Dater %Andersen% ug 3 k Frederigshal Metodist
Ema Frederike Anders. Dater %Andersen% ug 1 k Frederigshal Metodist
Martin Matis. Tyende Skræddersven ug 23 m Trøgstad
Andereas Amuns. Læredreng ug 22 m Aremark
Olaf Ols. Læredreng ug 18 m Sverge Hahlsoken

Christian Fredirik Lind Husfader Hjulmagermester g 45 m Frederigshal
Lovise Wilhelmsd. hans Kone g 43 k Blaker
Arne Lind deres Søn Matros ug 18 m Frhal
Marie Josofine Lind deres Datter ug 16 k Frhal
Christine Lind deres Datter ug 11 k Frhal
Charl Frederik Lind Søn ug 8 m Frhal

Henderik Jens. Arbeidsmand/løs/ g 56 m Frederigshal
Lisa Torgersd. hans Kone g 53 k Frederigstad
Elen Marie Henderigsd. deres Datter Sypige ug 23 k Frederigshal
Tomine Karoline Henderiksd. deres Datter ug 11 k Frhal
Otilde %Chelane% Henderigsd. deres Datter ug 9 k Frhal
Anaa Marie Larsd. Leie Baren ug 7 k Frhal

Simen Lars. Matros g 36 m Frhal
Marie Andersd. hans Kone g 38 k Eningdalen
Laura Sopie Simensd. Barn deres Datter ug 6 k Fredrigshal
Gulete Marie Simens. Barn deres Datter ug 4 k Frhal
Julie Frederike Simens. Baren deres Datter ug 2 k Frederigshal

 

* 1859

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Johan Edvard Lindquist til Skrædder Christian Andersen paa Matr. 151b med Tomt og Tilligelser, dateret 19. og tinglæst 23. Aug 1859

 

* 1851

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Skomagersvend Svend Martin Syversen til Snedkermester Johan Edvard Lundquist. Tinglæst 13. Janr. 1852

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 bor det kun fem personer i gård nr.151
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Mouritz Ullitz Huusbonde 66 I første ægteskab Capellan M
Inger Kirstine Hans kone 59 I første ægteskab K
Johanne Friderica Fibiger_ullitz Deres datter 17 Ugift K
Marthe Sophia Ullitz Deres datter 13 Ugift K
Johanne Pedersdtr Tienestepige 20 Ugift


Sist oppdatert 07.03.2023 19:03