Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmanntall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Elvegata 10

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 265a

Løpenummer i 1901 matrikkel: 185

Matrikkelnummer: 103 b

Gårds og bruksnummer: 160/203

 
Foto: SW 9.februar 2003

 

* 2013

 

* 2000

 

* 1993

 

* 1980

 

* 1968

 

* 1961

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Elvegata 10.

 

* 1942

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra A.G. Johannesen til Jenny Elisabeth Johannesen f. 15/4-1885 for kr. 12.500,- Dbf: 28/9 Gbf: 28/9-42

 

* 1940

 

* 1929

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Johannesen, / Johansen Anders Gustav
1857
skomaker Elvegata 10
Johannesen, / Johansen Jenny Elisabeth
1885
kasserske Elvegata 10
Johannesen, / Johansen Laura Kristine
1854
g.m. skomaker Elvegata 10
Larsen  Hilda
1875
g.m. tilskjærer Elvegata 10
Larsen  Karl Johan
1869
tilskjærer Elvegata 10
Petersen / Pettersen Helga Elise
1886
sydame Elvegata 10

 

 

* 1920

Ved folektellinga i 1920 er det fem leiligheter på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Severin Samuelsen

01

1878-12-30

Sverge

-

hp

g

Tilskjærer på skofabrik

002 Marie Samulesen

01

1878-12-28

Sverige

-

hu

g

husmor

003 Frits Eugen Samuelsen

01

1905-05-17

Fredrikshald

-

s

ug

Går på Middelskolen. Forsørges

004 Karl Ragnvald Samuelsen

01

1907-01-19

Fredrikshald

-

s

ug

Forsørges

005 Ingeborg Marie Samuelsen

01

1908-03-13

Fredrikshald

-

d

ug

Forsørges

006 John Wilhelm Samuelsen

01

1909-11-29

Fredrikshald

-

s

ug

Forsørges

007 Johan Henry Samuelsen

01

1911-12-22

Fredrikshald

-

s

ug

Forsørges

008 Hjørdis Margrete Samuelsen

01

1914-02-05

Fredrikshald

-

d

ug

Forsørges

009 Kjeld Gerard Samuelsen

01

1918-03-20

Fredrikshald

-

s

ug

Forsørges

001 Karl Johan Larson

02

1869-08-06

Grinstads Sn Elsborgs len Sverige

-

hp

g

Tilskjærer

002 Hilda Larsen

02

1875-11-30

Mo sogn Elfsborgs len Sverige

-

hu

g

Husmor

001 Anders Gustav Johannesen

03

1857-06-05

Sverige

-

hp

g

Skofabriks Arbeider

002 Laura Kristina Johannesen

03

1854-09-05

Sverige

-

hu

g

Husmor

003 Jenny Elisabeth Johannesen

03

1885-04-15

Fredrikshald

-

d

ug

Kassererske

001 Bertha Andersen

04

1869-04-06

Sverige

-

hp

ug

Skofabrikarb.

001 Osc. Adolf Hanssen

05

1897-08-06

Idd Prestegjeld

-

hp

ug

Skrædder a.

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på to etasjer med seks boenheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Hendelsesdato

Severin Samuelsen(mann)

1878-12-30

Sverige

hf g Skofabrikarbejder

1910

Ingeborg Marie Samuelsen(kvinne)

1908-03-13

Fredrikshald

d ug datter

1910

Anders Gustav Johannesen(mann)

1857-06-08

Sverige

hf g Skofabrikarbeider

1910

Jenny Elisabeth Johannesen(kvinne)

1885-04-15

Fredrikshald

d ug Kassererske i kolonialforr

1910

Marie Danielsen(kvinne)

1875-02-18

Sverige

el ug Naatlerske paa Skofabrik

1910

Anders Holm(mann)

1844-10-07

Sverige

hf g Brøddrager

1910

John Vilhelm Samuelsen(mann)

1909-11-28

Fredrikshald

s ug søn

1910

Hanna Eriksen(kvinne)

1863-08-17

Sverige

d ug husgjerning

1910

Laura Christine Johannesen(kvinne)

1854-09-05

Sverige

hm g husmor

1910

Fritz Rudolf Johannesen(mann)

1889-11-12

Fredrikshald

s ug hnd.betj. i Jernvareforretning

1910

Bertha Karoline Andersen(kvinne)

1869-04-06

Sverige

fl ug Naatlerske paa Skofabrik

1910

Wilhelmina Johannesen(kvinne)

1853-04-06

Sverige

el ug Sypige kjolsøm i husene og hjemme

1910

Marie Samuelsen(kvinne)

1878-12-29

Sverige

hm g hustru

1910

Karoline Eriksen(kvinne)

1836-12-28

Sverige

hm e Jordemoder

1910

Kaisa Holm(kvinne)

1848-07-24

Sverige

hm g husmor

1910

Frits Eugen Samuelsen(mann)

1905-05-17

Fredrikshald

s ug Søn

1910

Karl Ragnvald Samuelsen(mann)

1907-01-19

Fredrikshald

s ug søn

1910

 

 

* 1907

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Carl F. Hedenstrøm til A.G. Johannesen paa d.e. for Kr 8600,00, dat. 1/6 1907 og th.l. 11 juni 1907.

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Dahl Marie
1875
skoarbeiderske
Ekeberg Hanna 
1873
g.m. stenhugger
Ekeberg Salomon
1871
stenhugger
Hedenstrøm Carl
1871
skoarbeider
Hedenstrøm Fride
1869
g.m. skoarbeider
Henriksen  Adolf
1873
skoarbeider
Henriksen  Hulda 
1874
g.m. skoarbeider
Larsen  Hilda
1875
g.m. skoarbeider
Larsen  Karl 
1842
bryggearbeider
Larsen  Karl 
1869
skoarbeider
Larsen  Marie Elise
1839
g.m. bryggearbeider
Nilsen Anna
1863
g.m. fyrstikarbeider
Nilsen Kristian
1863
fyrstikarbeider

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 er handelsmann Julius Dahl oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 8.000 kr. og en branntakst på 8.020 kr.

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Julius Dahl til Carl F. Hedenstrøm dat 1/4 01 for kjøbesum kr. 8000,- Eiendommen er 346 m² ifølge maalebrev af 30/5 01 thinglæst 2 august 1901

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med en "leiebolig" i to etasjer og med syv boenheter.
ett rom og kjøkken
Karl Lars. hf g Bryggearbeider Foreningsbryggeri 1842 Sverige
Elise Lars. hm g Husmoder 1839 Sverige
Magdalene Lars. d ug Butikjomfru hos Justin Gundersen 1878 Berg Sm
Karla Lars. d ug Butikjomfru hos Bager Hendriksen 1880 Berg Sm

To rom og kjøkken
Kristian Nils. hf g Fyrstikarbeider 1863 Aremark Sm
Anna Nils. hm g Husmoder 1863 Enebak Ak
Albert Nils. s ug Barn 1894

To rom og kjøkken i 2.etg
Carl Hedenstrøm hf g Skoarbeider hos Dahl %Halvorsen% 1871 Sverige Babtist
Alfride Hedenstrøm hm g Husmoder 1869 Sverige Babtist
Ester Hedenstrøm d ug Barn 1897 Babtist
Aksel Hedenstrøm s ug Barn 28.08.1900 Babtist

To rom og kjøkken
Carl Lars. hf g Skoarbeider hos Halvors. 1869 Sverige Baptist
Hilda Lars. hm g Husmoder 1875 Sverige Baptist
x Alfred Sether el ug Skomagerarbeider i Hjemmet 1880 Sverige Baptist

ett rom og kjøkken i kjeller
Marie Daniels. ug Skoarbeiderske hos Halvorsen 1876 Sverige Baptist

To rom og kjøkken
Karl Sverd hf g Skoarbeider hos Dahl 1873 Sverige Babtist
Kaja Sverd hm g 1870 Moss Baptist
Normand Lier Fostersøn ug 08.05.1899 Id Baptist

To rom og kjøkken
Konrad Karls. hf g Politikonstabel 1857 Tune Sm
Sofie Karls. hm g Husmoder 1856 Sverige
Konstanse Karls. d ug Butikjomfru hos Bager O Kleine 1885
Asta Karls. d ug 1886
Einar Karls. s ug 1888
Asora Karls. d ug 1893
Astrid Karls. d ug 1894
Elin Karls. d ug 1896

 

* 1899

Gaard tilsalgs

Sergent Smiths enkes gaard, m. no 103 b i Elvegaden, er tilsalgs ved

Overretssagfører Hall.

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Do (Josefine Smith) til Julius Dahl for Kr 6300,00 dat 16/8 99 thinglæst 8 December 1899.

 

* 1895

 

* 1892

 

* 1891

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Chr. Fredriksen og hustru Amalie til fuldmægtig C T Smith for 6750 kr dat 8/9 91 thinglæst 11 Septembr 1891

 

 

Utdrag fra panteregister:

Bevilling for C J Smiths enke Josefine Henriette Smith til at forblive henst. i uskiftet bo thinglæst 23 Oktober 1891

 

 

I folketellinga i 1891 finner vi trettiåtte personer på eiendommen.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Christian Fredriksen

1855

Rokke

-

Familiens overhode

g

-

002 Amalie Fredriksen

1851

Aremark

-

Hustru

g

-

003 Karl Fredriksen

1876

Berg (Smaal.)

-

Søn

-

-

004 Johan Fredriksen

1880

Berg (Smaal.)

-

Søn

-

-

005 Jørgine Fredriksen

1877

Berg (Sm.)

-

Datter

-

-

006 Jørgen Fredriksen

1885

Fredrikshald

-

Søn

-

-

007 Martin Fredriksen

1887

Rokke

-

Søn

-

-

008 Anders Fredriksen

1889 juli

Rokke

-

Søn

-

-

009 Jørgen Ellingsen

1833

Fredrikshald

-

Familiens overhode

g

-

010 Betty Ellingsen

1850

Selbu, Sverige

-

Hustru

g

-

011 Karl Ellingsen

1888

Fredrikshald

-

Søn

-

-

012 Hermand Ellingsen

1882

Fredrikshald

-

Søn

ug

-

013 Hanna Ellingsen

1879

Fredrikshald

-

Datter

ug

-

014 Karl Larsen

1842

Torskog, Sverige

-

Familiens overhode

g

-

015 Marie Larsen

1839

Torskog, Sverige

-

Hustru

g

-

016 Carla Larsen

1881

Berg (Sml.)

-

Datter

-

-

017 Magdalena Larsen

1878

Berg (Sml)

-

Datter

-

-

018 Oskar Larsen

1877

Torskag, Sverige

-

Søn

-

-

019 Conrad Kalsen

1857

Tune

-

Familiens overhode

g

-

020 Sofie Korlsen

1857

Krogstad Sverige

-

Hustru

g

-

021 Constanse Korlsen

1885

Fr.hald

-

Datter

-

-

022 Korl Korlsen

1890 april

Fr.hald

-

Søn

-

-

023 Ejnor Korlsen

1888

Fr.hald

-

Søn

-

-

024 Åsta Korlsen

1886

Fr.hald

-

Datter

-

-

025 Karl Jacobsen

1842

Kadle, Sverige

-

Familiens overhode

g

-

026 Oline Jacobsen

1860

Fredrikshald

-

Hustru

g

-

027 Olena Jacobsen

1875

Fredrikshald

-

Datter

ug

-

028 Karl Johan Jacobsen

1869

Fredrikshald

-

Søn, Logerende hørende til Familien

ug

-

029 August Jacobsen

1873

Fredrikshald

-

Søn

ug

-

030 Nils Jacobsen

1887

Fredrikshald

-

Søn

-

-

031 Wilhelmine Olsen

1845

Hökedalen, Sverige

-

Familiens overhode

g

-

032 Rudolf Olsen

1883

Hökedalen, Sverige

-

Søn

-

-

033 Jenni Olsen

1877

Bjonnebÿ Sverge

-

Datter

-

-

034 Karla Olsen

1884

Fredrekshald

-

Datter

-

-

035 Signe Olsen

1876

Høkedalen, Sverige

-

Datter

ug

-

036 Rut Olsen

1885

Fredrikshald

-

Datter

-

-

037 Sigurd Olsen

1880

Fredrikshald

-

Søn

-

-

038 Else Aberdeen

1889 sept.

Fredrikshald

-

Pleiedtr, Logerende hørende til Familien

-

-

 

 

 

Går vi til folketellinga i 1891 finner vi hele trettiåtte personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Hendelsesdato

Christian Fredriksen(mann)

1855

Rokke

Familiens overhode g

1891

Amalie Fredriksen(kvinne)

1851

Aremark

Hustru g

1891

Martin Fredriksen(mann)

1887

Rokke

Søn

1891

Olena Jacobsen(kvinne)

1875

Fredrikshald

Datter ug

1891

Wilhelmine Olsen(kvinne)

1845

Hökedalen, Sverige

Familiens overhode g

1891

Else Aberdeen(kvinne)

1889 sept.

Fredrikshald

Pleiedtr, Logerende hørende til Familien

1891

Johan Fredriksen(mann)

1880

Berg (Smaal.)

Søn

1891

Karl Larsen(mann)

1842

Torskog, Sverige

Familiens overhode g

1891

Marie Larsen(kvinne)

1839

Torskog, Sverige

Hustru g

1891

Carla Larsen(kvinne)

1881

Berg (Sml.)

Datter

1891

Oskar Larsen(mann)

1877

Torskag, Sverige

Søn

1891

Sofie Korlsen(kvinne)

1857

Krogstad Sverige

Hustru g

1891

Constanse Korlsen(kvinne)

1885

Fr.hald

Datter

1891

Korl Korlsen(mann)

1890 april

Fr.hald

Søn

1891

Oline Jacobsen(kvinne)

1860

Fredrikshald

Hustru g

1891

August Jacobsen(mann)

1873

Fredrikshald

Søn ug

1891

Nils Jacobsen(mann)

1887

Fredrikshald

Søn

1891

Karla Olsen(kvinne)

1884

Fredrekshald

Datter

1891

Signe Olsen(kvinne)

1876

Høkedalen, Sverige

Datter ug

1891

Jørgine Fredriksen(kvinne)

1877

Berg (Sm.)

Datter

1891

Jørgen Ellingsen(mann)

1833

Fredrikshald

Familiens overhode g

1891

Betty Ellingsen(kvinne)

1850

Selbu, Sverige

Hustru g

1891

Hanna Ellingsen(kvinne)

1879

Fredrikshald

Datter ug

1891

Conrad Kalsen(mann)

1857

Tune

Familiens overhode g

1891

Ejnor Korlsen(mann)

1888

Fr.hald

Søn

1891

Åsta Korlsen(kvinne)

1886

Fr.hald

Datter

1891

Karl Johan Jacobsen(mann)

1869

Fredrikshald

Søn, Logerende hørende til Familien ug

1891

Jenni Olsen(kvinne)

1877

Bjonnebÿ Sverge

Datter

1891

Rut Olsen(kvinne)

1885

Fredrikshald

Datter

1891

Karl Fredriksen(mann)

1876

Berg (Smaal.)

Søn

1891

Jørgen Fredriksen(mann)

1885

Fredrikshald

Søn

1891

Anders Fredriksen(mann)

1889 juli

Rokke

Søn

1891

Karl Ellingsen(mann)

1888

Fredrikshald

Søn

1891

Hermand Ellingsen(mann)

1882

Fredrikshald

Søn ug

1891

Magdalena Larsen(kvinne)

1878

Berg (Sml)

Datter

1891

Karl Jacobsen(mann)

1842

Kadle, Sverige

Familiens overhode g

1891

Rudolf Olsen(mann)

1883

Hökedalen, Sverige

Søn

1891

Sigurd Olsen(mann)

1880

Fredrikshald

Søn

1891

 

 

* 1885

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Do. ( Hans Olsen) til Enke Amalie Nielsen for 7000 Kr. dat 10/2 85 thinglæst 13 Februar 1885.

Præsteattest for at Amalie Nielsen er ægteviet med Kristian Fredriksen dat. 16 November 1885

 

* 1882

 

* 1881

Utdrag fra panteregister:

Skjøde af Snedkermester H.P. Magnussen til Hans Olsen paa en Anpart, 700 kvadratalen af MNo. 103, der har faaet MNo. 103b, dat 16. thinglæst 23 Sept 1881

 

* 1878

Går vi til matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er matrikkel 103 ikke delt. Matrikkel 103 var da registrert som en løkke og eier var Kandidat Chr. Sinding. Skattetaksten for denne løkka var da 1.200 kroner. Det meste av Elvegatas nordre side var da ubebygd og hørte inn under matrikkelnummer 103.

Matrikkelen er derfor heller ikke nevnt i tidligere folketellinger.

 

Sist oppdatert 07.03.2023 19:08