Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmanntall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Elvegata 11

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 268

Løpenummer i 1901 matrikkel: 179

Matrikkelnummer: 95

Gårds og bruksnummer: 160/188

 

 

 
Foto: SW 9.februar 2003

* 2001

 

* 1986

 

* 1980

 

* 1979

 

* 1971

 

* 1968

 

* 1966

 

* 1962

 

* 1960

 

* 1959

 

* 1957

 

* 1955

 

* 1951

 

* 1950

Utdrag fra panteregister:

Skjøde, dat. 30/3-1950 fra Jenny Bohman til Lars Andresen f. 16/11-1900 på d.e. og matr. 97 og 98 for kr. 76.000,-

 

 

 

* 1949

 

Utdrag fra panteregister:

Hjemmelsbegjøring av 21/9-1949 fra Jenny Bohman f. 19/4 1887 enke og eneste selvskiftende arving etter avdøde Karl Bohman død 6/6-1949

 

* 1946

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Elvegata 11.

 

* 1941

 

* 1935

 

* 1929

Utdrag fra panteregister:

Skifteattest for at snekkermester A. Bohman døde 15/3 21 og hustruen den 20/5 27, og at deres eneste og myndige arving er sønnen snekkermester Karl Bohman er tinglyst på matrnr. 97 den 29/11 29

 

 

* 1926

 

* 1925

 

* 1921

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på to etasjer med fire beboelser. Eier er opgitt til Boman.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Hendelsesdato

Forhus 1.etg tre værelser og kjøkken kr 190 pr aar        

Georg Larsen(mann)

1887-08-28

Berg

Losjerende ug Skomagersvend Fabrik

1910

Omar Thoresen(mann)

1880-06-02

Fredrikshald

s ug Dampskibs Fyrbøder

1910

Sigrid Thoresen(kvinne)

1884-11-09

Fredrikshald

d ug Butikjomfru Tobakhandel

1910

Trine Thoresen(kvinne)

1840-07-20

Fredrikshald

hm e Enke (Husgjerning)

1910

Per Nekolai Arvesen(mann)

1883-04-06

Berg

Losjerende ug Skomagersvend Hos Palm

1910

Forhus 2.etg to værelser og kjøkken kr 14 pr mnd        

Esther Skogman(kvinne)

1893-06-15

Idd

d ug Naatlerske (skofabrik)

1910

Margot Skogman(kvinne)

1899-06-14

Idd

d ug Datter

1910

Ruth Skogman(kvinne)

1888-06-21

Idd

d ug Naatlerske (skofabrik)

1910

Henry Skogman(mann)

1898-01-14

Idd

s ug Visegut Telefon Tørnros

1910

Otto Skogman(mann)

1901-11-29

Idd

s ug Søn

1910

Borge Skogman(mann)

1895-10-30

Idd

s ug Telefon-arbeider

1910

Josefine Skogman(kvinne)

1865-05-11

Aremark

hm e Steller huset for børnene

1910

Forhus 2.etg et værelse og kjøkken kr 10 pr mnd        

Mathilde Paulson(kvinne)

1880-01-20

Mellerud Sverige

el ug Naatlerske Skofabrik

1910

Forhus kvist et værelse og kjøkken kr 5 pr mnd        

Anna Ende(kvinne)

1890-10-15

Id

el ug Husholdningselev

1910

Lydia Paulsbo(kvinne)

1894-10-17

Id

el ug Husholdningselev

1910

 

 

* 1908

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra O. Mathisen til snedker Aug. Bohman dat 27.januar 1908 for kr 5000,- Tinglyst 31 januar 1908

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Skrædder O. Mathisen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 5.000 kr. og var branntaksert til 5.330 kr.

 

* 1900

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra K. M. Jonassen til skræddermester O. Mathiesen dat 26/6 1900 for kjøbesum kr 5000,- Grund ca 253 m2. Se maalebrev d. 3/10 1900 Thinglæst 16. oktober 1900

 

I folketellinga i 1900 finner vi tre beboelser på matrikkel nr.95
Tre rom og kjøkken i 1.etg
Johan Abrehams. g Tilskjerer vid Skofabrik 08.03.1860 Uddevalla Lutters frimenighed
William Abrehams. 05.03.1892 Lutters frimenighed
Petrus Abrehams. 28.03.1899 Lutters frimenighed
Anna Abrehams. 18.09.1861 Wennersborg Lutters frimenighed
Ester Abrehams. 05.11.1895 Lutters frimenighed
Johan August Tørngren Tilsk„rer vid skotøifabrik 18.02.1862 Sverige

To rom og delt kjøkken i 2.etg
Fredrik Anders. hf g Puseformand Jernbanen 1843 Sverige
Marie Anders. hm g Husmoder 1844 Sverige
Augusta Anders. d ug Tjenepige hos Frk Knap@Knop 1882
Antoni Anders. d ug Barn 1885

ett rom og delt kjøkken i 2.etg
Elisabeth Graabøl hm e Understøttelse af Børnene 1819 Ødemark Sm Metodist
Caroline Helstrøm Datterdatter ug Syerske i Hjemmet 1877 Fr.hald

 

* 1898

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra S. K. Bakke til K. M. Jonassen, for kr 5500,00 i dat 15-9-98 Thinglæst 18. sept. 1898

 

* 1894

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Petra Jensen paa egne og samtl. medarvingers vegne til stenhuggerformand S. K. Bakke for 4800 kr - dat 19/3

3 fuldmagter for Petra Jensen til at sælge d.e. fra søskende; Carl Ludvig Eugen , Helge Olaf, Kristen Ludvig, Anette Elise, Emma Marie Jensen og svogeren Herman Solberg g.m. Bolette Christine Jensen - med paategned erklæring om at disse er de eneste og myndige arvinger efter afdøde musiksergeant Peder Jensen og hustru samt at H. Solberg er gift med Bolette Christine Jensen Thinglæst 27. Marts 1894

 

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det ti personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Hendelsesdato

Sofie Petronelle Jensen(kvinne)

1830 14/3

Fredrikshald

Familiens overhode e

1891

Anette Elise Jensen(kvinne)

1873 21/9

Fredrikshald

Datter ug

1891

Kristen Ludvig Jensen(mann)

1863 11/5

Frshald

Søn ug

1891

Lars Dahl(mann)

1853

Bergs Sogn (Smaal)

Familiens overhode g

1891

Christiane. Dahl.(kvinne)

1842

Berg Sogn (Smaal)

Hustru g

1891

Amalie Jörgensen(kvinne)

1854

Berg Sogn (Smaal)

Besøgende ug

1891

Chart Jörgen Dahl.(mann)

1881

Berg Sogn (Smaal)

Søn

1891

Karl Ludvig Eugen Jensen(mann)

1865

Fredrikshald

Søn ug

1891

Johannes. Dahl.(mann)

1883

Berg Sogn (Smaal)

Søn

1891

Hvilhjam Ludvig. Dahl.(mann)

1887

Fredrikshald

Søn

1891

 

 

* 1890

 

* 1888

 

* 1885

Folketellinga i 1885 oppgir også P Jensen som eier.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Jakob Olsen(mann)

1851

Sverige

Handelsmand

Fredrikshald: !!

1885

Helge Aas(mann)

1867

Fredrikshald

Snedkerlærling

Fredrikshald: !!

1885

Per Erik Stenberg(mann)

1859

Sverige

Lokomotivfører

Fredrikshald: !!

1885

Anna Bryntesen(kvinne)

1868

Sverige

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885

Sophie Larsen(kvinne)

1830

Fredrikshald

Hustru

Fredrikshald: !!

1885

Karl Ludvig Eugen Aas(mann)

1865

Fredrikshald

Sjømand

Fredrikshald: !!

1885

Julius J. Aas(mann)

1870

Fredrikshald

Ukonfirmeret

Fredrikshald: !!

1885

Mathilde Karlsen(kvinne)

1859

Sverige

Hustru

Fredrikshald: !!

1885

!! Stenberg*(mann)

1885

Fredrikshald

Ukonfirmeret

Fredrikshald: !!

1885

Signe Olsen(kvinne)

1876

Sverige

Ukonfirmert

Fredrikshald: !!

1885

Peder Jensen Aas(mann)

1819

Id

Forh. Musiksersjant

Fredrikshald: !!

1885

Christer Ludvig Aas(mann)

1863

Fredrikshald

Sjømand

Fredrikshald: !!

1885

Anette J. Aas(kvinne)

1873

Fredrikshald

Ukonfirmeret

Fredrikshald: !!

1885

Vilhelmine Olsen(kvinne)

1845

Sverige

Hustru Jordemoder

Fredrikshald: !!

1885

Rudolph Olsen(mann)

1874

Sverige

Ukonfirmert

Fredrikshald: !!

1885

Jenny Olsen(kvinne)

1876

Sverige

Ukonfirmert

Fredrikshald: !!

1885

Sigurd Valentin Olsen(mann)

1879

Fredrikshald

Ukonfirmert

Fredrikshald: !!

1885

Karla Olsen(kvinne)

1884

Fredrikshald

Ukonfirmert

Fredrikshald: !!

1885

Rut Olsen(kvinne)

1885

Fredrikshald

Ukonfirmert

Fredrikshald: !!

1885

 

 

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har oppført Hoboist P. Jensen som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på kroner 3.500 og en branntakst på 4.040 kroner.

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 finner vi P. Jensen registrert som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Hendelsesdato

Hilma Lund(kvinne)

1858

Fr.hald

d ug

1875

Johan Lund(mann)

1860

Fr.hald

s

1875

Olaf Lund(mann)

1863

Fr.hald

s

1875

Anne Ingebretsen(kvinne)

1819

Skjebergs Præstgjeld

Kone g

1875

Helge Jensen(mann)

1867

Fr.hald

s

1875

Julius Jensen(mann)

1870

Fr.hald

s

1875

Kristian Ingebretsen(mann)

1823

Fr.hald

Fader g Bryggearbeider

1875

Brynnil Amundsen(mann)

1820

Bergs Præstegjeld

Logerende ug Skomager

1875

Sofie Jensen(kvinne)

1830

Fr.hald

Kone g

1875

Hans Kristiansen(mann)

1855

Ide Præstegjeld

s ug Sømand

1875

Peder Jensen(mann)

1819

Idepræstegjeld

Fader g Musiksersjant

1875

Bolette Jensen(kvinne)

1860

Fr.hald

d

1875

Kristen Jensen(mann)

1863

Fr.hald

s

1875

Karl Jensen(mann)

1865

Fr.hald

s

1875

Annette Jensen(kvinne)

1873

Fr.hald

d

1875

Johan Lund(mann)

1827

Arvika Sverige

Fader e Skrædder

1875

 

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 finner vi 22 personer fordelt på fire leiligheter i gård nr.95. Det er også to griser på eiendommen. Disse er det Johan Lund som eier.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Peder Jens. Husfader Musiksergeant g 47 m Ide Sogn
Sofie Petronelle f Lars. Kone g 36 k Frederikshald
Julius Jens. Søn Korporal ug 18 m Frederikshald
Adolf Jens.* Søn ug 14 m Frederikshald
Petra Sofie Jens.* Datter ug 11 k Frederikshald
Emma Marie Jens.* Datter ug 9 k Ide Sogn
Bolethe Christine Jens.* Datter ug 6 k Frederikshald
Christen Ludvig Jens.* Søn ug 3 m Frederikshald
Carl Ludvig Eugene Jens.* Søn ug 1 m Frederikshald

Martin Frederiks. Husfader Soldat g 27 m Bergs Prgj.
Marie Enger f Anders. Kone g 21 k Frederikshald
Albertine Emilie Martinsd.* Datter ug 1 k Frederikshald

Johan Lund Husfader Skræddersvend g 39 m Wermeland
Anna Lund* f Hans. Kone g 38 k Raade Sogn
Hilma Constance Lund* Datter ug 8 k Frederikshald
Johan Alexander Lund* Søn ug 6 m Frederikshald
Eduard Oluf Lund* Søn ug 2 m Frederikshald
Johan August Ols. Logerende Skræddersvend ug 27 m Askum Sogn i Sverige

Christian Engebrets. Husfader Arbeidsmand g 43 m Frederikshald
Anne Elisabeth Henriksd. Kone g 47 k Skjeberg Sogn
Hans Eduard Christians.* Søn ug 11 m Ide Prgj.
Thrine Sofie Christiansd.* Datter ug 9 k Ide Prgj.

 

* 1861

Utdrag fra panteregister:

Do (Skjøde) fra Murmester Brynte Olsen til Hoboist Peder Jensen paa Matr. 95 med Grund, Tomt, Hauge og Indretninger, dateret 7. og Thinglæst 12. Novbr.1891

 

* 1859

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Enkemadame Anne Johnsen til Murmester Brynte Olsen paa Mnr. 95 med Grund , Tomt og tilhørende Hauge, hvorved Selgerinden for sig og efterfølgende Eiere af Gaarden Mnr. 97 har forbeholdt Ret til Indkjørsel og Pasage gjenneom Mnr. 95s Port ig Portrum. Dateret 11. November og Thinglæst 13. Decbr. 1859

 

* 1857

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Tørris Larsens Enke Jacobine Marie Larsen til Brendevinshandler Hans Jacob Johnsen paa denne Gaard, dateret 17 og Thinglæst 22. Septbr. 1857

 

* 1846

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Hans Nielsen til Enken Jacobine Marie LArsen paa Huset Nr. 95 med Hauge og Tilliggelser. Thinglæst 30. Novbr. 1846

 

* 1801

Folketellingen i 1801 forteller om følgende personer på eiendommen.
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Halvor Næss Huusbonde 38 I første ægteskab Grenadeer ved syndenfieldske reg. M
Anne Olsdtr Hans kone 42 I første ægteskab K
Ole Halvorsen Deres søn 4 M
Anniken Halvorsd Deres datter 7 K
Ole Andersen Logerer 36 Ugift Arbeidsmand M
Iver Christophersen Logerer 47 Enkemand 1te gang Sergeant ved syndenfieldske reg. M
Lars Johannesen Logerer 33 Ugift Soldat ved syndenfieldske reg. M
Henrich Christophersen Logerer 26 Ugift Soldat ved syndenfieldske reg. M
Jørgen Nielsen Huusbonde 42 I første ægteskab Arbeidsmand M
Friderica Pedersdtr Hans kone 36 I første ægteskab K
Johannes Jørgensen Deres søn 1 M
Johanne Jørgensdtr Deres datter 8 K

 

Sist oppdatert 07.03.2023 19:11