Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Elvegata 13

 

 

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 269

Løpenummer i 1901 matrikkel: 180

Matrikkelnummer: 97

Gårds og bruksnummer: 160/191

 

Foto: SW 9.februar 2003

 
* 1980

 

* 1982

 

* 1979

 

* 1977

 

* 1967

 

* 1961

 

* 1950

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat 30/3-1950 fra Jenny Bohman til Lars Andresen f. 16/11-1900 på d.e, mtr.nr. 95 og 98 for kr 76.000

 

* 1949

Utdrag fra panteregister:

Hjemmelsbegjæring av 21/9-1949 fra Jenny Bohman f. 19/4-1887, enke og eneste og slevskiftende arving etter Karl Bohman død 9/9-1946

 

 

* 1949

Utdrag fra panteregister:

Hjemmelsbegjæring av 21/9-1949 fra Jenny Bohman f. 19/4-1887, enke og eneste og slevskiftende arving etter Karl Bohman død 9/9-1946

 

 

* 1947

 

 

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Elvegata 13.

* 1938

 

* 1933

 

* 1926

 

* 1921

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et "vaaningshus og En bakbygning og et lite hus hvori snedkerverksted" på matrikkelen. Huset har en etasje og det er seks boenheter i huset. Tre av disse er kvistleiligheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Hendelsesdato

1.etg 17 kr pr mnd        

Fredrik Olsen(mann)

1863-03-24

Kristiania

hf g Arbeider Forhenv. konduktør

1910-12-01

Lovise Olsen(kvinne)

1865-03-02

Kristiania

hm g Hustru

1910-12-01

Henriette Olsen(kvinne)

1896-03-24

Fredrikshald

d ug Datter

1910-12-01

Olga Olsen(kvinne)

1900-05-02

Fredrikshald

d ug Datter

1910-12-01

Kristine Olsen(kvinne)

1903-11-23

Fredrikshald

d ug Datter

1910-12-01

Ingeborg Olsen(kvinne)

1907-09-23

Fredrikshald

d ug Datter

1910-12-01

1.etg 180 pr år        

Claus Alfred Andreassen(mann)

1881-04-12

Fredrikshald

hf g Telefonarbeider

1910-12-01

Nathalie Edevarda Andreassen(kvinne)

1886-05-25

Hvaler

hm g Husgjerning

1910-12-01

Margit Kristine Andreassen(kvinne)

1907-11-25

Fredrikshald

d ug Datter

1910-12-01

Hariet Andreassen(kvinne)

1909-06-28

Fredrikshald

d ug Datter

1910-12-01

Kvistleilighet 20 kr pr mnd        

C. A. Palm(mann)

1863-05-07

Nysala Sverige

hf g Skomagermester S Egen forretning

1910-12-01

Maria Palm(kvinne)

1867-03-11

Udevala Sverige

hm g husgjerning

1910-12-01

Tage Palm(mann)

1898-09-07

Fredrikshald

s ug Søn

1910-12-01

Walter Palm(mann)

1900-01-06

Fredrikshald

s ug Søn

1910-12-01

Svea Palm(kvinne)

1902-06-26

Fredrikshald

d ug Datter

1910-12-01

Elsa Palm(kvinne)

1907-01-29

Fredrikshald

d ug Datter

1910-12-01

Kvistleilighet 11 kr pr mnd        

Mina Iversen(kvinne)

1868-08-20

Aremark

d ug Skotøiarbeiderske

1910-12-01

Johanne Iversen(kvinne)

1836-12-28

Aremark

hm e

1910-12-01

1.etg bakbygning 12 kr pr mnd        

Sofie Svendsen(kvinne)

1848-04-30

Fredrikshald

hm e Husgjerning Torvsalg- smaatteri

1910-12-01

Marie Svendsen(kvinne)

1878-10-26

Fredrikstad

d ug strykning hjemme

1910-12-01

Bjarne Johansen(mann)

1901-02-26

Fredrikshald

s ug Søn

1910-12-01

Kvistleilighet bakbygning 5 kr pr mnd        

A. Thronsen(mann)

1833-04-29

Stange Prgj.

el e Bybud

1910-12-01

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Snedker Aug. Boman oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 13.000 kr. og var branntaksert til 11.800 kr.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et "Vaaningshus, Snedkerværksted og Baggaard ". Det er da fem leiligheter på eiendommen.
ett rom og kjøkken
Klara Dahlqvist el ug Notlerske Halvorsen Skofabrik 1858 Trankils sogn Sverige Svenk Baptistsf
Kristine Gustavs. el ug Notlerske Halvorsen Skofabrik 1867 Sælbodal Sverige Svenk Baptistsf

To rom og kjøkken
Paul Johannes Hans. hf g Bankbogholder 1873 Methodistkirken
Jenny Marie Hans. hm g Husmoder 1874 Christiania Methodistkirken

Tre rom og kjøkken
Mina Ivers. d ug Spiseforretning 1866 Aremark Sm
Johanne Ivers. hm e Husmoder 1837 Aremark Sm
x Johan Lars. el ug Elektrikker i Frhald 1879 Fr.Hald
x Karsten Nygaard el ug Elektrikker i Frhald 1869 Elverum Hed
x Julius Christians. el g Elektrikker i Frhald 1878 Christiania (sedvanlig bosted Christiania)
x Ole Augens. Amunds. el g Elektrikker i Frhald 1877 Øvre Eker Bu (sedvanlig bosted Christiania)
Marie Augens. b g Husmoder 1877 Kristiania (sedvanlig bosted Khristiania)
Rolf Augens. b Barn 1897 Kristiania (sedvanlig bosted Khristiania)
Marry Augens. Barn 22.02.1900 Kristiania (sedvanlig bosted Khristiania)

To rom og kjøkken
Hans Anders. hf g Skotøisarbeider hos Halvorsen 1838 Id Sm
Hanna Anders. hm g Husmoder 1839
Josefine Peders. fl ug Syerske i Husene 1849

Tre rom og kjøkken
Claes Albert Stenberg hf g Mekanisk Arbeider paa Tændstikfabrik 1869 Sverige
Elise Sofie Stenberg hm g Husmoder 1871 Sverige
Trygve Vidoff Folke Stenberg s Barn 1896 Christiania
Konrad Viliam Lambert Stenberg s Barn 1898 Fredrikshald
Gustaf Vensel Begnholt Stenberg s Barn 17.08.1900 Fredrikshald
x Emil Ereks. b ug Arbeider ved Bygnader 1862 Sverige (sedvanlig bosted Christiania)
x Edvard E. Guning el ug Militær, Musikelev 1883 Christiania

 

* 1895

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Anders Andersen til August Bomanm for 2733 Kr. paa hans andel af d.e., dat 7/10 1892 Tinglyst 14. oktober 1892

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det tjueen personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Hendelsesdato

Carl August Bohmann(mann)

1886

Fredrikshald

Søn

1891

Henrik Marius Hermansen(mann)

1837

Tønsberg

Familiens overhode g

1891

Ole Jacob Amundsen(mann)

1849

Melbÿ, Ullensaker

Familiens overhode g

1891

Johan Wilhelm Amunsen(mann)

1874

Chrestiania

Søn ug

1891

Georg Martinius Amunsen(mann)

1889 jan.

Fredrikshald

Søn

1891

Hans Snell(mann)

1809

Christiansand

Logerende hørende til Familien e-mand

1891

Carl Alexander Amunsen(mann)

1874

Christiania

Søn ug

1891

Margrete Helene Amundsen(kvinne)

1885

Fredrekshald

Datter

1891

Omar Engval Amunsen(mann)

1887

Fredrikshald

Søn

1891

Gurine Elisabet Lang(kvinne)

1830

Fredrekshald

Familiens overhode e

1891

Omar Børresen(mann)

1877

Fredrikshald

Logerende hørende til Familien

1891

Hedda Amundsen(kvinne)

1862

Niösinge, Sverige

Hustru g

1891

Josefine Karine Amunsen(kvinne)

1884

Fredrekshald

Datter

1891

Klara Soffie Henriksson(kvinne)

1873

Nøsinge Sverige

Tjenestetyende ug

1891

August Bohmann(mann)

1849

Stenebÿ, Dalsland, Sverige

Familiens overhode g

1891

Helene Bohmann(kvinne)

1853

Laxerbÿ, Dalsland, Sverige

Hustru g

1891

Ingeborg Andrea Hermansen(kvinne)

1830

Christiansand

Hustru g

1891

Einar Børresen(mann)

1879

Fredrikshald

Logerende hørende til Familien

1891

Johane Ingeborg Hendriæte Guljord(kvinne)

1860

Hamerfest

Familiens overhode ug

1891

Anton Harjer Hansen(mann)

1887

Christiania

Søn

1891

Julius Olsen(mann)

1849

Lyse Soken Lysekjel Sverge

Logerende hørende til Familien ug

1891

 

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 står det Bomann på feletet for eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Henrik Marinius Hermansen(mann)

1827

Tønsberg

Tobakspinder

Fredrikshald: !!

1885

Ingeborg Andrie Snell(kvinne)

1830

Christiansand

Hustru

Fredrikshald: !!

1885

Carl Alexander Amunsen(mann)

1874

Christiania

Fredrikshald: !!

1885

Johan Wilhelm Amunsen(mann)

1874

Christiania

Fredrikshald: !!

1885

Petter Julius Hansen(mann)

1858

Fr.hald

Arbejder

Fredrikshald: !!

1885

Hellena Johansen(kvinne)

1853

Laxarby Sverge

Hustru

Fredrikshald: !!

1885

Hans Mickal Hermansen(mann)

1862

Christiansand

Sømand

Fredrikshald: !!

1885

Carl Adolf Nilsen(mann)

1871

Laurvik

Plæjebarn

Fredrikshald: !!

1885

Lisa Jonsdotter(kvinne)

1825

Skee Sverge

Fredrikshald: !!

1885

Ingeborg Mathea Sofie Larsen(kvinne)

1838

Fr.hald

Fredrikshald: !!

1885

Andreas Larsen(mann)

1875

Fr.hald

Fredrikshald: !!

1885

Hans Herman Larsen(mann)

1877

Fr.hald

Fredrikshald: !!

1885

Jullie Margrete Johansen(kvinne)

1881

Fr.hald

Fredrikshald: !!

1885

August Boman(mann)

1849

Steneby Sverge

Snedker

Fredrikshald: !!

1885

Ole Jakob Amunsen(mann)

1849

Ulsakker

Konduktør

Fredrikshald: !!

1885

Malene Hansen(kvinne)

1853

Fr.hald

Fredrikshald: !!

1885

Hans Henrik Snell(mann)

1809

Christiansand

Skræder a profision

Fredrikshald: !!

1885

Hæda Andersson(kvinne)

1862

Næsinge Sverge

Hustru

Fredrikshald: !!

1885

Josefine Karine Amunsen(kvinne)

1884

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

Margret Helle Amunsen(kvinne)

1885

Fr.hald

Fredrikshald: !!

1885

Petrine Hansen Westby(kvinne)

1828

Fr.hald

Enke

Fredrikshald: !!

1885

Wilhelm Julius Torp(mann)

1850

Fr.hald

Skreder

Fredrikshald: !!

1885

 

 

* 1882

 

* 1881

 

* 1880

 

* 1879

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Snedker J. Pedrsen til August Boman og Anders Andersen, dateret 9de April 1879 Thinglæst 22de April 1879

 

* 1878 

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har oppført Snedker Julius Pedersen som eier av matrikkelen. Skattetaksten er da på 5000 kroner og branntaksten er på kroner 7960.

 

* 1875

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Ole J. Stene til Snedkermester Julius Pedersen paa Gaard Huset nr 97, dat 13. Decembr 1874 og Thinglæst 12 Januar 1875

 

Folketellinga i 1875 har Snedker Juls Pedersen oppført som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Hendelsesdato

Petter Gunerius Holm(mann)

1875

Fhald

s ug

1875-12-31

Julius Pedersen(mann)

1844

Christiania

hf g Snedkermester

1875-12-31

Caroline Soffie Pedersen(kvinne)

1852

Aremark

Kone g

1875-12-31

Martin Pettersen Holm(mann)

1846

Id

hf g Politikonstabel

1875-12-31

Oliana Holm(kvinne)

1848

Berg Sogn

Kone g

1875-12-31

Aksel Marinius Holm(mann)

1873

Berg Sogn

s ug

1875-12-31

Martin Dahl(mann)

1840

Hoff solør

Logerende ug Skomagersvend

1875-12-31

Petter Nilsen(mann)

1833

Rakkestad

hf g Arbem. Paa Bryggeri

1875-12-31

Maren Nilsen(kvinne)

1835

Rakkestad

g

1875-12-31

Gunnild Marie Nilsen(kvinne)

1865

Rakkestad

d ug

1875-12-31

Nils Nilsen(mann)

1868

Rakkestad

s ug

1875-12-31

Joseffine Nilsen(kvinne)

1874

Fhald

d ug

1875-12-31

* 1873

 

* 1872

Tilleie.

2de møblerede Værelser, - om ønskes med Noget eller Intet i Huset - passende for en Lærer eller Kontorist samt et møbleret Kvistværelse staar tilleie i Elvegaden hos O. J. Stene.

 

 

* 1871

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Ole J. Stene paa denne Gaard med Grund og Tomt, dateret 8. og Thinglæst 10. Novbr 1871

 

 

* 1865

Folketellinga i 1865 forteller om følgende tre hushold på gård nr.97. Snedkerarbeider Andreas Tønnesen hadde da også en gris på eiendommen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested Trosbekjennelse 
Andreas Tønnes. Husfader Snedkerarbeider g 36 m Id 
Marie Andersd. hans Kone g 37 k Sverige

Ole Ols. Husfader Soldat g 32 m Odalen
Jørgine Jørgensd. hans Kone g 32 k Fhald
Karen Ols. deres Datter ug 2 k Fhald
Johan Lars. Logerende Sagbrugsarbeider ug 27 m Id

Anne C Rekvold Husmoder Vaagekone e 47 k Sverige Methodist
Valborg Rekvold hendes Datter ug 16 k Fhald Methodist

 

* 1961

Utdrag fra panteregister:

Extract af Udloningsforretning paa Skiftet efter afdøde Brændevinshandler Hans Johnsen, hvorved Gaarden Mtr. 97 er udlagt Stervboenken Anne Cathrine som Eiendom med Panteudlæg for Skifte?? Thinglæst 8. Novbr. 1861

 

* 1857

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Tørris Larsens Enke til Brændevinshandler Hans Jacob Johnsen paa denne Gaard, dateret 17. og Thinglæst 22. Septbr. 1857

 

 

 

* 1837

Auction.

Løverdag den 29de denne Maaned, Klokken 3 Eftermiddag, bliver, efter Reqvisition fra Kjøbmand Jens Peterson, en offentlig Auction afholdt i Snedkermester Tørris Larsens Enkes Huus paa søndre Frederikshald over endeel Løsøre-Effecter, Gangklæder, Bøger og nogle Kjøbmandsvarer.

Lysthavend indbydes.
Frederikshald, den 15de Juli 1837.

Svensen.

 

 

* 1833

Min iboende Gard No. 97 i Elve-Gaden paa søndre Frederikshald, bestaaende af 4 Værelser og Kjøkken, samt Hauge?? m. m. er paa billige Vilkaar tilkjøbs, naar der?? Handles med mig selv.

Jacobine Larsen.

 

 

* 1832

Tirsdagen den 14de August førstkommende afholdes, efter Vedkommendes Reqvisition, offentlig Auction udi og over efternævnte, i Frederikshalds Bye beliggende Gaarde, paa Grund af Udbeblivelse med Betaling af resterende Skatter og Brand-Contingent til følgende Tider:

  • Eftermiddagen Kl. 2, over Gaarden, Matr.-No. 351, Forsikr. No. 219, tilhørende Jomfru Anne Marie Jørgensen, Assureret for 2610 Spd.;

  • Eftermiddagen Kl. 4, over Gaarden, Matr.-No. 426, Forsikr.-No. 266, tilhørende Enkefru A. C. Wechhorst, assureret for 1400 Spd.;

  • Eftermiddagen Kl. 6, over Gaarden, Matr.-No. 97, Forsikr.-Nr. 65, tilhørende Snedkermester Tørris Larsens Enke, assureret for 500 Spd.

Conditinerne erfares paa Auctionsstedet.

Frederikshald, den 12te Juli 1832.

Svensen.

 

 

* 1827

Utdrag fra panteregister:

Testamente, confirmeret 21. Decbr. 1827, hvorefter Jacobine Marie Berg tilfalder Alt hvad hendes Mand Snedkermester Tørris Larsen efterlader, dateret 27. Novbr 1827

 

I følge kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1815 - 1833, side 308 nr.72 (dette ser ut til å være feilaktig rettet til nr.1), dør Tørris Larsen, 36 år gammel, 28. november 1827 og begraves 5. Desember 1827.

 

 

* 1826

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Snedkermester Tørris Larsen Thinglæst 28 Marts 1826

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 finner vi kun to personer i det som da var gård nr.97
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Maren Huus ejer 56 Enke efter 1te giftermaal Enke efter afgangne kiøbmand peter skoug K
Niels Petter Schoug Hendes søn 20 Ugift Farer til søes


Sist oppdatert 19.01.2024 13:07