Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Elvegata 17

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 271

Løpenummer i 1901 matrikkel: 184

Matrikkelnummer: 100 & 98b

Gårds og bruksnummer: 160/194

 
Foto: SW 9.februar 2003

* 2016

 

* 2001

 

* 1996

 

* 1992

23.november har Halden Arbeiderblad en reportasje om de som er kandidater til Byggeskikkprisen 1992. Elvegata 17 er en av kandidatene.

 

 

 

* 1985

 

* 1970

 

* 1969

 

* 1968

 

* 1961

 

* 1958

 

* 1955

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 hadde disse myndige personene i Elvegata 17.

 

 

* 1943

Utdrag fra panteregister:

Hj.dok ad dbnr. 212/43 om at Andrine Gundersen er død 10/10-28 og at hjemmelen er overgått til: 1) Olaf Gundersen, 2) Alfred Gundersen, 3) Anna Gudnersen, 4) Ester Bruno, 5) Olga Lindstrøm, 6) Margethe Hansen og 7) Ester Gundersen

Skjøte fra ovennenvte arvinger til Karl Lindstrøm f. 11/9-85 for kr 10.000,- Kartforr. av 31/8-16 utvisende areal 567 m². datert 26/2-43

 

* 1936

 

* 1935

 

* 1934

 

* 1933

 

* 1928

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling
Eliassen Elise
1880
g.m. maskinist
Eliassen Johannes
1873
maskinist
Eliassen Ragnvald Einar
1902
gardinvever
Gundersen Andrine
1854
gaardeierske
Gundersen Rakel
1886
sydame
Johannesen, / Johansen Amalie
1860
vaskekone
Johannesen, / Johansen Juliane
1884
g.m. papirarbeider
Johannesen, / Johansen Olaf Kristian
1881
papirarbeider
Johnsen Sofie
1868
vaskekone
Lindstrøm Karl
1885
skotøiarbeider
Lindstrøm Olga Emilie
1888
g.m. skotøiarbeider
Rørmyr Erik Rudolf
1903
emmisær
Rørmyr Margit Karoline
1900
g.m. emmisær
Sannerød Johanne A.
1857
enke

 

 

* 1926

 

 

 

* 1925

 

 

* 1924

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det fire boenheter på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Sofie Karoline Johnsen

01

1868-10-27

Idd

-

hp

e

Rengjøringsplas hos Alf Hansen

002 Signe Kasphara Johnsen

01

1904-12-04

Fredrikshald

-

d

!!

Viserpike

001 Karl Fredrik Lindstrøm

02

1885-09-11

Fr.hald

-

hp

g

Skotøiarbeoder

002 Olga Emilie Lindstrøm

02

1888-12-14

Fr.hald

-

hu

g

Hustru

003 Reidar Egil Lindstrøm

02

1908-11-09

Fredrikshald

-

s

ug

!!

004 Gjertrud Sofie Lindstrøm

02

1910-09-14

Fr.hald

-

d

!!

!!

005 Yngvar Georg Lindstrøm

02

1914-06-24

Fr.hald

-

s

!!

!!

006 Astrid Magrete Lindstrøm

02

1916-10-09

Fr.hald

-

d

!!

!!

007 Gudrun Marie Lindstrøm

02

1918-08-24

Fr.hald

-

d

!!

!!

008 Rolf Fritjof Lindstrøm

02

1920-04-03

Fr.hald

-

s

!!

!!

001 Johannes Eliassen

03

1863-10-19

Sverige

-

hp

g

Papirarbeider

002 Johana Elisabeht Eliassen

03

1880-05-10

Sverige

-

hu

g

Husmor

003 Einar Ragnvald Eliassen

03

1902-03-01

Sverige

-

s

ug

Arbeider (?) Spolegut

004 Walborg Sofie Eliassen

03

1904-08-19

Fredrikshald

-

d

ug

Skofabrikarbeiderske

005 Johan Arvid Eliassen

03

1907-01-09

ystehede Idd

-

s

ug

!!

006 John Henry Eliassen

03

1910-04-12

Fredrikshald

-

s

ug

!!

007 Elin Alvilde Solveig Eliassen

03

1914-02-04

Fredrikshald

-

d

ug

!!

008 Borghild Nathalie Eliassen

03

1918-06-24

Fredrikshald

-

d

ug

!!

001 Andrine Amalie Gundersen

04

1854-01-22

Idd

-

hp

e

Gaardeierske

002 Rakel Gundersen

04

1886-10-26

Fr.hald

-

d

ug

Syerske s.a.

003 Bjørn Gundersen

04

1902-01-04

Fr.hald

-

s

ug

Snedkerlærling

004 Margrethe Johanne Gundersen

04

1910-09-11

Fr.hald

-

d

ug

!!

005 Esther Marie Gundersen

04

1915-01-26

Fr.hald

-

d

!!

!!

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller at det er Gundersen som er eier og at det er et våningshus og en bakbygning på matrikkelen. Det bor da hele førti personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Hendelsesdato

Forhus 1.etg to værelser og del i kjøkken kr. 13 pr mnd        

Martin Magnussen(mann)

1865-09-21

Sverige

hf g Kulkjører

1910-12-01

Lovise Magnussen(kvinne)

1861-09-21

Aremark

hm g Hustru

1910-12-01

Olga Elise Magnussen(kvinne)

1888-03-07

Id

L. ug Skofabrikarbeiderske

1910-12-01

Anna Kristine Magnussen(kvinne)

1890-05-23

Fredrikshald

d ug Datter

1910-12-01

Signe Marie Magnussen(kvinne)

1894-05-17

Fredrikshald

d ug Skofabrikarbeiderske

1910-12-01

Johan Olaf Magnussen(mann)

1896-02-08

Fredrikshald

s ug Visergut i bakerforretning

1910-12-01

Ole Magnussen(mann)

1901-07-06

Berg

s ug søn

1910-12-01

Bjarne Sofus Magnussen(mann)

1908-06-14

Fredrikshald

s ug søn

1910-12-01

Forhus 1.etg et værelse og del i kjøkken kr 8 pr mnd        

Alexsander Olson(mann)

1835-12-20

Sverige

hf g Stenpukker

1910-12-01

Anna Sofie Olson(kvinne)

1845-09-25

Sverige

hm g Hustru

1910-12-01

Sofie Wennersten(kvinne)

1896-07-26

Id

el ug Skofabrikarbeiderske

1910-12-01

Mathilde Olsen(kvinne)

1895-02-24

Id

el ug Skofabrikarbeiderske

1910-12-01

Forhus 1.etg to værelser og kjøkken kr 10 pr mnd        

Martin Hansen(mann)

1854-09-15

Borge Prgj.

hf g Inter Erhverv

1910-12-01

Anna Hansen(kvinne)

1868-07-11

Aalesund

hm g Hustru

1910-12-01

Hjalmar Fritjof Hansen(mann)

1898-02-17

Fredrikshald

s ug Søn visergut manufakturhandel

1910-12-01

Thora Hildeborg Hansen(kvinne)

1899-04-09

Fredrikshald

d ug Datter

1910-12-01

Solveig Victoria Hansen(kvinne)

1900-04-17

Fredrikshald

d ug Datter

1910-12-01

Martin Arnold Hansen(mann)

1901-12-04

Fredrikshald

s ug Søn

1910-12-01

Olga Marie Hansen(kvinne)

1904-02-22

Fredrikshald

d ug Datter

1910-12-01

Hans Sandebakken Hansen(mann)

1908-08-26

Fredrikshald

s ug Søn

1910-12-01

Bakbygning kjeller et værelse og kjøkken kr 6 pr mnd        

Alma Kristiansen(kvinne)

1881-09-04

Id Prgj.

hm g Intet Erhverv Fattigunderstøttet

1910-12-01

Margit Kristiansen(kvinne)

1901-04-12

Id Prgj.

d ug Datter

1910-12-01

Einar Kristiansen(mann)

1904-02-04

Fredrikshald

s ug Søn

1910-12-01

Gudrun Kristiansen(kvinne)

1907-09-12

Fredrikshald

d ug Datter

1910-12-01

Bakbygning 1.etg to værelser og kjøkken kr 14 pr mnd        

Karl Fredrik Lindstrøm(mann)

1885-09-11

Fredrikshald

hf g Skotøiarbeider fabrik

1910-12-01

Olga Emilie Lindstrøm(kvinne)

1888-12-14

Fredrikshald

hm g Hustru

1910-12-01

Reidar Egil Lindstrøm(mann)

1908-11-09

Fredrikshald

s ug søn

1910-12-01

!! Lindstrøm*(kvinne)

1910-09-14

Fredrikshald

d ug datter

1910-12-01

Bakbygning 1.etg to værelser og kjøkken kr 14 pr mnd        

Nils Jørgen Nilsen(mann)

1873-10-26

Fredrikshald

hf g Stuerarbeider

1910-12-01

Hilda Marie Nilsen(kvinne)

1876-12-10

Skjæbærg

hm g Hustru

1910-12-01

Marinius Nilsen(mann)

1900-10-30

Fredrikshald

s ug Søn

1910-12-01

Agnes Sofie Nilsen(kvinne)

1903-11-24

Fredrikshald

d ug Datter

1910-12-01

Nils Kristian Nilsen(mann)

1905-08-28

Fredrikshald

s ug Søn

1910-12-01

Bakbygning kvist to værelser og kjøkken kr 14 pr mnd        

Andrine Amalie Gundersen(kvinne)

1854-01-22

Ide Herred

hm e huseierske

1910-12-01

Karl Johan Gundersen(mann)

1882-10-03

Fredrikshald

s ug Stuerarbeider

1910-12-01

Rakel Gundersen(kvinne)

1886-10-26

Fredrikshald

d ug Sømmerske arb paa fabrik

1910-12-01

Ester Antonie Gundersen(kvinne)

1893-07-09

Fredrikshald

d ug Skoarbeiderske

1910-12-01

Bjørn Gundersen(mann)

1901-01-04

Fredrikshald

sønnesøn ug

1910-12-01

Margrete Johanne Berget(kvinne)

1910-09-11

Fredrikshald

datterdatter ug

1910-12-01

Hanna Torgersen(kvinne)

1890-07-15

Fredrikshald

el ug Skofabrikarbeiderske

1910-12-01

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersson August
1851
skræddermester
Andersson Britta Elise
1855
g.m. skræddermester
Gundersen Andrine
1854
huseierske
Haagensen Knut Sevaldsen
1849
bryggeriarbeider
Haagensen Thrine
1839
g.m. bryggeriarbeider
Handèl August
1854
gjørtlersvend
Hansen August
1851
bryggeriarbeider
Hansen Betzy
1844
g.m. bryggeriarbeider
Hansen Johan
1872
løsarbeider
Hansen Katinka
1876
strikkerske
Jensen Kristine
1854
enke
Solheim Elise
1858
handlende

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Enke Andrine Gundersen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 10.000 kr. og en branntakst på 15.480 kr.

 

* 1900

Ved Folketellinga i 1900 er det åtte boenheter på matrikkelen. (Gå til folketellinga.) 

Enke Andrine Gundersen er eier og det bor hele femtifire personer i de åtte boenhetene.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Hendelsesdato

2 kvistværelser og kjøkken        

Andrine Amalie Gunders.(kvinne)

1854

Id Sogn Sm

hm og Enke e Ingen Næring

1900-12-03

Olaf Marinius Gunders.(mann)

1879

Fredrikshald kjøpstad

s ug Locomotivpudser

1900-12-03

Alfred Georg Gunders.(mann)

1880

Fredrikshald kjøpstad

s ug Typograf i Tilskueren

1900-12-03

Karl Johan Gunders.(mann)

1882

Fredrikshald kjøpstad

s ug Kjørekarl hos Amundsen

1900-12-03

Anna Marie Gunders.(kvinne)

1884

Fredrikshald kjøpstad

d ug Barn

1900-12-03

Rakel Gunders.(kvinne)

1886

Fredrikshald kjøpstad

d ug Barn

1900-12-03

Olga Emelie Gunders.(kvinne)

1888

Fredrikshald kjøpstad

d ug Barn

1900-12-03

Ester Antonie Gunders.(kvinne)

1893

Fredrikshald kjøpstad

d ug Barn

1900-12-03

2.etg et værelser og kjøkken        

Karl Antons.(mann)

1871

Sverige

hf g Stenhugger i Skjeberg

1900-12-03

Julie Antons.(kvinne)

1874

Fredrikshald kjøpstad

hm g Husmoder

1900-12-03

Henry O. Antons.(mann)

1894

Fredrikshald kjøpstad

s ug Barn

1900-12-03

Marie Antons.(kvinne)

1896

Fredrikshald kjøpstad

d ug Barn

1900-12-03

Signe Antons.(kvinne)

1898

Fredrikshald kjøpstad

d ug Barn

1900-12-03

Harrald Antons.(mann)

1900-03-01

Fredrikshald kjøpstad

s ug

1900-12-03

Anders L. Johans.(mann)

1874

Sverige

b ug Stenhugger

1900-12-03

Anders J. Johans.(mann)

1880

Sverige

b ug Stenhugger

1900-12-03

1.etg et værelse og del i kjøkken        

Julius B. Anders.(mann)

1861

Fredrikshald kjøpstad

hf g Kjøbmand og Lagermand

1900-12-03

Mathilde Anders.(kvinne)

1861

Sverige

hm g Husmoder

1900-12-03

Jenny K. Anders.(kvinne)

1883

Fredrikshald kjøpstad

d ug Barn

1900-12-03

Signe J. Anders.(kvinne)

1885

Fredrikshald kjøpstad

d ug Barn

1900-12-03

Bernhard J Anders.(mann)

1887

Fredrikshald kjøpstad

s ug Barn

1900-12-03

Anna M. Anders.(kvinne)

1889

Fredrikshald kjøpstad

d ug Barn

1900-12-03

Agnes S. Anders.(kvinne)

1891

Fredrikshald kjøpstad

d ug Barn

1900-12-03

Ruth M. Anders.(kvinne)

1895

Fredrikshald kjøpstad

d ug Barn

1900-12-03

Rakel A. Anders.(kvinne)

1899-12-29

Fredrikshald kjøpstad

d ug Barn

1900-12-03

1.etg et værelse og del i kjøkken        

Aug. Hans.(mann)

1851

Sverige

hf g Bryggeriarbeider

1900-12-03

Betty Hans.(kvinne)

1844

Sverige

hm g Husmoder

1900-12-03

Johan H. Hans.(mann)

1872

Fredrikshald kjøpstad

s ug Dæksgut med Dampbaad Trug

1900-12-03

Herman Ellings.(mann)

1872

Fredrikshald kjøpstad

el ug Maskinist paa Tryg

1900-12-03

Kathinka M. Hans.(kvinne)

1876

Fredrikshald kjøpstad

d ug Strikkerske i Huset

1900-12-03

2.etg et værelse og kjøkken        

Aug. Andersson(mann)

1851

Sverige

hf g Skræddermester

1900-12-03

Britta Lisa Anderson f Jans.(kvinne)

1855

Sverige

hm g Husmoder

1900-12-03

Kristine Elisabeth Andersson(kvinne)

1883

Fredrikshald kjøpstad

d ug Husgjerning

1900-12-03

Norman August Andersson(mann)

1885

Fredrikshald kjøpstad

s ug visergut hos Hofgaard

1900-12-03

Gustav Adolph Andersson(mann)

1887

Fredrikshald kjøpstad

s ug Barn

1900-12-03

Frants Oskar Andersson(mann)

1889

Fredrikshald kjøpstad

s ug Barn

1900-12-03

Otto Andreas Andersson(mann)

1894

Fredrikshald kjøpstad

s ug Barn

1900-12-03

Petrus Andersson(mann)

1897

Fredrikshald kjøpstad

s ug Barn

1900-12-03

Elin Chatrine Andersson(kvinne)

1900-04-30

Fredrikshald kjøpstad

d ug Barn

1900-12-03

2.etg et værelse og del i kjøkken        

Johan Petter Jens.(mann)

1853

Ide Song Sm

hf g Stensætter for Byen

1900-12-03

Johane Christine Jens.(kvinne)

1854

Fredrikshald

hm g Husmoder

1900-12-03

Jens Fredrik Jens.(mann)

1881

Fredrikshald

s ug Stensætter hos Faderen

1900-12-03

Carl Viktor Emanuel Jens.(mann)

1883

Fredrikshald

s ug Sten Hantlanger hos Faderen

1900-12-03

Valborg Josefine Jens.(kvinne)

1885

Fredrikshald

d ug Barn

1900-12-03

Arnt Vilhelm Jens.(mann)

1890

Fredrikshald

s ug Barn

1900-12-03

Rakel Debora Jens.(kvinne)

1892

Fredrikshald

d ug Barn

1900-12-03

Astrid Kety Anita Jens.(kvinne)

1895

Fredrikshald

d ug Barn

1900-12-03

Nelly Sølvie Jens.(kvinne)

1897

Fredrikshald

d ug Barn

1900-12-03

Kjeller et værelse og kjøkken        

Knut Haagens.(mann)

1849

Fredrikshald kjøpstad

hf g Brygeriarbeider Halden

1900-12-03

Trine Haagens.(kvinne)

1839

Fredrikshald kjøpstad

hm g Husmoder

1900-12-03

Inga Knuts.(kvinne)

1880

Fredrikshald kjøpstad

el@d ug Ingen Næring %Barnepige%

1900-12-03

Jørgen Ols.(mann)

1876@1870

Fredrikshald kjøpstad

el ug Sømand Matros med Xania?? Skib

1900-12-03

Jørgen Ols.(mann)

1900-09-30

Fredrikshald kjøpstad

Barnebarn ug

1900-12-03

et kvistværelse og del i kjøkken        

Albert D Hamndell(mann)

1845

Jønkøping

el Gjørtler hos Bjurstrøm

1900-12-03

 

* 1896

Utdrag fra panteregister:

Auktionsskjøde til Andrine Gundersen paa d.E. for Kr. 7800 (Tvangsaukt 18/10 88) dat 29/9 96 Thinglæst 6. oktober 1896

 

* 1895

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det førti personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Hendelsesdato

Katinka Marie Hansen(kvinne)

1876

Frhald

Datter

1891

Oskar Vilhelm Johansen(mann)

1884

Fr.hald

Søn

1891

Hedda Berg(kvinne)

1847

Tanem Sverige

Hustru g

1891

Mortin Johansen(mann)

1855

Ørsel Sverige

Familiens overhode g

1891

Augusta Johansen(kvinne)

1862

Lomland Sverige

Hustru g

1891

Bjarne Rangvald Johansen(mann)

1888

Fr.hald

Søn

1891

Astrid Olea Nilsen(kvinne)

1889 aug.

Fr.hald

Datter

1891

Alma Kristine Andersen(kvinne)

1860

Rokke

Hustru g

1891

Augusta Lorsen(kvinne)

1839

Næsing Sverige

Hustru g

1891

Augusta Bergette Hansen(kvinne)

1874

Frhald

Datter ug

1891

Otto Johansen(mann)

1861

Høgedalen Sverige

Familiens overhode g

1891

Inger Johansen(kvinne)

1846

Id

Hustru g

1891

Aksel Emil Nilsen(mann)

1872

Aremark

Tjenestetyende ug

1891

Omar Mortinius Johansen(mann)

1884

Fr.hald

Søn

1891

Betty Mathilde Borge(kvinne)

1859

Sarpsborg

Hustru g

1891

Mortha Krestiane Borge(kvinne)

1887

Fr.hald

Datter

1891

Ole Marineus Nilsen(mann)

1863

Fr.hald

Familiens overhode g

1891

Ingeborg Morgrethe Nilsen(kvinne)

1887

Fr.hald

Datter

1891

Johan Magnus Lorsen(mann)

1882

Næsing Sverige

Søn

1891

Johan Hilmer Hansen(mann)

1872

Frhald

Søn ug

1891

Kattinka Josefine Johansen(kvinne)

1875

Fr.hald

Datter ug

1891

Klara Emelie Johansen(kvinne)

1889 aug.

Frhald

Datter

1891

Frans Edvard Berg(mann)

1837

Stokholm Sverige

Familiens overhode g

1891

Anders Larsen(mann)

1814

Id

Familiens overhode e-mand

1891

Jakob Kornelius Johansen(mann)

1887

Fr.hald

Søn

1891

Borghild Kaspara Borge(kvinne)

1889 des.

Fr.hald

Datter

1891

Helene Olava Nilsen(kvinne)

1859

Fr.hald

Hustru g

1891

Johannes Andersen(mann)

1855

Rokke

Familiens overhode g

1891

Anders Marineus Andersen(mann)

1879

Fr.hald

Søn

1891

Anna Marie Andersen(kvinne)

1882

Fr.hald

Datter

1891

Johan Edvord Larsen(mann)

1843

Næsing Sverige

Familiens overhode g

1891

Oskar Ludvig Lorsen(mann)

1877

Næsing Sverige

Søn

1891

Karl August Korlsen(mann)

1879

Næsing Sverige

Søn ug

1891

Johan August Hansen(mann)

1851

Tos Sverige

Familiens overhode g

1891

Betty Hansen(kvinne)

1844

Bjørby Sverige

Hustru g

1891

Frans Oskar Hansen(mann)

1883

Frhald

Søn

1891

Angoline Morie Johansen(kvinne)

1883

Fr.hald

Datter

1891

Hermand Olsen Borge(mann)

1859

Sarpsborg

Familiens overhode g

1891

Helene Andersen(kvinne)

1886

Fr.hald

Datter

1891

Ingeborg Andersen(kvinne)

1888

Fr.hald

Datter

1891

 

 

* 1889

 

* 1888

 

* 1887

 

* 1886

Gaard No. 100 b i Elvegaden godt beliggende for Smaahandel er tilsalgs paa gode Betingelser. Gaarden indeholder 13 Værelser 5 Kjøkkener, Bryggerhus, 2de Bagerovner samt Rulle og Vand i Gaarden og nye Udhuse. Hendvendels til Eieren, der bor i Gaarden.

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Sømand Lauritz Larsen til Gunne Eliasen Storøen af 27 Oktober 1886 for Kr. 7200,00 Thinglæst 29 oktober 1886

 

Sømand Lauritz Larsens Gaard Matr.=No 100 og 98 b i Elvegaden er solgt til Gunne Eliasen for Kr. 7200.00

 

 

 

* 1885

Folketellinga i 1885 har kun opplysninger om de førtini personene som bor på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Karla Hansen(kvinne)

1885

Frhald

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Omar Johansen(mann)

1885

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Thore Larsen(mann)

1829

Id

Skibstømmermand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anne Marie Larsen(kvinne)

1825

%Id%

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Herman Larsen(mann)

1870

Fredrikshald

Handelsbetjent

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karoline Olsen(kvinne)

1838

Ski Sogn Sverige

Enke Vaskekone

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marie Olsen(kvinne)

1863

Ski Sogn Sverige

!!

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hilda Olsen(kvinne)

1877

Ski Sogn Sverige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karl Olsen(mann)

1884

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

August Hansen(mann)

1851

Sverige

Ølkjører

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Betty Hansen(kvinne)

1844

Sverige

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan Hansen(mann)

1871

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Augusta Hansen(kvinne)

1874

Frhald

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Kathinka Hansen(kvinne)

1876

Frhald

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Frantz Hansen(mann)

1882

Frhald

Søn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hans Olsen(mann)

1853

Urskog

Konduktør

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Mathilde Olsen(kvinne)

1849

Fredrikshald

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Kristine Olsen(kvinne)

1878

Fredrikshald

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hans Olsen(mann)

1880

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ingebrigt Olsen(mann)

1883

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Trine Larsdatter(kvinne)

1827

Fredrikshald

Pige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Laurits Johansen(mann)

1857

Fredrikshald

Søn Sauer

Fredrikshald: !!

1885-12-31

C. Larsen(ukjent kjønn)

1842

Bohuslen

Skreddermester

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Mathilde Larsen(kvinne)

1843

Bohuslen

Mdm

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hilmer Larsen(mann)

1871

Bohuslen

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karl Larsen(mann)

1873

Bohuslen

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Einar Larsen(mann)

1880

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hermane Larsen(kvinne)

1882

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Florida Larsen(kvinne)

1884

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

August Svendsen(mann)

1864

Vestre Ed Sverige

Skredderlærling

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Edvard Johansen(mann)

1865

Vestre Ed Sverige

Skredderlærling

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karl Nilsen(mann)

1828

Ski sogn Sverige

Skreddersvend

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Beata Nilsen(kvinne)

1840

Ski sogn Sverige

Kone

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Nils Nilsen(mann)

1865

Ski sogn Sverige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hulda Nilsen(kvinne)

1868

Ski sogn Sverige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anna Nilsen(kvinne)

1871

Ski sogn Sverige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marie Nilsen(kvinne)

1875

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Otto Nilsen(mann)

1877

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karl Nilsen(mann)

1884

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Martin Johansen(mann)

1855

Øsjølda Sogn Sverige

Daglønn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Augusta Johansen(kvinne)

1862

?? Sogn Sverige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marie Johansen(kvinne)

1883

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Laurits Larsen(mann)

1846

Kristiania

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anne Martine Larsen(kvinne)

1848

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marta Larsen(kvinne)

1870

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Einar Larsen(mann)

1875

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Helga Larsen(kvinne)

1878

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ludvikke Larsen(kvinne)

1880

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Borghild Larsen(kvinne)

1883

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1883

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra do. (Hans Andersen) ved J. Andersen til Lauritz Larsen af 9/4-83 for Kr. 9200,00 Thinglæst 10. April 1883

 

 

* 1882

 

* 1880

 

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Maltgjører Hans Andersen oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 6.000 kr og en branntakst på 7.480 kr.

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 så er det Hans Andersen som er registrert som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Hendelsesdato

Carl Alfred Andersen(mann)

1856

Frederikshald

s ug Smedsvend

1875

Olaves Jakobsen(mann)

1841

Id S. og Prgl.

hf g Matros

1875

Karen Jakobsen(kvinne)

1872

Frederikshald

d

1875

Johanne Andersen(kvinne)

1830

Sverige

Pige ug Arbeider

1875

Hans Andersen(mann)

1834

Lomeland Sogn i Sverige

hf g Arbeider ved et Ølbrygeri

1875

Martine Andersen(kvinne)

1824

Frederikshald

Hans Kone g

1875

Teodora Eliasen(kvinne)

1827

Id S. og Prgl.

Hans Kone g

1875

Bara Mathea Hansen(kvinne)

1826

Strømstad

Hans Kone g

1875

Emil Frederik Andersen(mann)

1860

Frederikshald

s ug

1875

Anders Marenius Eliasen(mann)

1856

Frederikshald

s ug Arbeider ved Messingfabriken

1875

Christian Hansen(mann)

1823

Frederikshald

hf g Stenhugger

1875

Anders Eliasen(mann)

1818

Id S. og Prgl.

hf g Skibstømmermand ved Skibsværften

1875

Jens Christian Eliasen(mann)

1852

Id S. og Prgl.

s ug Skibstømmermand til Søs

1875

Carl Hansen(mann)

1865

Frederikshald

s

1875

Jensine Jakobsen(kvinne)

1837

Id S. og Prgl.

Hans Kone g

1875

Josefine Jakobsen(kvinne)

1873

Frederikshald

d

1875

Johan Jakobsen(mann)

1866

Id S. og Prgl.

Hendes s

1875

* 1865

Ved folketellinga i 1865 er matrikkel 98 ikke delt og matrikkel 100 er oppgitt som egen matrikkel. Der kan vi lese at Bryggeriarbeider Hans Andersen har tre får og en gris på eiendommen og at Stenhugger Kristian Hansen også er eier av en gris.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Hendelsesdato

Emil Hansen(mann)

1860

Frederikshald

deres Søn ug

1865

Marie Olsen(kvinne)

1851

Frederikshald

Pleiebarn ug

1865

Gunnerius Langerud(mann)

1842

Frederikshald

Husfader g Skibstømmermand

1865

Matilde C. Kristiansdatter(kvinne)

1851

Frederikshald

deres Datter ug

1865

Christian Kristiansen(mann)

1853

Frederikshald

deres Søn ug

1865

Theodora Johannesen(kvinne)

1827

Id

hans Kone g

1865

Karen Sofie Pedersen(kvinne)

1804

Aremark

Logerende e

1865

Hans Andersen(mann)

1834

Frederikshald

Husfader g Bryggeriarbeider

1865

Martine Andersen(kvinne)

1823

Frederikshald

hans Kone g

1865

Alfred Hansen(mann)

1858

Frederikshald

deres Søn ug

1865

Hansine E. Kristiansdatter(kvinne)

1858

Frederikshald

deres Datter ug

1865

Jens C. Andersen(mann)

1852

Id

deres Søn ug

1865

Elias J. Andersen(mann)

1854

Frederikshald

deres Søn ug

1865

Anders Andersen(mann)

1856

Frederikshald

deres Søn ug

1865

Kristian Hansen(mann)

1823

Frederikshald

Husfader g Stenhugger

1865

Andrine Hansen(kvinne)

1839

Id

hans Kone g

1865

!! Juliusdatter*(kvinne)

1865

Frederikshald

deres Datter ug

1865

Theodor Andersen(mann)

1864

Frederikshald

deres Søn ug

1865

Lars Throndsen(mann)

1836

Odalen

Husfader g Løsarbeider

1865

Thode M. Larsen(mann)

1864

Frederikshald

deres Søn ug

1865

Anne Langerud(kvinne)

1840

Sverige

hans Kone g

1865

Albert Langerud(mann)

1864

Frederikshald

deres Søn ug

1865

Barbara Carlsen(kvinne)

1826

Sverige

hans Kone g

1865

Julius Pettersen(mann)

1839

Skeberg

Husfader g Sagbrugsarbeider

1865

Marie Juliusdatter(kvinne)

1863

Frederikshald

deres Datter ug

1865

Anders Eliasen(mann)

1819

Id

Husfader g Skibstømmermand

1865

Severine Matisen(kvinne)

1844

Arendal

hans Kone g

1865

* 1863

Utdrag fra panteregister:

Thingsvidne optaget 28.Juli 1863 hvoraf fremgaar at Matr. 98b er et Tomtestykke hvorpaa der er opført Udhuse til Matr. 100, hvilket det saaledes tilhører. Thinglæst 4. Aug 1863

 

* 1862

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Matros Hans Andersen paa Gaard Mtr. 100, dateret 30. Dcbr. 1861 og Thinglæst 7. Janr. 1862

 

* 1860

Utdrag fra panteregister:

Mageskifteskjøde hvorved O.Larsen overdrager Murmester C. M. Olsen Gaard Matr. 100 & 98b, dateret 8. og Thinglæst 9. October 1860

 

* 1852

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Snedker H. Langerød til Snedkermester O. Larsen paa Gaard Matr. 100 og Tomt Matr. 98 (98b) med derpaa værende Bygninger, dateret 25. Februar og Thinglæst20. April 1852

 

* 1839

Auctioner.

Efter Reqvisition fra Kjøbmændene Petersen & Knap, grundet paa Panteobligation og Commisionsforlig, berammes offentlig Auction udi og over Styrmand Lars Simonsens Huus Nr. 100 i Elvegaden paa søndre Frederikshald, Onsdag den 6te Marts førstkommende, Klokken 3 Eftermiddag.

Lysthavende indbydes.
Frederikshald, den 20de Februar 1839.

Svensen.

 

 

* 1801

Folketellinga i 1801 oppgir seks personer på matrikkel 100.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Hendelsesdato

Johannes Eriksen(mann)

1795

Deres søn

1801

Alexander Eriksen(mann)

1798

Deres søn

1801

Andreas Eriksen(mann)

1793

Deres søn

1801

Erich Johnsen(mann)

1763

Huusbonde I første ægteskab Matros

1801

Gunild Maria(kvinne)

1764

Hans kone I første ægteskab

1801

Maren Kirstine Eriksdatter(kvinne)

1800

Deres datter

1801


Sist oppdatert: 03.02.2024 16:58