Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Elvegata 19

 

Løpenummer i 1878 matrikkel:

Løpenummer i 1901 matrikkel:

Matrikkelnummer:

Gårds og bruksnummer:

 
Foto:

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 272 og 273

Løpenummer i 1901 matrikkel: 188

Matrikkelnummer: 102a og 102b

Gårds og bruksnummer: 160/196 og 197

Matrikkel 102b var den venstre delen av bygningen på bildet. Den nedre delen var 102a.

 

Vis i kart

Foto: SW 9.februar 2003

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Bytjener M. Andersen oppført som eier av disse matriklene. Eiendommene var oppført med en skattetakst på 5500 kr. og var branntaksert til 8090 kr.

I folketellinga i 1900 er matriklene registrert sammen og oppført med kun et "Vaaningshus". Det er tre leiligheter i huset og alle er ført opp i 2.etasje.
Et rom og kjøkken
Edvard Conrad Meyer hf g Steenhuger - Idefjorden 1868 Tyskland intet Samfund
Hilda Meyer hm g Husmor 1875 Sverige
Karl Johannes. s Barn 1896 Norge
!! m s 28.04.1900 Sverige udøbet intet Navn
Alexander Nyberg Logerende ug Steenhuger - Idefjorden 1863 Sverige intet Samfund

To rom og kjøkken
Jens Lindroth m b hf g Skræddersvend hos W Johannesen 1840 Sverige n s
Johanne Mathilde Lindroth k b hm g Hm 1841 Sverige n s
Karl Lindroth m b s ug Handelsbetjent hos Grøn 1881 t n s
Artur Lindroth m b s ug Barberlærling hos Vagenknegt 1883

Fire rom og to kjøkken
Carl Martin Anders. hf g Bytjener 1832 Id
Sara Marie Anders. hm g 1826 Ed Sogn Sverige
Elise Sofie Anders. d ug Butiksjomfru hos Førlie 1869
Emilie Engebrets. b ug 1855 (vanlivis bosatt Christiania)

 

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 forteller at 102a og 102b da var to adskilte matrikler. Matrikkel 102a var den delen nærmest kirken og denne har oppført Stevnevidne Martin Andersen som eier. Skattetaksten var her på 2400 kroner og branntaksten var på 3230 kroner. Matrikkel 102b var branntaksert sammen med matrikkelnummer 104a og eier av disse matriklene var Arb. Aasmund Andersens Enke. Skattetaksten var på kroner 600 og den felles branntaksten med 104a var på kroner 3080.

 

Ved folketellinga i 1865 er det kun registrert gård nr.102. Det var da fire boenheter registrert på eiendommen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Andreas Lars. Husfader Maskinist e 51 m Rygge
Ingeborg Lars. hans Datter ug 28 k Fhald
Hans Lars. hans Søn ug 25 m Fhald
Martin Lars. hans Søn ug 20 m Fhald
Hanna Lars. hans Datter ug 17 k Fhald
Julie Lars. hans Datter ug 10 k Fhald
Andrea Lars. hans Datter ug 7 k Fhald
Isak H Lars. hans Søn ug 4 m Fhald
Julius P Hans. Pleiesøn ug 8 m Fhald
Victor %Udøbt% Thorvalds. Pleiesøn ug 1 m Fhald

Nils Knuds. Husfader Skrædder g 60 m Stange Hedem
Elen Olsd. hans Kone g 62 k Id
Eilert Nils. deres Søn ug 23 m Fhald
Thea Nilsd. deres Datter ug 17 k Fhald
Hans P. Nils. deres Søn ug 13 m Fhald
Nore Hansd. Pleiedatter ug 5 k Fhald

Jonas Johannes. Husfader Løsarbeider g 55 m Sverige
Caisa Larsd. hans Kone g 48 k Sverige
Jan Jonas. deres Søn ug 17 m Sverige
Caroline Jonasd. deres Datter ug 13 k Sverige
Helene Jonasd. deres Datter ug 7 k Sverige

Clara Arnes. Husmoder Fattiglem e 42 k Sverige
Martine hendes Datter ug 8 k Fhald
Laura C hendes Datter ug 6 k Fhald
Anne M hendes Datter ug 3 k Fhald
Lovise Anders. Logerende Kurvpige ug 37 k Id

 

Folketellinga i 1801 forteller om følgende personer i gård nr.102
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Amund Svensen Huusbonde 66 I første ægteskab Saugmæster ved søndre porsnes M
Anne Kirstine Olsdtr Hans kone 48 I første ægteskab K
Ole Amundsen Deres søn 25 Ugift M
Sven Amundsen Deres søn 13 Ugift M
Berthe Pedersdtr Tienestepige 20 Ugift K
Inger Baltzersdtr Logerende 77 Ugift Fattiglem K
Torjus Engebretsen Huusbonde 53 I første ægteskab Grenader ved syndensieldske reg. M
Anne Katrina Hans kone 54 I første ægteskab K
Sidsel Torjusdtr Deres datter 14 Ugift K
Arndj Torjusdtr Deres datter 5 Ugift K

Sist oppdatert 08.07.2007 14:37