Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmanntall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Elvegata 2

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 261

Løpenummer i 1901 matrikkel: 177

Matrikkelnummer: 89, 90 & 92

Gårds og bruksnummer: 160/183 og 185

 
Foto: SW 9.februar 2003

 

* 1996

 

* 1976

 

* 1975

 

* 1970

 

* 1969

 

 

* 1963

 

* 1962

 

* 1957

 

* 1950

 

* 1948

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Elvegata 2.

* 1935

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling
Jansen Ausustinius E.
1874
modellør
Iversen Hedvig Kristine
1895
hushjelp
Smith Johanne Marie 
1863
enke
Hansen Laura
1878
Kaffèvertinde
Olsen Ole Marinius 
1872
kommunearbeider
Hansen Otto
1845
fhv. lokomotivfører
Olsen Vilhelmine Karoline 
1878
g.m. dagarbeider

 

 

* 1923

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra fhv. lokomotivfører Otto Hansen til datteren Laura Konstanse Hansen på d.e. og mtr.no. 92 samt indbo og løsøre for kr. 16000,- dat 1/5 23 ('''iflg kartforetning av 30/5 23 utgjør eiendommene 293 m²) tinglyst 15 juni 1923.

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det fire boenheter på matrikkelen.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Olof Alfred Johanssen

01

1869-07-29

Sverige

-

hp

g

Lokomotivpudser

002 Kristine Emilie Johanssen

01

1880-12-30

Sverige

-

hu

g

Husmor

003 Ester Marie Johanssen

01

1902-01-29

Idd

-

d

ug

Modedame

001 Jens Martin Iversen

02

1859-03-26

Fredrikshald

-

hp

g

Bordhusarbeider

002 Johanne Iversen

02

1854-06-16

Aurskog

-

hu

g

Husmor

003 Hedvig Kristine Iversen

02

1895-09-08

Fredrikshald

-

d

ug

hjemmeværende (uten løn)

004 Emanuel Augustinus Janson

02

1876-12-10

Sverige

-

l

ug

Modellør paa Skotøifabrik

001 Otto Hansen

03

1848-03-18

Enebak

-

hp

e

Pension fhv. Lokomotivfører

002 Laura Hansen

03

1877-09-03

Kristiania

-

d

ug

Kaffiværtinde

003 Anna Emilie Karlsen

03

1898-05-28

Aremark

-

l

e

Tjenestepike

004 Helga Gustava Aronsen

03

1904-02-19

Bihuslæn Sverige

-

tj, l

ug

Tjenestepike

001 Johan Olaf Smith

04

1891-12-02

Berg

-

hp

g

Droschebileier og Chauffør

002 Johanne Marie Smith

04

1863-10-21

Sverige

-

hp, Husholderske (Mor)

e

Steller huset for søn

003 Gudrun Bergitte Smith

04

1915-05-23

Fr hald

-

d

-

-

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har oppført et våningshus på en og en halv etasje med fire boenheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Hendelsesdato

Kjeller 11 kr pr mnd        

Johan Petter Johnassen(mann)

1849-03-21

Sverige

hf g Fiskeredskapforarbeider Understøtt. av Fattigv

1910-12-01

Grete Johnassen(kvinne)

1849-09-17

Tune pr Fr.stad

hm g Hustru

1910-12-01

Petter Johnassen(mann)

1892-02-27

Fredrikshald

s ug Bryggearbeider

1910-12-01

Anna Johnassen(kvinne)

1894-07-26

Fredrikshald

d ug Datter

1910-12-01

1.etg 21 kr pr mnd        

Jens Martin Iversen(mann)

1860-03-26

Fredrikshald

hf g Bordhusarbeider

1910-12-01

Johanne Iversen(kvinne)

1854-06-16

Urskog

hm g Hustru

1910-12-01

Ragnvald Iversen(mann)

1891-08-08

Fredrikshald

s ug Skotøiarbeider

1910-12-01

Hedvig Iversen(kvinne)

1895-09-08

Fredrikshald

d ug Datter

1910-12-01

K. J. Svahn(mann)

1880-04-03

Sverige

el ug Skræddermester S Eget verksted

1910-12-01

Georg Olsen(mann)

1890-07-19

Sverige

el ug Skræddersvend arb paa verksted for mester

1910-12-01

1.etg 30 kr pr mnd        

Otto Hansen(mann)

1848-03-18

Enebak

hf e Lokomotivfører Smaalensbanen

1910-12-01

Laura Hansen(kvinne)

1877-09-03

Kristiania

d ug Husholderske

1910-12-01

Hans Hansen(mann)

1875-12-03

Kristiania

s ug Lokomotivfører

1910-12-01

Kvistleilighet 8 kr pr mnd        

Johanne Marie Smith(kvinne)

1863-10-21

Sverige

hm e Rengjøringsarb i husene

1910-12-01

Johan Olaf Smith(mann)

1891-12-02

Rokke

s ug kjøregut hos Pettersen kolonialforret.

1910-12-01

Knut Einar Smith(mann)

1896-12-25

Rokke

s ug Søn

1910-12-01

 

* 1904

Utdrag fra panteregister:

Skifteutlodning af 16/2 04 i lokomotivfører Otto Hansen og afdøde hustru Johanne Hansens fællesbo, hvorefter enkemanden har overtaget samtlige boets aktiva, hvori blandt gaarden matr.no 89, 90 og 92 for kr 12500,00 mod at han giver samtlige 12 arvinger (ikke transkribert arvingene) panteretsudleg paa lige prioritet i d.e. og m.no 92 rest 133,70 tinglyst 8 marts 1904

 

* 1903

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Dahl Marie
1862
g.m. hoteltjener
Hansen Johanne
1839
g.m. lokomotivfører
Hansen Otto
1948
lokomotivfører
Nyqvist Marie
1855
vaskepige
Thuesen Arne
1825
bryggearbeider
Thuesen Johanne
1829
g.m. bryggarb. A.T.

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald 1901 var Lokomotivfører Otto Hansen oppført som eier av matriklene. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 12.500 kroner og var branntaksert til 13.390 kroner. Matrikkelen grenset også til Elvestrædet.

* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et "Vaaningshus " med en etasje.
ett rom og kjøkken i kjeller
Arne Thues. hf g Sagbrugsarbeider 1825 Skjeberg Sm
Johanne Thues. hm g Husgjerning 1829 Skjeberg Sm

Tre rom kjøkken i 1.etg
Otto Hans. hf g Locomotivfører 1848 Enebak Ak
Johanne Hans. hm g Husgjerning 1839 Rakkestad Sm
Hilma Berger tj ug Husgjerning 1878 Håbol Sverige

Tre rom og kjøkken i 1.etg
Karoline Eriks. hm e Jordemoder 1836 Stenby Sverige n Frimenigheden
Hanna Eriks. d ug Husgjerning 1863 Stenby Sverige
Fride Karoline Eriks. d ug Egen kolonialforretning 1878 Fredrikshald
Harald Bernhard Hans. el e Jernbanekontorist 1871 Fetsund Ak

Kvistleilighet med ett rom og kjøkken
Gulette Johns. hm e Syerske i Husene 1853 Metodist
Julie Johns. d ug Tjenestepige hos forskjellige 1885 Metodist
Gotfred Johns. s ug Visergut hos forskjellige privathuse 1887 Metodist
Marinius Johns. s ug 1892 Metodist

 

* 1896

Utdrag fra panteregister:

Præsteaatest for at Ole Hansen er død og at Enken Johanne er gift med Lokomotivfører Otto Hansen, dat 9 og 27/4 96 thinglæst 28 April 1896.

 

* 1891

Går vi til folketellinga i 1891 finner vi tjueseks personer på eiendommen.

  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Otto Hansen

1848

Enebak, Smaalenene

-

Familiens overhode

g

-

002 Johanne Hansen

1839

Rakkestad

-

Hustru

g

-

003 Helga Josefine Hansen

1874

Christiania

-

Datter

ug

-

004 Hans Petter Hansen

1875

Christiania

-

Søn

ug

-

005 Laura Constance Hansen

1877

Christiania

-

Datter

ug

-

006 Amanda Johansen

1870

Lommelandn, Sverige

-

Tjenestetyende

ug

-

007 Alfred Andersen

1868

Næss Romereke

-

Logerende hørende til Familien

ug

-

008 Marinius Albert Haug

1862

Skjeberg

-

Logerende hørende til Familien

ug

-

009 Mareus Vestbÿ

1866

Vaaler Solør

-

Logerende hørende til Familien

ug

-

010 Hakon Oscar Ivarstad

1863

Blakjer

-

Logerende hørende til Familien

ug

-

011 Frithjof Emanuel Hansen

1853

Christiania

-

Familiens overhode

g

-

012 Matilde Wilhelmine Hansen

1855

Christiania

-

Hustru

g

-

013 Dagny Elisabeth Hansen

1880

Sarpsborg

-

Datter

ug

-

014 Juliane Wilhelmine Hansen

1882

Sarpsborg

-

Datter

-

-

015 Wilhelm Emanuel Hansen

1884

Sarpsborg

-

Søn

-

-

016 Fritz Christian Hansen

1885

Sarpsborg

-

Søn

-

-

017 Fredrik Hansen

1888

Fredrikstad

-

Søn

-

-

018 Ragnvald Hansen

1890 april

Fredrikstad

-

Søn

-

-

019 Maren Olsen

1826

Christiania

-

Logerende hørende til Familien

e

-

020 Knud Hågensen

1848

Fredrikshald

-

Familiens overhode

g

-

021 Trine Hågensen

1839

Fredrikshald

-

Hustru

g

-

022 Johannes Hågensen

1865

Fredrikshald

-

Søn

ug

-

023 Marinius Hågensen

1877

Fredrikshald

-

Søn

ug

-

024 Inga Håkensen

1881

Fredrikshald

-

Datter

ug

-

025 Helene Andersson

1835

Tanum Sverige

-

Selv Hovedperson, enslig Logerende

e

-

026 Svend Johan Olsen

1845

Karlshamn Sverige

-

Selv Hovedperson, enslig Logerende

ug

-

 

 

* 1885

Folketellinga i 1885 oppgir O.Hansens enke som eier av en matrikkel hvor det da bor tjueni personer.

  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Carlmar Kristiansen

1857

Fr.hald

-

-

-

Kjøbmand

002 Mariane Kristiansen

1859

Fr.hald

-

Hustru

-

-

003 Markus Kristiansen

1883

Fr.hald

-

Søn

-

-

004 Signe Kristiansen

1885

Fr.hald

-

Datter

-

-

005 Hilda Andersen

1866

Sverige

-

-

-

Tjenestepige

006 J. Hansen

1839

Rakkestad

-

-

Enkemadame

Handlende

007 Marie Harlem

1865

Rakkestad

-

-

-

Butikjomfru

008 Josefine Johansen

1860

Berg

-

-

-

Tjenestepige

009 Anna Johannesen

1872

Fr.hald

-

-

-

Tjenestepige

010 Ole Sckjenneberg

1865

Trygstad

-

-

-

Telegrafist

011 Karl Jakobsen

1863

Horten

-

-

-

Portner

012 H. Nielsen

1863

Chr.ania

-

-

-

Fyrbøder

013 A. Paulsen

1850

Ulensaker

-

-

-

Smedsvend

014 T. Christensen

1861

Skjeberg

-

-

-

Smedsvend

015 Johan P. Harlem

1834

Rakkestad

-

-

-

Arbeider

016 Maren Harlem

1837

Rakkestad

-

Hustru

-

-

017 Nils P. Harlem

1868

Fr.hald

-

-

-

Bud

018 Elias Andersen

1820

Sverige

-

-

-

Skomager

019 Elen Marie Johansdatter

1832

Id

-

Hustru

-

-

020 Augustine Andersen

1862

Fr.hald

-

Datter

-

-

021 Johan Andersen

1870

Fr.hald

-

Søn

-

-

022 Knud Haakonsen

1839

Fr.hald

-

-

-

Arbeider

023 Trine Haakonsen

1838

Fr.hald

-

Hustru

-

-

024 Johan Haakonsen

1865

Fr.hald

-

Søn

-

-

025 Oskar Haakonsen

1870

Fr.hald

-

Søn

-

-

026 Harald Haakonsen

1874

Fr.hald

-

Søn

-

-

027 Marinius Haakonsen

1879

Fr.hald

-

Søn

-

-

028 Inga Haakonsen

1880

Datter

-

-

-

-

029 Edvin Halvorsen

1853

-

-

-

-

Sjouer

 

 

* 1884

 

* 1881

 

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 oppgir Handelsm. Ole Hansen som eier av matriklene. De har da en skattetakst på 9000 kroner og en branntakst på 15520 kroner.

 

* 1875

Ved folketellinga i 1875 er Handelsmand Ole Hansen eier av matrikkelen. (her er det nok en feil når det gjelder bostatus - samtlige er innført med midlertidig opphold på matrikkelen)

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Ole Hansen

01

1836

Bergs Sogn

mt

hf

g

Handelsmand

002 Johanne Hansen f Jørgensen

01

1839

Rakkestad

mt

Kone

g

-

003 Hans Johannesen

01

1856

Bergs Sogn

mt

Dreng

ug

Tjenestedreng

004 Anne Marie Andersen

01

1854

Tosne Sogn Sverige

mt

Pige

ug

Tjenestepige

005 Christian Hansen

02

1826

Fredrikshald

mt

hf

g

Arbeidsmand (Høvleriet)

006 Marie Hansen

02

1825

Sverige Graverne

mt

Kone

g

-

007 Sofie Christine Hansen

02

1858

Frhald

mt

d

ug

Hos Forældrene

008 Christian Marinius Hansen

02

1861

Frhald

mt

s

ug

-

009 Johanne Hansen

02

1864

Frhald

mt

d

ug

-

010 Carl Johan Thoresen

03

1850

Frhald

mt

hf

g

Contorist Saugbrugsforening

011 Julie Kathinka Thoresen f Rynning

03

1856

Frhald

mt

Kone

g

-

012 Caroline Larsen

03

1857

Tistedalen

mt

Pige

ug

Tjenestepige

013 Maline Sørine Hansen f Clemetsen

04

1845

Frhald

mt

Kone

g

Sømmerske

014 Amalie Margrete Hansen

04

1872

Frhald

mt

d

ug

-

015 Hans Fredrik Hansen

04

1873

Frhald

mt

s

ug

-

016 Maren Hansen

05

1801

Ullerød Sogn

mt

hm

e

Forsørges dells af Søn og Fattigvæsenet

017 Caroline Marie Carlsen

05

1852

Frhald

mt

Fosterdatter

ug

Sømmerske

 

 

* 1874

Tilleie.

En Familiebekvemmelighed paa 4 eller 4 Værelser og Kjøkken, staar tilleie til førstkommende April flyttetid hos

Handelsmand Ole Hansen ved Kriken

 

Æg, Kjøddeig og Bifkjød er daglig at faa kjøbt hos Ole Hansen ved Kriken.

 

 

Utdrag fra panteregsiter:

Testamente mellem Ole Hansen og Hustru Johanne født Jørgensen, hvorved Længstlevende behodler alle Efterladenskaber samt Eiendom dat. 19/12 1874 (testamentet ble ikke tinglyst før i april 1896)

 

* 1873

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Frhalds Magistrat og Formandskab paa Kommunens Vegne, til Handelsmand Ole Hansen paa det af Tomtene MaN. 89 & 90 m.M. efter Elvegadens Udvidelse Tiloversblevne med Bygninger hvilket fremdeles faar MaN 89 & 90 (samt 92) og af hvilket Opmaaling er foretaget, 14. Februar thinglæst 28. Marts 1873.

 

* 1866

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Frhald Kommune paa MaN. 89 & 92 med Grund og Tomt (Auct. afholdet 10/2 66) dateret 7. Februar og thinglæst 28. Marts 1873.

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 er gårdene 89 og 90 registrert under ett, men gård nr.92 er da registrert som egen eiendom. I 89 og 90 bor følgende personer:
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested Trosbekjennelse
Petter Teodor Østbye Huusfader Slagter g 40 m Frederikshald
Melie Carine Olsd. Østbye hans Kone Huusmoder g 35 k Frederikstad
Carl Frederik Østbye Barn ug 10 m Frederikshald
Andreas Østbye Barn ug 8 m Frederikshald
Allette Catrine Østbye Barn ug 6 k Frederikshald
Ole Petter Østbye Barn ug 4 m Frederikshald
Claus Teodor Østbye Barn ug 1 m Frederikshald
Lars Hans. Nordahl Logerende Skomager ug 45 m Rakkestad Smaalenene amt


Hans Anders. Bagermester Leier g 30 m Ide Prgj. Smaalenenesamt Methodist
Johanne Olava Hansd. Kone g 23 k Bergsogn Smaalenenes amt Methodist
Mathilde Elisabeth Jørgensd. Pleiebarn ug 10 k Glemminges Sogn Smaalenenes amt

Mens i gård nr.92 er disse to husholdningene registrert.
Nytt hushold Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Adolf Qvernstrøm Husfader Opsynsmand g 44 m Frederikshald
Nille Nore Martine Qvernstrøm* f Nils. Husmoder hans Kone g 43 k Frederikshald
Martin Tøgers. Pleiebarn Skoledisippel ug 15 m Frederikshald
Klaus Theodor Tøgers. Pleiebarn Skoledisippel ug 14 m Frederikshald
Oleana Nils. Svigermoder Enke e 63 k Hvaløer


Olaf Carl Johan Nils. Husfader Typograf g 29 m Christiania
Olava Mathilda Thomas. Husmoder g 28 k Drammen
Anna Isabella Olaf Carl Johansd.* deres Datter ug 2 k Drammen
Regine Sørens. Tjenestepige ug 22 k Lier Prgj.

 

 

 

* 1862

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Commandersergeant Borge Andersen paa Gaard MaN. 89 & 90, dateret 2. og thinglæst 3. Octbr 1862.

 

Præsteattest om at Snedker A. Hansen er ægteviet med Handelsmand O.P. Pedersens Enke, dateret 6. og thinglæst 11 Novbr. 1862.

 

 

* 1855

Utdrag fra panteregister:

Extract af Skifteslutningen i afdøde Handelsmand O.P. Pedersens Bo af 19. Decbr 1854, hvorefter Afdødes Enke er udlagt Gaard MaN. 89 & 90 som Eiendom. Thinglæst 16. Janr. 1855.

 

 

* 1801

Går vi til folketellinga i 1801 er gård nr.90 ikke registrert, mens vi finner kun disse to personene i gård nr.89
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Amund Hansen Huusbonde 63 Ugift Hoboist ved syndenfieldske regiment M
Berthe Hansdtr Hans søster 60 Enke efter 1te ægteskab K

I gård nr.92 finner vi følgende personer
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Ole Bougnerud Huusbonde 54 Enkemand efter 1te gifte Høker M
Jørgen Lino Hans svigersøn 46 Begge i første ægteskab Skræddermester M
Anne Dorthea Bougnerud Hans kone 25 Begge i første ægteskab K
Anne Elisabeth Lino Deres datter 4 K
Karen Margrethe Lino Deres datter 2 K
Christen Sørensen Logerende 38 I første ægteskab Smeede mæster M
Anne Elisabeth Sørensen Hans kone 48 I første ægteskab K
Joen Madsen Huusbonde 58 Gift 3de gang Smeed M
Elen Halvorsdtr Hans kone 40 Gift 1te gang K
Berthe Kirstine Joensdtr Deres datter 1 K
Thor Olsen Logerende 24 Ugifte Begge grenadere ved syndenfieldske reg. M
Tosten Tostensen Logerende 28 Ugifte Begge grenadere ved syndenfieldske reg. M

 

Sist oppdatert 07.03.2023 19:25