Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Elvegata 5

 

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 260

Løpenummer i 1901 matrikkel: 175

Matrikkelnummer: 91

Gårds og bruksnummer: 160/184

 

Foto: SW 1.februar 2003
 
  Skjermdump fra Google maps november 2020

 
* 2007

 

* 2003

 

* 2000

 

* 1997

 

* 1970

 

* 1954

 

* 1951

 

* 1950

 

* 1949

 

* 1947

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse tre myndige personene i Elvegata 5.

 

* 1944

 

* 1942

Utdrag fra panteregister:

Skjøte til Adolf Syversen f. 16/3-1912 for kr. 12.000,- tinglyst 14/10-42

 

* 1937

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat 11/11-1937 fra Emma Syversen og tidligere avdøde mann Adolf Syversens dødsbo til frk. Karen og Petra Syversen, f. henh.vis 11/6-1888 og 5/12-1889, for Kr. 8000,- Kartforretning, avh. 31/8-1916 utvisende et areal stort 412 + 29 m2. forevist i forbindelse med tinglysning av skjøtet.

 

* 1936

 

* 1929

 

* 1925

 

* 1912

Utdrag fra panteregister:

Amtsbevilling for kjøbm. Adolf Syversens enke, Emma, til at hensitte i uskiftet bo, dat. 9/7-1912

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på en etasje med en leilighet, et kontor og en butikk i kjelleren. Det er også registrert en sidebygning med uthus og bryggerhus.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Hendelsesdato

Forhus 1.etg seks værelser og kjøkken pluss et kvistværelse. kr 400 pr år huseier        

Adolf Syversen(mann)

1851-02-12

Fredrikshald

hf g Kjøbmand Kolonial

1910

Emma Syversen(kvinne)

1851-03-09

Fredrikshald

hm g

1910

Anette Johannessen(kvinne)

1893-10-04

Skjeberg

Tjenestepige ug Tjenestepige

1910

Karen Syversen(kvinne)

1888-06-11

Fredrikshald

d ug

1910

S. M. Syversen(mann)

1823-05-06

Id

Fader e Forsørges av kjøbmand

1910

Gunda Grimstad(kvinne)

1884-12-07

Fredrikshald

Butikjomfru ug Butikjomfru Kolonial

1910

Sigurd Syversen(mann)

1883-09-18

Fredrikshald

s ug Bakassistent

1910

Petra Syversen(kvinne)

1889-12-05

Fredrikshald

d ug Kontordame Skibsbyg. og mek. verksted

1910

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Handelsmand Adolf Syversen oppført som eier av eiendommen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 9.000 kr. og var branntaksert til 11.210 kr. Eiendommen var også registrert med grense mot Ringerbakken.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen registrert med to boenheter.
Fire rom og kjøkken i 1.etg og to rom i kjeller
Adolf Hagbart Syvers. hf g Kjøbmand 1851
Emma Syvers. hm g Husmoder 1851 (midlertidig paa Hospital i Kristiania )
Thoralf Syvers. s ug Student 1878 (midlertidig bosatt Kristiania)
Otto Syvers. s ug Bankassistent i Kreditbanken 1880 t n s
Gustav Syvers. s ug Tekniker Myrens Værksted 1881 (midlertidig bosatt Kristiania)
Sigurd Syvers. s ug Skoledecipel 1883 t n s
Victor Syvers. s ug Skoledecipel 1886 t n s
Karen Syvers. d ug Skoledecipel 1888 t n s
Petra Syvers. d ug Skoledecipel 1889 t n s
Anna Jacobs. tj ug tj 1883 Id

Kvistleilighet med ett rom og kjøkken
Anne Hans. hm e Husstel 1823 Varteig Sm n s
Anton Hans. s ug Tomteformand Jernbanen 1859 Rakkestad Sm n s
x Johan Juliuss. el ug Arbeider Jernbane 1880 Rakkestad Sm

 

* 1891

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Do. (S. M. Syversen) til Kjøbm. Adolf Syversen for 7500 Kr. dat 24/6 91 Thinglæst 3. Juli 1891

 

Går vi til folketellinga i 1891 befinner det seg tjueto personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Hendelsesdato

Adolf Hagbart Syversen(mann)

1851

Fredrekshald

Familiens overhode g

1891

Emma Isidore Sÿversen(kvinne)

1851

Fredrikshald

Hustru g

1891

Otto Adolf Syversen(mann)

1880

Fredrekshald

Søn

1891

Marie Eriksen(kvinne)

1868

Sverige

Tjenestetyende ug

1891

Ole Johan Grimstad(mann)

1882

Fredriksstad

Søn

1891

Gunda Josefine Birgitte Grimstad(kvinne)

1884

Fredrikshald

Datter

1891

Karolene Augusta Johannessen(kvinne)

1868

Naverstad Sverige

Besøgende ug

1891

Thorleif Andreas Askheim(mann)

1890 april

Fredrikshald

Søn

1891

Thoralf Peter, Martin Syversen(mann)

1878

Fredrikshald

Søn

1891

Gustav. Adolf Emil Syversen(mann)

1881

Fredrekshald

Søn

1891

Victor Adolf Syversen(mann)

1886

Fredrikshald

Søn

1891

Hans Laurentius Grimstad(mann)

1887

Fredrikshald

Søn

1891

Eilif Konrad Grimstad(mann)

1889 sept.

Fredrikshald

Søn

1891

Nicolay Askheim(mann)

1865

Østre Toten

Familiens overhode g

1891

Segurd Adolf Syversen(mann)

1883

Fredrikshald

Søn

1891

Karen Mathisen(kvinne)

1827

Berg Sogn (Smaalene)

Logerende hørende til Familien, Svigermoder e

1891

Karen Marie Sÿversen(kvinne)

1888

Fredrikshald

Datter

1891

Petra Ingeborg Syversen(kvinne)

1889 des.

Fredrikshald

Datter

1891

Karolene Waldenstrøm(kvinne)

1851

Næsing Sverige

Tjenestetyende ug

1891

John Olsen Grimstad(mann)

1855

Skiaker Gudbrandsdalen

Familiens overhode g

1891

Amalie Bernhardtins Grimstad(kvinne)

1863

Naverstad Sverige

Hustru g

1891

Marie Askheim(kvinne)

1866

Fredrikshald

Hustru g

1891

 

 

* 1885

I folketellinga i 1885 finner vi Syversen oppgitt som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Karl Aug. Ingebrethsen(mann)

1868

Fr.hald

Handelsbetjent

Fredrikshald: !!

1885

Emma Syversen(kvinne)

1851

Fr.hald

Hustru

Fredrikshald: !!

1885

Thoralf Syversen(mann)

1878

Fr.hald

Barn

Fredrikshald: !!

1885

Gustav Syversen(mann)

1881

Fr.hald

Barn

Fredrikshald: !!

1885

Sigurd Syversen(mann)

1883

Fr.hald

Barn

Fredrikshald: !!

1885

Karoline Valdenstrøm(kvinne)

1851

Sverige

Tjener

Fredrikshald: !!

1885

Amalie Grimstad(kvinne)

1863

Sverige

Hustru

Fredrikshald: !!

1885

Ole Grimstad(mann)

1882

Fredrikstad

Barn

Fredrikshald: !!

1885

Andreas Mathisen(mann)

1829

Fr.hald

Klubtjener

Fredrikshald: !!

1885

Adolf Hagbart Syversen(mann)

1851

Fr.hald

Handelsborger

Fredrikshald: !!

1885

Karen Mathisen(kvinne)

1827

Berg Sogn

Hustru

Fredrikshald: !!

1885

Martin Mathisen(mann)

1858

Fr.hald

Sømand

Fredrikshald: !!

1885

Marie Mathisen(kvinne)

1866

Fr.hald

Syerske

Fredrikshald: !!

1885

Otto Syversen(mann)

1880

Fr.hald

Barn

Fredrikshald: !!

1885

John Olsen Grimstad(mann)

1854

Gudbrandsdalen

Sergeant

Fredrikshald: !!

1885

Gunda Grimstad(kvinne)

1884

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885

Karoline Johansen(kvinne)

1868

Sverige

Fredrikshald: !!

1885

Herman Mathisen(mann)

1861

Fr.hald

Sømand

Fredrikshald: !!

1885

 

 

* 1878

Ved matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Handelsm. S. M. Syversen oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 8.000 kroner og en branntakst på 10.080 kroner.

 

* 1875

Folketellinga i 1875 forteller at det er S. M. Syversen som er eier av huset. Han holder seg da med en gris på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Emilie Syversen(kvinne)

1855

Fredrikshald

d ug Faderen

Fredrikshald: ellevegade

1875

Karl Johanessen(mann)

1830

Fredrikshald

Logerende ug Tomtearbeider

Fredrikshald: ellevegade

1875

Marie Pedersen(kvinne)

1809

Strømstad

Leier e Understøttes af Datteren Oline Pedersen

Fredrikshald: ellevegade

1875

Svend Martin Syversen(mann)

1823

Ide Sogn

hf g Handelsmand

Fredrikshald: ellevegade

1875

Oline Pedersen(kvinne)

1840

F.hald

d ug Syerske

Fredrikshald: ellevegade

1875

Mari Syversen(kvinne)

1815

Ide Sogn

Kone g

Fredrikshald: ellevegade

1875

Adolf Syversen(mann)

1851

Fredrikshald

s ug Styrmand

Fredrikshald: ellevegade

1875

Marie Syversen(kvinne)

1853??

Fredrikshald

d ug Faderen

Fredrikshald: ellevegade

1875

Hans Fritzen(mann)

1841

Kristiania

Logerende ug Styrmand

Fredrikshald: ellevegade

1875

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 bor det 18 personer på eiendommen. Vi kan også se at Anders Andreassen holder en gris på gården. Eieren av eiendommen i 1901 bor også i 1865 i dette huset. Han er nå registrert som 15 år gammel sønn av Handelsmand Syversen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Svend Martin Syvers. Husfader Handelsmand g 43 m Id Prgj.
Marie Pedersd. Hans Hustru g 51 k Id Prgj.
Peter Sigvart Svend Martins.* Deres Søn ug 18 m Frederikshald
Adolf Hagbart Svend Martins.* Deres Søn Yongmand ug 15 m Frederikshald
Marie Caroline Svend Martinsd.* Deres Datter ug 13 k Frederikshald
Emilie Oline Svend Martinsd.* Deres Datter ug 11 k Frederikshald
Malene Anonsd. Hustruens Moder e 77 k Skjeberg Prgj.
Svend Gunders. Tjenestedreng ug 51 m Soon
Carl Johannes. Logerende Tomtearbeider ug 34 m Frederikshald


Anders Andreas. Husfader Brænderviinshandler g 48 m Aremarks Prgj.
Christine Elisabeth Zimmermann Hans Hustru g 49 k Sverige
Carl Alfred Anders.* Deres Søn ug 19 m Frederikshald
Otilde Albertine Andersd.* Deres Datter ug 17 k Frederikshald
Selma Adolfine Andersd.* Deres Datter ug 15 k Frederikshald
Sofie Ambrosia Andersd.* Deres Datter ug 13 k Frederikshald
Hans Marinius Anders.* Deres Søn ug 12 m Frederikshald
Andreas Anders.* Deres Søn ug 10 m Frederikshald
Carl Olaf Anders.* Deres Søn ug 7 m Frederikshald

 

* 1856

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Hans Ottersen Bisseberg, Hans Pedersen Ystehede og Skomagermester Syversen - hver for 1/3 Part paa Gaard Mn. 91. Thinglæst 11 Marts 1856

Skjøde fra Hans O. Bisseberg og Hans P. Ystehede til Skomagermester S. M. Syversen paa de dem hjemlede 2/3 Parter af Gaarden N. 91, dateret2.August 1851 Thinglæst 11. Marts 1856 (Når denne auksjonen fant sted er ikke oppgitt, men alt tyder jo på at skjøtet ble tinglyst flere år senere enn auksjonen fant sted.)

 

 

* 1840

Gaarden Matr.-Nr. 91 beliggende i Kirkebakken (Skodsberggaarden kaldet) er tilkjøbs paa gode Conditioner, hvilke tilkjendegives af Klokker C. Hansen.

 

 

* 1827

Utdrag fra panteregister:

Approberet Reguleringskommissionsforslag hvorefter af Løkken afgives til Gade 25 kvadrat Alen. Thinglæst 22. Januar 1827

 

* 1801

Går vi til folketellinga i 1801 finner vi følgende personer i elleve Gaden no.91
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Anders Nielsen Huusbonde 48 I første ægteskab Matros M
Clara Jaensdtr Hans kone 47 I første ægteskab K
Jaen Peter Andersen Deres søn 12 M
Helene Christiansdatr Søsterdatter 2 K
Anne Sophie Hørbye Logerende 63 Enke efter 1te ægteskab Haandarbejde K
Engebret Pedersen Logerende 31 Ugift Piber ved syndenfieldske reg. M


Sist oppdatert 20.11.2023 20:53