Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmanntall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Elvegata 6

 

Gammelt løpenummer i 1901 matrikkel: 265b

Nytt løpenummer i 1901 matrikkel: 181

Matrikkelnummer: 103a6

Gårds og bruksnummer: 160/202

 

 

Byggeår ca. 1890

Foto: SW 9.februar 2003
 
  Foto: skjermdump fra Gogole maps november 2020

 

* 2017

 

* 2009

 

* 2007

 

* 2005

 

* 1998

* 1987

 

* 1985

 

* 1956

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat 27/12 1955, fra ovennevnte arvinger til medarving Alf Dagrød, f. 1/1 1907 på d.e. for kr. 28000,- Dbf: 20/1 1956 Grbf: 23/1 1956

 

 

* 1955

Utdrag fra panteregister:

Hjemmelsbegjæring, dat. 20/4 1955 fra O.P. Dagrøds arvinger: 1) Hulda Dagrød, f. 16/10 1892 2)Konstanse Sannes, f. 15/10 1894 3) Hans Dagrød, f. 22/3 1897 4) Maren Dokk, f. 10/4 1899 5) Borghild Knoph f. 22/9 1901 6) Christian Dagrød, f. 24/9 1903, 7) Alf Dagrød, f. 1/1 1907 og 8) Doris Dagrød, f. 7/1 1911. vedr. d.e. Eiendommens verdi er kr. 36000,- Dbf: 25/4 1955 Grbf: 26/4 1955

 

* 1954

 

* 1949

 

* 1948

 

* 1947

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har følgende stemmeberettigede i Elvegata 6:

 

* 1940

 

* 1937

 

* 1929

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling
Olsen Alma Marie
1885
g.m. kommunearbeider
Olsen Andreas
1850
cellulosearbeider
Dagrød Anna
1868
g.m. kjøpmann
Dagrød Borghild Petra
1901
expeditrice
Dagrød Hulda Marie
1892
expeditrice
Olsen Jenny
1890
skotøiarbeider
Pedersen Marie Stefanie
1887
g.m. maskinist
Olsen Mathilde 
1857
g.m. cellulosearbeider
Olsen Olaf Ingvald
1888
kommunearbeider
Dagrød Oskar P.
1864
kjøpmann
Olsen Robert Alexander
1902
løsarbeider
Torgersen Rolf Severin
1900
telegrafist
Torgersen Signe Johanne
1900
g.m. telegrafist
Pedersen Thorvald
1884
maskinist

 

 

* 1921

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra kjøbmand Julius Dahl til Oscar Persson Dagrød for kr. 24000,- hvorav løsøre er ansat til kr 6000,- skjøtet indeholder grænsebeskrivelse samt bestemmelse om ikke at bygge nærmer baptisterne end 3 alen og likeledes at disse ikke maa bebygge d.e. nærmere end 3 alen. Dat. 25/6-1921 Paaført attes om at kjøbmand Julius Dahl er eneste arving efter garvermester Johan Dahl. (iflg. kartforretning av 13/9-16 er eiendommen 543 m²) tinglyst 28 juni 1921

 

* 1920

Folketellinga i 1920 har registrert fem boenheter på adressen.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Andreas Olsen

01

1850-12-16

Sjeberg

-

hp

g

Celluloserbeider

002 Mathilde Olsen

01

1857-05-13

Berg Østfold

-

hu

g

Husmor

003 Jenny Olsen

01

1890-10-23

Berg Østfold

-

d - Losjerende med full kost

ug

Skotøiarb.

004 Robert Alexander Olsen

01

1902-01-20

Berg Østfold

-

s - Losjerende med full kost

ug

Bakerlærling

005 Margit Andrea Eleonore Eriksen

01

1901-04-05

Berg Østfold

-

tj - med full kost

ug

Tjenestepike

006 Carla Olsen

01

1896-01-10

Berg Østfold

-

d - med full kost

ug

Butikdame

007 Einar Olsen

01

1898-09-10

Berg Østfold

-

s - med full kost

ug

Skotøiarb.

001 Olav Ingvald Olsen

02

1888-12-07

Id

-

hp

g

(Altmuligmand) Dagarbeider

002 Alma Marie Olsen

02

1885-07-02

Fredrikshald

-

hu

g

Husmor

003 Kaare Winther Olsen

02

1910-02-10

Fredrikshald

-

s

ug

!!

004 Thorbjørn Winther Olsen

02

1912-06-08

Fredrikshald

-

s

ug

!!

005 Doris Irene Olsen

02

1914-10-27

Fredrikshald

-

d

ug

!!

001 Karl Viktor Emanuel Jensen

03

1883-08-07

Fr.hald

-

hp

g

Brolægger Veiarb.

002 Anna Josefine Jensen

03

1885-01-27

Fr.hald

-

hu

g

Husmor

001 Anders Karlsen

04

1866-07-24

Sem herred pr Tønsberg

-

hp

g

Tomtearbeider

002 Jensine Oline Karlsen

04

1867-12-15

Nøtterøe Hrd pr Tønsberg

-

hu

g

Husmor

003 Olav Ingvald Karlsen

04

1902-09-16

Fredrikshald

-

s

ug

Tandtekniker elev

004 Dagfrid Oline Henrikke Karlsen

04

1907-02-27

Fredrikshald

-

d

ug

Besvares under Sp: 7a

001 Henriette Olea Pedersen

05

1859-09-16

Soon

-

hu

g

husmor

002 Henry Petter Pedersen

05

1895-09-10

Fredrikshald

-

s

ug

Verksmester ved Skotøifabrik

003 Petter Gunerius Pedersen

05

1857-11-05

Fredrikshald

-

hp

g

Styrmand

 

 

* 1919

Utdrag fra panteregister:

Kjøpekontrakt fra kjøbmand Julius Dahl til Oscar Persson for Kr. 24000,- indbefattet butikinventar og varebeholdning og løsøre. Løsøret asættes til Kr. 6000. Dat. 30. januar 1919 tinglest 28 februar 1919

 

* 1910

Går vi til foletellinga i 1910 finner vi et våninghus på to etasjer med fem boenheter og en butikk.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

Forhus 1.etg to rom og kjøkken kr 9 pr mnd              

001 Hans Jakob Jensen

01

1853-03-31

Id

b

hf

e

Kulformand

002 Harrald Eusken Jensen

01

1893-07-07

Fredrikshald

b

s

ug

Skotøiarbeider fabrikarb

003 Borghild Oliane Jensen

01

1895-03-20

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

004 Jens Herman Jensen

01

1898-07-27

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

005 Halvdan Ergard Jensen

01

1905-12-23

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

Forhus 2.etg ett rom              

001 Fredrik L. Olsen

02

1886-12-07

Fredrikshald

b

el

ug

Pudser ved Smaalensbanen

002 Olaf K. Olsen

02

1890-10-08

Fredrikshald

b

el

ug

Kolonial Handelsbetjent

Forhus 2.etg to rom og kjøkken kr 17 pr mnd              

001 Emilie Grenager

03

1844-08-11

Fredrikshald

b

hm

e

Husgjerning fors. nr 2

002 Kirsten Elisabeth Grenager

03

1881-12-27

Berg

b

d

ug

Handlende Kortevare

003 Erling Birger Thorgalsen

03

1894-12-12

Fredrikshald

b

Pleiebarn

ug

fors. av styrmd

004 Paul Edvin Thorgalsen

03

1896-08-01

Fredrikshald

b

Pleiebarn

ug

fors. av styrmd

005 Fredrik Wilhelm Grenager

03

1884-05-25

Berg

f

s

ug

Bygningsarbeide Været i Amerika i 4 1/2 aar

Forhus to kvistværelser og kjøkken kr. 12 pr mnd              

001 Andreas Aasekjær

04

1832-12-27

Berg Prgj.

b

hf

g

Skrædder S arbeider hjemme

002 Julie Aasekjær

04

1871-01-09

Rokke s

b

hm

g

Hustru

Forhus to kvistværelser og kjøkken kr. 12 pr mnd              

001 Hans Andersen

05

1838-05-02

Eningdalen Id

b

hf

g

Skotøis arbeider

002 Hanna Christine Andersen

05

1839-08-10

Fredrikshald

b

hm

g

Husmor

003 Andrea Josefine Pedersen

05

1849-03-25

Fredrikshald

b

søster fl

ug

Syerske Linsøm hjemme og i husene

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Aasekjær Andreas
1832
Skrædder
Aasekjær Julie
1871
g.m. skrædder
Carlsen Johan
1846
høvleriarbeider
Carlsen Stina
1851
g.m. høvleriarbeider
Grøn Georg
1871
saugbrugsarbeider
Grøn Hanna
1869
g.m. sagbrugsarbeider
Johannesen Wilhelmine
1851
sypige
Krabset Anna
1870
frøken
Krabset Edvin
1840
baneformand
Krabset Hans
1875
bogbindersvend
Krabset Maren 
1839
g.m. baneformand
Westby Iver
1867
kjøbmand

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 er J. Dahl Døle oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 11.500 kroner og var branntaksert til 11.120 kroner.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen mest trolig feilregistrert (transkirbert) som 103a,b. Den forteller om et hus på to etasjer med butikk og fem boenheter.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1.etg to rom og to kjøkken              

001 Julius Dahl

01

1850

Fredrikshald kjøpstad*

b

hf

g

Kjøbmand

002 Hans Dahl

01

1883

Skjeberg Sm

b

s

ug

Skoledicipel

003 Berta Dahl

01

1885

Skjeberg Sm

f

d

ug

Skolebarn

004 Jakob Dahl

01

1889

Skjeberg Sm

b

d!!

ug

Skolebarn

005 Elisabet Anders.

01

1868

Rakkestad Sm

b

Husbestyrerinde

ug

Husbestyrerinde hos Dahl

006 Gabrielle Anders.

01

1881

Berg Sogn Sm

b

tj

ug

Butikjomfru hos J Dahl

007 Hulda Martins.

01

1883

Asak Sm

b

tj

ug

Butikjomfru hos J Dahl

Forhus 2.etg to rom og kjøkken              

001 Andreas Aasekjær

02

1832

Berg Sm

b

hf

g

Skræddermester

002 Julie Aasekjær

02

1871

Rokke Sm

b

hm

g

Husmoder

Forhus ett rom og kjøkken              

001 Wilhelmine Johannes.

03

1864

Sverige

b

-

ug

Sypige i Husene

002 Clara Peders.

03

1876

Sverige

b

-

ug

Notlerske hos Halvorsen

Forhus kjeller to rom og kjøkken              

001 Georg Grøn

04

1861

Fredrikstad Sm

b

hf

g

Høvleriarbeider

002 Hanna Grøn

04

1869

Enningdalen Sm

b

hm

g

Husmoder

003 Viktor Grøn

04

1894

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Barn

004 Ingebørg Grøn

04

1896

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Barn

005 Rakel Grøn

04

1898-12-02

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Barn

006 Carl Grøn

04

1900-08-21

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Barn

007 Matilde Paus.

04

1880

Sverige

b

el

ug

Skoarbeiderske hos Halvorsen

008 Anna Mosberg

04

1881

Sverige

b

el

ug

Skoarbeiderske hos Halvorsen

Forhus kjeller to rom og kjøkken              

001 Johan Carls.

05

1844

Enebak Ak

b

hf

g

Høvleriarbeider

002 Stina Carls.

05

1850

Sverige

b

hm

g

Husmoder

003 Anna Carls.

05

1879

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Setterske i Amtstidende

004 Aksel Carls.

05

1887

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Barn

005 Alette Carls.

05

1890

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Barn

006 Lorent Bogerød

05

1881

Id Sm

b

el

ug

Musikelev

 

 

* 1889

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra S.Larsen til Garvermester Johan Dahl paa en Andel af MNo. 103a4 for Kr 1326,00, indeholdende at Tomten ikke maa bebygges nærmere MNo. 103a3 end 3 Alen og heller ikke nærmere Nabotomten paa den andre Side end 3 Alen, dat. 25/2 89 tihinglæst 26 Februar 1889.

 

* 1878

Går vi til matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er matrikkel 103 ikke delt. Denne var da registrert som en løkke og eier var Kandidat Chr. Sinding. Skattetaksten for denne løkka var da 1200 kroner. Det meste av Elvegatas nordre side var da ubebygd og hørte inn under matrikkelnummer 103.

Matrikkelen er derfor ikke nevnt i tidligere folketellinger.

 


Sist oppdatert 07.03.2023 20:03