Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Elvegata 8

 

Gammelt løpenummer i 1900 matrikkel: 265c

Nytt løpenummer i 1901 matrikkel: 182

Matrikkelnummer: 103a3

Gårds og bruksnummer: 160/199

 
Foto: SW 9.februar 2003

 

Dette var Baptistmenigheten sitt kirkebygg, Tabernaklet, fra 1889 til 1975. De hadde da kjøpt HAH sitt bygg på Fridheimjordet og bygd dette om til et moderne kirkebygg. Etter 1976 har bygget bl.a blitt benyttet til utsalgslokale for vegg til vegg tepper, som øvningslokale for Divisjonsmusikken, atlie med mere.

 

* 2016

 

* 2014

 

 

* 2004

 

* 2003

 

På hjemmesidene til forsvarsbygg er følgende melding lagt ut 28.september 2003: Bygget er på ca. 540 kvm og har adresse ellevegata 8. Bygget er leid ut til Det norske Blåseensemble anno 1734 som benytter det som kontor og øvingslokaler. Eiendommen er nå solgt for 1.800.000 kr og skal benyttes som atlier og bolig.

 

 

* 1989

 

Divisjonsmusikken har flyttet inn i Tabernaklet.

Les hele reportasjen til Halden Arbeiderblad på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

* 1986

 

* 1980

 

* 1975

 

 

* 1967

 

* 1961

 

* 1948

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har to myndige personer i Elvegata 8.

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det tre leiligheter på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Mathilde Karlson

01

1870-04-12

Sverige

-

hp

ug

skrædderske

001 Vilhelmine Johanson

01

1851-04-06

Sverige

-

hp

ug

Kjolesøm s.a.

002 Johan Kjørnberg

01

1901-07-25

Strømstal Sverige

-

l

ug

Elektriker

003 Artur Seofron Kjærnberg

02

1905-08-01

Strømstal Sverige

-

l

ug

Skofabrikarb.

001 Alf Theodor Skibsted

03

1898-02-25

Tistedalen Fr.hald

-

hp, s

ug

Skotøiarbeider

002 Marie Johanne Skibsted

03

1894-01-01

Tistedalen Fr.hald

-

søster - husholderske

ug

Husholderske, steller huset for min broder

 

 

* 1910

Går vi til folketellinga i 1910 finner vi at dette er "Baptisternes forsamlingshus". Her er det også tre boenheter. Som eier av matrikkelen er det registrert Boman, men dette er mest trolig feil.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

1.etg ett rom og kjøkken kr 7 pr mnd              

001 Olof Albin Olsen

01

1873-08-04

Håbøl

b

hf

g

Skofabrikarbeider

002 Bolette Olsen

01

1878-10-09

Nøssemark Sverige

b

hm

g

Hustru

003 Rut Elisabet Olsen

01

1903-08-29

Nøssemark Sverige

b

d

ug

Datter

004 Verner Emanuel Olsen

01

1904-04-17

Nøssemark Sverige

b

s

ug

Søn

005 Hanny Marie Olsen

01

1907-08-19

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

1.etg Tre rom og kjøkken kr 13 pr mnd              

001 Karl Johan Johansen

02

1873-01-19

Ryr Sverige

b

hf

g

Kulkjører

002 Ingeborg Johansen

02

1873-11-28

Torskog Sverige

b

hm

g

Hustru

003 Fritjof Johansen

02

1901-08-13

Aremark

b

s

ug

Søn

004 Borghild Margrethe Johansen

02

1904-09-25

Aremark

b

d

ug

Datter

005 Albert Einar Andersen

02

1891-07-15

Rokke

b

el

ug

Kulkjører

006 Kristine Olsen

02

1888-06-23

Aremark

b

el

ug

Dameskræddersøm i husene

007 Anna Magnussen

02

1893-11-29

Aremark

b

el

ug

Dameskræddersøm i husene

008 Wilhelm Ek

02

1888-02-01

Bolstad Sverige

b

el

ug

Kulkjører

1.etg To rom og kjøkken kr 15 pr mnd              

001 Carl Anderson

03

1879-05-16

Frændefors Sverige

b

hf

g

Skofabrikarbeider

002 Elin Anderson

03

1887-05-29

Lungsunda Sverige

b

hm

g

Hustru

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Askheim Adolfine
1867
g.m. konstabel
Askheim Nicolai
1864
konstabel
Iversen Johanne
1854
g.m. vaktmester
Iversen Per
1829
vagtmester
Jensen Elisabet
1866
g.m. formand
Jensen Hans
1853
formand
Mathisen Karen 
1827
enke
Zeiner Petter F.
1860
Kunstmaler

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Baptistmenigheten oppført som eier av eiendommen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 12000 kr. og var branntaksert til 17450 kr. Som merknad er det ført "Kapel".

 

 

* 1900

Folketellinga i 1900 har i ellevegata en del eiendommer som må være registrert med feil matrikkelnummer. Ut fra beboere og eier må dette være det rette skjemaet for denne eiendommen. Huset er registrert som et bedhus, men det er også tre boenheter i bygget. Det er også opplyst om at det er Baptistsamfundet som benytter bedehuset.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

Et kjellerværelse og kjøkken              

001 Per Ivers.

01

1829

Sverige

b

hf

g

Vagtmand i Tabernaklet

002 Johanne Ivers.

01

1846

Sverige

b

hm

g

Husmoder

To kjellerværelser og kjøkken              

001 Aksel Herman Nicolays.

02

1878

Fredrikshald kjøpstad*

b

el

ug

Musikelev Bestillingsmand i statens tj.

002 Hans Jakob Jens.

02

1853

Enningdalen Sm

b

hf

g

Propsarbeider hos C Olsen

003 Anine Elisabet Jens.

02

1866

Id

b

hm

g

Husmoder

004 Harald Jens.

02

1893

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

-

Barn

005 Borghild Jens.

02

1895

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

-

Barn

006 Hermand Jens.

02

1897

Fredrikshald kjøpstad*

b

d!!

-

Barn

To kjellerværelser og kjøkken              

001 Nicolai Askheim

02

1865

Østre Thoten Krs

b

hf

-

politikonstabel

002 Adolfine Marie Askheim

02

1866

Fredrikshald kjøpstad*

b

hm

-

-

003 Torleif Andreas Askheim

02

1890

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

-

-

004 Arndt Martinius Askheim

02

1891

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

-

-

005 Karla Sofie Askheim

02

1893

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

-

-

006 Jakob Einar Askheim

02

1895

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

-

-

007 Nikolai Askheim

02

1897

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

-

-

008 Efraim Ruben Askheim

02

1899-08-08

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

-

-

009 Karen Mathis.

02

1825

Fredrikshald kjøpstad*

b

-

-

Enke

 

 

* 1889

 

* 1885

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra H. P. Magnussen til Baptistmenigheden i Frhald for Kr. 1750,00 dat. 27 April 1885

 

* 1878

Går vi til matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er matrikkel 103 ikke delt. Denne var da registrert som en løkke og eier var Kandidat Chr. Sinding. Skattetaksten for denne løkka var da 1200 kroner. Det meste av ellevegatas nordre side var da ubebygd og hørte inn under matrikkelnummer 103.

Matrikkelen er derfor ikke nevnt i tidligere folketellinger.

Sist oppdatert 07.03.2023 20:13