Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Elvegata 9

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 267

Løpenummer i 1901 matrikkel: 178

Matrikkelnummer: 94

Gårds og bruksnummer: 160/187

 

Foto: SW 9.februar 2003
 
  Skjermdump fra Google maps oktober 2019

 
* 2002

 

 

* 1993

 

* 1989

 

* 1979

* 1974

 

* 1960

 

* 1959

 

* 1951

 

* 1950

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har følgende myndige personer i Elvegata 9.

 

* 1910

Ser vi i folketellinga i 1910 så er det registrert et uthus og et våningshus på en etasje med en leilighet på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Hendelsesdato

1.etg eier huset selv        

Sven Rosberg(mann)

1880-07-22

Sverge

hf g Stenhugger

1910-12-01

Jenny Rosberg(kvinne)

1877-08-25

Sverge

hm g Hustru

1910-12-01

Asbjørg Rosberg(kvinne)

1904-08-25

Fredrikshald

d ug Datter

1910-12-01

Ingrid Rosberg(kvinne)

1905-10-07

Fredrikshald

d ug Datter

1910-12-01

Gudrund Rosberg(kvinne)

1907-03-17

Fredrikshald

d ug Datter

1910-12-01

 

* 1906

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Claus Th. Qværnstrøm til stenhugger Sven Rosberg for kr 4500,- dateret 26/9 1903 Iflg maalebrev af 23/8 06 indeholder tomten 307 m2 Thinglæst 2. oktober 1906

 

 

* 1905

I følge kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1890 til 1906 (side 116 nr.72) så dør gårdeier og enke Eleonore Martine Quärnstrøm i Elvegaten den 20.oktober 1905. Døsårsaken er oppgitt til Debilitas Senilis . I følge samme kirkebok var hun født i Fredrikshald i 1822.

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var A. Qværnstrøms enke oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 3500 kr. og var branntaksert til 4200 kr.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et "Vaaningshus". Her bor kun huseiersken og hennes sønn.
Martine Qvernstrøm hm e ingen Har lidt Midler 1822
Th. Qvernstrøm s ug Handelsf. ingen fast Plads har kontorarbeide hos forskjellige Handlende 1851

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor Martine Qværnström alene på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Hendelsesdato

Martine Oværnström(kvinne)

1822

Fredrikshald

Familiens overhode e

1891-01-01

 

 

* 1889

Utdrag fra panteregister:

Testamente i hvilket Nora Martine Qværnstrøm testamterer D.E. til Claus ?? Qværnstrøm paa nærmere angivene betingelser dat 27/9 1889

 

* 1883

Kirkeboka for Fredrikshald, for perioden 1878 til 1889 (side39 nr.100), forteller at Adolf Qverstrøm dør den 26.desember 1883. Dødsårsaken er oppgitt til "mavekræft". I følge samme kirkebok var han født i Fredrikshald i 1820.

 

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har registrert Kontorbud Adolf Qværnstrøm som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst 3.000 kroner og en branntakst på 3.520 kroner.

 

* 1872

Utdrag fra panteregister:

Testamente, gjensidig mellom ægtefællene Adolf Qverstrøm og Nora Martine ifl. hvilket længslevende faar uinskrænket raadighed over det hele bo. dat 22 okt 1872

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 er det Adolf Qværnstrøm som er oppført som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Hendelsesdato

Adolf Qværnstrøm(mann)

1821

Fredrikshald

hf g Saugbrugsforeningens Kontorbetjent

1875-12-31

Marthine Qværnstrøm(kvinne)

1822

Fredrikshald

Kone g

1875-12-31

 

* 1868

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til A. Qværnstrøm paa denne Gaard med Grund og Tomt dateret 28. Juli og thinglæst 4. Aug. 1868

 

* 1865

Ved folketellingen i 1865 er det registrert tre husholdninger i gård nr.94
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Torsten Peders. Husfader Skrædder g 39 m Id
Anne C Gunders. hans Kone g 40 k Fhald
Clausine Johns. deres Pleiedatter %Datter% ug 11 k Fhald
Constanse Johns. deres Pleiedatter ug 10 k Fhald
Thomine Torstens. deres Datter ug 4 k Fhald
Charlette Torstens. deres Datter ug 2 k Fhald


Jens Hans. Husfader Gartnerarbeider g 52 m Id
Marte Ingebretsd. hans Kone g 51 k Ringerike
Knud Jens. deres Søn Tvilling ug 12 m Fhald
Jensine M Jens. deres Datter Tvilling ug 12 k Fhald
Ingebret Jens. deres Søn ug 9 m Fhald
Oleane Jonasd. Husmoder Vaskerkone e 37 k Fhald
Josefine C Jens. hendes Datter ug 6 k Fhald
Elise Jakobsd. Husmoder Fattiglem e 38 k Fhald

 

* 1861

Utdrag fra panteregister:

Enken A. C. Johnsen er ved Skiftebeslutning Thl. 8/11 61 Eier af d. Gaard

 

* 1857

Utdrag fra panteregister:

Resolution af Smaalenenes Amt, hvorved Brendevinshandler Johnsen settes i Umyndighets Stand, dateret 17 Novbr. Tinglæst 24 Novbr. 1857

 

 

* 1842

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Borgertambour Hans Johnsen paa Huset Nr. 94 med Tomt og Tilliggelser, dateret 6. og Thinglæst 17. Janur. 1842

 

Auction.

Torsdagen den 25de August førstkommende, Klokken 3 Eftermiddag, afholdes efter Vedkommendes Reqvisition offentlig Auction i det af Borgertambour Hans Jonsen beboede Huus Nr. 94 i Elvegaden over endeel Løsøre Effecter. Efter Frederikshalds Toldinspecteur Forlangende vil tillige blive bortsolgt 2de Eger og 1 Skjægte der iforveien anvises fra Toldboden.

Lysthavende indbydes.
Frederikshalds Byfogedcontoir, den 15de August 1842.

Rieck.

 

 

* 1841

Auctioner

Efter Reqvisition af Procurator Knap paa Kjøbmand O. Stangs Vegne, grundet paa Panteforskrivelse og senere afsluttet Commissionsforlig, berammes herved offentlig Auction at afholdes på Stadens Raadhuus, Fredagen den 29de denne Maaned Klokken 3 Eftermiddag over det Kjøbmand Jens Petersen tilhørende Huus Nr. 94 i Elvegaden her i Staden. Conditionerne bekjendtgjøres, hvortil Lysthavende indbydes.

Frederikshalds Byfogedcontoir, den 12te October 1841.

Rieck.

 

 

* 1839

At Undertegnede fra førstkommende 1ste Juni vil være at træffe i Huset Matr.-No. 94 i Elvegaden, fra Kl. 7 til 10 Formiddag og fra 3 til 6 Eftermiddag, anbefalende sig til Enhver, der ønsker udført Act,- Protocol- og anden Skrivning; ligesom at overtage hvilketsomhelst Ombud, og vil mine faa Bøger blive at erholde til Udleie, har jeg ei villet undlade at tilkjendegive.

Frederikshald, den 30te Mai 1832.

Jens Peterson.

 

 

* 1832

Efter Reqvisition fra den Kongl. Norske Regjerings Finants-, Handels- og Told-Departement bliver, Onsdagen den 31te denne Maaned, paa Stedets Bythingsstue afholdt en offentlig Auction, Til Bortsalg af efternævnte, her i Byen beliggende og til Laanet af 1828 pantsatte Eiendomme, hvis Eiere ere udeblevne med Bataling af de bestemte Capital-Afdrag og Renter, nemlig:

  1. over Styrmand Peter Thodbergs Huus, No. 506, om Eftermiddagen Kl. 2;

  2. over Skibstømmermand Ole Hansens Huus, No. 476, om Eftermiddagen Kl. 2½;

  3. over Glarmester Halvorsens Huus, No. 348, om Eftermiddagen Kl. 3, og

  4. over det af Høker Jørgen Mathiesen pantsatte, nu Kjøbmand Jens Petersons Boe tilhørende Huus, No. 94, om Eftermiddagen Kl. 3½.

Conditionerne for Salget af disse Eiendomme ligger til Eftersyn paa mit Contor, og bekjendtgjøres iøvrigt paa Auctionsstedet. Lysthavende indbydes.

Frederikshald, den 4de Octbr. 1832.

Svensen.

 

* 1801

I gården som lå her ved folketellinga i 1801 var følgende personer registrert.
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Torbiørn Iversen Huusbonde 50 I første ægteskab Piber ved syndenfieldske reg. M
Anne Kirstine Hans kone 48 I første ægteskab K
Jens Peter Lund Logerer 7 Ugifte M
Iver Lund Logerer 48 Ugifte Sergeant ved syndenfieldske reg. M
Thor Nielsen_sørum Logerer 28 Ugifte Sergeant ved syndenfieldske reg. M
Hans Svensen Logerer 24 Ugifte Tambour ved syndenfieldske reg. M
Ole Svensen Logerer 21 Ugifte Soldat ved syndenfieldske reg. M


Sist oppdatert 07.12.2023 20:52