Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Elvegata 16

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 192

Løpenummer i 1901 matrikkel: 265f

Matrikkelnummer: 103c

Gårds og bruksnummer: 160/204

Det nye bildet er tatt 1.april 2001.

 

 

 

 
  Det gamle bildet er tatt rundt århundreskiftet.

 

 

* 1989

 

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 står banemester E.Haugen oppført som eier av matrikkelen. Denne lå på "Leiet Grund af Smaalensbanen" og hadde en verdi av 7500 kr. Branntaksten var den gangen på 5800 kr.

 

Ved folketellingen i 1900 var følgende personer oppført på eiendommen:
Chr Lars. Rørlægger 08.02.1871 Født: Id Sm
Dora Lars. Husmoder 11.09.1865 Født: Sandefjord JL
Bjarne Marinius Lars. 20.05.1894 Født: Fr.hald
Torleif Arnold Lars. 18.02.1896 Født: Fr.hald
Dagny Kristiane Lars 10.03.1898 Født: Fr.hald
Kristian Storm Lars. 23.01.1900 Født: Fr.hald

 

Går vi til matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er matrikkel 103 ikke delt. Denne var da registrert som en løkke og eier var Kandidat Chr. Sinding. Skattetaksten for denne løkka var da 1200 kroner. Det meste av Elvegatas nordre side var da ubebygd og hørte inn under matrikkelnummer 103.

Matrikkelen er derfor ikke nevnt i tidligere folketellinger.