Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Elvegata 16

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 192

Løpenummer i 1901 matrikkel: 265f

Matrikkelnummer: 103c

Gårds og bruksnummer: 160/204

Det "nye" bildet er tatt 1.april 2001.

 

 

 

 
  Det gamle bildet er tatt rundt århundreskiftet.
     
   
  Foto: SW 1.april 2001  
   
  Skjermdump fra Google maps  

 

 

* 1999

 

* 1989

 

* 1970

 

* 1966

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Elvegata 16.

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling
Haugen Karla
1894
g.m. jernbanekontorist
Haugen Ole
1892
jernbanekontorist
Rustad Artur M.
1898
kjøtthandler
Rustad Ingeborg Marie
1902
g.m. kjøtthandler

 

 

* 1920

Folketellinga i 1920 har registrert to boenheter på matrikkelen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Lars J. Talberg

01

1877-04-29

Skjeberg

-

hp

g

Jernbanekontorist

002 Selma Amalie Talberg

01

1880-12-03

Idd

-

hu

g

Husmor

 

 

001 Ole Haugen

02

1892-12-23

Fredrikshald

-

hp

g

Jernbanekontorist

002 Carla Harre?? Haugen

02

1894-09-08

Fredrikshald

-

hu

g

Bokholder

003 Mina Chirstine Haugen

02

1897-02-03

Fredrikshald

-

Husbestyrende til sin bror

ug

Husbestyrende til sin bror

 

 

 

* 1916

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Lars Haugen til Otto Syversen for 6000 kr. dat. 20 oktober 1916. Tinglyst 21 november 1916

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på en etasje - pluss "1 Sidebygning med 2 Værelse og kjøken.

 

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Hendelsesdato

Sidebygning 14 kr pr mnd        

Birger Solheim(mann)

1901-07-25

Fredrikshald

s ug Søn

1910

Wærner Solheim(mann)

1903-07-14

Fredrikshald

s ug Søn

1910

Emil Solheim(mann)

1879-11-20

Sverige

hf g Skræddersvend Syr for mester

1910

Olga Solheim(kvinne)

1880-05-16

Sverige

hm g Hustru

1910

Erik Solheim(mann)

1908-07-17

Fredrikshald

s ug Søn

1910

Forhus 1. etg 32 kr pr mnd        

Mina Haugen(kvinne)

1897-02-03

Fredrikshald

d ug Middelskoleelev

1910

Enok Haugen(mann)

1848-12-06

Ørkedalen

hf e Banemester ved Smaalendsbane

1910

Ole Haugen(mann)

1892-12-23

Fredrikshald

s ug Telegrafistelev

1910

Marta Clara Gustava Qværnstrøm(kvinne)

1890-04-27

Fredrikshald

Husholderske ug Husholderske

1910

Forhus kvist 10,50 kr pr mnd        

Signe Alette Johansen(kvinne)

1887-01-04

Fredrikshald

el ug Skotøiarbeiderske

1910

 

 

 

* 1907

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Banemester Enok Haugen til sin søn Lars og hans efterkommene paa de paa den av jernbanen leide grund opførte huse matr. nr 103c for en kjøpesum kr 6000, dat 13/1-1907 (I følge maalebrev av 22/12-1910 skal tomten indeholde 735 m2.)

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Gøthesen Anders
1829
fiskehandler
Gøthesen Mina
1839
g.m. fiskehandler
Hansen Mathea
1855
g.m. pakhusformand
Hansen Ole J.
1850
pakhusformand
Haugen Enok
1849
banemester
Lund Johannes
1827
skrædder
Lund Marie 
1832
g.m. skrædder

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 står banemester E.Haugen oppført som eier av matrikkelen. Denne lå på "Leiet Grund af Smaalensbanen" og hadde en verdi av 7500 kr. Branntaksten var den gangen på 5800 kr.

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi banemester Enok Haugen oppført som eier av matrikkelen hvor det er et våningshus, sidebygning med leilighet og fire vedskur. Foruten tolv personer befinner det seg ti høner på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Hendelsesdato

Enok Haugen(mann)

1848

Ørkedals Præstegjeld Sm

hf e Banemester ved Smaalensbanen

1900-12-03

Marie Haugen(kvinne)

1881

Kraakstad P.gjæld Ak

d ug Barn

1900-12-03

Lars Haugen(mann)

1886

Fredrikshald kjøpstad

s Barn

1900-12-03

Alf Haugen(mann)

1888

Fredrikshald kjøpstad

s Barn

1900-12-03

Ole Haugen(mann)

1892

Fredrikshald kjøpstad

s Barn

1900-12-03

Mina Kjerstine Haugen(kvinne)

1897

Fredrikshald kjøpstad

d Barn

1900-12-03

Marie Hultengren(kvinne)

1875

Id Præstegjæld Sm

Tjenestepige ug Tjenestepige

1900-12-03

Ole Julius Hans.(mann)

1851-01-09

Raade Sm

hf g Pakhusformand

1900-12-03

Anette Mathea Hans.(kvinne)

1855-02-02

Vestby Ak

hm g Husmoder

1900-12-03

Jørgen Ols.(mann)

1891-10-16

Christiania

fl Pleiebarn

1900-12-03

Anders Gøthes.(mann)

1830

Id Præstegjæld Sm

hf g Fiskehander

1900-12-03

Mina Gøthes.(kvinne)

1837

Fredrikshald kjøpstad

hm g

1900-12-03

 

 

* 1891

Utdrag fra Pantebok nr. 9, 1886-1899, s. 339 tinglyst 11.desember 1891:

Thinglæst:

2.Leiekontrakt
(Erklæring)

Styrelsen for Norges Stadsbaner har bortleiet til Banemester i 1ste Distrikt E. Haugen en Tomt mellem Km. 137,213 og Undergangen for Sygehusgaden Km. 137,288 i Fredrikshald for Opførelsen af et Vaanignshus

 

 

 

* 1878

Går vi til matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er matrikkel 103 ikke delt. Denne var da registrert som en løkke og eier var Kandidat Chr. Sinding. Skattetaksten for denne løkka var da 1200 kroner. Det meste av Elvegatas nordre side var da ubebygd og hørte inn under matrikkelnummer 103.

Matrikkelen er derfor ikke nevnt i tidligere folketellinger.