Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Elvestredet 1

 

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 262

Løpenummer i 1901 matrikkel: 224

Matrikkelnummer: 88

Gårds og bruksnummer: 160/182

 

Foto: 9.februar 2003

 
* 2008

 

* 1975

 

* 1974

* 1971

 

* 1960

 

 

 

* 1948

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 15/7-1948 fra major Erik Daaes dødsbo v/ Nordhordland skifteret til Erik Øberg f. 10/1-1917 på d.e. for kr. 10.000,-

 

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Elvestredet 1.

 

 

* 1935

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Nils Johansen til ingeniørkaptein Eirik Daae for Kr. 9.600,- dat. 28/11-1935

 

 

* 1934

 

 

* 1929

 

* 1922

Utdrag fra panteregister:

Fullmakt fra Sigurd Olsen til Nils Andersen til på hans vegne å ordne boet efter hans mor Wilhelmine Olsen, dat. 3/7 22 Tinglyst 10. november 1922

Skjøte fra fru Wilhelmine Olsens arvinger Rudolf Olsen, Signe g.m. N. Buckholm, Jenny g.m. Sven Rosberg, Sigurd Olsen, Carla g.m. N. Andersen og Ruth g.m. ?? til medarvingen N. Andersen for Kr 6000,- og fra denne igjen til Nils Johansen fir Kr. 15.500,- med påført attest om at disse er eneste og myndige arvinger . Dat. 7/8 22 Tinglyst 10 november 1922

 

 

* 1912

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra August Johannesen til fru Wilhelmine Olsen for kr. 4700, dat 17/2-12 Thinglæst 8 mars 1912

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et våningshus på 1 1/2 etasje med en boenhet på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Hendelsesdato

Forhus 1.etg eier huset selv        

Karla Olsen(kvinne)

1884-05-21

Fredrikshald

d ug Butikdame kolonial

1910

John Johanson(mann)

1885-04-21

Sverige

el ug Gadestenshugger

1910

Elsa Bodin(kvinne)

1888-10-12

Fredrikshald

d ug Husgjerning

1910

Ruth Olsen(kvinne)

1885-11-25

Fredrikshald

d ug Husgjerning

1910

Vilhelmine Olsen(kvinne)

1845-02-25

Sverige

hm e Jordemoder

1910

Hugo Lindvall(mann)

1889-05-17

Sverige

el ug Finstenshugger

1910

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Bagersvend Aug. Johannesen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 4.500 kr. og var branntaksert til 5.430 kr.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et "Vaaningshus" på en etasje. Det var en leilighet i første etasje og en kvistleilighet.
Tre tom og kjøkken i første etasje
August Johans. hf g Bagersvend hos I S Johannesen 1859 Krokstad Sogn Sverige
Othilde Johans. hm g Husmoder 1869
Signe Johans. d ug Barn 1891
Asta Johans. d ug Barn 1898
x Johanne Johans. d ug Barn 27.02.1899
x Emil Nils. fl ug Møllerarbejder 1872 Sverige
x Justin Nils. fl ug Møllerarbejder 1882 Sverige
Wiktor Høgberg fl ug Møllerarbeider 1876 Sverige

Kvistleilighet med to rom og kjøkken
Andreas Torgers. hf g Locomotivfyrbøder 1872 Fet Ak
Louise Martine Torgers. hm g 1877

 

* 1899

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra skibsfører Christian Hansen til bagersvend August Johannesen for kr 4700,00, dat 14.6.99 Tinglæst 16. juni 1899

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det femten personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Hendelsesdato

Paul Andreas Bjurstrøm(mann)

1887

Fredrikshald

Søn ug

1891

Gudrun Sofie Bjurstrøm(kvinne)

1889 april

Fredrikshald

Datter

1891

Christian Hansen(mann)

1835

Fredrikshald

Familiens overhode g

1891

Maren Hansen(kvinne)

1799

Skjeberg döbt i Skjeberg født 1 1/2 1799 2/5 1799

Logerende hørende til Familien e

1891

Erik Gustav Bjurström(mann)

1874

Fredrikshald

Søn ug

1891

Olga Olsen(kvinne)

1869

Christiania

Tjenestetyende ug

1891

Petrine Hansen(kvinne)

1837

Fredrikshald

Hustru g

1891

Anders Peter Bjurstrøm(mann)

1840

Fredrikshald

Familiens overhode g

1891

Karen Andrea Bjurstrøm(kvinne)

1858

Fredrikshald

Hustru g

1891

Petra Lovise Bjurstrøm(kvinne)

1869

Fredrikshald

Datter ug

1891

Carl Marinius Hansen(mann)

1866

Fredrikshald

Søn ug

1891

Asta Helene Bjurström(kvinne)

1885

Fredrikshald

Datter ug

1891

Borghild Bjurström(kvinne)

1890 juni

Fredrikshald

Datter

1891

Augusta Andersen(kvinne)

1849

Grebbested, Sverige

Tjenestetyende ug

1891

Johanne Marie Segerström(kvinne)

1826

Fredrikshald

Besøgende e

1891

 

 

* 1885

Folketellinga i 1885 oppgir Chr. Hansen som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Christian Hansen(mann)

1835

Frederikshald

Skipbsfører

Fredrikshald: !!

1885

Peterine Hansen(kvinne)

1837

Frederikshald

Hustru

Fredrikshald: !!

1885

Carl Marenius Hansen(mann)

1865

Frederikshald

Søn

Fredrikshald: !!

1885

Johannes Reiffelsthad(mann)

1803

Frederikshald

Uhrmager

Fredrikshald: !!

1885

Maren Hansen(kvinne)

1800

Skjeberg

Enke

Fredrikshald: !!

1885

 

 

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har oppført Skibsfører Christian Hansen som eier av matrikkelen. Den hadde da en skattetakst på 1.600 kroner og en branntakst på 3.120 kroner. I anmerkningsfeltet er det den gangen skrevet "Høljen". Høljen er det navnet haldensere har brukt på dette området i alle tider.

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 finner vi Skipper Christian Hansen oppført som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Hendelsesdato

Petrine Hansen f Riffelstad(kvinne)

1837

Fr.hald

Kone g

1875

Carl Marinius Hansen(mann)

1865

Fr.hald

s ug

1875

Johannes Andreas Riffelstad(mann)

1802

Fr.hald

Fader ug Uhrmager forsørges af Svigersøn

1875

Christian Hansen(mann)

1835

Fr.hald

hf g Skibsfører

1875

Peter Christian Hansen(mann)

1859

Fr.hald

s ug

1875

 

 

* 1868

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Skibskapitain C. Hansen paa denne Gaard med Grund og Tomt, dat 12 og Thinglæst 13. Marts 1868

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 finner vi også to boenheter i gård nr.88
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Anton Nils. Husfader Pramfører g 47 m Fhald
Grete Gunders. hans Kone g 37 k Thunø
Nils Antons. deres Søn ug 6 m Fhald
Oscar Antons. deres Søn ug 4 m Fhald
Anna Antons. deres Datter ug 2 k Fhald
Emilie M Christians. Pleiedatr ug 9 k Fhald


John Ols. Husfader Dagarbeider g 62 m Id
Dortea Jensd. hans Kone g 61 k Id
Marte Jensd. Logerende Vaskerpige ug 48 k Fhald
Anette Johns. J Olsens Datter ug 21 k Fhald

 

* 1801

Folketellinga i 1801 forteller om følgende personer i gård nr.88
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Ole Rasmusen Huusbonde 47 I første ægteskab Under told betient M
Maren Rasmusd Hans kone 40 I første ægteskab K
Peder Tobiasen Deres søn 11 M
Rasmus Christian Olsen Deres søn 4 M
Marthe Maria Olsdtr Deres datter 8 K
Torkild Pedersen Huusbonde 48 I første ægteskab Arbeidsmand M
Dorthe Pedersd Hans kone 38 I første ægteskab K
Ulrica Maria Torkildsdtr Deres datter 3 K
Guri Giøthesdtr Logerende 75 Enke efter 1te ægteskab Fattig lem K


Sist oppdatert 07.03.2023 22:19