Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Elvestredet 3

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 263

Løpenummer i 1901 matrikkel: 225

Matrikkelnummer: 87

Gårds og bruksnummer: 160/181

 

Selv om kommunen når de kjøper tomten i 1973 har planer om et grøntområde - er tomta fortsatt en parkeringsplass.
Foto: Skjermdump fra Google maps november 2020

 

* 1975

 

* 1973

 

* 1971

 

* 1962

 

* 1957

 

* 1950

Utdrag fra panteregister:

Hjemmelsbegjæring av 27/6-1950 fra avdøde kontorsjef Halvor Nygaards arvinger, nemlig: 1) Halvor Nygaard, 2) Eivind Nygaard, 3) Randi Ystrøm og 4) Liv Samuelsen, forsåvidt angår d.e. til verdi kr. 1800,- Dbf: 15/8 1950 Grbf: 15/8-1950

Skjøte dat. 8/9-1950 fra Randi Ystrøm til søsken Eivind og Halvor Nygaard samt Liv Samuelsen på sin ¼ part av d.e. for kr. 3900,- Dbf: 11/9-1950 Grbf: 26/9-1950

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har følgende stemmeberettigede i Elvestredet 3:

 

* 1941

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen. 

Etternavn Fornavn
Født
Stilling
Hultberg Gustav Adolf
1877
maskinist
Hultberg Kari Oline
1885
g.m. maskinist
Nilsen Amalie
1843
enkefrue
Nygaard Fanny
1883
g.m. bokholder
Nygaard Halvor
1882
bokholder

 

 

* 1923

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 bor det fjorten personer fordelt på tre boenheter på matrikkelen.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Halvor August Johan Nygaard

01

1882-09-04

Fredrikshald

-

hp

g

Bokholder

002 Fanny Akoline Nygaard

01

1883-06-13

Sverige

-

hu

g

Husmor

003 Randi Nygaard

01

1912-11-10

Fredrikshald

-

d

!!

!!

004 Halvor August Johan Nygaard

01

1915-02-08

Fredrikshald

-

s

!!

!!

005 Eivind Nygaard

01

1917-05-27

Fredrikshald

-

s

!!

!!

006 Randi Marie Hultberg

01

1902-08-30

Fredrikshald

-

tj

ug

Husarbeide = Tjenestepige

001 Gustav Adolf Hultberg

02

1877-01-26

Fredrikshald

-

hp

g

Maskinist

002 Kari Oline Hultberg

02

1885-11-20

Hvaler

-

hu

g

Husmor

003 Kaare Algarheim Hultberg

02

1911-05-23

Hvaler

-

s

!!

!!

004 Else Hultberg

02

1915-07-08

Fredrikshald

-

d

!!

!!

005 Astrid Hultberg

02

1917-03-30

Fredrikshald

-

d

!!

!!

006 Kristian Adolf Hultberg

02

1919-06-02

Fredrikshald

-

s

!!

!!

007 Harald Hultberg

02

1920-10-11

Fredrikshald

-

s

!!

!!

001 Amalie Nilsen

03

1843-07-27

Fredrikshald

-

hp

e

Enke efter skipsfører Pension af komm.

 

 

* 1913

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra enkefru Amalie Nilsen til kontorfuldmægtig Halvor Nygaard for kr. 7000,00 dat.1/3-13 (Ifølge maalebrev av 14/3-04 undeholder tomten 342m²) tinglyst 4 mars 1913.

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et våningshus på en etasje med tre boenheter.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
tre rom og kjøkken kr 252 pr aar              

001 Kristian Aaseby

01

1849-03-12

Rødenæs

b

hf

e

fhv. fanejunker Pensionist

002 Inga Dorothea Rød

01

1875-10-10

Fredrikstad

b

Husbestyrerinde

ug

Frøken Husbestyrerinde

003 Harald Kristian Aaseby

01

1882-11-18

Fredrikstad

f

s

ug

kand. mag

Forhus 1.etg to rom og kjøkken kr 17 pr mnd              

001 Rudolf Pedersen

02

1879-05-27

Kongsvinger

b

hf

g

Lokomotiv-fyrbøter

002 Olga Otilie Pedersen

02

1878-03-05

Fredrikshald

b

hm

g

Hustru

003 Randi Pedersen

02

1906-10-06

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

004 Aslaug Pedersen

02

1907-10-06

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

005 Ruth Ingrid Pedersen

02

1909-04-03

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

Forhus tre kvistværelser og kjøkken kr 12 pr mnd              

001 Amalie Nielsen

03

1843-07-27

Fredrikshald

b

hm

e

Huseier

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Aaseby Kristian
1849
Kommandersergent
Hansen Inga
1875
husbestyrerinde
Johannesen Karl
1873
tilskjærer
Nilsen Amalie
1843
enekfrue
Nygaard Nils
1875
styrmand

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Søndre Fredrikshald Elvestrædet Skipper Halvor Nilsens Enke 7.000 8.060  

 

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi også da et våninghus på en etasje med tre boenheter.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus tre kvistværelser og kjøkken              

001 Amalie Niels.

01

1843

Fredrikshald kjøpstad*

b

hm

e

Husholdningen

002 Nils Nygaard

01

1875

Fredrikshald kjøpstad*

f

s

ug

Sjømand Styrmand

003 Ole Nygaard

01

1878

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Bagersvend hos Otto Klein

004 Halvor Nygaard

01

1882

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Kontorist v/ Halden Bomuldspinderi & V

Forhus 1.etg to rom og kjøkken              

001 Edvind Krabset

02

1840

Id Sm

b

hf

g

Baneformand

002 Maren Krabset

02

1839

Lillestrømmen Ak

b

hm

g

Husgjerning

003 Anna Krabset

02

1870

Lillestrømmen Ak

b

d

ug

Husgjerning

004 Hans Krabset

02

1875

Lillestrømmen Ak

b

s

ug

Bogbindersvend hos Sem

005 Johan Krabset

02

1878

Lillestrømmen Ak

b

s

ug

Conditorsvend Alf Hansen

006 Edvard Krabset

02

1880

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Handelsbetjent hos Vestby Colonialforr.

1.etg to rom og kjøkken              

001 Kristian Aaseby

03

1849

Rødenæs Sm

b

hf

e

Kommadersergent

002 Haral Christian Aaseby

03

1882

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Gymnasiastelev

003 Einar Theodor Aaseby

03

1884

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Middelskoleelev

004 Johanne Amalie Engdahl

03

1859

Aremark Sm

b

tj

e

Husholder

005 Wilhelmine Elisabet Engdahl

03

1882

Aremark Sm

b

-

ug

Har før været i Butik i Xania. Ingen erhverv er nu ledig

 

 

* 1896

Forlis. Skib "Brødrene" Klasse A2, 400 R. L. Kaptein Halvor Nielsen af Fredrikshald befrygtes desværre forlist paa Reise til St. Paul Island med Ballast. Kapteinen, begge Styrmænd og 2 af Mandskabet er efter Forlydende omkommet. Skibet var uassureret. Hr. Fuldm. Thv. Lund er bestyrende Reder.

 

 

Utdrag fra panteregister:

Bevilling fra skibsfører Halvor Nilsens enke Amalie Nilsen til at hensitte i uskiftet bo. dat. 2/7-96 (Bevillingen ble ikke tinglyst før april 1913)

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det sytten personer på eiendommen.

  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Halvor. Nielsen

1844

Fredrikshald

-

Familiens overhode

g

-

002 Amalie Nielsen

1843

Fredrikshald

-

Hustru

g

-

003 Nils Nielsen

1875

Fredrikshald

-

Søn

ug

-

004 Ole Nygaard Nielsen

1878

Fredrikshald

-

Søn

-

-

005 Alf. Haral. Nielsen

1880

Fredrikshald

-

Søn

-

-

006 Halvor Aug. Johan. Nielsen

1882

Fredrikshald

-

Søn

-

-

007 Kristian Hansen Aaseby

1849

Rødnæs præstgjeld

-

Familiens overhode

e-mand

-

008 Johanne Amalie Engdal

1859

Ødemark præstegjeld

-

Tjenestetyende

e

-

009 Harald Kristian Aaseby

1882

Fredrikshald

-

Søn

-

-

010 Einar Theodor Aasebÿ

1884

Fredrikshald

-

Søn

-

-

011 Peter Christian Hansen

1859

Fredrikshald

-

Familiens overhode

g

-

012 Hilda Kristine Gabrielle Hansen

1857

Kristiania

-

Hustru

g

-

013 Laura Helene Petrine Hansen

1888

Fredrikshald

-

Datter

-

-

014 Kristian Herman Hansen

1890 okt.

Fredrikshald

-

Søn

-

-

015 Lars Petersen

1820

Ide Sogn

-

Familiens overhode

g

-

016 Anne Bolete Petersen

1823

Fredrikshald

-

Hustru

g

-

017 Theodor Larsen

1854

Fredrikshald

-

Søn

ug

-

 

 

* 1886

Utdrag fra panteregister:

Fuldmagt for Voldmester H.M. Thoresen til paa P. Olsens Vegne at sælge denne hans Eiendom dat 11 Septbr 1886 Thinglæst 2 Novbr. 1886

Skjøde fra Petter Olsen ved H.M. Thoresen ifølge foranstaaende Fuldmagt til Skipper Halvor Nilsen paa d.E. for Kr. 5500,00 dat 30 oktbr 1886 thinglæst 2. Novbr 1886

 

* 1885

Ser vi i folketellinga fra 1885 finner vi Petter Olsen som eier av matrikkelen.

  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Christian Aaseby

1849

Rødnæs

-

-

-

Sergeant

002 Karoline Amalie Aaseby

1854

Aremark

-

Madam

-

-

003 Harald Chr. Aaseby

1882

Fr.hald

-

Barn

-

-

004 Einar Th. Aaseby

1883

Fr.hald

-

Barn

-

-

005 Alma Susanne Johannesen

1872

Nøssemarken Sverige

-

-

-

Tjenestepige

006 Ole Christian Sand

1854

Rognedal paa Hedemarken

-

-

-

Sergant

007 Wilhelmine Mathea Sand

1858

Fredrikshald

-

Madam

-

-

008 Ole Christen Anders Sand

1881

Fredrikshald

-

Barn

-

-

009 Oline Elise Sand

1882

Fredrikshald

-

Barn

-

-

010 Carl Puck

1854

Tydskland

-

-

-

Kontorist

011 Sophie Puck

1849

Bergs Sogn

-

Madame

-

-

012 Ernst Puck

1877

Fredrikshald

-

Barn

-

-

013 Thor Puck

1879

Fredrikshald

-

Barn

-

-

014 Fritz Puck

1880

Fredrikshald

-

Barn

-

-

015 Carla Puck

1882

Fredrikshald

-

Barn

-

-

016 Wilhelm Puck

1884

Fredrikshald

-

Barn

-

-

017 Lars Pedersen

1820

Id sogn

-

-

-

Kjører

018 Anne Pedersen

1822

Fredrikshald

-

Madam

-

-

019 Teodor Pedersen

1858

Id Sogn

f

-

-

Sømand Matros

020 Christian Pedersen

1863

Fredrikshald

f

-

-

Sømand Matros

021 Petter Pedersen

1866

Fredrikshald

-

-

-

Kjører

022 Sara Pedersen

1861

Fredrikshald

-

-

-

Sømmerske

023 Leonard Olsen

1878

Kongsberg

mt

-

-

-

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Søndre Fredrikshald Elvegaden og Elvestrædet Kjører Peter Olsen 3.200 8.280 Høljen

 

* 1877

Utdrag fra panteregister

Expropiationsforretning begyndt 16 mai 1876 og Overtxtforretning begyndt 12 Juli s.a. begge sluttede 19 Juni 1877 i Anledning af Afstaaelse af Grund til Smaalensbanen, hvorved en Deel af denne Eiendom expropieres.

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Cand Chr. Sinding Til Fragtemand Peter Olsen paa 303 kvadrat Alen af Mnr. 103, hvilket Stykke er henlagt til Mnr. 87- om ?? heftelser pa Mnr. 103 se folie 104 - dat 15 November 1877 thinglæst 4 December 1877

 

 

* 1875

Fredrikshald den 16de Januar.

Inat henved Kl.12 affyredes 3 Brandskud og det viste sig, at der var opstaaet Ild i Matr.No. 87 paa Sydsiden i Nærheden af Kirken. Af Huset nedbrændte kun den øverste Del, men blev forøvrigt meget ramponeret; det tilhører Arbeidsmand Ole Pedersens Enke og var assureret for 530 Spd. Aarsagen til Ildens Opkomst vides ikke.

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Ole Pedersen Dalens Enke Inger Marie Pedersen til Petter Olsen paa Gaard Matr.No. 87 med tilhørende Haugestykke af Matr.No. 103, dateret 3. og thinglæst 3 September 1875

 

I folketellinga i 1875 finner vi Petter Olsen som eier av en matrikkel hvor det bor ti personer.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Martin Qværnstrøm

01

1850

Fredrikshald

b

hf

g

Boghandler

002 Clara Qværnstrøm

01

1845

Thorsåker Sverige

b

Kone

g

-

003 Victor Emanuel Hollander

01

1856

Thorsåker Sverige

mt

Tilreisende

ug

Student

004 Knud Fredrik Knudsen

02

1792

Fredriksh.

b

Leieboer

e

Forhen Skibsfører

005 Anna Colbjørnsen Buchholz

02

1821

Grans Sogn paa Hadeland

b

Leieboer

ug

Forhen Lererinde ved Almueskolen

006 Peter Olsen

03

1845

Fredriksh.

b

hf

g

Fragtemand

007 Elise Olsen

03

1839

Fredriksh.

b

Kone

g

-

008 Ole Andreas Olsen

03

1869

Fredriksh.

b

s

-

-

009 Thor Olsen

03

1871

Fredriksh.

b

s

-

-

010 Paul Marinius Olsen

03

1874

Fredriksh.

b

s

-

-

 

 

* 1865

Folketellinga i 1865 har eleve personer registrert på matrikkel 87.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Marie Dahl

01

57

Sverige

-

Husmoder

e

ingen

002 Oline M. Dahl

01

25

Frederikshald

-

hendes Datter

ug

Sypige

003 Amalie Dahl

01

23

Frederikshald

-

hendes Datter

ug

Sypige

004 Peter L. Dahl

01

20

Frederikshald

-

hendes Søn

ug

Matros

005 Hans Bryngelsen

02

49

Berg

-

Husfader

g

Snedkerarbeider

006 Petrine A. Møller

02

44

Berg

-

hans Kone

g

-

007 Bernhard Martin Hansen

02

22

Frederikshald

-

deres Søn

ug

Matros

008 Hans Andersen

03

28

Id

-

Husfader

g

Styrmand

009 Hanna Pedersen

03

27

Frederikshald

-

hans Kone

g

-

010 Helene Madsdatter

04

58

Berg

-

Husmoder

e

Fattiglem

011 Trine Olsen

04

24

Frederikshald

-

hendes Datter

ug

-

 

 

* 1863

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Cand. Chr. Sinding til Ole Pedersen Dalens Bo paa et Jorstykke Stort 25 kvadrat Alen af Løkke No. 103, hvilket Jorfstykke henlægges under No. 87, og er ved dette Skjøde Kjøperen og kommende Eiere af Huset MNo. 87 tilpligtet for hele dettes Grund at holde forsvaligt Plankegjærde mot Løkke No. 103, dateret 23. og thinglæst 29 Septbr. 1863.

 

 

* 1854

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Bordsanker Ole Pedersen paa Huset No. 87 med Tomt og Hauge, dateret 16. April og thinglæst 13 Juni 1854.

 

* 1827

Utdrag fra panteregister:

Approberet Reguleringskommisionsforslag, hvorefter at Haugen til Gaden afgiver ca. 90 kvadrat Alen. thinglæst 22. Jan 1827.

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 bor det syv personer på matrikkel 87 i elleve Strædet.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Ole Gundersen

01

51

-

-

Huusbonde

Gift 2dn gang

Arbeidsmand

002 Anne Maria

01

30

-

-

Hans kone

Gift 1te gang

-

003 Anne Kirstine Olsdatter

01

2

-

-

Deres datter

-

-

004 Ole Larsen

02

67

-

-

Huusbonde

I første ægteskab

Arbeidsmand

005 Maria Iversdatter

02

58

-

-

Hans kone

I første ægteskab

-

006 Maren Olsdatter

02

19

-

-

Deres datter

Ugift

-

007 Mette Jonasdatter

02

30

-

-

Logerende

Ugift

-

 

 

Sist oppdatert 07.03.2023 22:25