Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Festningsgata 10

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 210

Løpenummer i 1901 matrikkel: 110

Matrikkelnummer: 203 & 205

Gårds og bruksnummer: 160/345

 
Foto: SW 26.januar 2003
 
  Skjermdump fra Google maps

 

 

* 1997

 

* 1963

 

* 1962

 

* 1947

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat 27/4-1947 fra Nils Torp til sønn Erling Torp f. 14/6-1913 på d.e. for kr. 20.000,-

 

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Festningsgata 10.

 

* 1943

Utdrag fra panteregister:

Begj. av 26/6-43 om at hjemmelen overføres til fellesbarna til Christian Andersen, d. 31/3-78, og enke Alette Sofie Andersen, d. 22/12-10, nemilig 1) Jenny Kristine Simensen, f. 28/6-66 x) 2) Carl August Andersen, f. 19/7-60 3) Petter Jacob Andersen, 31/10-70. x) den i 2) nevnte er død, arvinger de i 1) og 3) nevnte.

Skjøte dat. 28/6-43 fra P.J. Andersen og Karl Simensen med fullm. fra J. Simensen til Nils Torp f. 18/12-83 for kr. 15000,-

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Andersen Karl August
1860
reisende Festningsgata 10
Simensen Borghild K.
1902
frøken Festningsgata 10
Simensen Jenny Kristine
1866
g.m. kontorist Festningsgata 10
Simensen Paul M.
1866
kontorist Festningsgata 10

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det to boenheter i Festningsgata 10.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Karl August Hansen Segerberg

01

1850-06-22

Solunda Sverige

-

hp

g

Kræmmerhandel

002 Sofie Segerberg

01

1852-07-09

Hodalen, Sverige

-

hu

g

Husmor og vask

001 Paul M Simensen

01

1865-09-09

Fredrikshald

-

hp

g

Kontorarbeider Bokholder

002 Jenny Kristine Simensen

01

1866-06-28

Fr.hald

-

hu

g

Husmor

003 Ragnhild Sofie Simensen

01

1899-04-26

Fr.hald

-

d

ug

Telegrafistinde ved Rikstelegrafen her

004 Paul Birger Simensen

01

1900-06-05

Fr.hald

-

s

ug

Korrespondent

005 Borghild Kristine Simensen

01

1902-09-04

Fr.hald

-

d

ug

Husærende hjemme

006 Kare August Simensen

01

1906-03-27

Fr.hald

-

s

ug

-

 

 

* 1910

Går vi til folketellinga i 1910 finner vi et våningshus på to etasjer med to leiligheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg          

Oline Olsen(kvinne)

1850

Hvaler

el ug Vaskerkone

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910

Alette Sofie Andersen(kvinne)

1834-04-18

Fredrikshald

hm e lever af sin Formue

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910

Forhus 2.etg          

Borghild Kristine Simensen(kvinne)

1902-09-04

Fredrikshald

d ug

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910

Karl August Simensen(mann)

1906-03-27

Fredrikshald

s ug

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910

Paul Marenius Simensen(mann)

1865-09-09

Fredrikshald

hf g Kontoret v/ Haldens Bomuldsp. & Vævr.

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910

Jenny Kristine Simensen(kvinne)

1866-06-28

Fredrikshald

hm g husgjerning

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910

Ragnhild Sofie Simensen(kvinne)

1899-04-26

Fredrikshald

d ug

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910

Paul Birger Simensen(mann)

1900-07-15

Fredrikshald

s ug

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Alette Sofie
1834
Handlende
Hansdatter Marie
1817
enke
Kjellin Alfhild
1872
g.m. bryggearbeider
Kjellin Os Nicoliasen
1872
bryggearbeider
Kristensen Bolette
1843
g.m. bryggearbeider
Kristensen Kristian
1821
forhv. Bryggearbeider
Pettersen Elise
1824
enke

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Leverandør Chr. Andersens Enke oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 5.500 kroner og var branntaksert til 5.720 kr. Eiendommen grenset også til Rolandstrædet.

 

* 1900

I Folketellinga i 1900 var det tre leiligheter fordelt på to etasjer + kjeller på eiendommen. Som sidebygning er det registrert en vedbod. Følgende personer var registrert på eiendommen:
ett rom i kjeller
Gustav Henriks. ug Skomagerforretning (mindre) 1868 Sverige

To rom og kjøkken i 1.etg
Annette Anders. hm e Husholdningshandel 1835

To rom og kjøkken i 2.etg
Oscar Kjellin hf g Træsliberiarbeider 1871 Sverige
Alfhild Kjellin hm g Hustru 1872 Id Sm
Elise Petters. Svigermoder e Forsørges af No 1 1825 Sverige
Thorenius Sørli ug Skofabrikarbeider 1882

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det ti personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Svend Johannesen.(mann)

1820

Sverige

Familiens overhode g

Frhald: Rode No 2

1891

Jenny Christine Andersen(kvinne)

1866

Fredrikshald

Datter ug

Frhald: Rode No 2

1891

Kristian Vilhelm Andersen.(mann)

1875

Fredrikshald

Søn ug

Frhald: Rode No 2

1891

Carl August Andersen.(mann)

1860

Fredrikshald

Søn, Besøgende ug

Frhald: Rode No 2

1891

Maria Amundsen Sandtorp.(kvinne)

1833

Ødemark

Hustru g

Frhald: Rode No 2

1891

Alma Josefine Johannesen.(kvinne)

1857

Fredrikshald

Datter ug

Frhald: Rode No 2

1891

Marie Amanda Johannesen.(kvinne)

1866

Christiania

Datter ug

Frhald: Rode No 2

1891

Per Viktor Johannesen.(mann)

1866

Sverige

enslig Logerende ug

Frhald: Rode No 2

1891

Alette Sofie Andersen.(kvinne)

1836

Fredrikshald

Familiens overhode e

Frhald: Rode No 2

1891

Olaf Johannesin.(mann)

1862

Christiania

Søn ug

Frhald: Rode No 2

1891

 

 

 

* 1885

Folketellinga i 1885 har registrert "Andersens Enke" som eier av matrikkelen. Det oppholder seg elleve personer på eiendommen på tellingstidspunktet, men en av disse har kun midlertidig opphold. Da det er registrert flere personer i tredje etasje på denne bygningen, kan vi vel gå ut i fra at dette dreier seg om en kvistleilighet.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Johan Ols. 1861 M Rolland i Dalsland Sv Ikke fast arbeide
1 Anna Ols. 1859 K Vermland Sv
2 Alette Sofie Anders. 1838 K Fredrikshald Handlende
2 Jenny Kristine Anders. 1866 K Fredrikshald Hjemme hos Moderen
2 Peter Jakob Anders.* 1870 M Fredrikshald Hjemme hos Moderen
2 Kristian Wilhelm Anders.* 1875 M Fredrikshald Hjemme hos Moderen
3 Otto Anders Ols. 1821 M Kristiansand Fyrvaakter?? ??
3 Walborg Marie Ols.* 1852 K Frederikshald Datter Hjemme hos Faderen
3 Klara Othilde Ols.* 1853 K Frederikshald Datter Hjemme hos Faderen
3 Hilda Christine Ols.* 1857 K Frederikshald Datter Hjemme hos Faderen
3 Marie Anders. 1836 K Ed Sverige (Midlertidig)

 

* 1878

 

Går vi til matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er også Leverandør C. Andersens Enke oppført som eier av matrikkelen. Den hadde da en skattetakst på 5.000 kroner og en branntakst på 6.680 kroner.

 

* 1875

Ved folketellinga i 1875 står det C.Andersen som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Augusta Emilie Pedersen(kvinne)

1869

Frhald

d ug

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Marie Emilie Strøm(kvinne)

1834

Frstad

Kone g

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Konstanse Agnette E. Strøm(kvinne)

1863

Frhald

d ug

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Pauline Otilde Strøm(kvinne)

1869

Frhald

d ug

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Ammund Kristoffersen(mann)

1827

Onsø

hf g Skibsbygmester

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Klaudine Kristoffersen(kvinne)

1862??

Thune

d ug

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Alexander Strøm(mann)

1861

Id

s ug

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Karl Johan Feltmand Strøm(mann)

1865

Frhald

s ug

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Sigur Paul Strøm(mann)

1871

Frhald

s ug

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Alfred Kristoffersen(mann)

1865

Thune

s ug

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Agnes Kristoffersen(kvinne)

1868

Frhald

d ug

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Amund Pedersen(mann)

1836

Vinger Sogn

hf g Bryggearbeider

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Oliane Pedersen(kvinne)

1826

Ske Sokn Sverge

Kone g

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Karl Anton Krist. Pedersen(mann)

1860

Frhald

s ug Sømand

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Ole Hans Pedersen(mann)

1865

Frhald

s ug

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Bollette Kristoffersen(kvinne)

1837

Id

Kone g

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Jenny Kristoffersen(kvinne)

1873

Frhald

d ug

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Anne Marie Pedersen(kvinne)

1862

Frhald

d ug

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Hans August Strøm(mann)

1841

Kristiania

hf g Fragtemand

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Kristian Kristoffersen(mann)

1863

Thune

s ug

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Karsten Kristoffersen(mann)

1871

Frhald

s ug

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

 

* 1874

Utdrag fra panteregister:

AuctionsSkjøde til Leverandær Christian Andersen paa Gaard Matr. 203 & 205. (Auction 17 December 1868) dateret 21 Marts 1874 og Tinglyst 5. Mail 1874

 

* 1873

 

* 1865

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Snedker O. Larsen til Fyrværker Johan Christian Andersen paa demme Gaard, dateret 31. Juli og Tinglyst 29. august 1865

 

Ved folketellinga i 1865 finner vi to familier på eiendommen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested Trosbekjennelse
Johan Chr Anders. Fyrværker g 52 m Frederiksstad
Hanna Julie Anders. f Alum Kone g 46 k Frederiksstad Methodist
Elise Caroline Anders. Datter ug 25 k Moss Methodist
Carl Frederik Anders. Søn Styrmand ug 22 m Frederiksstad
Hanna Emelie Anders.* Datter ug 19 k Frederiksstad
Charlotte Amalie Anders.* Datter ug 16 k Frederiksstad
Grethe Oline Anders.* Datter ug 14 k Frederiksstad
Josephine Chrestiane Anders.* Datter ug 12 k Frederiksstad
Emma Sophie Anders.* Datter ug 10 k Frederiksstad
Christian Theodor Julius Anders.* Søn ug 6 m Frederiksstad Methodist
Benjamen Anders.* Søn ug 3 m Frederikshald Methodist


Olaus Knuds. Eng Fanejunker g 30 m Nannestad
Elisabeth Hansd. Eng Kone g 29 k Bergs Prgj.
Olaf Einar Eng Søn ug 2 m Frederikshald

 

* 1862

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Snedker O. Larsen paa Gaard Matr. 203 & 205, dateret 10. og tinglyst 11. Juli 1862

 

* 1857

Utdrag fra panteregister:

Thingsvidne af 24 Febr. 1857 hvoraf blandt Andet fremgaar at Elen Nilsdatter Heieberg i over 20 Aar har eiet og fremdeles eier Halvdelen af Huset Matr 203 & og 205. Tinglyst 10 Marts 1857

 

* 1847

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Skræddermester Jørgensen paa Halvdelen af Gaard Matr 203 & 205, dateret 14. og tinglyst 18. October 1847

 

 

* 1827

Utdrag fra panteregister:

Approberet Reguleringskommisjonsforslag hvorefter 40 Alen Byggetomt og 70 Alen Haugetomt (af Matr. 205) afgivet til Gade. Tinglyst 22. Januar 1827

 

* 1801

Folketellinga i 1801 har ikke registrert noen gård nr.203, men i det som da var gård nr.205 finner vi en familie på tre personer.
Førenamn Mellomnamn Etternamn Hushaldstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Brynild Eliesen Huusbonde 30 Gift 2dn gang Matros M
Oloug Margrethe Bergstrøm Hans kone 40 Gift 1te gang K
Anne Christiana Brynildsdtr Deres datter 1 K

 

Sist oppdatert 13.02.2023 19:09