Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Festningsgata 11

 

 

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 223

Løpenummer i 1901 matrikkel: 112

Matrikkelnummer: 204

Gårds og bruksnummer: 160/346

 
Foto: SW 26.januar 2003
 
  Skjermdump Google maps

 

 

* 2017

 

* 1995

 

 

* 1991

 

* 1984

I forbindelse med Byggeskikkprisen i 1984 fikk Festningsgata 11 hederlig omtale.

Les hele oppslaget til Halden Arbeiderblad på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (side 19)

 

 

 

 

* 1981

 

* 1980

 

* 1966

 

* 1959

 

* 1955

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har fire myndige personer i Festningsgata 11.

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Aas Inga B.
1877
blomst.handl. Festningsgata 11
Aas Tilla Henriette
1846
Enkefru Festningsgata 11
Nilsen Daniel Gotfred
1888
malersvend Festningsgata 11
Nilsen Emma
1888
g.m. malersvend Festningsgata 11
Schjøtt Alma Kristine
1867
expeditrice Festningsgata 11

 

 

* 1920

Kirkeboka for Fredrikshald for perioden 1907 - 1925, side 84 nr.46, forteller at gift, fhv. skibsfører Karl Edvin Aas i Fæstningsgaden, dør 30.juli og begraves 5.august 1920. Dødsårsaken er av dr. Jensen oppgitt til "Aareforkalking". I følge samme kirkebok var han født på Idd i 1849.

 

Ved folketellinga 1920 var det fire boenheter i Festningsgata 11.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Magnus Andreasen

01

1843-10-29

Onsen ved Ed Sverige

-

hp

e

Tilfældig arbeide hovedsagelig med landbrug og vedhugger

001 Tilla Henriette Aas

02

1845-05-24

Idd Østfold

-

hp

e

Enke efter skipscapt Aas. Egne midler

002 Ida Emilie Torp

02

1843-01-05

Idd

-

-

ug

Fhv blomsterhandler Pf av søster

003 Inga Bertomine Aas

02

1877-05-09

Fredrikshald

-

-

ug

Blomsterhandler

001 Daniel Hagbart Nilsen

03

1888-02-27

Fredrikshald

-

hp

g

Malersvend

002 Emma Nilsen

03

1888-10-18

Thune %pr Sarpsborg%

-

hu

g

Husmor

003 Jon Nilsen

03

1920-09-08

Fredrikshald

-

s

-

-

001 Alma Kristine Schjøtt

04

1867-06-14

Ed, Sverige

-

hp

ug

Skotøisælger Butikdame

 

 

* 1910

Ved folketellinga i 1910 er "Skipper Aas eier av et vaaningshus med Vedskur og Priveter". Huset er på en etasje og har fire leiligheter, med til sammen tolv personer.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
1 rom og kjøkken i kjelder 60 kr pr aar
         
001 Jacob Hagbart Jacobsen
1
1859-06-30
Ide Prgj. b el Ungkarl ug Malerarbeider
3 rom og kjøkken 1.etg. 300 kr pr aar
         
001 Carl Edvin Aas
2
1849-09-20
Id b hf g Contorfuldmægtig ved Indrulleringen
002 Tilla Henriette Aas
2
1845-05-24
Id b hm g Hustru
003 Inga Bartomine Aas
2
1877-05-09
Fredrikshald b d ug Blomsterforretning
2 rom og kjøkken 1.etg kr 14 pr mnd
         
001 Karl August Nykvist
3
1871-03-10
Vane Asaka Sverige b hf g Skotøyarbeider v/ Fabrik
002 Marie Nykvist
3
1868-06-16
Ødskøld Sverige b hm g Hustru
003 Torolf Nykvist
3
1898-02-15
Fredrikshald b s ug Søn
004 Karl Oskar Nykvist
3
21.07.1900
Fredrikshald b s ug Søn
005 Ellen Nykvist
3
27.08.1902
Fredrikshald b d ug Datter
006 Marta Nykvist
3
25.07.1904
Fredrikshald b d ug Datter
007 Olav Nykvist
3
15.02.1909
Fredrikshald b s ug Søn
1 kvistværelse kr 72 pr aar.
         
001 Alma Schjøt
4
1868-06-14
Ed Sverige b el ug Butikdame i Skotøiforretning

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Aas Edvin
1859
skipper
Aas Inga
9/5 1877
frøken
Aas Tilla
1846
g.m. skipper
Andersen Hanna
1857
g.m. styrmand
Andersen Kristian
1853
styrmand
Jacobsen Sofie
1876
sypige
Martinsen  Marie
1872
vaskepige
Torp Emilie
1843
frøken

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Skipper Aas oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 5.500 kroner og var branntaksert til 9.050 kroner.

 

* 1900

I Folketellinga i 1900 var det tre leiligheter fordelt på en etasje. I tillegg var det også en boenhet i et kvistværelse. Følgende personer var registrert på eiendommen:
ett rom og kjøkken i kjeller
Marthine Ols. hm e Vaskekone 1866
Aldolf Marinius Ols. s ug Søn 1892

To rom og kjøkken
Hans Amunds. Berg hf e Overkonduktør, ved Statsbanerne 1854 Chr.ania

Tre rom og kjøkken
Edvin Aas hf g Skibscapt. og Gaardejer 1849 Id Sm
Thilla Henriette Aas hm g Hustru 1845 Id Sm
Inga Aas ug Datter, Blomsterf. 1877
Emilie Torp . ug Blomsterforretning 1843 Id Sm

Et kvistværelse
Emma Anders. ug Sypige 1869 Sverige
Hilda Anders. ug Tjenestepige 1877 Sverige

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 så er det kun oppgitt etternavnet Aas i feltet for eier av matrikkelen. Alt tyder på at dette er skipsfører Carl Edvin Aas. Følgende personer er registrert med opphold på eiendommen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Carl Edvin Aas 1849 M Ide Prestegjeld Skibsfører
1 Tilla Henriette Aas 1845 K Ide Prestegjeld Hustru
1 Inga Bartomine Ols. 1877 K Frederikshald Pleiedatter
1 Anders Carls. 1844 M Ed i Sverige Skibstømmermand (Fraværende)
1 Hanna Antonette Carls. 1857 K Ide Prestegjeld Carlsens Hustru
1 Carl August Carls. 1874 M Frederikshald Carlsens søn
1 Ludvig Carls. 1875 M Frederikshald Carlsens søn
1 Harald Marenius Carls. 1878 M Frederikshald Carlsens søn
1 Laura Amalie Lars. 1857 K Ide Prestegjeld Tjenestepige
1 Hans Ludvig Lars. 1855 M Ide Prestegjeld Arbeidsmand (Midlertidig opphold)
1 Carl Johan Lars. 1860 M Ide Prestegjeld Arbeidsmand (Midlertidig opphold)
Kjelderen Johan Sebulon Hendrikson 1859 M Waarvig i Sverige Skomager
2 Julie Børreson 1856 K Brovigen i Sverige Sypige

 

* 1883

I følge kirkeboken for Fredrikshald i perioden 1878 - 1889 (side 36) dør "Skomagermester Ole Nilssen i Storkleven) den 1.august 1883. Dødsårsaken er oppgitt til "Hjerneblødning". Han blir begravd i Christiania. I følge samme kirkebok var han født i Christiania i 1825.

Auktion

Fredag den 2 November førstkommende Kl. 3 Eftermiddag afholdes efter Forlangende af Overretssagfører Johannesen paa Skifterettes Vegne, Auktion i afdøde Skomagermester Ole Nilsens og gjenlevende Hustrues Boes Gaard, Matr.=No. 204 i Storkleven over bemeldte Boes Indbo og Løsøre, af alle Slags.

Fredrikshalds Byfogedkontor den 20 Oktober 1833.

Holtermann.

 

Auktion

Fredag den 2 November førstkommende Kl. 12 3/4 Eftermiddag afholdes, efter Forlangende af Overretssagfører Johannesen paa Skifterettens Vegne, Auktion paa Byfogedkontoret herstedts over afdøde Skomagermester Ole Nilsene og gjenlevende Hustrus Boes Gaard, Matr.=No. 204 søndre, Fredrikshald.

Fredrikshalds Byfogedkontor den 20 Oktober 1883.

Holtermann

 


* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har oppført Skomager Ole Nilsen som eier av matrikkelen. Den hadde da en skattetakst på 4.800 kroner og en branntakst på 9.560 kroner.

 

 

* 1876

 

* 1975

Folketellinga i 1875 oppgir Skomager Ole Nielsen som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Olga Regine Nielsen(kvinne)

1865

Frederikshald

d ug

Fredrikshald: Fæstningskleven

1875

Christian Johanesen(mann)

1858

Aremark

Læredreng ug Skomagerdr.

Fredrikshald: Fæstningskleven

1875

Jonas Andersen(mann)

1860

Fogelvigsogn Wermeland

Læredreng Skomagerdr.

Fredrikshald: Fæstningskleven

1875

Marie Adolfine Carlberg(kvinne)

1852

Frederikshald

Søster ug Af Søm

Fredrikshald: Fæstningskleven

1875

Carl Haagensen(mann)

1869

Fred.hald

s ug

Fredrikshald: Fæstningskleven

1875

Ole Christian Haagensen(mann)

1872

Fred.hald

s ug

Fredrikshald: Fæstningskleven

1875

Anna Caroline Haagensen(kvinne)

1875

Fred.hald

d ug

Fredrikshald: Fæstningskleven

1875

Elise Marie Nielsen(kvinne)

1860

Frederikshald

d ug

Fredrikshald: Fæstningskleven

1875

Ole Nielsen(mann)

1825

Christiania

hf g Skomagermester

Fredrikshald: Fæstningskleven

1875

Paul Wilhelm Nielsen(mann)

1867

Frederikshald

s ug

Fredrikshald: Fæstningskleven

1875

Jacobine Gurine Hansen(kvinne)

1856

Id

Tjenestepige ug Tjenestepige

Fredrikshald: Fæstningskleven

1875

Christine Haagensen(kvinne)

1837

Tanum i Sverige

e %hm% %g% Af Søm og andet Arb.

Fredrikshald: Fæstningskleven

1875

Regine Marie Nielsen(kvinne)

1825

Frederikshald

Kone g

Fredrikshald: Fæstningskleven

1875

Andreas Olsen(mann)

1838

Freder.hald

hf g Skibsfører

Fredrikshald: Fæstningskleven

1875

Wilhelmine Frederikke Olsen(kvinne)

1844

Frederikshald

Kone g Af Manden

Fredrikshald: Fæstningskleven

1875

Anna Alvilde Andersen(kvinne)

1861

Frederikshald

Logerende ug Af Søm

Fredrikshald: Fæstningskleven

1875

Jensine Marie Haagensen(kvinne)

1867

Fred.hald

d ug

Fredrikshald: Fæstningskleven

1875

Amund Pedersen(mann)

1836

Vinger Sogn

hf g Bryggearbeider

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Oliane Pedersen(kvinne)

1826

Ske Sokn Sverge

Kone g

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Karl Anton Krist. Pedersen(mann)

1860

Frhald

s ug Sømand

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Ole Hans Pedersen(mann)

1865

Frhald

s ug

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Bollette Kristoffersen(kvinne)

1837

Id

Kone g

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Jenny Kristoffersen(kvinne)

1873

Frhald

d ug

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Anne Marie Pedersen(kvinne)

1862

Frhald

d ug

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Hans August Strøm(mann)

1841

Kristiania

hf g Fragtemand

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Kristian Kristoffersen(mann)

1863

Thune

s ug

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Karsten Kristoffersen(mann)

1871

Frhald

s ug

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Alexander Strøm(mann)

1861

Id

s ug

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Karl Johan Feltmand Strøm(mann)

1865

Frhald

s ug

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Sigur Paul Strøm(mann)

1871

Frhald

s ug

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Alfred Kristoffersen(mann)

1865

Thune

s ug

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Agnes Kristoffersen(kvinne)

1868

Frhald

d ug

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Augusta Emilie Pedersen(kvinne)

1869

Frhald

d ug

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Marie Emilie Strøm(kvinne)

1834

Frstad

Kone g

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Konstanse Agnette E. Strøm(kvinne)

1863

Frhald

d ug

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Pauline Otilde Strøm(kvinne)

1869

Frhald

d ug

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Ammund Kristoffersen(mann)

1827

Onsø

hf g Skibsbygmester

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Klaudine Kristoffersen(kvinne)

1862??

Thune

d ug

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

 

 

* 1870

Ved folketellinga i 1870 bor følgende personer på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Ole Nielsen
1
1824
Skjedsmoe - hp Gift Skomagermester
002 Regine Marie Nielsen
1
1824
Fredrikshald - hu Gift Kone
003 Kirstine Alvine Marie Nielsen
1
1848
Fredrikshald - d Ugift Datter
004 Carl Ludvig Nielsen
1
1856
Fredrikshald - s Ugift Søn
005 Oskar Marinius Nielsen
1
1858
Fredrikshald - s Ugift Søn
006 Elise Marie Nielsen
1
1860
Fredrikshald - d Ugift Datter
007 Olga Regine Nielsen
1
1864
Fredrikshald - d Ugift Datter
008 Paul Kristian Nielsen
1
1866
Fredrikshald - s Ugift Søn
009 Anton Martin ??
1
1853
Aremark - tj Ugift Dreng
010 Martin Matisen
1
1851
?? Sverige - tj Ugift Dreng
011 Niels Olaves Nilsen
1
1851
Aremark - tj Ugift Dreng
012 Warburg ??
1
Kjøbenhavn - - Gift ??
013 Lovise Christiansdatter
1
1852
Skjeberg - tj Ugift Tjenestepige

 

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 er det kun registrert en beboelse på gård nr.204.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Ole Nielsen
1
42
Christiania - Husfader g Skomagermester
002 Regine Nielsen* f Hjorth
1
41
Frederikshald - hans Kone g -
003 Carl Ludvig Nielsen
1
11
Frederikshald - deres Søn ug -
004 Oscar M. Nielsen
1
8
Frederikshald - deres Søn ug -
005 Nielsine M. Nielsen
1
17
Frederikshald - deres Datter ug -
006 Elise M. Nielsen
1
7
Frederikshald - deres Datter ug -
007 Olga Regine Nielsen
1
2
Frederikshald - deres Datter ug -
008 Maren Hansdatter
1
24
Marker Prgj. - - ug deres Tjenestepige
009 Johan F. Olsen
1
24
Christiania - - ug Skomagersvend
010 Jens Jacob Andersen
1
20
Ide Prgj. - - ug Skomagersvend
011 August Andersen
1
19
Ide Prgj. - - ug Læredreng

 

* 1854

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Kjøbmand Christian Andersen til Skomagermester O. Nielsen paa Gaard Matr. 204 med Tomt og Hauge, dateret 20 og Tinglyst 31. Octbr 1854

 

* 1844

Tilleie.

Mine Leiegaarde beliggende i Storkleven, nemlig: No. 204 nu beboes af Herr P. Schytte, og No. 173 beboes af Peder Jæger, ere tilleie fra næste Flyttetid 1844.

C. Andersen.

 

 

* 1837

Faste Eiendomme.

Gaardene, Nr. 204, som beboes af Herr Peter Rosenvinge, og Nr. 172 af Toldbetjent Bruun, begge beliggende ned Storkleven, ere til Salg paa gode Vilkaar, naar de Lysthavende vil behage at henvende sig til Undertegnede, hvorhos tilkjendegives, at Gaardene have en fordelagtig Beliggenhed for Smaahandel.

Frederikshald, den 16de September 1837

Chr. Andersen.

 

 

* 1824

Efter Begjæring af Høker Peter Olsen afholdes Mandagen den 3die Mai førstkommende, om Eftermiddagen Kl. 2, en offentlig Auction udi og over hans iboende Gaard, beliggende i Fæstnings-Kleven, under Brand-Assurance-No 204. Denne Gaard der har en for Høkerhandel særdeles fordelagtig Beliggenhed, er i Aaret 1816 opført fra Nyt af, og bestaaer af en 2 Etages tømret og bordklædt Bygning. I nederste Etage 2 Stuer, Spiiskammer og Kjøkken med Bagerovn; i øverste Etage 3 Værelser, foruden Kjøkken og Spiiskammer. Gaarden er desuden forsynet med 2 Bjælke-Kjældere, Udhuse med Loftsrum, en lille Urtehauge, og i Gaardsrummet er anbragt en Vandpost. Denne Gaard vil, om antageligt Bud skeer, blive bortsolgt ved denne eneste Auction paa Conditioner, som paa Auctionsstedet bekjendtgjøres.

Frederikshald, den 12te April 1824

Svensen.

 

 

* 1801

Folketellinga i 1801 forteller om en beboelse på åtte personer i det som da var gård nr. 204.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Gunder Larsen
1
43
- - Huusbonde I første ægteskab Afskediget soldat og arbeidsmand
002 Karen Pedersdatter
1
32
- - Hans kone I første ægteskab -
003 Peder Gundersen
1
5
- - Deres søn - -
004 Lars Gundersen
1
2
- - Deres søn - -
005 Lars Larsen
1
12
- - Mandens broder - -
006 Mathis Iversen
2
43
- - Logerende I første ægteskab Afsked. soldat og skræder
007 Grethe Eriksdatter
2
36
- - Hans kone I første ægteskab -
008 Trane
2
52
- - Logerer Enkemand 1te gang Hører ved byens skoele


Sist oppdatert 07.04.2024 22:12