Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Festningsgata 11

 

Løpenummer i 1878 matrikkel:

Løpenummer i 1901 matrikkel:

Matrikkelnummer:

Gårds og bruksnummer:

 
Foto:

 

 

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 223

Løpenummer i 1901 matrikkel: 112

Matrikkelnummer: 204

Gårds og bruksnummer: 160/346

 
Foto: SW 26.januar 2003

 

Manntallet for Halden i 1945 har fire myndige personer i Festningsgata 11.

 

*

 

Ved folketellinga i 1910 er "Skipper Aas eier av et vaaningshus med Vedskur og Priveter". Huset er på en etasje og har fire leiligheter, med til sammen tolv personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Jacob Hagbart Jacobsen(mann)

1859-06-30

Ide Prgj.

el Ungkarl ug Malerarbeider

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Carl Edvin Aas(mann)

1849-09-20

Id

hf g Contorfuldmægtig ved Indrulleringen

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Tilla Henriette Aas(kvinne)

1845-05-24

Id

hm g Hustru

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Inga Bartomine Aas(kvinne)

1877-05-09

Fredrikshald

d ug Blomsterforretning

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Karl August Nykvist(mann)

1871-03-10

Vane Asaka Sverige

hf g Skotøyarbeider v/ Fabrik

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Marie Nykvist(kvinne)

1868-06-16

Ødskøld Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Torolf Nykvist(mann)

1898-02-15

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Karl Oskar Nykvist(mann)

1900-07-21

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Ellen Nykvist(kvinne)

1902-08-27

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Marta Nykvist(kvinne)

1904-07-25

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Olav Nykvist(mann)

1909-02-15

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Alma Schjøt(kvinne)

1868-06-14

Ed Sverige

el ug Butikdame i Skotøiforretning

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

 

*

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Skipper Aas oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 5.500 kroner og var branntaksert til 9.050 kroner.

 

*

 

I Folketellinga i 1900 var det tre leiligheter fordelt på en etasje. I tillegg var det også en boenhet i et kvistværelse. Følgende personer var registrert på eiendommen:
Et rom og kjøkken i kjeller
Marthine Ols. hm e Vaskekone 1866
Aldolf Marinius Ols. s ug Søn 1892

To rom og kjøkken
Hans Amunds. Berg hf e Overkonduktør, ved Statsbanerne 1854 Chr.ania

Tre rom og kjøkken
Edvin Aas hf g Skibscapt. og Gaardejer 1849 Id Sm
Thilla Henriette Aas hm g Hustru 1845 Id Sm
Inga Aas ug Datter, Blomsterf. 1877
Emilie Torp . ug Blomsterforretning 1843 Id Sm

Et kvistværelse
Emma Anders. ug Sypige 1869 Sverige
Hilda Anders. ug Tjenestepige 1877 Sverige

 

*

 

Går vi til folketellinga i 1885 så er det kun oppgitt etternavnet Aas i feltet for eier av matrikkelen. Alt tyder på at dette er skipsfører Carl Edvin Aas. Følgende personer er registrert med opphold på eiendommen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Carl Edvin Aas 1849 M Ide Prestegjeld Skibsfører
1 Tilla Henriette Aas 1845 K Ide Prestegjeld Hustru
1 Inga Bartomine Ols. 1877 K Frederikshald Pleiedatter
1 Anders Carls. 1844 M Ed i Sverige Skibstømmermand (Fraværende)
1 Hanna Antonette Carls. 1857 K Ide Prestegjeld Carlsens Hustru
1 Carl August Carls. 1874 M Frederikshald Carlsens søn
1 Ludvig Carls. 1875 M Frederikshald Carlsens søn
1 Harald Marenius Carls. 1878 M Frederikshald Carlsens søn
1 Laura Amalie Lars. 1857 K Ide Prestegjeld Tjenestepige
1 Hans Ludvig Lars. 1855 M Ide Prestegjeld Arbeidsmand (Midlertidig opphold)
1 Carl Johan Lars. 1860 M Ide Prestegjeld Arbeidsmand (Midlertidig opphold)
Kjelderen Johan Sebulon Hendrikson 1859 M Waarvig i Sverige Skomager
2 Julie Børreson 1856 K Brovigen i Sverige Sypige

 

*

 

I følge kirkeboken for Fredrikshald i perioden 1878 - 1889 (side 36) dør "Skomagermester Ole Nilssen i Storkleven) den 1.august 1883. Dødsårsaken er oppgitt til "Hjerneblødning". Han blir begravd i Christiania. I følge samme kirkebok var han født i Christiania i 1825.


*

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har oppført Skomager Ole Nilsen som eier av matrikkelen. Den hadde da en skattetakst på 4.800 kroner og en branntakst på 9.560 kroner.

 

*

 

Ved folketellinga i 1865 er det kun registrert en beboelse på gård nr.204.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Ole Niels. Husfader Skomagermester g 42 m Christiania
Regine f Hjorth hans Kone g 41 k Frederikshald
Carl Ludvig Niels. deres Søn ug 11 m Frederikshald
Oscar M. Niels. deres Søn ug 8 m Frederikshald
Nielsine M. Niels. deres Datter ug 17 k Frederikshald
Elise M. Niels. deres Datter ug 7 k Frederikshald
Olga Regine Niels. deres Datter ug 2 k Frederikshald
Maren Hansd. deres Tjenestepige ug 24 k Marker Prgj.
Johan F. Ols. Skomagersvend ug 24 m Christiania
Jens Jacob Anders. Skomagersvend ug 20 m Ide Prgj.
August Anders. Læredreng ug 19 m Ide Prgj.

 

*

 

Folketellinga i 1801 forteller om en beboelse på åtte personer i det som da var gård nr. 204.
Førenamn Etternamn Hushaldstatus Alder Sivilstand Yrke Merknad Kjønn
Gunder Larsen Huusbonde 43 I første ægteskab Afskediget soldat og arbeidsman D M
Karen Pedersdtr Hans kone 32 I første ægteskab K
Peder Gundersen Deres søn 5 M
Lars Gundersen Deres søn 2 M
Lars Larsen Mandens broder 12 M
Mathis Iversen Logerende 43 I første ægteskab Afsked. soldat og skræder M
Grethe Eriksdtr Hans kone 36 I første ægteskab K
Trane Logerer 52 Enkemand 1te gang Hører ved byens skoele Fornavn ikkje oppgitt M


Sist oppdatert 03.03.2021 17:12