Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Festningsgata 12

Trønnesgården

 

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 209

Løpenummer i 1901 matrikkel: 109

Matrikkelnummer: 207 & 208

Gårds og bruksnummer: 160/348

 
Foto: SW 26.januar 2003
 
  Skjermdump fra Google maps

 

Navnet Trønnesgården har bygningen fått etter eieren i første halvdel av 1900-tallet, bykasserer Konrad Olaus Trønnes. Trønnes var født i Stor-Elvdal 16.august 1885. Han kom til Halden i 1904 for å gå på underoffiserskolen på Fredriksten. Han var senere ansatt ved denne skolen til 1917 da han ble ansatt i Halden kommune. Stillingen som bykasserer/kemner innehadde han fra 1934 til han gikk av med pensjon i 1955. Trønnes dør i Halden den 19.april 1957.

 

* 2006

 

* 2002

 

* 2000

 

* 1996

 

* 1995

31. mars har Halden Arbeiderblad et boligbilag hvor de har en helside om leiligheten i Festningsgata 12.

Les hele saken på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

 

* 1993

6. august 1993 skriver Halden Arbeiderblad at planene om restaurering ikk er gitt opp.

Les hele saken på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

11.desember 1993 er meldingen til Halden Arbeiderblad at restaureringen har startet.

Les hele saken på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (side 10)

 

* 1992

 

24. oktober 1992 melder Halden Arbeiderbald at Festningsgata 12 skal restaureres.

Les hele saken på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

* 1991

 

* 1990

 

 

6. april 1990 spør Halden Arbiderblad hva skal skje med Forargelsens hus.

Les hele saken på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (side 12)

 

 

* 1989

 

 

 

* 1986

 

* 1984

 

 

* 1983

 

* 1982

 

 

* 1977

 

* 1973

 

7. juli 1973 brenner det i Festningsgata 12 og 14.

Mer om brannen på egen side om branner i Halden.

 

 

* 1966

 

* 1964

 

* 1963

 

* 1958

 

* 1957

 

* 1954

 

* 1951

 

* 1945

Mamtallet for Halden i 1945 har følgende myndige personer registrert i Festningsgata 12:

 

* 1929

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Andresen Aksel Georg
1876
lokomotivformann Festningsgata 12
Andresen Helene
1860
g.m. lokomotivformann Festningsgata 12
Knudsen Anna Petrine
1869
g.m. tioldkontrol. Festningsgata 12
Knudsen Sofus
1861
tollkontrollør Festningsgata 12
Knudsen Vidar Dagfinn
1896
bank.ass. Festningsgata 12
Nilsen Hjalmar
1889
cellulosearbeider Festningsgata 12
Olsen Alfred
1879
lods Festningsgata 12
Olsen Astrid Jenny
1903
frøken Festningsgata 12
Olsen Selma Kristine
1856
frøken Festningsgata 12
Pedersen Gustava Mathilde
1878
g.m. maskinist Festningsgata 12
Pedersen Johan Alfred
1877
maskinist Festningsgata 12
Sand Auden
1881
o.r.sakfører Festningsgata 12
Sand Olea Wilhelmine
1890
lærerinne Festningsgata 12
Sand Oline Elise
1882
telegrafistinne Festningsgata 12
Sand Ragna
1903
frøken Festningsgata 12
Sand Wilhelmine Mathea
1858
enkefrue Festningsgata 12
Sørensen Gudrun Sofie
18/5 1904
hushjelp Festningsgata 12
Sørensen Johan 
1902
chauffør Festningsgata 12
Sørensen Sigvard  
1899
chauffør Festningsgata 12
Trønnes Konrad Olaus
1885
fullmektig Festningsgata 12
Trønnes Thora Josefine
1890
g.m. fullmektig Festningsgata 12

 

 

* 1925

Forhenværende fanejunker Ole Christian Sand, som bor i Festningsgata 12 i en årerekke, dør i følge kirkeboken (1925 - 1941) for Fredrikshald den 19.desember 1929 (side 6 nr. 58).

Dødsårsaken er av dr. Walther oppgitt til sansynligvis apoplexia cerebri .

I følge samme kirkebok var han født på Romedal på Hedemarken 13.februar 1854.

 

* 1922

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra fru Carla Strand til kæmnerfullmektig K. Trønnes for kr 5600,- Dat 30/12-22

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det syv boenheter på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Alfred Severin Olsen

01

1879-11-03

Hvaler

-

hp

g

Lods for staten

002 Agnes Sofie Olsen

01

1880-06-03

Hvaler

-

hu

g

Husmor

003 Astri Jenny Olsen

01

1903-10-16

Kraakerøy

-

d

ug

Husarbeid i hjemme

004 Ågot Therese Olsen

01

1906-02-06

Hvaler

-

d

ug

-

005 Trygve Olsen

01

1908-02-15

Hvaler

-

s

ug

-

006 Odd Olsen

01

1910-03-16

Hvaler

-

s

ug

-

007 Reidar Olsen

01

1912-07-14

Hvaler

-

s

ug

-

008 Torger Alfshus Olsen

01

1914-10-06

Fredrikshald

-

s

ug

-

009 Inger Elisabeth Olsen

01

1917-12-08

Fredrikshald

-

d

ug

-

001 Sophus Knudsen

02

1861-04-23

Kragerø

-

hp

g

Tollkontrollør

002 Anna Knudsen

02

1869-07-20

Fredrikshald

-

hu

g

Husmor

003 Ingrid Knudsen

02

1907-12-17

Fredrikshald

-

d

ug

-

004 Randi Knudsen

02

1900-10-31

Fredrikshald

-

d

ug

Telefonistinde

005 Vidar Knudsen

02

1896-08-31

Fredrikshald

-

s

ug

Bankbokholder

006 Margit Knudsen

02

1894-01-22

Fredrikshald

-

d

ug

Telefonistinde

001 Ole Christian Sand

03

1854-02-13

Romedal i Hedem

-

hp

g

Pensjonist fhv fanejunker

002 Wilhelmine Mathea Sand

03

1858-07-14

Fredrikshald

-

hu

g

Husmor

003 Ole Kristen Auden Sand

03

1881-02-26

Fredrikshald

-

s

ug

Overretssakfører

004 Oline Elise Sand

03

1882-11-27

Fredrikshald

-

d

ug

Telegrafassistent

005 Olea Wilhelmine Sand

03

1890-01-07

Fredrikshald

-

d

ug

Lærerinde

006 Emmy Marie Josefa Sand

03

1898-11-27

Idd pr Fredrikshald

-

d

ug

Telegrafassistent

007 Ragna Sand

03

1903-11-10

Fredrikshald

-

d

ug

Husarbeide hjemme

008 Selma Kristine Olsen

03

1856-09-18

Fredrikshald

-

!!

ug

Søm s.a

001 Johan Alfred Pedersen

04

1877-11-21

Fredriksstad

-

hp

g

Maskinist

002 Gustava Matilde Pedersen

04

1878-07-19

Greåker Tune

-

hu

g

Husmor

003 Elna Ingeborg Pedersen

04

1900-09-25

Fredriksstad

-

d

ug

Butikdame i grasmagasin

004 Asbjørg Ludvig Pedersen

04

1903-11-26

Fredriksstad

-

s

ug

kontorist i forsikr.selskap

001 Sofie Hansen

05

1854-08-22

Fr.hald

-

hp

e

husmor 'pf' av barn. Enke efter kjører

002 Gabrielle Pettersen

05

1883-12-28

Fr.hald

-

d

g

Broderiforretning, egen forretning

003 William Hansen

05

1888-08-12

Fr.hald

-

s

ug

Medindehaver i a/s 'Fredrikssten' mekanisk verksted

004 Borghild Hansen

05

1895-06-22

Fr.hald

-

d

ug

kontorarbeide

001 Carla Marie Strand

06

1874-11-19

Fredrikshald

-

hp

g

Lidt penge

002 Ruth Strand

06

1897-05-02

Fredrikshald

-

!!

ug

kontorarbeide

003 Arthur Wiggo Forsberg

06

1898-08-22

Sarpsborg

-

l

ug

Elektrikker

004 Oliver Marenius Edvardsen

06

1895-01-27

Onsøy

-

l

ug

Elektrikker

001 Lorns Røed

07

1864-01-03

Dalsland Sverige

-

hp

e

Skomager fabr. Bestyrer

002 Markus Røed

07

1894-09-09

Fredrikshald

-

s

ug

Verkmester

003 Haakon Røed

07

1904-05-15

Fredrikshald

-

s

ug

intet

004 Emilie Pettersen Røes

07

1871-11-13

Idd

-

!!

ug

Husbestyrerinde

 

 

* 1917

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra H.S. Pedersen til fru Carla Strand for 40000 kr. dat 27. novbr. 1917

 

* 1914

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra skifteforvalteren i bankbokholder H. M. Thoresen og hustru Jakobine Dororhea Thoresens bo til H.S. Pedersen for 29100 kr. dat. 20 mars 1914 (ifl Maalebrev 19/5- 13 har Tomt?? 706 m2.

 

* 1913

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et "vaaningshus, 1 bakgaard, sammenbygget med uthus". bygget er på tre etasjer og har seks leiligheter. Her bor det til sammen 31 personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Inger Hjorth(kvinne)

1910-01-25

Fredrikshald

d ug

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910-12-01

Johan Larssen(mann)

1879-10-17

Tønsberg

hf g Handelsreisende

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910-12-01

Therese Larssen(kvinne)

1881-11-20

Kristiania

hm g Hustru

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910-12-01

Einride Storm Larssen(mann)

1902-07-11

Kristiania

s ug søn

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910-12-01

Ivar Storm Larssen(mann)

1905-12-21

Fredrikshald

s ug søn

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910-12-01

Rolf Storm Larssen(mann)

1909-02-25

Fredrikshald

s ug søn

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910-12-01

Karl Ludvig Stenrød(mann)

1878-08-29

Berg Smaalenene

hf g Fattig assistent

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910-12-01

Nella Olava Stenrød*(kvinne)

1876-11-08

Aremark

hm g Hustru

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910-12-01

Gunvar Eugen Stenrød*(mann)

1902-06-08

Berg Smaalenene

s ug Barn

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910-12-01

Randi Karine Stenrød*(kvinne)

1904-05-27

Fredrikshald

d ug Barn

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910-12-01

Kirsten Mary Stenrød*(kvinne)

1908-03-29

Fredrikshald

d ug Barn

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910-12-01

Ole Christian Sand(mann)

1854-02-13

Romedal

hf g fanejunker

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910-12-01

Wilhelmine Mathea Sand(kvinne)

1858-07-14

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910-12-01

Ole Kristen Auden Sand(mann)

1881-02-26

Fredrikshald

s ug ORsakfører, sakførerfuldmægtig

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910-12-01

Oline Elise Sand(kvinne)

1882-11-27

Fredrikshald

d ug telefonistinde ved rikstelefon

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910-12-01

Kirsten Lina Selma Sand(kvinne)

1886-07-23

Fredrikshald

d ug kontorist ved fogedkontor

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910-12-01

Olea Wilhelmine Sand(kvinne)

1890-01-07

Fredrikshald

d ug lærerskoleelev

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910-12-01

Nora Kristine Sand(kvinne)

1897-06-16

Id

d ug

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910-12-01

Emmy Marie Josefa Sand(kvinne)

1898-11-27

Id

d ug

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910-12-01

Ragna Sand(kvinne)

1903-11-10

Fredrikshald

d ug

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910-12-01

Aksel Hjorth(mann)

1873-03-11

Fredrikshald

hf g Fuldm. ved trælastforretning

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910-12-01

Leonore Hjorth(kvinne)

1883-04-27

Kristiania

hm g Hustru

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910-12-01

Elisabeth Hjorth(kvinne)

1905-03-07

Fredrikshald

d ug

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910-12-01

Fredrik Hjorth(mann)

1906-05-21

Fredrikshald

s ug

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910-12-01

Anna Torgalsen(kvinne)

1892-03-07

Præstebakke Id

Tjenestepike ug Tjenestepike

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910-12-01

Anders Magnus Olsen(mann)

1863-03-27

Sverige

hf g Skofabrikarbeider

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910-12-01

Amanda Olsen(kvinne)

1869-11-12

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910-12-01

Hilda Marie Olsen(kvinne)

1889-10-25

Id sogn

d ug Expedetrice (hvidevareforr.)

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910-12-01

Agnes Othelie Olsen(kvinne)

1892-06-22

Id sogn

d ug Expedetrice (skotøiforr.)

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910-12-01

Anna Stenberg(kvinne)

1865-12-30

Sverige

fl ug Skofabrikarbeiderske

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910-12-01

Dorothea Thoresen(kvinne)

1830-05-22

Fredrikshald

hm e Gaardeierske

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910-12-01

 

 

Bokholder Hans Martin Thoresen dør den 21.januar 1910. Han var bokholder i Norges Bank sin avdeling i Halden til 9. mai 1904. (Kilde: 800 Haldenprofiler av Edvin Haug)

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Olsen Amanda
1869
g.m. skoarbeider
Olsen Carla
1871
g.m. kjøbmand
Olsen Oscar Thorvald
1866
kjøbmand
Thoresen Hans Martin
1828
bogholder
Thoresen Jakobine Dorothea
1829
g.m. bogholder

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Bogholder H.M. Thoresen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 3?.000 kroner (det andre sifferet er ikke lesbart i originalen) og var branntaksert til 50.330 kroner.

 

* 1900

I Folketellinga i 1900 var det fire leiligheter fordelt på tre etasjer, men en leilighet i 1.etg var ledig. Dette måtte etter datidens forhold være en enorm leilighet, da den bestod av ikke mindre enn ni rom og kjøkken.. Som sidebygning er det registrert en "Bagbygning, hvori: 1 Beboelsesleilighed, Bryggerhus, Rullebod og Strygeværelser samt nødvendige udvendige Bekvemmeligheder". Følgende personer var registrert på eiendommen:
Forhus
Oscar Thorvald Olss. hf g Manufacturkjøbmand 1866 Moss Sm
Carla Gulette Johanne Olss. hm g Husmor 1873
Thordis Olss. d ug Barn 28.02.1899
Gudrun Olss. d ug Barn 27.08.1900
Gundelle Cathinka Lars. tj ug Tjenestepige 1879 Sponvigen Berg Sm

2.etg
Iver Westby hf g Colonialkjøbmand 1867 Rakkestad Sm
Inga Karoline Westby hm g Husmoder 1872 Fr.hald
Borghild Westby d ug Barn 25.05.1899 Fr.hald
Agnes Johanness. tj ug Tjenestepige 1881 Hvaløerne Sm

3.etg
Hans Martin Thores. hf g Bankbogholder i Norges Bank Revisor i Dalslands Jernv„g 1828
Jacobine Dorothea Thores. hm g Husmodergjerninger 1829

1.etg
Anders Magnus Ols. m b hf g Skoarbeider ved fabrik 1863 Elfsborg Sverige
Amanda Ols. hm g Husmodergjerninger 1869 Dalsland Sverige Baptist
Hilda Marie Ols. d ug Barn 1889 Sverige
Agnes Otilie Ols. d ug Barn 1892 Sverige
Gustav Carlsson fl ug Skoarbeider ved fabrik 1879 Elfsborg Sverige

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det tjueni personer på matrikkelen

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Olga Sofie Rasch(kvinne)

1859

Kristiania

Datter ug

Frhald: Rode No 2

1891

Margrete Henriette Rasch(kvinne)

1877

Fredrikshald

Datter ug

Frhald: Rode No 2

1891

Severine Sörensen(kvinne)

1870

Kirkeöen, Hvalöerne

Tjenestetyende ug

Frhald: Rode No 2

1891

Anna Sofie Nilsen(kvinne)

1856

Laurviks By

Hustru g

Frhald: Rode No 2

1891

Ejnar Fredrik Böjesen Nilsen(mann)

1883

Fredrikshalds By

Søn

Frhald: Rode No 2

1891

Karl Nilsen(mann)

1886

Fredrikshalds By

Søn

Frhald: Rode No 2

1891

Rachel Nilsen(kvinne)

1888

Fredrikshalds By

Datter

Frhald: Rode No 2

1891

Trygve Ragnar Thoresen(mann)

1886

Fredrikshalds By

Søn

Frhald: Rode No 2

1891

Julie Theodora Andersen(kvinne)

1864

Fredrikshalds By

Tjenestetyende ug

Frhald: Rode No 2

1891

Petra Marie Rasch(kvinne)

1863

Fredrikshald

Datter ug

Frhald: Rode No 2

1891

Carl Bernhard Marinius Nilsen(mann)

1845

Fredrikshalds By

Familiens overhode g

Frhald: Rode No 2

1891

Marthine Cappelen Hjort(kvinne)

1868

Fredriksstad

Hustru g

Frhald: Rode No 2

1891

Jens Hjort(mann)

1889 juni

Kristiania

Søn

Frhald: Rode No 2

1891

Fredrikke Jonssen(kvinne)

1858

Holm socken, Sverreg

Tjenestetyende ug

Frhald: Rode No 2

1891

Hans Thorstein Rönning Thoresen(mann)

1876

Fredrikshalds By

Søn ug

Frhald: Rode No 2

1891

Thora Hjördis Thoresen(kvinne)

1885

Fredrikshald

Datter

Frhald: Rode No 2

1891

Johan Lauritz Rasch(mann)

1829

Kristiania

Familiens overhode e-mand

Frhald: Rode No 2

1891

Caroline Augusta Sofie Ågren(kvinne)

1869

Ed Socken, Sverrig

Tjenestetyende ug

Frhald: Rode No 2

1891

Sigurd Eugen Nilsen(mann)

1881

Fredrikshalds By

Søn

Frhald: Rode No 2

1891

Betty Dalgren(kvinne)

1867

Rölanda Socken, Sverrig

Tjenestetyende ug

Frhald: Rode No 2

1891

Jens Christian Grundt Hjort(mann)

1861

Eidsberg

Familiens overhode g

Frhald: Rode No 2

1891

Carl Johan Thoresen(mann)

1850

Fredrikshalds By

Familiens overhode g

Frhald: Rode No 2

1891

Julie Cathinka Severine Thoresen(kvinne)

1857

Fredrikshalds By

Hustru g

Frhald: Rode No 2

1891

Ludvig Rasch(mann)

1865

Fredrikshald

Søn, Besøgende ug

Frhald: Rode No 2

1891

Laura Johanne Rasch(kvinne)

1871

Fredrikshald

Datter ug

Frhald: Rode No 2

1891

Fritjof Christian Tönnesen(mann)

1861

Kristiansand S By

Familiens overhode g

Frhald: Rode No 2

1891

Anna Marie (Bernhoft) födt Tönnesen(kvinne)

1867

Levanger By

Hustru g

Frhald: Rode No 2

1891

Laura Jörgensen(kvinne)

1867

Trondhjem

Tjenestetyende ug

Frhald: Rode No 2

1891

Ragnfrid Cathinka Dorothea Thoresen(kvinne)

1878

Fredrikshalds By

Datter

Frhald: Rode No 2

1891

 

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 finner vi kun etternavnet på eieren oppgitt til Thoresen. Det er på tellingstidspunktet trettien personer som har sitt bosted på eiendommen. I tillegg har en familie et midlertidig besøk på tellingstidspunktet.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
I Tilbygningen inde i Gaarden Carl Johan Thores. 1850 M Fredrikshald Toldkontrollør (Fraværende)
I Tilbygningen inde i Gaarden Hans Thorstein Rønning Thores. 1876 M Fredrikshald
I Tilbygningen inde i Gaarden Julie Kathinka Severine Thores. 1857 K Fredrikshald
I Tilbygningen inde i Gaarden Ragnfrid Kathinka Dorothea Thores. 1878 K Fredrikshald
I Tilbygningen inde i Gaarden Thora Hjørdis Thores. 1885 K Fredrikshald
I Tilbygningen inde i Gaarden Caroline Anders. 1865 K Bergs Prestegjeld Tjenestepige
1 Lars Lysgaard 1841 M Faaberg ??
1 Haldora Julie Emilie Lysgaard 1842 K Lillehammer
1 Tjalfve Lysgaard 1872 M Modum Barn
1 Asta Lysgaard 1873 K Drammen Barn
1 Margit Lysgaard 1875 K Kristiania Barn
1 Hjørdis Lysgaard 1876 K Kristiania Barn
1 Herborg Lysgaard 1879 K Drammen Barn
1 Ericka Lysgaard 1883 K Kristiania Barn
1 Marianne Kristoffers. 1857 K Tistedalen Tjenestepige
1 Jensine Haakens. 1865 K Frhald Tjenestepige
2 Carl Bernhard Marinius Niels. 1845 M Frhald Agent
2 Anna Sophia Niels. 1856 K Laurvig
2 Sigurd Eugen Niels. 1881 M Frhald Børn
2 Einar Fredrik Bojesen Niels. 1883 M Frhald Børn
2 Mathilde Hans. 1861 K Lilla Ed Sv Tjenestepige
2 Magnus Jacob Fritzner 1852 K Fredrikshald Handelsmand
2 Magna Petra Fritzner 1853 K Sarpsborg
2 Bremer Fritzner 1881 M Fredrikshald Børn
2 Theodor Dahl Fritzner 1883 M Fredrikshald Børn
2 Margit Fritzner 1885 K Fredrikshald Børn
2 Anna Eriks. 1867 K Sarpsborg Tjenestepige
2 Maria Ols. 1865 K Enningdalen
3 Johannes Catharinius Lars. 1857 M Flesberg Handelsmand hos N.Ankers Trelastforetning
3 Cathrine Marie Lars. 1860 K Fredriksahld
3 Anne Marie Lars. 1863 K Askim (Midlertidig)
3 Wendla Helene Johans. 1862 K Vestra Ed Sv. Tjenestepige

* 1882

 

 

* 1879

Utdrg fra panteregister:

Skjøde paa Gaard Matr. No. 207 og 208 fra Snedker H. P. Magnusen til Voldmester H.M. Thoresen, dateret 17. April 1879

 

 

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har oppgitt Snedker H. P. Magnussen som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 13.200 kroner og en branntakst på 18.080 kroner.

 

* 1875

 

I Folketellinga i 1875 finner vi Snedker Magnusen oppgitt som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anne Olsen(kvinne)

1833

Jilberg, bosat i Fredrikshald 15 Aar

hm g

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Torbjørn Gustav Hansen(mann)

1814

Frederikshald

hf e Polethiskriver

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Malene Hansen(kvinne)

1850

Frederikshald

Pige ug

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Ragnvald Robert Roscher(mann)

1827

Modum

hf g Kjøbmand

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Carl Bernhard Marinius Nielsen(mann)

1845

Fredrikshald

s ug Agent

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Johanes Jonsen(mann)

1842

Tøftedahl, bosat i Fredrikshald 25 Aar

hf g Arbeisman Høvleri

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Karolina Olsen(kvinne)

1835

Jilberg, bosat i Fredrikshald 15 Aar

Pige, søster ug Tjenestepige Logerende

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Hans Petter Magnussen(mann)

1835

Sarpsborg

hf g Snedkermester

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Julie Gunhilde Magnussen f Jonsen(kvinne)

1835

Frederikshald

hm g

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Karoline Johanesdatter(kvinne)

1848

Ørskjylt sokken

Tjenestepige ug

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Maren Magdalena Roscher(kvinne)

1808

Fredrikshald

hm g

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Anne Kaisa Olsen(kvinne)

1853

Rølland Sogn i Sverge

Tjenestepige ug

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Petrine Andersen(kvinne)

1832

Frederikshald

Bestyrerinde e

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Ole Halfdan Olsen(mann)

1855

Frederikshald

s af Enken ug Søman

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

 

 

* 1873

Handskevadsk

modtages fremdeles af

Andrine Wang,
Snedker Magnussens Gaard, Storkleven.

 

 

* 1871

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde paa Gaard Matr 207 & 208 til Snedkermester Magnussen dateret 14 og Tinglyst 28. April 1871

 

* 1870

Folketellinga i 1870 har registrert disse personene på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Caroline Leganger
1
1847
Christiania - hp Enke enke
002 Sophie Haresliff
1
1824
Asak Bygd - - Ugift Husjomfru
003 Helene Hansdatter
1
1837
Ide Sogn - tj Ugift Tjenestepige
004 Petter Dalhman
2
1818
Nøsemark(Sverige) - hp Gift Pramfører
005 Karen Dalhman
2
1827
Frederikshald - hu Gift Hustru
006 Johanne Severine Dalhman
2
1854
Frederikshald - d Ugift -
007 Petter August Dalhman
2
1856
Frederikshald - s Ugift -
008 Christian Dalhman
2
1858
Frederikshald - s Ugift -
009 Ole Dalhman
2
1860
Svinesund(Sverige) - s Ugift -
010 Anna Nora Dalhman
2
1863
Svinesund(Sverige) - d Ugift -
011 Carl Magnus Dalhman
2
1865
Svinesund(Sverige) - s Ugift -
012 Nils Dalhman
2
1867
Svinesund(Sverige) - s Ugift -
013 Julie Sophie Dalhman
2
1870
Frederikshald - d Ugift -
014 Lars Nilsen
3
1817
Hafslund - hp Enke Vedhugger
015 Nicolai Larsen
3
1850
Frederikshald - s Ugift Sømand
016 Ragnval Roscher
4
1827
Modum - hp Gift Fulmegtig
017 Maren Roscher
4
1808
Frederikshald - hu Gift -
018 Carl Nilsen
4
1845
Frederikshald - s Ugift Handelsbetjent
019 Andrine Olavesdatter
4
1846
Helle(Sverige) - tj Ugift Tjenestepige

 

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 er det kun gård. nr 207 som er registrert. Gård nr. 208 nevnes ikke i denne folketellingen. Mye kan vel tyde på at familien Schou Horby leide ut rom i sin leilighet til festningen. De har ikke mindre enn 18 soldater reigistrert på sitt hushold.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Hans Schou Horby Husfader Skibstømmermand e 62 m Frederikshald
Christine Anders. Tjenestetyende f 34 k Alingsås Sverige
Carl Oscar Horby hendes Søn ug 2 m Frederikshald
Olai Berg Sergeant ved Infanteriet ug 29 m Gaarden Glimberg i Rødenæs
Ole Lars. Soldat ved 2det Depotkompagni ug 28 m Hanseid Annex til Ullensager
Anders Ols. Soldat ved 2det Depotkompagni (Sagmester) ug 26 m Sauøens i Id
Hans Amunds. Musketer ved 2det Depotkompagni (Tobakspinder) ug 18 m Frederikshald
Johan Lauritz Niels. Tambour ved 2det Depotkompagni ug 22 m Søleklev i Skjeberg
Theodor Torstens. Musketer ved 2det Depotkompagni ug 25 m Kjelma i Vinger
Bertel Johannes. Musketer ved 2det Depotkompagni ug 25 m Askim Prgj.
Mathias Anders. Musketer ved 2det Depotkompagni ug 23 m Frederikstad
Mathin Hans. Musketer ved 2det Depotkompagni ug 23 m Totorpkasen i Berg
Christian Jens. Musketer ved 2det Depotkompagni (Skomager) ug 23 m Aremark Prgj.
Eduard Markus. Musketer ved 2det Depotkompagni (Bryggearbeider) ug 24 m Frederikshald
Anthon Ols. Musketer ved 2det Depotkompagni ug 23 m Baastad Annex til Trøgstad
Anthon Amunds. Musketer ved 2det Depotkompagni ug 24 m Sorgenfri i Berg
Anders Christians. Musketer ved 2det Depotkompagni ug 24 m Rønnildhougen i Skjeberg
Martin Jens. Musketer ved 2det Depotkompagni ug 22 m Torpedalens Annex til Berg
Svend Syvers. Musketer ved 2det Depotkompagni ug 21 m Idde Prgj.
Ole Barthin Ols. Musketer ved 2det Depotkompagni ug 24 m Arremark Prgj.
Hans Anders. Musketer ved 2det Depotkompagni ug 26 m Trygstad Prgj.


Claudine f Mons. Husmoder g 40 k Frederikshald
Hans D. Hans. hendes Søn ug 10 m Ide Prgj.
Wictor E. Hans. hendes Søn ug 5 m Ide Prgj.
Georg P. Hans. hendes Søn ug 3 m Ide Prgj.
Christine Hans. hendes Datter ug 9 k Ide Prgj.
Karen Hans. hendes Datter ug 7 k Ide Prgj.
Gerhardine Hans. hendes Datter ug 2 k Ide Prgj.
Marie Pedersd. hendes Tjenestepige ug 21 k Frederikshald


Svend Svends. Husfader Vogter g 44 m Sverrige
Johanne f Johnasd. hans Kone g 48 k Sverrige
Johan Svends. deres Søn ug 17 m Sverrige
Carl Edevin Svends. deres Søn ug 14 m Frederikshald
Ludvig B. Svends. deres Søn ug 11 m Frederikshald
Ilda Karine Svends. deres Datter ug 8 k Frederikshald

 

* 1835

Afskediget Arsenalforvalter Leerhuses Gaard i Fæstnings-Gaden er tilkjøbs paa gode Conditioner for Kjøberen. Bygningerne ere assurerede for 1200 Spd. og paa Eiendommen er laant 400 Spd. af Norges Bank. I Mangel af Salg bliver den tilleie fra Paaske Flyttetid, og i begge Tilfælde er jeg bemyndiget til at afgjøre det Fornødne; hvilket herved meddeles til Underretning saavel for De, der have talt med mig om bemeldte Gaard, som muligens andre værende Liebhabere.

D. Østhagen.

 

At bogtrykkeriet er flyttet til Forvalter Leerhuus`s Gaard i Storkelven, bekjendtgjøres herved.

(Alt 20.oktober samme år meldte de flytting til Konservativen)

 

 

 

* 1834

Gaarden No. 208 i Fæstningsgaden er underhaanden tilkjøbs, i Mangel deraf tilleie fra Paaske Flyttetid.

Frederikshald, den 17de Februar 1834.

Leerhus.

 

Auction.

Løverdagen den 12e Dennes, Eftermiddag Kl. 3, afholdes, efter Vedkommendes Reqvisition, offentlig Auction udi og over Gaarden Matr.-No. 208, beliggende i Storkleven og tilhørende Arsenalforvalter Leerhuus. Gaarden er i god Stand og forsikret i Brandkassen for 1200 Spd. Conditionerne erfares paa Auctionsstedet. Lysthavende indbydes.

Frederikshald, den 3die Juli 1834.

Svensen.

 

 

 

* 1801

I folketellinga i 1801 finner vi både gård nr. 207 og nr. 208. I det som da var gård nr. 207 finner vi følgende personer registrert:
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Johannes Ouensen Huusbonde 67 Ugift Høker M
Margrethe Eilertsdtr Hans søsterdatter 37 Ugift Huusholderske K
Ole Johnsen Tienestefolk 35 Ugift M
Inger Maria Hovolsdtr Tienestefolk 20 Ugift K
Carl Steenberg Logerer 32 Ugift Matros M
Christian Svaning Huusbonde 60 I første ægteskab Snedker M
Inger Svaning Hans kone 59 I første ægteskab

Gård nr. 208 er oppført med disse personene til stede.
Førenamn Mellomnamn Etternamn Hushaldstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Hans Sanberg Huusbonde 50 Gift 2dn gang Snedker mester M
Anne Karine Steen Hans kone 43 Gifte 1te gang K
Petronelle Maria Sanberg Mandens datter 13 K
Karen Sanberg Mandens datter 10 K
Christian Øffenberg Tienestefolk 24 Ugift Snedkersvend M
Iver Larsen Tienestefolk 15 Ugift Læredrenge M
Niels Morland Tienestefolk 14 Ugift Læredrenge M
Lars Olsen Tienestefolk 13 Ugift Læredreng M
Marthe Thorsdtr Tienestefolk 21

 

Sist oppdatert 15.06.2024 15:42