Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Festningsgata 15

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 207

Løpenummer i 1901 matrikkel: 106

Matrikkelnummer: 210

Gårds og bruksnummer: 160/350

 
Foto: 26.januar 2003
   
   

 

* 2014

 

* 1988

 

* 1962

 

* 1961

 

* 1958

 

* 1956

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Festningsgata 15.

 

* 1938

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat 2/5-1938 fra Jakob Engebretsen, født 3/9-1860 til rørlegger Henry Albert Engebretsen, født 25/7-1895 for kr 7000.00

 

 

* 1930

 

* 1928

I kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1925 - 1941 (side 34 nr.38) finner vi Trelastmåler v/ trelastforretn. Jakob Engebretsen sin hustru Maren Sofie Engebretsen død den 6.juni 1928. Bosted Festningsgt. 15. Dødsårdaken er av dr.Ringvold oppgitt til Vitium org. cordis. Dødsted Halden kom. sykehus.

I følge samme kirkebok var hun født i Halden 20.mars 1855.

 

 

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Engebretsen Jakob Albert
1860
trelastmaaler Festningsgata 15
Engebretsen Maren Sofie
1858
g.m. trelastmaaler Festningsgata 15

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det to boeneheter i Festningsgata 15.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Henry Nikolay Engebretsen

01

1895-07-25

Fr.hald

-

hp

g

Aut rørlegger

002 Kirsten Engebretsen

01

1895-07-12

Fr.hald

-

hu

g

Husmor

003 Jens Chr Kjølstad

01

1893-10-01

Borge pr Fredrikstad Østfold

-

l

ug

Musiksersjant

001 Jacob Albert Engebretsen

01

1860-09-03

Fr.hald

-

hp

g

Edsv. Tømmermåler

002 Maren Sofie Engebretsen

01

1858-06-25

Fr.hald

-

hu

g

Husmor

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et "vaaningshus, Beboelseshus" på to etasjer med en boenhet. Det er også registrert en sidebygning med "Vedskur og Privet samt Klædeskammer paa Loft".

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Jakob A. Engebretsen(mann)

1860-09-03

Fredrikshald

hf g Formand Trælastforretning

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910

Dagmar S. Engebretsen(kvinne)

1889-12-04

Fredrikshald

d ug Xpeditrise Bagerforretning

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910

M. Sofie Engebretsen(kvinne)

1858-06-23

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910

Henry N. Engebretsen(mann)

1895-07-25

Fredrikshald

s ug Visegudt v/ Brændev. samlag

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Egstrøm Elise
1872
sypige
Engebretsen Anette
1872
sypige
Engebretsen Jakobine
1860
formand
Engebretsen Marie Sofie
1858
g.m. formand
Tangstrøm Amanda
1876
strygepige

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var H.A. Larsen Langbæk oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 5.000 kr. og var branntaksert til 5.330 kr.

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra H.Langbak til formand J. Engebretsen, dat 24/10 1901 for kjøbesum kr 4675 -Eiendommen er 247 m². Se maalebrev af 1/10 11

 

I kirkeboken for Fredrikshald (1890-1906 side 85 nr.46) kan vi lese at huseier Gunhild Marie Christiansen dør av "Hjertefejl og nyresygdom" den 11. juli 1901.

 

* 1900

Ved folketellinga i 1900 er matrikkelen registrert med et toetasjes "Vaaningshus" med to beboelser.
ett rom og kjøkken i 1.etg
Magdalen Enhus hm e Næring af Midler 1835 Skjeberg Sm
Mads Olaves Haug s ug Opfostringssøn 1887 Id Sm

Tre rom og kjøkken i 2.etg
Gunhild Christians. hm e Næring af Midler og Legat 1823 Berg Sm
Anna Ols. L. F. ug Tjenestepige 1833 Berg i Smaalenene

 

* 1891

Folketellinga i 1891 har registrert fire personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Gunhild Marie Kristiansen(kvinne)

1823

Berg. (Smaalene)

Hustru g

Fredrikshalds: Fastningsgaden 3 Kreds

1891

Hanna Laura Rest(kvinne)

1820

Frshald

Familiens overhode ug

Fredrikshalds: Fastningsgaden 3 Kreds

1891

Ole Kristiansen(mann)

1816

E.edsberg

Familiens overhode g

Fredrikshalds: Fastningsgaden 3 Kreds

1891

Anne Gudbrandsen(kvinne)

1833

Berg. (Smaalenene)

Logerende hørende til Familien, (Hovedpersonens Svigerinde) ug

Fredrikshalds: Fastningsgaden 3 Kreds

1891

 

 

 

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 så finner vi Larsen Langbæk som eier av matrikkelen. Følgende fire personer er oppført med bosted på denne matrikkelen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Hanna Risk 1820 K Frhald Ug
2 Ole Kristians. 1816 M Eidsberg Fhv. Musiksergeant
2 Gunild Marie Kristians. 1823 K Berg
2 Arine Ols. 1833 K Berg Sypige

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har registrert Hans Andreas Larsen Langbæk som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på kroner 4.000 og en branntakst på 3.600 kroner.

 

* 1875

Ved folketellinga i 1875 var det Ole Christiansen som var eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Gunnild Guldbrandsen(kvinne)

1822

Berg

Kone g Søm

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Hanna Rist(kvinne)

1815

Fhald

Logerende ug Af sin Broder, Kjøbm.

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Anne Olsdatter(kvinne)

1832

Berg

Søster ug

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Guldbrand Olsen(mann)

1791

Valders

Fader e Af Svigersønnen

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Alise Langbak(kvinne)

1864

Hurdalen

Pleiebarn ug Af Faderen Fuldmægtig

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Ole Christiansen(mann)

1815

Eidsberg

hf g Opsynsmand ved Jernbanen

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

 

 

* 1865

Folketellinga i 1865 forteller også om to familier i gård nr.210.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Ole Christians. Husfader Musikant g 49 m Eidsberg Prgj.
Gunild Marie f Ols. hans Kone g 43 k Bergs Prgj.
Anne Ols. deres Tjenestepige ug 33 k Bergs Prgj.

Peder Lerhuus Husfader afskediget Arsenalforvalter Pensionist e 68 m Christiania

 

* 1864

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Hoboist Ole Christiansen paa denne Gaard, dateret 3. og thinglæst 6. Decbr. 1864.

 

Skjøde fra Ole Christiansen til Hans Andreas Larsen Langbak paa Gaard Matr. 210, dateret 12. og tinglyst 13. Desbr. 1864

 

* 1838

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Magistraten til Skrædder C. E. Wahlstrøm paa en 18 Alen lang og 12 Alen bred Tomtestrekning af Matr. 168 & 169, hvilken tomtestrekning, der er tillagt Matr. 210, ikke maa bebygges. Tinglyst 5. Febr. 1838

 

* 1801

Folketellinga i 1801 har registrert følgende personer i det som da var gård nr.210.
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Erich Johannesen Inqvarteret 45 I første ægteskab Bombarder ved artilleriet M
Mette Andersdtr Hans kone 50 I første ægteskab K
Anne Maria Eriksdtr Deres datter 7 K
Peder Willumsen Inqvarteret 35 Gift 1te gang Artillerist M

 

Sist oppdatert 14.02.2023 14:09