Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Festningsgata 16

Stadskaptein Andersens gård

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 201

Løpenummer i 1901 matrikkel: 100

Matrikkelnummer: 218

Gårds og bruksnummer: 160/358

 

 
  Foto: SW 26.januar 2003  
   
  Skjrmdump fra Google maps  

 

Navnet Stadskaptein Andersens gård har eiendommen fått etter eieren i perioden 1854 til 1860. Gården har vært et sentralt punkt i gamle Fredrikshald. Tidlig på 1800 tallet var byens postkontor i den bygningen som da lå på denne matrikkelen. Som de fleste bygninger i Fredrikshald så brant også denne ned under bybrannen i 1826.

I oktober 1854 åpner Norges Bank sin første filial i Fredrikshald i dette bygget. Idd og Marker sorenskriveri har også hatt sine kontorer i bygningen i noen år fra april 1860.
(eiendommen er godt beskrevet i Erling Børke's bok "Historiske hus i Halden".)

 

* 2006

 

* 2005

 

* 2002

 

26. September 2002 forteller Halden Arbeiderblad om ekteparet Hukkanen som har kjøpt presteboligen på Prestebakke og Festningsgata 16 for å drive behandlingshjem.

Se hele reportasjen på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

 

* 1999

 

* 1998

 

* 1997

 

* 1995

28. juni 1995 har Halden Arbeiderblad en reportasje om mordersnegler i Festningsgata 16

 

Se hele reportasjen på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

 

 

* 1965

 

* 1962

 

* 1958

 

* 1951

 

* 1948

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Festningsgata 16.

 

* 1941

Utdrag fra panteregister:

Kjøpekontrakt - dat 5/2-1941 med skjøtepåtegning dat.- 19/2-1941 fra Karen Jensens dødsbo v/ Idd og Marker skifterett til Kjøpmann Alfred Bjerge født 20/7-1881 for kr. 26000,00. Kartforetning avh. 26/10-1916 utvisende et areal stort 1426 m².

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Dahl Emilie
1874
g.m. handelsfulmektig Festningsgata 16
Dahl Johan
1875
handelsfuldmektig Festningsgata 16
Engebretsen Henyr Nikolai
1895
rørlægger Festningsgata 16
Engebretsen Kirsten Konstanse
1895
g.m. rørlægger Festningsgata 16
Jensen Karen M.
1849
gaardeierske Festningsgata 16
Jensen Kristian
1868??
Handelsbetjent Festningsgata 16
Jonassen Karl 
1862
gaardskar Festningsgata 16
Kobberstad Odd de Lange
1896
kemiker Festningsgata 16
Olsen Hardy Vilhelm
1902
bankass. Festningsgata 16
Olsen Konstanse
1868
g.m. skipsfører Festningsgata 16
Olsen Ove
1862
skipsfører Festningsgata 16

 

 

* 1922

 

* 1920

 

Ved folketellinga i 1920 var det fem boenheter i Festnigsgata 16.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Karen Mikaline Jensen

01

1849-02-21

Fredrikshald

-

hp

e

Enke efter kjøbm Søren Jensen Fr.hald

002 Christian Jensen

01

1888-09-20

Fredrikshald

-

s

ug

Expeditør i manufaktur

003 Bjarne Lisling Dietz

01

1898-09-10

Gøteborg, Sverige

-

l

ug

Journalist, redaktørsekretær

001 Joh. K Dahl

02

1875-02-11

Fredrikshald

-

hp

g

Handelsreisende

002 Emilie Dahl

02

1874-02-09

Fredrikshald

-

hu

g

Husmor

001 Karl Johanssen

03

1862-10-10

Sverige

-

hp

ug

Gaardsgut hos Købm J Rasch Fr.hald

001 Ove Martin Olsen

04

1875-07-15

Fr.hald

-

hp

g

maskinnist til sjøs

002 Marie Konstancia Olsen

04

1868-12-21

Blomskog Sverige

-

hu

g

husmor

003 Hardy Vilhelm Olsen

04

1902-04-19

Fr.hald

-

s

ug

Bankassistent

004 Ove Rakley Olsen

04

1905-03-18

Fr.hald

-

s

ug

Fyrbøder til sjøs

001 Johan Sigvart Gundestun??

05

1886-11-03

Idd sogn

-

hp

g

Konduktør

002 Martha Teodora Gundestun??

05

1886-04-01

Idd sogn

-

hu

g

husmor

003 Haakon Verner Pettersen

05

1906-05-04

Fredrikshald

-

s

ug

-

 

 

* 1910

Folketellinga i 1900 forteller om et våningshus på en etasje med fire leiligheter. Det er også "2 udhuse & to etages lagerbod" på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg egen gaard          

Christian Jensen(mann)

1888-09-20

Fredrikshald

s ug handelsbetjent

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910

Thorvald Jensen(mann)

1893-08-28

Fredrikshald

s ug kontorist Skotøifabr

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910

Karen Jensen(kvinne)

1849-02-21

Fredrikshald

hm e Manufagturforretning handlende

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910

Olaf Ingvoldsen(mann)

1889-11-27

Vang Hedemarken

el ug typograf

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910

Forhus 1.etg 25 kr pr mnd          

Jacob Ellingsen(mann)

1879-09-03

Moss

hf g Skibsfører, Fredrikshald D/Selskab

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910

Randi Elisabeth Ellingsen*(kvinne)

1907-07-20

Moss

d ug datter

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910

Alma Marie Ellingsen*(kvinne)

1881-11-16

Vaaler

hm g Hustru

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910

Sidebygning 1.etg 23 kr pr mnd          

Inga Anonsen(kvinne)

1865-04-14

Fredrikshald

søster ug Husbestyrerinde

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910

Erik Anonsen(mann)

1869-06-30

Fredrikshald

bror ug Handelsbetjent Manufakturforretning

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910

Otto Hasselroth(mann)

1877-05-01

Fredrikshald

fl g Verksmester ved skofabrik

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910

Sidebygning 1.etg 18 kr pr mnd          

Maria Konstance Olsen(kvinne)

1868-12-21

Blomskog Sverige

hm g hm

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910

Hardy Wilhelm Olsen(mann)

1902-04-19

Fredrikshald

s ug søn

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910

Ove Martin Olsen(mann)

1875-07-15

Fredrikshald

hf g Maskinist D/S Blenda

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910

Ove Robby Olsen(mann)

1905-03-18

Fredrikshald

s ug søn

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910

 

 

* 1903

Krikeboken for Fredrikshald for perioden 1890 til 1906 (side 100 nr.44) har innskrevet Søren Jensen som død 7.mai1903. Dødsårsaken er oppgitt til "Kræft m.m.". I følge samme kirkebok var han født i Drammen i 1844.

Kjøbmand Søren Jensen

herstedt afgik Nat til Torsdag ved Døden efter en Tids Sygdom

Afdøde, der var født i Drammen for 59 Aar i morgen siden, kom i en ganske ung Alder her til Byen, hvor han havde faaet Ansættelse som Handelsbetjent hos Kjøbmand Søren Sørensen. Senere tog han Plads hos Kjøbamnd Gabriel Hofgaard. Og i 1870 etablerede han Manufaktur og Hvidevareforretning, som han oparbeidede til et respektabelt og anseeligt Omfang.

Hr. Jensen var en meget benyttet Mand til kommunale Gjøremaal. Fra 1889 af var han med i Kommunebestyrelsen omtrent den hele Tid som Medlem af Formandskabet. Desuden har han været indvalgt i Skolestyret, i det kommunale Sygehus Bestyrelse, i den kommunale Jernbanekomite, i Fr.halds handelsforenings Bestyrelse m m. Af Stortinget har han været valgt som Supplant for Norges Banks Afdeleing hersteds, ligesom han for Tiden var Ordfører for Fredrikshalds Sparebanks Representantskab.

I det hele taget var Afdøde en af de mest benyttede Mænd i det Partis Tjeneste, han tilhørte.

 

 

Utdrag fra panteregister:

Bevilling for Karen Jensen til å hensidde i uskiftet bo. Dat 16.juli 1903

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Maren Sofie
1817
enke
Anonsen Erik
1870
handelsbetjent
Anonsen Inga Augusta
1864
husbestyrerinde
Brandt August Emil
1862
skomager
Brandt  Marie
1864
g.m. skomager
Jensen Karen
1849
g.m. kjøbmand
Jensen Søren
1844
kjøbmand
Olsen Kristine
1857
tjenestepige

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i1901 var Kjøbmand Søren Jensen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 16.000 kr. og var branntaksert til 24.520 kr.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 kan vi se at eiendommen bestod av et "vaaningshus, alm udhus og 1 pakbod og kjældere". Vi kan også se at det var fire forholdsvis store leiligheter med følgende personer til stede:
1.etg med fem rom og kjøkken + et kvistværelse
Søren Christian Jens. hf g Kjøbmand Manufactur 12.05.1844 Drammen Bu
Karen Michaline Jens. hm g Husgjerning Hustru 21.02.1849
Christian Jens. ug Søn 20.09.1888
Stener Jens. ug Søn 17.02.1891
Thorvald Jens. ug Søn 28.08.1893
Ida Maria Abrahams. ug Tjenestepige 04.10.1875 Holms sokn Sverige

1.etg to rom og kjøkken
Maren Sophie Anders. hm e væsentlig af Formue 09.09.1817
Kristine Ols. ug Tjenestepige Husgjerning 18.03.1855

1.etg fire rom og kjøkken
Inga Anons. hm ug Underholdes af No 2 1865
Erik Anons. Broder ug Handelsbetjent i manufaktur 1870

1.etg tre tom og kjøkken
August Emil Brandt hf g Arbeider ved Haldens Skofabrik 11.06.1862 Skollerud sogn Sverige Baptist
Marie Brandt hm g Hustru, Husgjerning 28.02.1864 Skollerud sogn Sverige Baptist
Fritz Emil Brandt ug Søn 19.09.1890 Skollerud sogn Sverige Baptist
Gustav Harald Brandt ug Søn 18.12.1892 Skollerud sogn Sverige Baptist
Johan August Brandt ug Søn 07.08.1894 Berg sogn Smaalenene Baptist
Karl Berger Brandt ug Søn 17.01.1897 t Sverige Baptist
Margit Augustine Brandt ug Datter 04.03.1898 t Sverige Baptist
Ernst Emanuel Brandt ug Søn 25.11.1900 t Sverige Baptist
Caroline Anders. Skollerud sogn Sverige ug Tjenestepige Husgjerning 26.08.1874 Skollerud sogn Sverige Luthers Statskirke
Lars Gustav Johans. ug Arbeider ved Haldens Skofabrik 22.04.1878 Frendefors Sverige

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det tretten personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Søren Christian Jensen(mann)

1844

Drammen

Familiens overhode g

Frhald: Rode No 2

1891

Christian Jensen(mann)

1888

Fredrikshald

Søn

Frhald: Rode No 2

1891

Anna Petronelle Mathiesen(kvinne)

1863

Fredrekshald

Tjenestetyende ug

Frhald: Rode No 2

1891

Jenny Andrea Bryneldsen fodt Olsen(kvinne)

1862

Flogstad Sogn Narestø

Hustru g

Frhald: Rode No 2

1891

Anders Olaf Jevne(mann)

1869

Hamar

Logerende hørende til Familien ug

Frhald: Rode No 2

1891

Louise Amalie Andersen(kvinne)

1850

Fredrikshald

Besøgende, Svigerinde ug

Frhald: Rode No 2

1891

Carl Bertrand. Brynildsen.(mann)

1850

Fredrikshald

Familiens overhode g

Frhald: Rode No 2

1891

Thora Cathrine Olsen(kvinne)

1829

Hitterø

Hustru g

Frhald: Rode No 2

1891

Christian Dyrhus Olsen(mann)

1860

Dybvaag

Søn ug

Frhald: Rode No 2

1891

Elisa Marie Hansen.(kvinne)

1840

Frederekshald

Familiens overhode ug

Frhald: Rode No 2

1891

Selma Marie Mathiesen(kvinne)

1874

Fredrekshald

Tjenestetyende ug

Frhald: Rode No 2

1891

Didrik Severin Olsen(mann)

1828

Dybvaag

Familiens overhode g

Frhald: Rode No 2

1891

Karen Micnuline Jensen født Andersen(kvinne)

1849

Fredrekshald

Hustru g

Frhald: Rode No 2

1891

 

 

* 1890

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Sagf H. Johannesen som Fuldmægtig for Skipper A P Solberg og hustrus eneste myndige Arvinger, Adolf, Julius, Konstance , Emil og Clarisse Solberg til Søren Jensen for 17000 Kr af 14/4 90

Fuldmagt for Sagf. Johannesen til at sælge d. Gaard fra ovennævnte Solbergs arvinger dat 20/2-90

Attest fra A P Nygren og J. Rød om at Clarisse, Adolf, Julius, Emil og Konstanse Solberg er PA Solbergs og hustrus eneste og myndige Arvinger 25 April 1890

 

* 1885

Folketellinga i 1885 har oppgitt Solberg som eier av matrikkelen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Paul T. Knap 1827 M Thune Prestegjeld Verftsbestyrer
1 Magdalene Knap 1844 K Inndeherrad?? Hustru
1 Paul Knap 1876 M Fredrikshald Barn
1 Erling Knap 1879 M Fredrikshald Barn
1 Carl H?? 1855 M Fredrikshald Sømand (Midlertidig)
1 Niels Grundt 1850 M Drammen Contorshef Saugbrugsforeningen
1 Johanne Grundt 1851 K Drammen Hustru
1 Wilhelmine Leeberg 1857 K Drammen (Midlertidig)
1 Anna Carlsen 1865 K Torskog Sverige Tjenestepige
1 Nicolay B. Ellefs. 1822 M Frhald Skibsfører
1 Alette Fredrikke Ellefs. 1836 K Frhald Hustru
1 Anne Cathrine Tornam 1858 K Frhald Datter
1 Ivan Nikolay Tornam 1881 M Sibirien Søn
1 Oscar Magnus Ellefs. 1866 M Frhald Sømand
1 Henrik Peters. 1827 M Torskog Sverige Skomagermester
1 Marie Elise Peters. 1825 K Vårvig Sverige Hustru
1 Elise Marie Peters. 1854 K Vårvig Sverige Datter
1 Torinius Isodor Sørlie 1881 M Frhald Søn
1 Gustav Peters. 1868 M Vårvig Sverige Skomagerarbeider
1 Alfhild Peters. 1873 K Id Sogn

* 1880

 

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har registrert Skipper Solberg som eier av matrikkelen. Skattetaksten er da på kroner 16.000 og branntaksten på kroner 19.120.

 

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 er Skipper Solberg eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hugo Munte-Kaas(mann)

1852

Kristiansand

s ug Student

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Allette Vestby(kvinne)

1852

Frhald

Tjenestep. ug

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Anne Marie Magnusdatter(kvinne)

1855

Frhald

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Antonette Halvorsen(kvinne)

1856

Frhald

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Hagbart Falch(mann)

1847

Kristiania

hf g Styrmand

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Allette Falch(kvinne)

1844

Id

Kone g

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Karl Munte-Kaas(mann)

1816

Kristiania

hf g Toldkasserer

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Agnes Munte-Kaas(kvinne)

1848

Kristiansand

d ug Forældrene

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Thekla Munte-Kaas(kvinne)

1821

Kristiansand

Kone g

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Johanne Marie Preus(kvinne)

1792

Kjøbenhavn

hm e Lever af sine Midler

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Martea Alette Preus(kvinne)

1826

Dybvaag

d ug Moderen

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Paul Thrane Knap(mann)

1827

Thune

hf g Eier af en skibsværft

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

Magdalene Margarete Knap(kvinne)

1844

Sanned Pr.

Kone g

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875

 

 

* 1872

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Skipper Peter Adolfh Solberg paa denne Gaard med Grund og Tomt. dateret 13. og Tinglyst 20. Febr. 1872

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 er det kun registrert to husholdninger på gård nr. 218. Oberstløytnant Johannes Falkenberg eier da også en hest som han har på gården.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Johannes Falkenberg Husfader Oberstlieutenant og Halvbrigadechef g 51 m Kristiania
Emilie Georgine Falkenberg* f Didriks. Hustru g 47 k Frederiksstad
Elise Louise Falkenberg Datter ug 23 k Frederiksstad
Carl Frederik Richard Eugen Falkenberg Søn ug 20 m Frederiksstad
Halfdan Einar Falkenberg Søn ug 16 m Frederiksstad
Johannes Emil Falkenberg Søn ug 14 m Frederiksstad
Otto Dietrichson Falkenberg* Søn ug 13 m Frederiksstad
Gjermund Ols. Oppasser Soldat ug 27 m Frederikshald
Jørgine Hans. Tyende ug 24 k Rokke Annex til Bergs Prgj.
Anne Helene Andersd. Tyende ug 29 k Krokstad-Socken i Sverrig

Martin Arnes. Kandidatus magisterii, Lærer g 37 m Hof i Solør
Lagertha Nielsine f Rolfsdorf Hustru g 28 k Grue i Solør
Alfhild Martinsd.* Datter ug 4 k Frederikshald
Borghild Martinsd.* Datter ug 2 k Frederikshald
Karen Hans. Tjenestetyende ug 37 k Næs, Romerike
Elen Marie Lars. Tjenestetyende ug 16 k Fredrikshald

 

* 1854

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Postmester A. Holmsen til Kjøbmand J.A. Andersen paa Gaard Matr 218 med Tomt og Tiliggender, dateret 24. og Tinglyst 25. April 1854

 

* 1849

Natten mellom 20. og 21. april 1849 brenner hele den søndre siden av Festningsgata på nytt, så det huset som ligger her i dag er oppført etter denne brannen.

Her er det tatt med noe av det avisene den gangen skrev om brannen. Alt om brannen kan leses på egen side om branner i Halden.

Frederikshald, den 21de April. – Ogsaa vort Sted er blevet hjemsøgt af Ildsvaade, da et kvartal af Sydsiden er aldeles nedbrændt. Først en halv Time, efter at Ilden var synlig, gik det første Brandskud, hvorfor tvende Huse allerede stode i lys Lue, forinden nogen egentlig Brandallarm begyndte, noget der var desto uforsvarligere, da Kommandantskabet allerede tilforn offenlig er bleven gjort opmærksom paa det Urigtige i at lade Rapport gaa frem og tilbage emellom Kommandantskabet og den vagthavebde Officeer paa Fæstningen forinden Skud bliver løsnet. Antallet af de brændte Huse er 9, der i den almindelige  Brandkasse skulle være assurerede for 22,700 Spd. Eierne er Toldkasserer Helliesen, Kjøbmand J. Stang, Kjøbmand Rift, Skibskapitain Fernley, Kjøbmand Bertelsen for tvende Gaarde, Huuseier Johannesen, Handelsmændene Falk og Halvorsen. Af disse lykkedes det de Flste at redde mere eller Mindre af sit Indbo, hvorimod Kjøbmand Stangs Varebeholdning paa den Deel nær, der fandtes i den brandfri Kjælder, skal være bleven et Rov for Luerne. Blant de mange andre Familier, der ved denne  ulykkelig Tildragelse blev huusvilde, have Kandidat Krefting, hvis Indbo imidlertid var assureret, Jernhandler Westergård og Kjøbmand Rosenvinge saagodtsom Indtet reddet. Ligeledes gaar det Rygte , at en Arbeidsmand ved denne Leilighed skal være omkommet, da man savner ham aldeles, vist er det drimot, at Flere ere blevne forbrændte. Om hvor og hvorledes Ilden er opkommen, er man i Uvished, da endnu intet Brandforhør i den Anledning er optaget. Ilden udbrød omtrent Kl. 12 i den nedre Deel af Kvartalet, som man troer i Stangs eller Rists  Gaard, og greb med en saaden Hurtighed om sig, at Brndvæsenet maate indskrænke sig til at forsøge redde de nærmest tilstødende Kvartaler. Dette sidste lykkedes dog kun efter megen Anstrængelse ; flere Gange var Ilden i Færd med at angribe de paa den modsatte Side af Gaden beliggende Huse, Som man havde beskyttet med Seil. Gavlen på Skibskapitain Ullitz Gaard var alledrede i Brand, og hvis ikke Ildeen var bleven førtrængt herfra, vilde udentvil en stor Deel af Sydsiden nu været en Askehob. En Tværgade ovenfor Halvorsens Gaard satte Brandvæsenet i Stand til her at møde Ilden og derved redde de Huse. Der laa nærmere op mod Fæsningen, ligesom en liden aaben Plads imellem Helliesens og Maler Gjøs`s Gaarde bidrog til at hindre Ildens Udbredelse til Skippergaden, Disse Omstændigheder altsaa i Forbindelse med det stille Veir og Brandvæsenets rosværdige Iver maa det over at Forventning gunstige Resultat tilskrives. Foruden de Bygninger, som nedbrændte, ere flere beskadigede ved Foranstaltningerne mod Ilden. Da flere af dem, der have lidt ved denne Ildebrand, ere Folk uden Formue, og som saaledes ikke kunne taale noget betydeligt Tab, saa er det at haabe, at der uopholdeligen vil blive aabnet  en Subskription for at dække  ialfald en Deel av deres Tab
(Frd. Budst.)

 

Ved det i Freerikshald optagne Brandforhør er Intet oplyst om Ildens Opkomst  ved sidste Ildebrand hersteds. Derimod antager  man at J. Stangs Tjenestekarl, der absenterede sog forinden  Forhøret, muligens kunde have foranlediget eller kjende noget til Ildens Udbrud.  Agenten for det engelske Assuranceselskab, hos hvilket Flere af De Handlende hersteds have forsikret deres Vareboholdninger, har tilstillet Fragtemand C. Halvorsen, Styrmand J. Erstein og Skibskapt. Knudsen (formodentlig M. Knudsen her af Byen) Præmier for udvist  Iver og Uferfærdethed. Præmierne bestaa af forskjellige Sølvsager med Indskrift: «Fra erkjendtlige Asurandører.

 

 

 

* 1801

Går vi til folketellinga i 1801 finner vi følgende personer registrert i det som da var gård nr.218
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Niels Juul Huusbonde 50 I første ægteskab Major og batalions commandeur i syndenf. reg. M
Anne Sophia Stabel Hans kone 34 I første ægteskab K
Johannes Juul Deres søn 11 M
Agnethe Juul Deres datter 9 K
Nicoline Juul Deres datter 7 K
Lisa Juul Deres datter 6 K
Niels Juul Deres søn 2 M
Berthe Julsdtr Tieneste folk 27 Ugift K
Mette Maria Olsdtr Tieneste folk 31 Ugift K
Berger Larsen Inqvarteret 27 Ugift Musqveter ved syndenf. reg. M


Sist oppdatert 15.02.2023 18:28