Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Festningsgata 23

 

 

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 202

Løpenummer i 1901 matrikkel: 102

Matrikkelnummer: 217

Gårds og bruksnummer: 160/356

 
Skjermdump Google maps
 
  Foto: SW 26.januar 2003

 

* 2014

 

* 2008

 

* 2005

 

7.april 2005 hadde Halden Arbeiderblad en egen boligavis hvor det var en side om Festningsgata 23.

Hele reportasjen kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (side syv i boligavisen)

 

 

 

 

* 1992

 

* 1990

 

* 1985

 

* 1981

 

* 1959

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Festningsgata 23.

 

 

* 1939

 

* 1929

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Johan Hansen til Ove M. Olsen for kr. 24.200 Dat 5/4 1929

 

 

 

* 1927

 

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Grenager Mathilde Sofie
1859
frøken Festningsgata 23
Hansen Johan
1876
kasserer Festningsgata 23
Hansen Olga Kathinka
1881
g.m. kasserer Festningsgata 23
Vold Mina Bolette
1862
rentier Festningsgata 23

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det to boenheter i Festnigsgata 23.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Johan Hansen

01

1876-04-15

Sverige

-

hp

g

Kasserer

002 Olga Kathinka Hansen

01

1881-06-28

Hønefoss

-

hu

g

Husmor

003 Leif Hansen

01

1908-07-26

Fredrikshald

-

s

ug

(Barn)

004 Edith Hansen

01

1912-01-07

Fredrikshald

-

d

ug

(Barn)

005 Rolf Hansen

01

1914-03-19

Fredrikshald

-

s

ug

(Barn)

006 Frank Hansen

01

1917-03-26

Fredrikshald

-

s

ug

(Barn)

007 Thor Hansen

01

1920-05-25

Fredrikshald

-

s

ug

(Barn)

001 Agnes Sofie Andersen

02

1886-08-19

Idd

-

hp

ug

Maskinstrikkerske

002 Ingrid Alvilde Andersen

02

1915-04-22

Idd

-

d

ug

Barn

 

 

* 1918

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra jernhandler Ole August Olsen til kasserer Johan Hansen for Kr. 32.000.-, dat 3/6 1918

 

* 1917

 

* 1912

 

* 1913

Utdrag fra panteregister:

Skjøte paa en parsel herav, hvilken parsel har faat no 217b se reg II s.554, fra O.A. Olsen til gartner Elias Högfeldt for kr. 8000.- dat. 15 okt. 1913 (iflg maalebrev av 26/11 1912 inneholder tomten 217b 540 m²)

 

* 1910

I folketellinga i 1910 finner vi registrert "vaaningshus 1 Etage & 2 Et. Stenhus, Vedskur, Stald, Bryggerhus og Privet" på eiendommen. Det er her fire boenheter med til sammen elleve personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Ole August Olsen(mann)

1872-10-12

Fredrikshald

hf g Jernhandler

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Elly Elisabeth Olsen(kvinne)

1885-08-13

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Gunnar Lindmark Olsen(mann)

1908-02-19

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Anna Magnussen(kvinne)

1884-05-20

Sverige

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Johs. Dahl(mann)

1883-07-15

Bergs Sogn

hf g Malermester S

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Emilie Dahl(kvinne)

1885-09-16

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Haakon Boe(mann)

1869-07-29

Fjære Sogn

hf g Toldbetjent

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Sofie Boe(kvinne)

1862-06-06

Tveit Sogn

hm g Intet Erhverv, min Hustru

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Anton Olsson(mann)

1876-04-06

Sverige

hf g Stenhuggare

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Hulda Olsson(kvinne)

1884-03-30

Sverige

hm g Husstel

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Signa Astrid Olsson(kvinne)

1904-12-27

Sverige

d ug Barn

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

 

 

* 1909

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Henriette M. Hofgaard til Jernvarehandler Ole August Olsen for Kr. 13500. Iflg . Maalebrev af 16/4 03 indh. Tomten 1029 m²) dat 9/6 09

 

* 1902

 

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Anna
1867
tjenestpige
Hofgaard Henriette
1867
g.m. disponent
Hofgaard Paul
1857
disponent
Johannesen Anders
1833
murer
Johannesen Marie
1831
g.m. murer

 

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Fru Henriette M. Hofgaard oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 14.000 kroner og en branntakst på 22.330 kroner.

 

* 1900

Folketellinga i 1900 forteller om et våningshus på en etasje. På eiendommen er det også en sidebygning med "Maleratelier, Madbod, Udhus m/ ydre Bekvemligheder". Vi finner to boenheter med følgende personer.
Seks rom og kjøkken + et kvistværelse
Fornavn Etternavn Kjønn Fam.stilling Siv.status Yrke Født Fødested Nasjonalitet Trossamfunn
Paul Hofgaard m hf g Disponent for Haldens Bomuldspinderi & Væveri 1857 t n s (Midlertidig opphold på Hotel Scandinavie Christiania)
Henriette Hofgaard k hm g Hustru 1867 Næss i Hallingdal Bu n s
Gabriel Hofgaard m s ug Søn 1898 t n s
Johanne Anders. k tj ug Kokkepige 1867 Sverige Sverige Baptist
Josefine Johans. k tj ug Barnepige 1880 Søndre Sandø Hvaløerne Sm n s

ett rom og kjøkken i sidebygning
Anders Johanson m b hf g Graastensmuer, dels som Arbeidsgiver, dels som Dagarbeider 1833 Sverige Ikke norsk undersaat. 28 Aar i Norge s
Anna Marie Johanson k b hm g Hustru 1831 Sverige Ikke norsk undersaat. 28 Aar i Norge s

 

* 1895

Utdrag fra panteregister:

Do (skjøde) fra Landskapsmaler Ola Geelmyden til Fru Henriette M. Hofgaard paa d.E. for Kr13500,00, dat oktober 95 og tinglyst 29. Oktbr. 1895

 

Skjøde fra O. Gelmunden til Fru Hofgaard paa Gaard Matr. No. 217 for Kr. 13,500.00, thinglæst 29/10 95.

 

 

* 1890

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Amtmand J.L. Rasch til Landskabmaler Ole Geelmyden for Kr 12500,00, dat 21/4 90

 

* 1885


Går vi til folketellinga i 1885 så finner vi Amtmand Rasch registrert som eier av matrikkelen. Vi finner kun en familie på matrikkelen, og det er sognepresten i Fredrikshald med familie og tjenestepike.

Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Fredrik Motzfeldt Rauen Fladmark 1827 M Grytens Prgjeld i Romsdalen Sognepræst i Frhald
1 Stine Katrine Fladmark f: Johans. 1826 K Fredriksværn Sognepræstens Hustru
1 Marie Fladmark 1860 K Tromsø Deres datter
1 Sigurd Fladmark 1867 M Hammerø i Nordland Deres Søn Mekanisk Arbeider Katrineholms Jernværk
1 Andrea Emilie Andreass. 1858 K Rokke Annex Bergs Prgjæld Smaalenene Tjenestepige

Fredrik M. Fladmark var sogneprest i Fredrikshald fra 1882 til han tok avskjed i 1997.

* 1880

 

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Byfoged J. L. Rasch oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 12.500 kroner og en branntakst på 18.760 kroner.

 

* 1875

Folketellinga i 1875 oppgir Overretssagfører Rasch som eier av matrikkelen. Vi kan også se at Rasch hadde en hest på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johan Laurits Rasch(mann)

1829

Christiania

hf g Overretssagfører

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875-12-31

Petra Marie Rasch(kvinne)

1837

Frhald

Kone g

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875-12-31

Olga Sofie Rasch(kvinne)

1859

Frhald

d ug Forældrene

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875-12-31

Jakob Rasch(mann)

1861

Frhald

s ug

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875-12-31

Petra Marie Rasch(kvinne)

1863

Frhald

d ug

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875-12-31

Ludvig Rasch(mann)

1865

Frhald

s ug

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875-12-31

Laura Johanne Rasch(kvinne)

1871

Frhald

d ug

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875-12-31

Karoline Andersen(kvinne)

1854

Frhald

Tjenestepige ug Tjenestepige

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875-12-31

Malene Børjesen(kvinne)

1849

Skeberg

Tjenestepige ug Tjenestepige

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875-12-31

 

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 er J L Rasch registrert som eier av matrikkelen. Det er kun et hushold på eiendommen, men familien Rasch har hele tre tjenestepiker i sitt hjem. Johan Lauritz Rasch, som da hadde tittel av "Overretssagfører", hadde som seg hør og bør en egen hest på eiendommen.
Fornavn Etternavn Fam. stilling Yrke Siv. status Alder Kjønn Fødested
Johan Lauritz Rasch Huusfader Overretssagfører g 37 m Kristiania
Petra Marie Rasch hans Kone g 29 k Frederikshald
Olga Sofie Rasch deres Datter ug 7 k Frederikshald
Jakob Rasch deres Søn ug 5 m Frederikshald
Petro Marie Rasch deres Datter ug 3 k Frederikshald
Ludvig Rasch deres Søn ug 1 m Frederikshald
Anne Sofie Niels. Tjenestepige ug 27 k Frederikshald
Frederikke Nicoline Niels. Tjenestepige ug 23 k Frederikshald
Anne Marie Hansd. Tjenestepige ug 23 k Rakkestad

 

* 1859

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra P. Haunt til Overretssagfører J.L. Rasch paa Matr. 217 med Indretninger og Hauge, dateret 16 og tinglyst 17. Juni 1859

 

* 1851

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra G. Leganger til P. Hount paa Gaarden Matr 217 med Hauge, dateret og tinglyst 5 Marts 1851

 

* 1842

Efter Reqvisition af Sognepræst Glükstad, paa Grund af Fraflyttelse, afholdes offentlig Auction Mandag den 12te December, førstkommende, Klokken 2 Eftermiddag, udi og over hans Gaard Nr. 217 i Fæstningsgaden. I Gaarden ere 5 Værelser, Pigekammer, Kjøkken, Bryggerhuus og Drengestue foruden andre almindelige Beqvemmeligheder og en Krambodindretning. Den er assuret i Brandcassen for 2000 Spd. og er pantsat til Krigshospitalcassen for 900 Spd. Den Deel af Kjøbesummen, som overstiger Heftelsen, afbetales i 10 paafølgende Aar, og Approbation af Kjøbet vil efter Omstændighederne kunde finde Sted enten strax efter Tilslaget eller efter 8 Dages Forløb.

Lysthavende indbydes.
Frederikshalds Byfogedcontoir, den 29de November 1842.

Rieck.

 

 

* 1831

Efter tagen Beslutning i afgangne Sorenskriver Stadfeldts Boe, afhodles offentlig Auction i Stervbogaarden her i Byen over følgende Boets Eiendomme under denne Jurisdiction, nemlig:

  • a Gaarden Matr.-No. 31, opført siden 1826 af Tømmer med Bord-Beklædning, indeholdende 7 Værelser og Kjøkken, med et Qvistværelse ovenpaa og fornødne Udhuus-Bygninger. Under Gaarden er en hvælvet Kjælder.

  • b Gaarden Matr.-No. 217, bestaaende af en uindredet Hovedbygning af Tømmer, hvortil høre 2de Hauger;

  • c Gaarden No 222 bestaaene af en Tømmerbygning, indeholdende 3 Værelser og Kjøkken, og derunder en hvælvet Kjælder.

1ste Auction afholdes Onsdagen den 23de Febr., Kl. 3 og 4 Eftermiddag; 2den Auction Onsdag den 2den Marts, Formiddag Kl. 10 og 11, og 3de Auction samme Dags Eftermiddag Kl. 3 og 4. Conditionerne, hvoriblandt mærkes, at der gives flere Aars Credit, erfares på Auctionsstedet.

Frederikshald, den 3die Februar 1831

Svensen

 

* 1801

Folketellinga i 1801 forteller om følgende personer i bygningen som da var gård nr.217
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Poul Juul_von_gaarder Huusbonde 58 I første ægteskab Premier major ved syndenfieldske reg. M
Anne Margrethe Schrøder Hans kone 40 I første ægteskab K
Bolette Gaarder Deres datter 11 K
Anne Sophie Gaarder Deres datter 10 K
Jens Christian Gaarder Deres søn 8 M
Anne Gustav Gaarder Deres datter 6 K
Friderica Gaarder Deres datter 5 K
Friderich Gaarder Deres søn 3 M
Karen Sophia Gaarder Deres datter 2 K
Berthe Pontopidan Tienestefolk 25 Ugift Huus jomfrue K
Ole Larsen Tienestefolk 21 Ugift Gaardskarl M
Berthe Svensdtr Tienestefolk 31 Ugift K
Karen Jacobsdtr Tienestefolk 40 Ugift K
Sidsel Olsdtr Tienestefolk 31 Ugift K


Sist oppdatert 09.12.2023 18:45