Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Festningsgata 25

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 199

Løpenummer i 1901 matrikkel: 101

Matrikkelnummer: 222b

Gårds og bruksnummer: 160/363

 
Foto: SW 26.januar 2003
 

Bilde er benyttet av Halden Arbeiederblad i reportasje om Festningsgata i 1883.

Reportasjen kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (side 5)

  Foto:  Birgit Ramstad Halden Arbeiderblad

 

 

* 2002

 

* 1985

Byggeskikkprisen i Halden 1985 tildeles Grete Sofie og Odd Stumberg, Idd, for rehabilitering av eiendommen Festningsgata 25. De "deler" prisen med arkitekt og håndverkere. Bygningen har gjennomgått en omfattende ansiktsløftning over 4 år. Det har kostet flittig egeninnsats og en halv million kroner. Bygningen er fra 1827. og har leilighet i 1. etg. på 200 kvm og to hybelleiligheter i 2. etg.

 

Hele reportasjen kan leses på nettsidene til Nasjonalbiblioteket. (side 13)

 

 

 

* 1982

 

* 1981

I 1981 kjøper Grete og Odd Stumberg eiendommen. Den er da temmelig forfallen og trenger sårt en rehabilitering. Dette utfører familien Stumberg så bra at de i 1985 blir tildelt Halden kommunes byggeskikkpris for 1985.

 

* 1959

 

* 1952

Utdrag fra panteregister:

Hjemmelsbegjæring, dat 1/9 1952, fra arvingene etter Elise Forstrøm, 1. Frk Audhild Forstrøm, f. 4/10 1898 2. Dr. Arne Fortrøm, f. 10/9 1903 til d.e., verdi kr. 15000,-

Skjøte, dat 11/9 1952, fra Arne Forstrøm til søster Audhild Forstrøm på 1/2 part av d.e. for kr 7500,-

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har tre myndige personer i Festningsgata 25.

 

* 1934

30.november 1934 har Halden Arbeiderblad en artikkel i forbindelse med Halden folkebiblioteks 60 års jubileum. Biblioteket var i dette bygget fra 1876 til 1881.

Les hele artikkelen på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Forstrøm Audhild Helene
1898
frøken Festningsgata 25
Forstrøm Elise
1867
g.m. skoleinspektør Festningsgata 25
Forstrøm Olaf
1859
skoleinspektør Festningsgata 25

 

 

* 1926

 

* 1921

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det kun en boenhet i Festnignsgata 25.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Olaf Forstrøm

01

1859-11-23

Fredrikshald

-

hp

g

Skoleinspektør

002 Kirsten Elise Helene Forstrøm

01

1867-08-29

Fredrikshald

-

hu

g

Husmor

003 Alvhild Forstrøm

01

1898-10-04

Fredrikshald

-

d

ug

Frøken. Husarb. hjemme

004 Arne Forstrøm

01

1903-09-10

Fredrikshald

-

s

ug

(Gaar i gymnastiet)

005 Hilma Carlsson

01

1894-05-24

Sverige

-

tj

ug

Enepike

 

 

* 1918

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra fru Adelia Hofgaard til skoleinspektør O. Forstrøm for Kr. 25500.- dat 17/10 1918

 

19.februar 1918 kjøper skoleinspektør Olaf Forstrøm eiendommen. Forstrøm blir boende her til han dør den 15.august 1942. Forstøm er kjent som en av de som virkelig kunne Haldens historie. Han var bl.a. forfatteren bak bøkene "Fredrikshald i 250 år".

 

* 1917

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Augusta Hollander til fru Adele Hofgård for 10000 kr. dat 11 april 1917

 

* 1915

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra fru Magda Bruun til Augusta Halländer for 10000.- dat 16 okt. 1915

 

* 1913

 

* 1912

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra adjunkt Fritjof Jensen til fru Magda Bruun for kr. 9400,00, dat 17/4-12 (Ifølge maalebr. av 29/11 11 indeholder tomten 395 m2)

 

* 1910

Ved folketellinga i 1910 er Frithjof Jensen eier av matrikkelen. Her er det et "vaaningshus og et uthus indeh. vedbod, bryggerhus etc.".

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

kr.600 pr Aar (egen gaard)          

Fridthjof Jensen(mann)

1851-10-05

Fredrikshald

hf g adjunkt v/ Fr.halds offentl. høiere Almenskole

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Hildegard Elisabeth Jensen(kvinne)

1854-05-14

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Ragnhild Edit Jensen(kvinne)

1887-03-25

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Dagmar Gunilla Jensen(kvinne)

1893-06-02

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Signe Adelheid Jensen(kvinne)

1883-02-08

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Sigurd Jensen Bufverfeldt(mann)

1886-01-19

Fredrikshald

s ug cand.jur

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Ellen Borghild Jensen(kvinne)

1888-12-09

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Sverre Wilberg(mann)

1894-08-17

Fredrikstad

fl ug Skoleelev

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Jenny Andreassen(kvinne)

1894-10-19

Sverige

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Jensen Frithjof
1851
adjunkt
Jensen Hildegard Elisabet
1853
g.m. adjunkt

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Adjunkt Frithjof Jensen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 9.000 kr. og var branntaksert til 13.920 kr.

 

* 1900

Ved folketellinga i 1900 er matrikkelen registrert med et "Almindeligt Vaaningshus og Vedbod. bryggerhus etc i et udhus". Det er kun en leilighet i huset og denne er registrert med seks rom og kjøkken i 1. etasje, pluss tre kvistværelser. Følgende ti personer var da hjemmehørende på matrikkelen.
Fridthjof Jens. m b hf g Adjunkt 1851 Fr.hald n s
Hildegard Jens. k b hm g Hustru 1854 Sverige n s
Signe Jens. k b d ug Datter 1883 t n s
Helga Jens. k b d ug Datter 1884 t n s
Sigurd Jens. B„fverfeldt m b s ug Søn 1886 t n s
Ragnhild Jens. k b d ug Datter 1887 t n s
Ellen Jens. k b d ug Datter 1888 t n s
Dagmar Jens.* k b d ug Datter 1893 t n s
Bertha Vassberg k b tj ug Tjenestepige 1880 Sverige Svensk s
Olaf Næsgaard m b el ug Faktor 1874 Levanger NT

 

* 1895

Eiendomshandler

Afdøde Kristen Larsens og Karen Larsens Arvinger har til Adjunkt Fridtjof Jensen solgt Gaard Matr. No. 222 B. ved Fæstningsgaden for en Kjøbesum stor Kr. 8500.

 

 

* 1895

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra maskinist Kristen Larsens og hustur Karen Larsens arvinger til Adjunkt Fridtjof Jensen paa denne eiendom for kr. 8500 dat 7. januar og Tinglyst 5 marts 1895

 

* 1894

Dampskipsmaskinistenke og huseierske Karen Larsen i Storkleva dør , i følge kirkeboken for Fredrikshald i perioden 1890 - 1906 (side 36 nr.34), den 9.april 1894 av lungebetendelse. I følge samme kirkebok var hun født i Borre i 1824.

 

* 1892

I følge kirkeboken for Fredrikshald i perioden 1890 til 1906 (side 17 nr.30) dør Fhv. dampbåtmaskinist, huseier og handelsmand Kristen Larsen i Storkleva den 16.februar 1892. Dødsårsaken er oppgitt til "Brandbyld". I følge samme kirkebok var han født i Horten i 1820.

 

* 1891

Folketellinga i 1891 forteller om ni personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Karen. Larsen.(kvinne)

1824

Borre

Hustru g

Fredrikshalds: Fastningsgaden 3 Kreds

1891

Karen. Eek.(kvinne)

1871

Frhald

Logerende hørende til Familien, Sönnedatter ug

Fredrikshalds: Fastningsgaden 3 Kreds

1891

Elise Magdalene Fredrikke Breiun.(kvinne)

1862

Horten

Hustru g

Fredrikshalds: Fastningsgaden 3 Kreds

1891

Christen. Larsen(mann)

1820

Borre

Familiens overhode g

Fredrikshalds: Fastningsgaden 3 Kreds

1891

Ludvig Otto Breiun.(mann)

1859

Fredrikshald

Familiens overhode g

Fredrikshalds: Fastningsgaden 3 Kreds

1891

Pauline. Karlsen.(kvinne)

1870

Hwalöer

Tjenestetyende ug

Fredrikshalds: Fastningsgaden 3 Kreds

1891

Karen Fredrikke Breiun(kvinne)

1889 juni

Horten

Datter ug

Fredrikshalds: Fastningsgaden 3 Kreds

1891

Christen Larsen Breiun.(mann)

1890 nov.

Fredrikshald

Søn ug

Fredrikshalds: Fastningsgaden 3 Kreds

1891

Anna Jensine Andersen(kvinne)

1875

Hogdal (Sverige)

Tjenestetyende ug

Fredrikshalds: Fastningsgaden 3 Kreds

1891

 

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 så finner vi Larsen registrert som eier av matrikkelen. Det bor kun fire personer på eiendommen ved denne folketellinga.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Christian Lars. 1820 M Borre pr. Horten Handelsmand og Skibsreder
1 Karen Lars. f: Jørgens. 1824 K Borre pr. Horten Hustru
1 Ludvig Otto Lars. 1859 M Fredrikshald Handelsfuldmægtig
1 Hulda Anders. 1864 K Helle i Sverige Tjenestepige

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har oppført Maskinist Larsen som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på kroner 8.000 og en branntakst på 12.320 kroner.

 

* 1875

Kirkeboka for Fredrikshald for perioden 1866 - 1877, side 90 nr.3, forteller at gift skipsc. Mathias Berg Lorentzen, i Storkleven, dør 7.januar og begraves 13.januar 1875. I følge samme kirkebok var han født i 1829.

Samme kirkebok, side 74 nr.6, forteller at skipsc. Lorentzens hustru Betzy Sofie Cornelia Lorentzen, født Horn, dør 3.januar og begraves 13.januar. Hun er oppgitt til å være født i 1827.

 

 

 

Auktion.

Thorsdag 8de April førstkommende Kl. 3 Eftermiddag afhodles Auktion i Skibskaptein Mathias Lorentzens Dødsbo over Boets Indbo og Løsøregjenstande, bestaaende af Møbler, Kjøkkentøi, Sengklæder, Glas og Steentøi samt Træboskab m. m.

Fredrikshalds Byfogedkontor 20d Marts 1875.

J. E. Lous

 

Auktion

Onsdag 5th Mai Førstkommende Kl. 11 Formiddag afholdes, efter Rekvisition af Sagfører Urbye, grundet paa Overbud, 2den Gangs Auktion i Raadhuset hersteds over Skibsfører M.B. Lorentzens og Hustrues Dødsboes Gaard Matr.No. 222 a paa søndre Fredrikshald.

Fredrikshalds Byyfogedkontor, 21de April 1875

Aug. Hansen

(Her er nok matrikkelnummeret feil. Lorentzen var eier av 222b.)

 

Utdrag fra panteregister:

Do. (Auctionsskjøde) til Maskinist Chr. Larsen paa denne Gaard, dateret 4 Juni 1875 ( Auct. afhodlt 5/5-75) Tinglyst 16.November 1875

 

Ved folketellinga i 1875 bor disse personene på matrikkelen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Christen Larsen
1
1820
Horten b hf g Maskinist med Dampskib
002 Caren Larsen
1
1824
Horten b hm g -
003 Severine Larsen
1
1850
Horten b d ug Forsørget af sin Fader
004 Severin Berg
2
1841
Fhald f hf g Styrmand
005 Karoline Berg
2
1853
Horten b d g Forsørget af sin Mand
006 Ludvig Larsen
2
1859
Frederikshald b s ug Handelsbetient
007 Carl Berg
2
1875
Frhald b s - -
008 Anna Jakobsen
3
1820
Frederikstad b Logerende e Lever af sin Formue
009 Betty Andersen
3
1855
Navestad Sverige b Tjenestepige ug Tjenestepige

 

 

* 1870

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Mathias Berg Lorentzen
1
1829
Fredrikshald - hp Gift Skipperborger
002 Betty Lorentzen (født Horn)
1
1827
Drøbak - hu Gift Kone
003 Erik Horn Lorentzen
1
1857
Frederikshald - s Ugift Barn
004 Sophie Ei Lorentzen
1
1861
Frederikshald - d Ugift Barn
005 Asta Lorentzen
1
1867
Frederikshald - d Ugift Barn
006 Adolphine Horn
1
1824
Drøbak - Svigerinde Ugift Skipper datt
007 Andrine Magnussen
1
1836
Frederikshald - tj Ugift Tjenestepige
008 Marie Caroline Andersen
1
1855
Frederikshald - tj Gift Tjenestepige

 

 

* 1867

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Skipper Mathias Lorentzen paa denne Gaard med Grund og Tomt. dateret 28. Febr. og Tinglyst 12. Marts 1867

 

* 1865

Folketellinga i 1865 har oppført følgende personer i det ene husholdet som var på matrikkelen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Christen E. Ullitz Husfader Skibsfører g 66 m Tønsberg
Elen Marie Ullitz f Peders. hans Huustru g 60 k Frederikshald
Laurentse K. Ullitz deres Datter ug 34 k Frederikshald
Christian F. Ullitz deres Søn Sømand ug 22 m Frederikshald
Magnild Eriks. deres Tjenestepige ug 21 k Frederikshald
Marius C. E. Thrap Logerende Lieutnant og Comandøer ug 33 m Christiania

 

* 1849

Natten til 21.april 1849 brenner ni av husene på den andre siden av Festningsgaten. Det tar også fyr i mønet på matrikkel 222b, men en iherdig innsats redder dette huset. Alt om denne brannen kan leses på egen side om branner i Halden.

 

* 1833

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Kjøbmand Johannes Jacobsen til Styrmand Chr. Ullitz paa Gaard Matr. 222b, hvorved Sælgeren har forbehodlt sig Ret til fra Gaard  Matr. 217 gjennem Muren at anbringe en Rende for derigjennem at aflede Vandet fra nævnte Gaard gjennem Gaardrummet til Matr. 222b ud i Gaden, samt Ret for sig og efterkommende Eiere af Gaard Matr. 217 til at anbringe 2 Vinduer i den Gavl af deres Bygning der vender mod Gaaardsrummet til Matr 222b, hvilke Rettigheder skal gjælde for hvilken som helst Bygning som opføres paa denne Tomt, dateret 14. Januar og Tinglyst 4.Febr. 1833.

 

* 1830

 

Efter Reqvisition fra Stiftsoverrets-Procurator Gude paa Bank-Advocatens Vegne, berammes offentlig Auction at afholdes paa dette Steds Raadstue, Onsdagen den 24de denne Maaned, Eftermiddag Kl. 3, over følgende, her i Byen beliggende og til Banken pantsatte Eiendomme. nemlig:

  1. Gaarden No. 511, pantsat af afdøde Kjøbmand Heltberg:

  2. Gaarden No. 219 og 222b, pantsat af Kjøbmand Ole Eriksen;

  3. Tomten No. 601, pantsat af Hattemager Appelgreen, og

  4. Huset No. 652 b, pantsat af L. M. Høstmark.

Conditionerne for Salget af disse Eiendomme bekjendtgjøres paa Auctionsstedet, hvortil Lysthavende indbydes.

Frederikshald, den 6te November 1830

Svensen

 

* 1820

24.april 1820 blir tomten utskilt fra naboeiendommen matrikkel 222a. Husene som da ble reist fikk en kort levetid. De, som de fleste andre hus i Fredrikshald, brant ned den 18.juni 1826. Huset som står på eiendommen i dag er reist etter denne brannen.

 

Eiendommen er godt beskrevet i Erling Børkes bok "Historiske Hus i Halden" (ISBN 82-990750-1-7)

Sist oppdatert 11.02.2024 11:28