Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Festningsgata 25

 

Løpenummer i 1878 matrikkel:

Løpenummer i 1901 matrikkel:

Matrikkelnummer:

Gårds og bruksnummer:

 
Foto:

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 199

Løpenummer i 1901 matrikkel: 101

Matrikkelnummer: 222b

Gårds og bruksnummer: 160/363

 
Foto: SW 26.januar 2003

 

 

 

Byggeskikkprisen i Halden 1985 tildeles Grete Sofie og Odd Stumberg, Idd, for rehabilitering av eiendommen Festningsgata 25. De "deler" prisen med arkitekt og håndverkere. Bygningen har gjennomgått en omfattende ansiktsløftning over 4 år. Det har kostet flittig egeninnsats og en halv million kroner. Bygningen er fra 1827. og har leilighet i 1. etg. på 200 kvm og to hybelleiligheter i 2. etg.

 

Hele reportasjen kan leses på nettsidene til Nasjonalbiblioteket.

 

 

 

 

I 1981 kjøper Grete og Odd Stumberg eiendommen. Den er da temmelig forfallen og trenger sårt en rehabilitering. Dette utfører familien Stumberg så bra at de i 1985 blir tildelt Halden kommunes byggeskikkpris for 1985.

 

*

 

Manntallet for Halden i 1945 har tre myndige personer i Festningsgata 25.

 

*

 

 

*

 

 

*

 

19.februar 1918 kjøper skoleinspektør Olaf Forstrøm eiendommen. Forstrøm blir boende her til han dør den 15.august 1942. Forstøm er kjent som en av de som virkelig kunne Haldens historie. Han var bl.a. forfatteren bak "Fredrikshald i 250 år".

 

*

 

Ved folketellinga i 1910 er Frithjof Jensen eier av matrikkelen. Her er det et "vaaningshus og et uthus indeh. vedbod, bryggerhus etc.".

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

kr.600 pr Aar (egen gaard)          

Fridthjof Jensen(mann)

1851-10-05

Fredrikshald

hf g adjunkt v/ Fr.halds offentl. høiere Almenskole

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Hildegard Elisabeth Jensen(kvinne)

1854-05-14

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Ragnhild Edit Jensen(kvinne)

1887-03-25

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Dagmar Gunilla Jensen(kvinne)

1893-06-02

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Signe Adelheid Jensen(kvinne)

1883-02-08

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Sigurd Jensen Bufverfeldt(mann)

1886-01-19

Fredrikshald

s ug cand.jur

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Ellen Borghild Jensen(kvinne)

1888-12-09

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Sverre Wilberg(mann)

1894-08-17

Fredrikstad

fl ug Skoleelev

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Jenny Andreassen(kvinne)

1894-10-19

Sverige

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

 

*

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Adjunkt Frithjof Jensen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 9.000 kr. og var branntaksert til 13.920 kr.

 

*

 

Ved folketellinga i 1900 er matrikkelen registrert med et "Almindeligt Vaaningshus og Vedbod. bryggerhus etc i et udhus". Det er kun en leilighet i huset og denne er registrert med seks rom og kjøkken i 1. etasje, pluss tre kvistværelser. Følgende ti personer var da hjemmehørende på matrikkelen.
Fridthjof Jens. m b hf g Adjunkt 1851 Fr.hald n s
Hildegard Jens. k b hm g Hustru 1854 Sverige n s
Signe Jens. k b d ug Datter 1883 t n s
Helga Jens. k b d ug Datter 1884 t n s
Sigurd Jens. B„fverfeldt m b s ug Søn 1886 t n s
Ragnhild Jens. k b d ug Datter 1887 t n s
Ellen Jens. k b d ug Datter 1888 t n s
Dagmar Jens.* k b d ug Datter 1893 t n s
Bertha Vassberg k b tj ug Tjenestepige 1880 Sverige Svensk s
Olaf Næsgaard m b el ug Faktor 1874 Levanger NT

 

*

 

Dampskipsmaskinistenke og huseierske Karen Larsen i Storkleva dør , i følge kirkeboken for Fredrikshald i perioden 1890 - 1906 (side 36 nr.34), den 9.april 1894 av lungebetendelse. I følge samme kirkebok var hun født i Borre i 1824.

 

*

 

I følge kirkeboken for Fredrikshald i perioden 1890 til 1906 (side 17 nr.30) dør Fhv. dampbåtmaskinist, huseier og handelsmand Kristen Larsen i Storkleva den 16.februar 1892. Dødsårsaken er oppgitt til "Brandbyld". I følge samme kirkebok var han født i Horten i 1820.

 

*

 

Går vi til folketellinga i 1885 så finner vi Larsen registrert som eier av matrikkelen. Det bor kun fire personer på eiendommen ved denne folketellinga.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Christian Lars. 1820 M Borre pr. Horten Handelsmand og Skibsreder
1 Karen Lars. f: Jørgens. 1824 K Borre pr. Horten Hustru
1 Ludvig Otto Lars. 1859 M Fredrikshald Handelsfuldmægtig
1 Hulda Anders. 1864 K Helle i Sverige Tjenestepige

*

 

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har oppført Maskinist Larsen som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på kroner 8.000 og en branntakst på 12.320 kroner.

 

*

 

Ved folketellinga i 1875 bor disse personene på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Christen Larsen(mann)

1820

Horten

hf g Maskinist med Dampskib

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875-12-31

Caren Larsen(kvinne)

1824

Horten

hm g

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875-12-31

Severine Larsen(kvinne)

1850

Horten

d ug Forsørget af sin Fader

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875-12-31

Severin Berg(mann)

1841

Fhald

hf g Styrmand

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875-12-31

Karoline Berg(kvinne)

1853

Horten

d g Forsørget af sin Mand

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875-12-31

Ludvig Larsen(mann)

1859

Frederikshald

s ug Handelsbetient

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875-12-31

Carl Berg(mann)

1875

Frhald

s

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875-12-31

Anna Jakobsen(kvinne)

1820

Frederikstad

Logerende e Lever af sin Formue

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875-12-31

Betty Andersen(kvinne)

1855

Navestad Sverige

Tjenestepige ug Tjenestepige

Fredrikshald: Fæstningsgade

1875-12-31

 

*

 

Folketellinga i 1865 har oppført følgende personer i det ene husholdet som var på matrikkelen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Christen E. Ullitz Husfader Skibsfører g 66 m Tønsberg
Elen Marie Ullitz f Peders. hans Huustru g 60 k Frederikshald
Laurentse K. Ullitz deres Datter ug 34 k Frederikshald
Christian F. Ullitz deres Søn Sømand ug 22 m Frederikshald
Magnild Eriks. deres Tjenestepige ug 21 k Frederikshald
Marius C. E. Thrap Logerende Lieutnant og Comandøer ug 33 m Christiania

 

*

 

Natten til 21.april 1849 brenner ni av husene på den andre siden av Festningsgaten. Det tar også fyr i mønet på matrikkel 222b, men en iherdig innsats redder dette huset.

 

*

 

24.april 1820 blir tomten utskilt fra naboeiendommen matrikkel 222a. Husene som da ble reist fikk en kort levetid. De, som de fleste andre hus i Fredrikshald, brant ned den 18.juni 1826. Huset som står på eiendommen i dag er reist etter denne brannen.

 

Eiendommen er godt beskrevet i Erling Børkes bok "Historiske Hus i Halden" (ISBN 82-990750-1-7)

Sist oppdatert 22.03.2021 17:24