Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Festningsgata 4

 

 

 

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 217

Løpenummer i 1901 matrikkel: 119

Matrikkelnummer: 197

Gårds og bruksnummer: 160/335

 
Foto: SW 26.januar 2003

 

Gabriel Olsen, som eier matrikkelen ved folketellingen i 1885 og ved matrikkelregistreringen i 1901, var politikonstabel i Halden fra 1874 til 1907. Fra 1907 og frem til sin død 24.april 1915 var han bestyrer av Samlagets ølutsalg. (kilde: 800 Haldenprofiler av Edvin Haug)

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Konstabel Gabriel Olsen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 6.000 kroner og var branntaksert til 5.180 kroner.

 

I Folketellinga i 1900 var det fire leiligheter på eiendommen. Det var også registrert en sidebygning med "Almindelige udhuse ". Følgende personer var registrert på eiendommen:
Tre rom og kjøkken i 1.etg
Gabriel Ols. hf g Politikonstabel 1852 Backa, Waarvik Sverige
Karoline Ols. hm g Husgjerning. Hustru 1851 Tistedalen Sm
Olga K. Ols. d ug Manufakturekspedetrise 1876
Torborg Ols. d ug Contordame 1878
Omar Backe s ug Manufacturbetjent 1881
Karla Ols. d ug Husgjerning - Datter 1883
Robert Backe ug Barn 1886
Aagodt Ols. ug Datter 1888 t
Asta Ols. ug Datter 1891

To rom og kjøkken i 2.etg
Josefine Røsberg ug Slumofficer 1870 Aalesund Rom
Oluffa Ols. ug Slumofficer 1869 Bergen

Et rom og delt kjøkken i 2.etg
Hans Snell hf e Understøttes af børn fv. Skrædder 1809 Kristiansand S
Karoline Snell d ug Lidt kapital 1834 Kristiansand S

Et rom og delt kjøkken i 2.etg
Carl Petter Adrian Karls. hf g Stenhuggare 1864 Jønkøpingsl„ Sverige
Hanna Sofie Karls. hm g Hustru 04.03.1877 Sogndal, Dalene Sverige

 

Går vi til folketellinga i 1885 så finner vi G.Olsen oppført som eier av matrikkelen. Alt tyder på at dette er Gabriel Olsen som også eier matrikkelen ved folketellingen i 1900, men Gabriel er ikke registrert sammen sin øvrige familie som bor på eiendommen. Svaret på dette får vi når vi går til matrikkel 11 & 36, Bruniusgården, som da var kommunens rådhus og politistasjon. Gabriel Olsen er ført opp under denne matrikkelen og som merknad er det der ført "Vagthavende ved Politistationen".
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Karoline Ols. 1851 K Fredrikshald
1 Olga Ols. 1876 K Fredrikshald
1 Torborg Ols. 1878 K Fredrikshald
1 Omar Ols. 1881 M Fredrikshald
1 Carlla Ols. 1883 K Fredrikshald
1 Hans Halvors. 1860 M Fredrikshald Snekersven
1 Marie Halvors. 1859 K Fredrikshald
1 Hariet Halvors. 1882 K Fredrikshald
1 Norman Lindegaard 1885 M Fredrikshald
2 Karen Gulmuns. 1811 K Fredrikshald
2 Ane Als. 1839 K Id
2 Christian Als. 1822 M Trøkstad Kontorbud hos Rasck
2 Johan Anders. 1857 M Sverge Skræddersven
2 Johane Anders. 1858 K Solør
2 Inga Anders. 1878 K Solør
2 Laurense Anders. 1884 K Fredrikshald

 

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har registrert Mathis Andersens Enke som eier av matrikkelen. Den har da både skatte og branntakst på kroner 2.000.

 

Ved folketellinga i 1865 bor det fire familier på matrikkelen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Anne Christine Johannesd. Husmoder e 46 k Ahremark Prgj.
Julius August Anders. hendes Søn ug 14 m Ide Prgj.
Christian Anders. hendes Søn ug 7 m Frederikshald
Amalie E. Johannesd. Husmoderens Søster Sypige ug 43 k Ahremark Prgj.

Johan Hans. Husfader Skomager g 28 m Trykstad Prgj.
Hanna Haagensd. hans Kone g 28 k Frederikshald
Anna Marie Hans. deres Datter ug 3 k Frederikshald

Sevat Haagens. Husfader Murarbeider e 56 m Aal Prgj.
Caroline Sevats. hans Datter ug 26 k Frederikshald

Petter Olaus Ols. Husfader Jordbrugsarbeider g 31 m Bergs Prgj.
Anne Marie Johnsd. hans Kone g 38 k Skjeberg Prgj.
Josephine M. Ols. deres Datter ug 3 k Frederikshald
!! Ols.* deres Søn ug 1 m Frederikshald

 

Folketellinga i 1801 forteller om følgende personer på det som da var gård nr.197 på "Søndre Friderichshald".
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Jeger Samsen Inqvartered 40 I første ægteskab Musqvetere ved syndenf. reg. M
Marthe Larsdtr Hans kone 30 I første ægteskab K
Marthe Jegersdtr Deres datter 9 K
Anne Maria Jegersdtr Deres datter 5 K
Giertrud Mathisdtr Konens moder 79 Enke 2dn gang K
Ole Samuelsen Inqvartered 21 Ugift Corporal ved syndenf. reg. M
Hans Hals Huusbonde 50 Begge i 2dt ægteskab Afskediget sergeant og skomager M
Kirstine Jonasdtr Hans kone 58 2dt ægteskab KSist oppdatert 19.01.2021 23:48