Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Festningsgata 5

 

 

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 219

Løpenummer i 1901 matrikkel: 115

Matrikkelnummer: 198b1

Gårds og bruksnummer: 160/337

Løpenummer i 1878 matrikkel: 220

Løpenummer i 1901 matrikkel: 116

Matrikkelnummer: 198b2

Gårds og bruksnummer: 160/338

 
Foto: SW 26.januar 2003

 

 

* 1979

 

* 1974

 

* 1969

 

* 1965

 

* 1962

 

* 1960

 

* 1957

 

* 1951

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Festningsgata 5.

 

* 1943

 

* 1942

Utdrag fra Pantebok nr. A5, 1941-1943, Dagboknr: 915/1942:

 

* 1941

 

* 1938

 

* 1935

 

* 1930

 

* 1928

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Andersen Elof Johan
1899
skotøiarbeider Festningsgata 5
Andersen Karen Jakoba
1897
g.m. skotøiarbeider Festningsgata 5
Andreassen Karl Vilhelm
1894
skotøiarbeider Festningsgata 5
Andreassen Margrete
1896
skotøiarbeider Festningsgata 5
Berg Anton Olsen
1868
kafèvert Festningsgata 5

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det tre boenheter i Festningsgata 5.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Karl Wilhelm Andreassen

01

1895-02-03

Fr.hald

-

hp

g

Skotøiarbeider

002 Margrethe Andreassen

01

1896-12-18

Sarpsborg

-

hu

g

Husmor

003 Asbjørn Wilhelm Andreassen

01

1919-05-19

Fredrikshald

-

s

ug

-

001 Oskar Marinius Johansen

02

1891-07-04

Id

-

hp

g

Cellulosearbeider

002 Dagny Konstanse Johansen

02

1883-06-16

Fredrikshald

-

hu

g

Husmor

003 Ingrid Elisabet Johansen

02

1909-04-10

Fredrikshald

-

d

!!

-

004 Amy Johansen

02

1910-09-10

Fredrikshald

-

d

!!

-

005 Lilli Agnis Johansen

02

1914-09-08

Fredrikshald

-

d

!!

-

006 Reidar Marinius Johansen

02

1917-11-05

Fredrikshald

-

s

!!

-

001 Christiern Philipps

01

1867-11-23

Burgel afm Tyskland

-

hp

e

Portefeuiller

002 Chiter Philipps

01

1908-08-26

Burgel afm Tyskland

-

s

ug

Skolebarn

003 Kerhterrina?? Johanna Elisabeth Philipps

01

1905-03-28

Burgel afm Tyskland

-

d

ug

Hjeme. Husarbeide i hjemme

 

 

* 1919

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Jacob Jacobsen til A. O. Berg paa d.e. og matrnr. 198b2 for Kr. 11000,- dat 27 Januar 1919 tinglyst 25 april 1919

 

* 1916

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Carl Johnsen til Jakob Jakobsen p.d.e. og mtr. nr. 198b2 for kr. 5700, dat April 1916 tinglyst 4 april 1916.

 

* 1910

Går vi til folketellinga i 1910 finner vi også to matrikler regisrert på denne eiendommen. Eier er Steenhugger Karl Johnsen.

198b1:

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

1.etg tre rom og kjøkken + 2 kvistværelser              

001 Karl Johan Johnsen

01

1865-07-03

Gunnarsnæs Sverge

b

hf

g

Stenhugger

002 Charlotte Johnsen

01

1863-03-09

Jarbo Sverge

b

hm

g

Husmor

003 Johan Marenius Johnsen

01

1888-09-03

Id

f

s

ug

Dreier

004 Karl Jørgen Johnsen

01

1890-06-19

Id

f

s

ug

Skredder

005 Aksel Johnsen

01

1892-04-13

Fredrikshald

f

s

ug

Dreier

006 Fredolf Johnsen

01

1894-03-13

Id

b

s

ug

Skofabrik arbeider

007 Jenny Johnsen

01

1896-06-03

Id

b

d

ug

Datter

008 Ragnvald Johnsen

01

1898-04-21

Id

b

s

ug

Søn

009 Arthur Johnsen

01

1900-12-04

Id

b

s

ug

Søn

010 Sverre Johnsen

01

1902-10-06

Id

b

s

ug

Søn

011 Karla Johnsen

01

1904-09-28

Id

b

d

ug

Datter

012 Ole Ammundsen

02

1875-04-19

Sand Nordere Odalen

b

hf

g

Stenhuger

013 Kistine Dahl

02

1874-04-03

Grue Solør

b

hm

g

Hustru

014 Oskar Vilhlm!! Mellqvist

02

1886-03-18

Id

b

el

ug

Pølsemager arbeider

 

198b2

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Johan Fredrik Olsen

01

1879-08-26

Odalen Sverige

b

hf

g

Blikkenslagermester S

002 Petra Helene Olsen

01

1878-10-06

Laurvig

b

hm

g

Husstel

003 Sjors Leonard Olsen

01

1901-01-26

Sarpsborg

b

s

ug

Barn

004 Paul Frisel Olsen

01

1903-05-08

Sarpsborg

b

s

ug

Barn

005 Ragna Elenore Olsen

01

1905-09-02

Fredrikshald

b

d

ug

Barn

006 Storm Sigurd Olsen

01

1907-10-04

Fredrikshald

b

s

ug

Barn

007 Kaare Fredrik Olsen

01

1910-01-30

Fredrikshald

b

s

ug

Barn

 

 

* 1909

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Skifteforvalteren i Ole Olsens Dødsbo til Stenhugger Karl Johnsen paa d. E. og MAtr. No. 198b2, der ifl. Maalebrev af 3/6 08 indeh. 349 m² for 4000 Kr. dat 26/3 09 tinglyst 26 Marts 1909

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Kristiansen Berthe 
1819
enke
Olsen Malla
1864
g.m. formand
Olsen Ole
1840
formand
Snell Marie
1833
frøken
Torp Emilie
1864
g.m. telegrafist
Torp Karl
1869
telegrafist

 

 

*1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 bestod det som i dag er Festningsgata 5 av to matrikler. Formand Ole Olsen var oppført som eier av begge eiendommene. Matrikkel 198b1 var oppført med en skattetakst på 2000 kr. og var branntaksert til 3640 kr. og matrikkel 198b2 var oppført med en skattetakst på 2200 kr. og var branntaksert til 2790 kr.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er begge matriklene oppført som "vaaningshus med en etasje". I matrikkel 198b1 er det to leiligheter:
To rom og delt kjøkken
Fornavn Etternavn Kjønn Fam.stilling Siv.status Yrke Født Fødested Nasjonalitet Trossamfund
Ole Ols. hf g Formand v/ Sagbrug 1840 Degernæs Sm Medodist (bor midlertidig i Ed,Sverige)
Amalie Ols. hm g Hustru 1860 Sverige Kristi Menighed
Helga Ols. ug Datter 1887 Medodist
Rudolf Ols. ug Søn 1889 Medodist
Wiliam Ols. ug Søn 1898 Medodist

ett rom og delt kjøkken + et kvistværelse
Sara Lisa Larsson hm e forsørges af sine 2 Sønner 1838 Sverige Frimenigheden
Ivan Anton Karlsson s ug Hus-Tømmermand og Bygmester 1871 Sverige
Carl Leonard Karlsson s ug Modelsnedker paa Fabrik 1873 Sverige (bor midlertidig på Kornsjø)

I matrikkel 198b2 er det en leilighet på tre rom og kjøkken.
Karl Emil Rudolf Holm hf g Skomager paa Skofabrik 1869 Sverige Baptist
Anna Marie Holm hm g Hustru 1866 Sverige Baptist
Fritz Julius Holm ug Søn 1897 t Baptist
Karl August Kronholm ug Skomager paa Skofabrik 1865 Sverige
Nils Johan Andersson ug Skomager paa Skofabrik 1882 Sverige
August Johns. ug Skomager paa Skofabrik 1874 Sverige Baptist

 

* 1897

 

Utdrag fra panteregister:

Skifteudlodning i Ole Olsen og afd. Hustru Mathea Olsens Fællesbo, sluttet 11/12 97, hvorefter Enkemanden er udlagt MNr. 198b1 og b2 som Eiendom for 4000 Kr. mot at han overtager Panteheftelse paa Eiendommen. 1: Skifteudlæg til Børnene Rudolf og Helga Alvilde Olsen hver 213,94 tild. Kr. 427,88 med Prioritet efter tidligere Heftelser. 2. Do (skfiteudlæg) til do (børnene) Ove og Johan Fredrik Olsen hver 213,93 tils Kr 427,86 med Do (Prioritet) efter ?? thinglæst 11 Decbr 1897

 

* 1891

Utdrag fra panteregister for 198b2:

Auktionsskjøde til Formand Ole Olsen paa d. E. for kr 425 i henh. til Tvangsauction afh. 30/10 91 thinglæst 1 Decbr 1981.

 

 

Folketellinga i 1891 forteller om følgende personer på matrikkel 198b1 (b2 er ikke registrert):

 
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Ole Olsen
1840
Rakkestad - Familiens overhode g -
002 Eline Mallen Mortensen
1849
Hölan - Hustru g -
003 Ove Marten Olsen
1875
Fredrkshald - Søn, Besøgende ug -
004 Johan Fredrik Olsen
1879
Svinesund - Søn ug -
005 Helga Alvilde Olsen
1887
Fredrkshald - Datter ug -
006 Rudolf Olsen
1889 april
Fredrkshald - Søn ug -
007 Jonas Olsen
1842
Ed i Sverge - Familiens overhode g -
008 Lovise Amalie Jensen Olsen.
1866
Id - Hustru g -

 

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 så finner vi også matrikkel 198b1 og 198b2. Matriklene har nå hver sin eier, Ole Olsen eier matrikkel 198b1 mens det er Otter Olsens Enke som er oppgitt som eier av matrikkel 198b2. På begge matriklene bor det ti personer. Vi finner disse personene på matrikkel 192b1:
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Ole Olsen 1840 M Rakkestad Arbeidsformand hos Fredrik Lorangs S??
1 Eline Mathea Ols. f:Mortens.?? 1850 K Høland
1 Ove Martin Ols. 1875 M Frederikshald
1 Johan Fredrik Ols. 1879 M Svinesund (svensk)
1 Otilie Marie Ols. 1883 K Frederikshald
1 Erik Norby 1859 M Sverige Skomagersvend hos Lorentz Nielsen
1 Anne Marie Norby 1859 K Aremark
1 Adiane Marie Norby 1880 K Frederikshald
1 Erika Johanne Norby 1883 K Frederikshald
1 Carl Edvard Norby 1885 M Frederikshald

På matrikkel 198b2 finner vi følgende personer:
1 Eva Persd. 1806 K Sverge
1 Stina Karls. 1833 K Sverge (Fraværende)
1 Marie Josefine Otters. 1868 K Frederikshald Sypige hos Hvitfeldt
1 Andreas Johan Jonass. 1848 M Frederikshald Politikonstabel
1 Karine Edvarda Jonass. 1853 K Frederikshald
1 Anna Marie Jonass. 1873 K Frederikshald
1 Karl Einar Jonass. 1875 M Frederikshald
1 Petter Severin Jonass. 1877 M Frederikshald
1 Walborg Jonass. 1881 K Frederikshald
1 Hans Ludvig Jonass. 1883 M Frederikshald

 


* 1883

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra J. Gravdal og Brevig til Ole Olsen for 1100 Kr. dat 23/6 83 thinglæst 29. Juni 1883

 

* 1882

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Jonas Hansen til Johannes Gravdal og Skibsbygmester Brevig for Kr. 1000,00 dat 28/2 og 11/3 82 thinglæst 21 Marts 1882.

 

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har forskjellige eiere av de to matriklene. Matros Jonas Hansen Hersæt er registrert som eier av 198b1. Denne har en skattetakst på 750 kroner og en branntakst på 960 kroner. Matrikkel 198b2 eies av Matros Otter Olsen. Også denne matrikkelen har en skatte takst på 750 kr og en branntakst på 960 kr.

 

Utdrag fra panteregister:

Skifteudlodning i Boet efter Johan Hansen og afdøde Hustrue Anne Maries Fællesbo, hvorefter Børnene Eleonore, Henriette, Andreas, Johan Jonassen, Walborg Lovise og Axel samt Carl Einar Jonassen hver for Arv Kr. 84,97 ere give Udleg i Boets Gaard Mnr. 198b1 og Løsøre hvilke Eiendele er udlagt Enkemanden Jonas Hansen som Eiendom. Sluttet 22 Juni 1878 thinglæst 23 Juli 1878.

 

 

* 1875

Ved folektellinga i 1875 bor følgende personer på eiendommen.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Jonas Hansen
1
1826
Fhald f hf e Tømmermand tilsøs
002 Valborg Hansen
1
1851
Fhald b d og hm ug Bestyrer Huset for Faderen
003 Axel Hansen
1
1853
Fhald b s ug Matros
004 Einar Hansen
1
1858
Fhald b s ug Jongmand
005 Anna Jensen
1
1867
Fhald b Pleiedatter ug Af Bedstefaderen
006 Andrea Hansen
2
1832
Fhald b hm e Vadskerkone
007 Lavina Hansen
2
1865
Fhald b d ug -

 

 

* 1873

Kirkeboken for Fredriksahld for perioden 1866 - 1877, side 61 nr.72, forteller at kone Anne Marie Hansen i Fæstningklæven dør 4. juni og begraves 9. juni 1873. I følge samme kirkebok var hun født i 1823.

 

* 1870

Folketellinga i 1870 har registrert disse personene på denne matrikkelen.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Jonas Hansen
1
1821
Fhald - hp Gift Arbeidsm
002 Anne Marie Hansen
1
1823
Fhald - hu Gift Kone
003 Andreas Hansen
1
1859
Fhald - s Ugift Søn
004 Walborg Lovise Hansen
1
1851
Fhald - d Ugift Datter
005 Axel Marinius Hansen
1
1844
Fhald - s Ugift Søn
006 Carl Einar Hansen
1
1860
Fhald - s Ugift Søn
007 Christian Jensen
2
1843
Marker - hp Gift Arbeidsm
008 Eleonora Hansen
2
1847
Fhald - hu Gift Kone
009 Anne Marie Jensen
2
1866
Fhald - d Ugift Datter
010 Wilhelm Christian Jensen
2
1868
Fhald - s Ugift Søn
011 Johan Hansen
3
1839
Askim - hp Gift Arbejdsm
012 Hanna Haakensen
3
1841
Fhald - hu Gift Kone
013 Anne Marie Johansdatter
3
1861
Fhald - d Ugift -

 

 

* 1865

Folketellinga i 1865 har innskrevet matriklene 198b og 198b2. I 198b finner vi følgende personer:
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Johnas Hans. Husfader Skibstømmermand g 41 m Frederikshald
Anne Maria f Hans. hans Konne g 45 k Frederikshald
Eleonore Hans. deres Datter ug 19 k Frederikshald
Valborg Hans. deres Datter ug 16 k Frederikshald
Johan Hans. deres Søn ug 18 m Frederikshald
Axel Hans. deres Søn ug 13 m Frederikshald
Einar Hans. deres Søn ug 8 m Frederikshald

I gård nr. 198b2 finner vi følgende to familier:
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Otter Ols. Husfader Matros g 38 m Bergs Prgj.
Stina Jansd. hans Kone g 34 k Sverige
Karine Ols. deres Datter ug 13 k Frederikshald
Petter Severin Ols. deres Søn ug 11 m Frederikshald
Oscar Marinius Ols. deres Søn ug 2 m Frederikshald

Lars Gudmunds. Husfader Tomtearbeider g 58 m Spydberg Prgj.
Karen Johannesd. hans Kone g 55 k Frederikshald
Anne M. Andersd. deres Pleiebarn ug 4 k Frederikshald

 

* 1863

Utdrag fra panteregister:

Do (skjøde) af Alexander Hansen til Skibstømmermand Jonas Hansen paa hele MaN. 198b1, dateret 20. og thinglæst 21. April 1863.

 

* 1856

Utdrag fra panteregister:

Do (skjøde) fra Halvor Olsen til Matros Alexander Hansen paa Halvparten af denne Eiendom dateret 14. og thinglæst 15. Januar 1856.

Do. (Skjøde) fra Do (Halvor Olsen) til Do (Alexander Hansen) paa den anden Halvpart af MaN 198b1, dateret 19. og thinglæst 29. Januar 1856.

 

* 1855

Utdrag fra panteregister for 198b1:

Skjøde fra Matros Otter Olsen til Matros Halvor Olsen paa Halvparten af MaN. 198b1 thinglæst 20. Marts 1855

Utdrag fra panteregister for 198b2:

Do (skjøde) fra Matros Halvor Olsen til Matros Otter Olsen paa Halvdelen af denen Eiendom thinglæst 20 Marts 1855

 

* 1854

Utdrag fra panteregister for 198b1:

Auctionskjøde til Halvor Olsen og Otter Olsen paa Matr. No. 198b1, hver for en Halvdel, dat. 27. Novbr og thinglæst 19. Desember 1854

 

* 1851

Utdrag fra panteregister for 198b2:

Skjøde fra Leverandør A. Johannesen til Matros Svend Olsen paa en Del af MaN. 198b (198b2) forsaavidt deri anført at Gangen der deler mellem MaN 198b1 og 198b2, er fælles for disse to Eiendomme. dateret 27. August og thinglæst 2. Sept. 1851

 

Utdrag fra panteregister for 198b1:

Skjøde fra Leverandør Anders Johannesen til Anders Torbjørnsen paa en del af MaN. 198b (198b1) forsaavidt deraf fremgaar at Gangen der deler mellem denne Andel af MaN 198b og den anden Del af samme (MaN 198b2) bliver til fælles Afbenydtelse for disse to Eiendomme og at Eieren af MaN. 198b2 har Ret til Indgang og Indkjørsel fra Gaden ved Hjørnet af MaN. 198d over Gaardsrummet til Matr. No. 198b2, dateret 27. August og thinglæst 4. Novbr. 1851

 

Utdrag fra panteregister for 198b2:

Do (skjøde) fra Ole Jensen Maasen til Halvor og Otter Olssønner paa denne Eiendom. thinglæst 16. Decbr. 1851.

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 var gård nr. 198b ikke delt. Vi finner da følgende personer på denne gården.
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Niels Brynildsen Huusbonde 67 Enkemand 1te gang Arbeidsmand M
Christian Nielsen Hans søn 24 Ugift Matros M
Halvor Nielsen Hans søn 29 I første ægteskab Matros M
Berthe Olsdtr Hans kone 30 I første ægteskab K
Anne Halvorsdtr Deres datter 6 K
Ingeborg Sophie Deres datter 1 K
Ole Brynildsen Huusb. broder 70 Ugift Arbeidsmand M
Anne Svensdtr Logerer 60 Enke efter 1te gifte Haandarbejde K


Sist oppdatert 03.04.2024 22:50