Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Festningsgata 6

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 216

Løpenummer i 1901 matrikkel: 118

Matrikkelnummer: 198a

Gårds og bruksnummer: 160/336

 
Foto: SW 26.januar 2003

 

* 2001

 

* 1991

 

* 1983

 

* 1974

 

* 1952

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Festningsgata 6

 

 

* 1939

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat 16/2-1939 fra Carl E. R. Holm født 28/11-1869 til Fritz J. Holm født 4/7-1897 for kr 10.000,00

 

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Holm Anna Marie
1866
g.m. skotøiarbeider Festningsgata 6
Holm Debora Agda
1897
g.m. tilskjærer Festningsgata 6
Holm Fritz Julius
1897
skotøiarbeider Festningsgata 6
Holm Karl Emil
1869
skotøiarbeider Festningsgata 6
Hultberg Mathilde 
1852
enekfrue Festningsgata 6
Hultberg Olaf Sigffrid
20/5 1904
pølsemakersvend Festningsgata 6
Johannesen, / Johansen Jenny Marie
1891
hushjelp Festningsgata 6
Johannesen, / Johansen Olaf Ferdinand
1883
propsarbeider Festningsgata 6

 

 

* 1926

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det fire boenheter i Festningsgata 6.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Carl Emil Rudolf Holm

01

1869-11-28

Sverige

-

hp

g

Skotøiarbeider

002 Anna Maria Holm

01

1866-03-29

Sverige

-

hu

g

Husmor

003 Fritz Julius Holm

01

1897-07-04

Fr.hald

-

s

ug

Skotøiarbeider

004 Anna Emilie Holm

01

1905-08-16

Fr.hald

-

d

ug

Skolepike middelsskole

001 Herman Jansen

02

1872-07-16

Sverige

-

hp

g

Skotøiarbeider

002 Gerda Marie Jansen

02

1876-01-12

Kristiania

-

hu

g

Husmor

003 Eugen Karl Jansen

02

1903-07-26

Fr.hald

-

s

ug

Maskinistlæring

004 Haakon Werner Jansen

02

1906-02-20

Fr.hald

-

s

ug

Skolegut

001 Mathilde Johansen

03

1855-03-17

Naverstad (Sverige)

-

hp

e

Hjemme. Husmor for barn

002 Olav Ferdinand Johanssen

03

1883-09-16

Fr.hald

-

s

ug

Stuerarbeider

003 Jenny Marie Johansen

03

1890-12-09

Fredrikshald

-

d

ug

Papirarbeiderske

004 Thora Klaudine Johansen

03

1895-06-24

Fr.hald

-

d

ug

Strikkerske

001 Mathilde Hultberg

04

1855-06-05

Sverige

-

hp

e

Husmor. Enke efter bygningssnekker

002 Olav Sigfrid Hultberg

04

1904-05-20

Fr.hald

-

!!

ug

Pølsemaker lærling

003 Walborg Johansson

04

1898-04-30

Steneby Sverge

-

l

ug

maljerske

004 Alma Johansen

04

1895-11-20

Steneby Sverge

-

l

ug

Naatlerske

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et våninghus på en etasje og et uthus på matrikkelen. Det er til sammen tre leiligheter på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

 

1.etg 15 kr pr mnd          

Carl Emil Rudolf Holm(mann)

1869-11-28

Stockholm

hf g Skotøiarbeider

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910-12-01

Anna Maria Holm f Johanson(kvinne)

1866-03-29

Skåtterud

hm g Husholdningen

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910-12-01

Fritz Julius Holm(mann)

1897-07-04

Fredrikshald

s ug Barn

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910-12-01

Amma Emelie Holm(kvinne)

1905-08-16

Fredrikshald

d ug Barn

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910-12-01

1.etg 12 kr pr mnd          

Johan Edvin Bjørk(mann)

1881-03-20

Sverige

hf g skotøiarbeider

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910-12-01

Alma Wiktoria Bjørk(kvinne)

1883-10-14

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910-12-01

Lilly Kasbara Bjørk(kvinne)

1905-03-18

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910-12-01

Adne Henry Bjørk(mann)

1908-02-20

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910-12-01

kvist og 1.etg 24,50 pr mnd          

Johan Fredrik Hultberg(mann)

1848-01-21

Ånimskog Sverige

hf g Snedker

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910-12-01

Mathilde Hultberg(kvinne)

1852-06-05

Ånimskog Sverige

hm g husholdningen

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910-12-01

Gustav Adolf Hultberg(mann)

1877-01-17

Holm Sverige

fl e fyrbøter tilsjøs

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910-12-01

Margith Hultberg(kvinne)

1900-08-16

Fredrikshald

fl ug skolebarn

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910-12-01

Randi Hultberg(kvinne)

1902-03-30

Fredrikshald

fl ug skolebarn

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910-12-01

Olaf Hultberg(mann)

1904-05-20

Fredrikshald

fl ug

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910-12-01

Arnt Svendsen(mann)

1884-06-26

Eningdalen

el ug tilskjærer (skrædder)

Fredrikshald: Fæstningsgaten

1910-12-01

 

* 1903

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra opsynsmand Anders Hansen til Carl E. R. Holm paa d.e. dat. 30/3 03 for kr 6000,00 (ifl maalebrev af 17/4 03 indeholder tomten 516 m²) tinglyst 2 juni 1903

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Holm Anna Marie
1866
g.m. skoarbeider
Holm Karl Emil
1864
skoarbeider
Meyer Karl 
1862
stenhugger
Nykvist Karl Aug.
1871
skoarbeider
Olsen Anders
1839
snedker
Olsen Emilie Pauline 
1857
g.m. snedker

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Oppsynsmand A. Hansen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 5.200 kroner og var branntaksert til 8.100 kroner.

 

* 1900

I Folketellinga i 1900 var det fire leiligheter på eiendommen. Det var også registrert en sidebygning med "1 større vedbod ". Følgende personer var registrert på eiendommen:
To rom og delt kjøkken i 1.etg
Christian August Halvors. hf g Skibstømmermand ansat paa Brevigs værft 1837 Fredriksstad Sm
Johanne Halvors. hm g Hustru 1837 Moe socken Sverige

ett rom og delt kjøkken i 1.etg
Carl August Nykvist hf g Skomagersvend hos kjøbmand Olaf Eliasen 1871 Åsaka socken Sverige
Marie Nykvist hm g Hustru 1868 Ødskøld socken Sverige
John Thoralf Nykvist Søn 1898 Fredrikshald
Carl Oskar Nykvist Søn 21.07.1900 Fredrikshald

To rom og kjøkken i sidebygning
Ole Abrahams. hf g Bygnings Snedkersvend ansat hos A. Bomann, Elvegaden 1834 Ed, Sverige
Beathe Abrahams. hm g Hustru 1852 Trankils socken Sverige
Karl Alfred Abrahams. Styrmand med seilskib France 1872 t Fredrikshald - Midlertidig bosted Hull
Othilde Normandine Abrahams. Datter, husgjerning hos forældrene 1885

Kvistleilighet med ett rom og kjøkken
Kristine Anders. hm e Understøttelse af fattigkassen 1820 Id Sm
Gina Gjedemoen Søster ug Vask. - Lidt penge 1840 Id Sm

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 så finner vi Anders Hansen oppført som eier av matrikkelen. Det er femten personer på eiendommen, men tre av disse har kun midlertidig opphold.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Andreas Knap 1819 M Fredrikshald Forhenværende Kjøbmand
1 Olava Knap 1814 K Landsprestegjeld??
1 Andrea Knap 1842 K Akersogn
2 Iver Iverss. 1826 M Bergsprestegjeld Skomagersvend
2 Frithjof Marinius Iverss. 1863 M Fredrikshald Guldsmedsvend hos juveler Trosdahl
2 Anne Christine Anders. 1821 K Aremark Ingen
2 Jørgine Olava Eriks. 1863 K Fredrikshald
1 Katrine Hans. 1818 K Id Ingen
1 Anna Johannes. 1853 K Fredrikstad
1 Hans Johannes. 1876 M Fredrikshald
1 Elisabet Johannes. 1878 K Fredrikshald
1 Johannes Johannes. 1881 M Fredrikshald
!! Nina Schytte F: Knap 1854 K Fredrikshald Datter af No.1 & 2 (Midlertidig)
!! Alf Schytte 1876 M Id (Midlertidig)
!! Ida Knap 1856 K Fredrikshald Datter af No.1 & 2 (Midlertidig)

 

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har registrert Snedker Anders Hansen som eier av matrikkelen. Skattetaksten er da på kroner 4.000 og den har en branntakst på 3.720 kroner.

 

* 1875

Ved folketellinga i 1875 finner vi A.Hansen som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Otto Andreas Olsen(mann)

1821

Kristiansand

hf e Fyrverker

Fredrikshald: Fæstningskleven

1875

Hulda Kristine Olsen(kvinne)

1857

Frstad

d ug

Fredrikshald: Fæstningskleven

1875

Joseffine Bretiva Jonasen(kvinne)

1873

Frhald

d ug

Fredrikshald: Fæstningskleven

1875

Iver Iversen(mann)

1827

Berg

hf e Skomager

Fredrikshald: Fæstningskleven

1875

Anna Elisabet Olsen(kvinne)

1847

Frstad

d ug Sypige og stryger

Fredrikshald: Fæstningskleven

1875

Alette Matilde Jonasen(kvinne)

1871

Frhald

d ug

Fredrikshald: Fæstningskleven

1875

Johannes Pettersen(mann)

1847

Tilsko Sogn Sverge

hf g Politikonstabel

Fredrikshald: Fæstningskleven

1875

Kristine Pettersen(kvinne)

1838

Hjessæter Sogn Sverge

Kone g

Fredrikshald: Fæstningskleven

1875

Aksel Vilhelm Pettersen(mann)

1874

Frhald

s ug

Fredrikshald: Fæstningskleven

1875

Johan Hansen(mann)

1838

Trygstad

hf g Bryggearbeider

Fredrikshald: Fæstningskleven

1875

Marthin Iversen(mann)

1868

Frederikshald

s Faderen

Fredrikshald: Fæstningskleven

1875

Axel Iversen(mann)

1869

Frederikshald

s ug Faderen

Fredrikshald: Fæstningskleven

1875

Klara Otilde Olsen(kvinne)

1853

Frstad

d ug

Fredrikshald: Fæstningskleven

1875

Grete Jonasen(kvinne)

1849

Thune

Kone g

Fredrikshald: Fæstningskleven

1875

Fritjof Iversen(mann)

1863

Frederikshald

s Faderen

Fredrikshald: Fæstningskleven

1875

Eduard Jørgen Olsen(mann)

1845

Frstad

s ug Styrmand og Lærer Styrmandskolen

Fredrikshald: Fæstningskleven

1875

Valborg Marie Olsen(kvinne)

1851

Frstad

d ug

Fredrikshald: Fæstningskleven

1875

Aksel Johan Olsen(mann)

1855

Frstad

s ug

Fredrikshald: Fæstningskleven

1875

Jan Petter Jonasen(mann)

1849

Håbøl Sogn Sverge

hf g Ølkjører ved Haldens Bryggeri

Fredrikshald: Fæstningskleven

1875

Petra Karoline Pettersen(kvinne)

1868

Id

d ug

Fredrikshald: Fæstningskleven

1875

Petter Andreas Pettersen(mann)

1813

Tilsko Sogn Sverige

Fader af No. 12 e Bryggeriarbeider forsørges af sin Søn

Fredrikshald: Fæstningskleven

1875

Hanna Hansen(kvinne)

1838

Frederikshald

Kone g Huusmoder

Fredrikshald: Fæstningskleven

1875

Anna Marie Hansen(kvinne)

1863

Frederikshald

d Forældrene

Fredrikshald: Fæstningskleven

1875

 

 

* 1865

Folketellinga i 1865 ha oppført fem familier på gård nr. 198a.. To av familiene har da også hver sin gris på eiendommen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Niels Lars. Husfader Snedker g 45 m Ide Prgj.
Anne Dorthea f Stephens. hans Kone g 48 k Fredrikshald
Olaus Severin Lars. deres Søn ug 8 m Fredrikshald
Carl Emanuel Lars. deres Søn ug 4 m Fredrikshald
Anne Marie Lars. deres Datter ug 14 k Fredrikshald
Elise Dorthea Lars. deres Datter ug 6 k Fredrikshald

Gulbrand Halvors. Husfader Soldat g 31 m Eidsvold Prgj.
Juliane Halvorsd. hans Kone g 29 k Hvaløerene Prgj.
Johan Gulbrands. deres Søn ug 5 m Fredrikshald

Marthin Hans. Husfader Tambour g 26 m Fredrikshald
Karen Hansd. hans Kone g 38 k Gjerdrum Prgj.
Bergitte M. Hans. deres Datter ug 10 k Fredrikshald
Johanne M. Hans. deres Datter ug 6 k Fredrikshald
Betta Christine Hans. deres Datter ug 2 k Fredrikshald

Iver Ivers. Husfader Skomagersvend g 40 m Bergs Prgj.
Maren Hansd. hans Kone g 40 k Frederikstad
Axel Ivers. deres Søn ug 12 m Frederikshald
Harald F Ivers. deres Søn ug 7 m Frederikshald
Frithjof Ivers. deres Søn ug 3 m Frederikshald
Marthin Ivers. deres Søn ug 2 m Frederikshald
!! Ivers.* deres Datter ug 1 k Frederikshald

Ole Thores. Husfader Tomtearbeider g 26 m Trygstad Prgj.
Anne f Christians. hans Kone g 26 k Frederikshald
Andrea Josephine Ols. deres Datter ug 3 k Frederikshald
Carl Theodor Ols. deres Søn ug 1 m Frederikshald

 

* 1854

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra skifteforvalteren i Materialskriver Smiths enkes Bo til Snedker Anders Hansen paa Gaard Matr 198a med Tomt og Tilligende, dateret 22. Febr. og tinglyst 21. Marts 1854

 

 

* 1840

Auctioner.

Efter Reqvisition fra Consul Brunius, grundet paa erhvervet Indførsel, vil en offentlig Auction blive afholdt udi og over Huset Nr. 198 i Fæstningskleven, tilhørende Enkerne Alet Thorbjørnsdatter og Karen Olsdatter Fredag den 21de denne Maaned, Klokken 4 Eftermiddag.

Conditionerne erfares paa Auctionsstedet, hvortil Lysthavende indbydes.

Frederikshald, den 6te Februar 1840.

B. N. Knap.

 

 

*1827

Utdrag fra panteregister:

Approberet Reguleringskommissionsforslag, hvorefter 50 kvadratalen af Hougetomten afgives til Gate. Tinglyst 22 Januar 1827

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 bor følgende personer i det som da var gård 198a.
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Syver Bøen Huusbonde 76 Enkemand 1te gang Høker M
Torgal Syversen Hans søn 45 I første ægteskab Arbeidsmand M
Karen Brynildsd Hans kone 39 I første ægteskab K
Syver Torgalsen Deres søn 3 M
Anne Giertrud Deres datter 16 Ugift K
Marthe Torgalsd Deres datter 9 K
Peter Eriksen_biung Logerende 64 Begge i første ægteskab Afskediget fyrværker - pensjonist M
Anne Maria Pedersdtr Hans kone 57 Begge i første ægteskab K
Ole Johnsen Huusbonde 37 I første ægteskab Dimiteret soldat og skrædder M
Gunbor Andersdtr Hans kone 49 I første ægteskab K
Andreas Olsen Deres søn 8 M
Johan Olsen Deres søn 4 M
Maren Abrahamsdtr Logerende 75 Enke efter 1te gifte Syearbejde K
Anne Marie Pedersdtr Hendes datter 29 Ugift Syearbejde K
Dorthe Halsdtr Hendes datter 9 K


Sist oppdatert 20.11.2023 15:17