Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Festningsgata 9

 

 

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 222

Løpenummer i 1901 matrikkel: 113

Matrikkelnummer: 200

Gårds og bruksnummer: 160/342

 
Foto: SW 26.januar 2003

 

* 1961

 

* 1958

 

* 1956

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har to myndige personer i Festningsgata 9.

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Bjerge  Alfred Marenius
1881
kjøpmann Festningsgata 9
Bjerge  Anna Kristine
1882
g.m. kjøpmann Festningsgata 9
Glückstad Viktoria
1860
fhv. kjøpmann Festningsgata 9

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det to boenheter i Festningsgata 9.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Alfred Marenius Bjerge

01

1881-06-20

Idd

-

hp

g

Handelsfulmægtig detail maufaktur

002 Anna Kristine Bjerge

01

1882-12-19

Berg Østfold

-

hu

g

Husmor

003 Arne Edvard Bjerge

01

1910-10-19

Fredrikshald

-

s

ug

-

004 Ole Oddvar Bjerge

01

1916-09-14

Fredrikshald

-

s

ug

-

001 Victor Gluckstad

02

1860-05-24

Fredrikshald

-

hp

e

Forretningsfører

 

 

* 1911

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra skibsfører Morten Olsen og hustru Louise Cathrine, f. Nielsens eneste barn Elise Forstrøm og mand skoleinsp. Forstrøm til A. Bjerge for kr. 3800,00 dat 8/6-11. (I følge maalebrev av 20/5 1911 indholder tomten 639 m2) Tinglyst 18. August 1911

Erklæring fra F.halds sogneprest og Gerh. Bangor om at fru Elise Forstrøm er eneste arving efter skibfører Olsen og hustru Louise f. Nielsen. dat. 20/4 og 18/8-1911 og Tinglyst 18. August 1911

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på en etasje og med to leiligheter. Som sidebygning er det oppført "En bakbygning og i flugt med denne uthus med vedskur, rullebod og loft". Eier er registrert som Skipper Morten Olsens enke.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Magnus Andersen(mann)

1843

Ed sogn Sverige

hf e Dagarbeider

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Ludvig Johannesen(mann)

1859-07-26

Nøssemark Sverige

hf g Kjører v/ Melforretning

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Josefine Kirstine Johannesen(kvinne)

1856-08-17

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Inga Josefine Johannesen(kvinne)

1888-05-28

Fredrikshald

d ug Kassererske v/ Jernv. forretn.

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

Olaf Nilsen(mann)

1887-03-22

Blekinge Sverige

el ug Stenhugger

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

August Appelkvist(mann)

1891-02-13

Blekinge Sverige

l. ug Stenhugger

Fredrikshald: Fæstningsgate

1910-12-01

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Eriksen Marie Antonette
1828
g.m. arbeider
Eriksen Ole
1820
arbeider
Henriksen  Gustav
1868
skomager
Olsen Lovise
1830
enke

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Skipper Morten Olsens enke oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 800 kroner og var branntaksert til 1.400 kroner.

 

* 1900

I Folketellinga i 1900 var det to leiligheter med ett rom hver - pluss et kjøkken som leilighetene delte på. Følgende personer var registrert på eiendommen:
Fornavn Etternavn Fam.stilling Siv.status Yrke Født Fødested Nasjonalitet
Louise Ols. e Ejer af Gaarden men forøvrig ingen indtægt 1830 Id Sm

Ole Eriks. hf g Vedhugger etc 1820 Naverstad i Sverige opholdt sig i Norge 50 aar
Marie Antonette Eriks. f Arnestedt hm g Hustru 1828 Strømstad opholdt sig i N. 50 aar

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det seks personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Morten Olsen(mann)

1831

Trondhjem

Familiens overhode g

Fredrikshalds: Fastningsgaden 3 Kreds

1891-01-01

Louise Olsen(kvinne)

1830

Id

Hustru g

Fredrikshalds: Fastningsgaden 3 Kreds

1891-01-01

Elise Olsen(kvinne)

1867

Fredrikshald

Datter ug

Fredrikshalds: Fastningsgaden 3 Kreds

1891-01-01

Hansine Poulsen(kvinne)

1828

Kjøbenhavn

Familiens overhode g

Fredrikshalds: Fastningsgaden 3 Kreds

1891-01-01

Inga Larsen(kvinne)

1835

Vermeland

Familiens overhode e

Fredrikshalds: Fastningsgaden 3 Kreds

1891-01-01

Anna Larsen(kvinne)

1869

Vermeland

Datter ug

Fredrikshalds: Fastningsgaden 3 Kreds

1891-01-01

 

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 så finner vi M. Olsen registrert som eier av matrikkelen. Det bor seks personer på eiendommen. men tre av disse var fraværende på tellingstidspunktet.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Lovise Ols. 1831 K Id Sogn
1 Elise Ols. 1867 K Frederikshald
1 Martin Augandis?? Ols. 1864 M Frederikshald Styrmand
1 Martin Ols. 1831 M Trondhjem Styrmand (Fraværende)
1 Johan Simens. 1861 M Id Sogn Styrman (Fraværende)
1 August Skien 1862 M Modum Pakkhusforvalter på Jernbanen (Fraværende)

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har registrert Skipper M. Olsen som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på kroner 3.000 og en branntakst på 3.560 kroner.

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 finner vi syv personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Alexander Nilsen(mann)

1840

Fhald

hf g Styrmand

Fredrikshald: Fæstningskleven

1875-12-31

Anna Nilsen(kvinne)

1846

Asker

Kone g

Fredrikshald: Fæstningskleven

1875-12-31

Morten Olsen(mann)

1831

Trondhjem

hf g Styrmand

Fredrikshald: Fæstningskleven

1875-12-31

Lovise Nilsen (Olsen)(kvinne)

1830

Id

Kone g

Fredrikshald: Fæstningskleven

1875-12-31

Morten Olsen(mann)

1864

Fhald

s ug

Fredrikshald: Fæstningskleven

1875-12-31

Elise Olsen(kvinne)

1867

Fhald

d ug

Fredrikshald: Fæstningskleven

1875-12-31

Normandine Olsen(kvinne)

1871

Fhald

d ug

Fredrikshald: Fæstningskleven

1875-12-31

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 er det kun registrert et hushold med følgende fem personer på matrikkelen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Morten Ols. Familieforsørger Styrmand g 35 m Thronhjem
C Louise Ols. f Niels. hans Kone g 35 k Ide Sogn
M A Alexander Ols. deres Søn ug 2 m Frederikshald
Alexander Niels. Styrmand ug 25 m Frederikshald
Chrestine Johannesd. Tjenestepige ug 25 k Edpastorat Dahlslehn Sverige

 

* 1863

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Jomfru Lovise Nielsen paa Gaard Matr. 200, dateret 6. og tinglyst 10. Febr. 1963

 

* 1837

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Høker Andreas Nielsen paa Gaard Matr. 200 Tinglyst 29. Mai 1837

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 er gård nr. 200 delt . i to matrikler. I 200a er det registrert fem personer.
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Ole Næss Huusbonde 30 I første ægteskab Matros M
Inger Olsdtr Hans kone 36 I første ægteskab K
Oline Næss Deres datter 1 K
Ingeborg Hansdtr Logerende 57 Enke efter 1te gifte Haandarbejde K
Gunder Johnsen Logerende 24 Ugift Artillerist M

I gård nr. 200b er følgende personer oppført.
Førenamn Mellomnamn Etternamn Hushaldstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Jonas Svensen Huusbonde 46 I første ægteskab Matros M
Barbro Johannesdtr Hans kone 41 I første ægteskab K
Johannes Jonasen Deres søn 8 M
Gunild Maria Jonasdtr Deres datter 17 Ugift K


Sist oppdatert 13.02.2023 17:07