Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Festningsstredet 1

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 213

Løpenummer i 1901 matrikkel: 124

Matrikkelnummer: 175

Gårds og bruksnummer: 160/325

 

 

 

Foto: SW 26.januar 2003  

 

* 2005

 

* 1991

 

* 1986

 

* 1947

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Festningsstredet 1.

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Halvorsen Elise Bolette
1869
g.m. typograf Festningsstredet 1
Halvorsen Gunhild Beate
1900
expeditrice Festningsstredet 1
Halvorsen Karl Johan
1869
typograf Festningsstredet 1
Johannesen, / Johansen Bjarne
1897
elektriker Festningsstredet 1
Johannesen, / Johansen Dora
1865
gaardeierske Festningsstredet 1
Johannesen, / Johansen Noomi Debora
1893
skotøiarbeider Festningsstredet 1

 

 

* 1925

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det to boenheter i Festningsstredet 1.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Karl Johan Harvorsen

01

1869-02-22

Fredrikshald

-

hp

g

Typograf

002 Elise Bolette Halvorsen

01

1869-11-22

Fredrikshald

-

hu

g

Husmor

003 Borghild Otilve Konstanse Harvorsen

01

1895-08-17

Fredrikshald

-

d

ug

Butikdame manufaktur

004 Oskar Kristian Konrad Halvorsen

01

1897-03-18

Fredrikshald

-

s

ug

Sagarbeider

005 Gunhild Johanne Beate Halvorsen

01

1900-11-22

Fredrikshald

-

d

ug

Butikdame

001 Dora Marie Johansen

02

1865-05-22

Fr.hald

-

hp

e

Gaardeierske. Enke efter smed

002 Noami Debora Johansen

02

1893-03-31

Fr.hald

-

d

ug

skotøiarbeiderske

003 Bjarne Oskar Johansen

02

1897-08-30

Fr.hald

-

s

ug

Elektrikker

004 Ruth Helene Johansen

02

1900-01-05

Fr.hald

-

d

ug

skotøiarbeiderske

005 Johannes Evald Johansen

02

1902-08-08

Fr.hald

-

s

ug

Fr.halds Jernbanestation Fyrbøteraspirant

006 Agnes Margrete Johansen

02

1905-04-04

Fr.hald

-

d

ug

Hjemmeværende

007 Ester Hjertrud Johansen

02

1907-12-22

Fr.hald

-

d

ug

Hjemmeværende

 

 

* 1911

Utdrag fra panteregister:

Erklæring fra indkasator Gerh. Bangor og snekker Anders Johannesen at eieren av d.e. Carl B. Johannesen er død og at hans enke Dora Marie Johannesen hensitter i uskiftet bo i henh. til h. 30/7-51 §2 dat 1/4-1911 og tinglyst 7.april 1911

 

* 1910

 

I folketellinga i 1910 finner vi "et vaaningshus med almindeligt Uthus" og atten personer til stede.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Karl Johan Halvorsen(mann)

1869-02-22

Fredrikshald

hf g Typograf

Fredrikshald: Fjeldstrædet

1910-12-01

Elise Bolette Halvorsen(kvinne)

1869-11-23

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Fjeldstrædet

1910-12-01

Borghild Halvorsen(kvinne)

1895-08-17

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Fjeldstrædet

1910-12-01

Oskar Kristian Halvorsen(mann)

1898-03-18

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Fjeldstrædet

1910-12-01

Gunhild Halvorsen(kvinne)

1900-11-23

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Fjeldstrædet

1910-12-01

Ragnhild Elise Halvorsen(kvinne)

1902-11-13

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Fjeldstrædet

1910-12-01

Hanna Eriksen(kvinne)

1861-04-02

Solør

hm e Vaskerkone

Fredrikshald: Fjeldstrædet

1910-12-01

Aksel Syversen(mann)

1871-08-30

Kristiania

fl ug Stuerarbeider

Fredrikshald: Fjeldstrædet

1910-12-01

Dora Marie Johannesen(kvinne)

1865-05-29

Fredrikshald

hm e Husstel

Fredrikshald: Fjeldstrædet

1910-12-01

John Birger Johansen(mann)

1889-08-29

Fredrikshald

s ug Kontorist (Bomuldspinderi)

Fredrikshald: Fjeldstrædet

1910-12-01

Karla Helmine Johansen(kvinne)

1891-06-22

Fredrikshald

d ug skofabrikarbeiderske

Fredrikshald: Fjeldstrædet

1910-12-01

Noomi Debora Johansen(kvinne)

1893-03-31

Fredrikshald

d ug skofabrikarbeiderske

Fredrikshald: Fjeldstrædet

1910-12-01

Paul Enok Johansen(mann)

1895-05-24

Fredrikshald

s ug Konditorlærling

Fredrikshald: Fjeldstrædet

1910-12-01

Bjarne Oscar Johansen(mann)

1897-08-30

Fredrikshald

s ug skoledicipel Visergut

Fredrikshald: Fjeldstrædet

1910-12-01

Ruth Helene Johansen(kvinne)

1900-01-05

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Fjeldstrædet

1910-12-01

Johannes Evald Johansen(mann)

1902-08-08

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Fjeldstrædet

1910-12-01

Agnes Margrete Johansen(kvinne)

1905-04-04

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Fjeldstrædet

1910-12-01

Ester Gjertrud Johansen(kvinne)

1907-12-22

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Fjeldstrædet

1910-12-01

 

* 1908

Utdrag fra panteregister:

Skifteskjøde fra Skifteforvalteren i Berger Bergersens Dødsbo til Karl Bernhard Johannesen for Kr. 2116.10 (ifl Maalebrev af 5/10 1908 indeholder Tomten 325 m²) dat 18 decbr 1908

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi ikke matrikkel 175. Mye tyder på at de som skulle vært ført på denne matrikkelen er oppført på matrikkel 176, Festnignstredet 4.

 

* 1901

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Berger Bergersen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 4.200 kroner og var branntaksert til 5.810 kroner. I dag heter veien Festningstredet, men i 1901 var navnet på dette stredet Fjeldstrædet.

 

* 1900

 

I folketellinga i 1900 kan vi se at eiendommen bestod av et "almindeligt Vaaningshus og vedbod". Vi kan også se at det var fem leiligheter med følgende personer til stede:
1.etg med ett rom og 1/3 kjøkken
Berger Bergers. hf g Høvleriarbeider 1826 Eidsdskogen Lutherske Frikirke
Oleane Bergers. hm g Hustru 1825 Sverige Lutherske Frikirke
John Berger Johannes. l ug Skolesøgende - Dattersøn 1889 Lutherske Frikirke

1.etg med ett rom og 1/3 kjøkken
Johanne Ahls. hm e Understøttes af børnene 1843 Berg Smaalenene
Lovise Svends. d ug pakkerske i Skotøiforretning 1877 Berg Smaalenene
Marthin Svends. s ug Skomagerlærling ved skofabrik 1884 Berg Smaalenene

1.etg med ett rom og 1/3 kjøkken
Albertine Syprians. hm e Off. understøttelse af fattigkassen 1836 Sverige

2.etg med ett rom og delt kjøkken
Petrine Hans. hm e Offentlig understøtet af fattigkassen 1828
Ole Ols. s Malerarbeider svend 1855

2.etg med to rom og delt kjøkken
Carl Bernhard Johans. hf g Skofabrikarbeider 1859 Sverige Lutterske frikirke
Dora Marie Johans. hm g Hustru 1865 Luters frikirke
Carla Helmine Johans. ug Skolesøgende Datter 1891 Luters frikirke
Nomi Debora Johans. ug Skolesøgende Datter 1893 Luters frikirke
Paul Enock Johans. ug Søn 1895 Luters frikirke
Bjarne Oskar Johans. ug Søn 1897 Luters frikirke
Rudt Helene Johans. ug Datter 05.01.1900 Luters frikirke
x Carl Johan By ug Musikelev 1882 Fredrikstad

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det sytten personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johannes Pedersen(mann)

1826

Sverige

Besøgende ug

Frhald: Rode No 2

1891

Heda Paline Johannesen(kvinne)

1861

Sverige

Besøgende ug

Frhald: Rode No 2

1891

Bernhard Johannesen(mann)

1859

Sverige

Familiens overhode g

Frhald: Rode No 2

1891

Hugo Gotfrid Johannesen(mann)

1887

Sverige

Søn ug

Frhald: Rode No 2

1891

Olaf Botvid Johannesen(mann)

1890 april

Frederekshald

Søn ug

Frhald: Rode No 2

1891

Peder Ludvig Christensen(mann)

1838

Sverige

Familiens overhode g

Frhald: Rode No 2

1891

Berger Bergersen(mann)

1826

Kongsvinger

Familiens overhode g

Frhald: Rode No 2

1891

Oleane Bergersen(kvinne)

1825

Sverige

Hustru g

Frhald: Rode No 2

1891

Dora Marie Johannesen(kvinne)

1865

Frederekshald

Hustru g

Frhald: Rode No 2

1891

Selma Velhelmine Guldbransen(kvinne)

1858

Frederekshald

Familiens overhode ug

Frhald: Rode No 2

1891

Sidsel Marie Christensen(kvinne)

1839

Sverige

Hustru g

Frhald: Rode No 2

1891

Johan Berger Johannesen(mann)

1889 mai

Frederekshald

Søn ug

Frhald: Rode No 2

1891

August Johannesen(mann)

1863

Sverige

Familiens overhode g

Frhald: Rode No 2

1891

Caroline Johannesen(kvinne)

1856

Sverige

Hustru g

Frhald: Rode No 2

1891

Petra Elise Engebretsen(kvinne)

1878

Frederekshald

Datter ug

Frhald: Rode No 2

1891

Johan August Stromberg(mann)

1870

Sverige

Søn, Logerende hørende til Familien ug

Frhald: Rode No 2

1891

Alma Nikoline Christensen(kvinne)

1876

Sverige

Datter

Frhald: Rode No 2

1891

 

 

* 1885

 

Går vi til folketellinga i 1885 så finner vi også da B. Bergersen oppført som eier av matrikkelen. Det var da 21 personer bosatt på eiendommen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
2 B. Bergersen Frhald #
1 Berger Bergers. 1826 M Kongsvinger Bryggearbeider for Saubrug Foreningen
1 Oliane Bergers. 1825 K Hogdal Sverige Hustrue
1 Dora Bergers. 1865 K Frederikshald Datter
1 Charl Johan Johannes. 1860 M Frederikshald Skibstømmerman
1 Anna Elvine Johannes. 1859 K Frederikshald Hustrue
1 Aagodt Johannes. 1883 K Frederikshald Datter
1 Sigurd Johannes. 1885 M Frederikshald Søn
1 Johan Anthon Borgen 1855 M Frederikshald Sømand
1 Olava Martine Borgen 1852 K Hvaløerne Hustrue
1 Anna Marie Borgen 1885 K Frederikshald Datter
2 Christian Niels. 1853 M Frederikshald Løs Arbeider
2 Charoline Niels. 1850 K Frederikshald Hustrue
2 Martha Christiane Niels. 1881 K Frederikshald Datter
2 Oskar Niels. 1880 M Frederikshald Søn
2 Inga Marie Niels. 1885 K Frederikshald Datter
2 Anders Hendriks. 1851 M Borge Prestegjeld Bryggearbeider for Saubrugsforeningen
2 Christine Mari Hendriks. 1848 K ?? i Vermeland Sverige Hustrue
2 Hilma Hendriks. 1882 K Borge Datter
2 Nelle Marie Hendriks. 1884 K Borge Prestegjeld
2 Anders Johanes. 1847 M Aremark Præstegjeld Arbeider hos Bager Olsen Torvet
2 Emma Lovise Johanes. 1862 K Gisäter Sverige

* 1878

 

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har registrert Arbeider Berger Bergersen som eier av matrikkelen. Skattetaksten var da på kroner 4.000 og branntaksten på 4.080 kroner.

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 finner vi også der Berger Bergersen oppført som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Berger Bergersen(mann)

1836

Vinger Sogn

hf e Gaardeier og Bryggearbeider

Fredrikshald: Tornestrædet

1875

!! Andersen(kvinne)

1875

Frhald

d ug

Fredrikshald: Tornestrædet

1875

Emil Johannesen(mann)

1858

Frhald

s ug Sømand

Fredrikshald: Tornestrædet

1875

Andreas Throndsen(mann)

1834

Hedemarken

hf g Sømand

Fredrikshald: Tornestrædet

1875

Oskar Vilhelm Throndsen(mann)

1874

Frhald

s ug

Fredrikshald: Tornestrædet

1875

Oskar Bergersen(mann)

1864

Frhald

s ug

Fredrikshald: Tornestrædet

1875

Johan Olsen(mann)

1834

Askin

hf g Dagarbeider i Fr.stens Fæstning

Fredrikshald: Tornestrædet

1875

Elisa Olsen(kvinne)

1837

Sanne Sogn Sverge

Kone g

Fredrikshald: Tornestrædet

1875

August Olsen(mann)

1864

Frhald

s ug

Fredrikshald: Tornestrædet

1875

Andreas Arvesen(mann)

1819

Næsing Sogn Sverge

hf g Damskibssjauer

Fredrikshald: Tornestrædet

1875

Lotta Arvesen(kvinne)

1834

Hodal Sogn Sverge

Kone g

Fredrikshald: Tornestrædet

1875

Oline Holmsen(kvinne)

1836

Frhald

hm e Forsørges af sine Sønner

Fredrikshald: Tornestrædet

1875

Johan Johannesen(mann)

1860

Frhald

Pleiesøn ug Sømand

Fredrikshald: Tornestrædet

1875

Dora Bergersen(kvinne)

1865

Frhald

d ug

Fredrikshald: Tornestrædet

1875

Karl Ingvald Olsen(mann)

1872

Frhald

s ug

Fredrikshald: Tornestrædet

1875

Martin Holmsen(mann)

1853

Trygstad

s ug Styrmand

Fredrikshald: Tornestrædet

1875

Adolph Holmsen(mann)

1856

Frhald

s ug Matros

Fredrikshald: Tornestrædet

1875

Bernhard Holmsen(mann)

1860

Frhald

s ug Matros

Fredrikshald: Tornestrædet

1875

Alma Holmsen(kvinne)

1865

Frhald

d ug

Fredrikshald: Tornestrædet

1875

Tjirstine Throndsen(kvinne)

1834

Frhald

Kone g

Fredrikshald: Tornestrædet

1875

Thomine Hulda Throndsen(kvinne)

1871

Frhald

d ug

Fredrikshald: Tornestrædet

1875

Julius Bergersen(mann)

1860

Frhald

s ug Bryggearbeider

Fredrikshald: Tornestrædet

1875

Kaja Bergersen(kvinne)

1862

Frhald

d ug

Fredrikshald: Tornestrædet

1875

Oliana Andersen(kvinne)

1826

Hodal Sogn Sverge

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Tornestrædet

1875

Hilda Vilhelmine Olsen(kvinne)

1869

Frhald

d ug

Fredrikshald: Tornestrædet

1875

!! Olsen(mann)

1875

Frhald

s ug

Fredrikshald: Tornestrædet

1875

Kristian Andersen(mann)

1850

Vartei

hf g Artillerist

Fredrikshald: Tornestrædet

1875

Josefine Frederikke Andersen(kvinne)

1853

Næsing Sogn Sverge

Kone g

Fredrikshald: Tornestrædet

1875

 

 

 

* 1865

 

I folketellinga i 1865 er matrikkelen registrert under Tarmstrædet og det er da fem husholdninger med følgende personer registrert.
Berger Bergers. Husfader Brygarbeider g 40 m Vinger
Caroline Nils. hans Kone g 31 k Ski Sogn Sverige
Julius Bernhart Bergers.* deres Søn ug 7 m Frederikshald
Carl Oscar Bergers.* deres Søn ug 3 m Frederikshald
Kaja Ottilde Bergersd.* deres Datter ug 5 k Frederikshald
Dore Marie Bergersd.* deres Datter ug 1 k Frederikshald

Olaus Hans. Gaarder Husfader Sergeant e 29 m Ullensager
Johanne Anders. hans Huusholderske ug 29 k Mo Sogn Sverige
Marie Gaarder hans Datter ug 2 k Frederikshald


Cornelius Tores. Husfader Matros g 45 m Frederikshald
Elisabet Gundersd. hans Kone g 35 k Frederikshald
August Cornelius Christians. deres Søn ug 11 m Frederikshald
Gutorm Christians. deres Søn ug 8 m Frederikshald
Walborg Gullette Christiansd. deres Datter ug 4 k Frederikshald
Amanda Christiansd. deres Datter ug 1 k Frederikshald

Teodor Anders. Huusf Bryggearbeider g 24 m Frederikshald
Louise f Svends. hans Kone g 25 k Ski Sogn Sverige
Anton Marinius Anders. deres Søn ug 2 m Frederikshald
Marie Anders. deres Datter ug 1 k Frederikshald


Andrias Arves. Husfader Arbeidsmand g 47 m Nesing Sogn
Lotte Ols. hans Kone g 34 k Hadal Sogn
Olaf Emil Carls. deres Søn ug 9 m Hadal Sogn
Anne Marie deres Datter ug 1 k Hadal Sogn

 

* 1863

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra T. O. Wilberg til Berger Bergersen paa en Tomtestrekning stor 15 kvadrat Alen af Matr 202 forsaavid deri er anført at Tomten der er henført under Matr. 175 ikke maa bebygges, dateret 13 og tinglyst 16. Juni 1863

 

* 1860

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Toldbetjent K. Chr. Petersen til Musketeer?? Berger Bergersen paa denne Gaard med Tomt og Tilligelser, dateret og tinglyst 25 Sept. 1860

 

 

* 1851

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Tobaksspinder Hans Magnussen til Fureer Knud C. Petersen paa Hus Matr. 175 med Tomt, dateret 12. April og Tinlyst 6. Mai 1851

 

 

* 1817

 

* 1801

 

Folketellinga i 1801 har registrert følgende personer i det som da var gård nr. 175.
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Jacob Thoresen Huusbonde 80 Begge i 2det Arbeidsmand M
Maria Siversdtr Hans kone 101 Begge i 2det K
Elias Rasmusen Huusbonde 56 I første ægteskab Arbeidsmand M
Helvig Brynildsdtr Hans kone 66 I første ægteskab K
Lars Eliesen Deres søn 24 Ugift Matros M
Søren Brynildsen Deres sønnesøn 5 M

 

Sist oppdatert 20.10.2023 11:24