Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Festningsstredet 3

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 212

Løpenummer i 1901 matrikkel: 122

Matrikkelnummer: 174

Gårds og bruksnummer: 160/324

 
Foto: SW 26.januar 2003

 

 

* 1998

 

* 1971

 

* 1968

 

* 1963

 

* 1962

 

* 1952

 

* 1948

 

* 1947

 

Utdrag fra panteregister:

Skriv, dat. 26/9- 1947 fra Sigfred og Levy Johansen som eneste arvinger etter avdøde Anders og Emma Johansen om at hjemmelen til d.e. til verdi kr. 9.500,- overføres dem.

Skjøte, dat 4/12 - 1947 fra Sigfred og Levy Johansen til Karl Johan Hansen f. 16/11-1882 på d.e. for kr. 9.500,-

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Festningsstredet 3.

* 1939

 

* 1927

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Johannesen, / Johansen Anders
1847
gaardeier Festningsstredet 3
Johannesen, / Johansen Anders Levy
1900
bankass. Festningsstredet 3
Johannesen, / Johansen Emma Lovise
1862
g.m. gaardeier Festningsstredet 3
Næss Astrid Marie
1901
g.m. musiksersj. Festningsstredet 3
Næss Leif
1898
musiksersj. Festningsstredet 3

 

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det tre boenheter i Festningstredet 3.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Sara Lovise Jonsen

01

1874-07-01

Nøseemark Sverige

-

hp

e

Vaskekone, fattighjelp

002 John Bjarne Jonsen

01

1905-05-24

Fredrkshald

-

s

ug

Visergut

003 Alf Jonsen

01

1907-05-17

Fredrikshald

-

s

ug

Barn

004 Elsa Jonsen

01

1909-09-26

Fredrikshald

-

d

ug

Barn

005 Gudrun Jonsen

01

1911-01-21

Fredrikshald

-

d

ug

-

006 Martha Jonsen

01

1914-09-27

Fredrikshald

-

d

ug

-

007 Magrete Jonsen

01

1914-09-27

Fredrikshald

-

d

ug

-

001 Sigfred Agar Johansen

02

1890-07-03

Fredrikshald

-

hp

g

Betent av 1.ste klasse ved Fredrikhalds Byfogdembede

002 Agnes Sofie Johansen

02

1891-02-11

Fredrikshald

-

hu

g

husmor

003 Alf Sigfred Johansen

02

1917-01-25

Asak i Berg Østfold

-

s

ug

-

004 Aage Bernhord Johansen

02

1919-01-20

Fredrikshald

-

s

ug

-

001 Anders Johansen

03

1847-02-22

Aremark

-

hp

g

Skotøiarbeider

002 Emma Lovise Johansen

03

1862-04-22

Giseter Sverige

-

hu

g

Hustru

003 Anders Lery Johansen

03

1898-12-10

Fredrikshald

-

s

ug

Bankasistent

004 Marie Cecilie Johansen

03

1891-08-15

Baråsgård Sverige

-

hu l

g

Risbinderske

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på to etasjer og et uthus. Det er kun to leiligheter i huset. Adressen i 1910 var Fjeldstrædet.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg 14 kr pr mnd          

O. H. Gaarder(mann)

1836-06-02

Ullensaker

hf g Pensjonist

Fredrikshald: Fjeldstrædet

1910-12-01

Marie Gaarder(kvinne)

1844-08-11

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Fjeldstrædet

1910-12-01

Marie Gaarder(kvinne)

1864-09-21

Fredrikshald

d ug Husgjerning

Fredrikshald: Fjeldstrædet

1910-12-01

Kristine Gaarder(kvinne)

1875-03-22

Fredrikshald

d ug Husgjerning

Fredrikshald: Fjeldstrædet

1910-12-01

2.etg egen gård          

Anders Johansen(mann)

1847-02-22

Bjerkebek Aremark

hf g Fabrikarbeider Skofabr

Fredrikshald: Fjeldstrædet

1910-12-01

Emma Lovise Johansen(kvinne)

1862-04-29

Eisæter Sverige

hm g Husholdningen

Fredrikshald: Fjeldstrædet

1910-12-01

Alfa Edvarda Johansen(kvinne)

1888-09-28

Fredrikshald

d ug Pianistinde ved kinematograf

Fredrikshald: Fjeldstrædet

1910-12-01

Sigfred Agard Johansen(mann)

1890-07-03

Fredrikshald

s ug Musikelev

Fredrikshald: Fjeldstrædet

1910-12-01

Anders Levy Johansen(mann)

1898-12-10

Fredrikshald

s ug skolebarn

Fredrikshald: Fjeldstrædet

1910-12-01

Peder Ludvig Aspen(mann)

1889-07-04

Kristiansund

b ug Konditorsvend

Fredrikshald: Fjeldstrædet

1910-12-01

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Gaarder Amanda Marie 
1864
handlende
Gaarder Britta Marie
1844
g.m. fhv. inspektør
Gaarder Kristine Dorothea
1875
frøken
Gaarder Olaus Hansen
1836
forhv. Inspektør
Johannesen Anders
1847
skoarbeider
Johannesen Emma Lovise
1862
g.m. skoarbeider
Strøm Josefine Dortea
1868
enke

 

 

*1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Anders Johannesen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 5.500 kroner og var branntaksert til 5.680 kroner. I dag heter veien Festningstredet, men i 1901 var navnet på dette stredet Fjeldstredet. Eiendommen grenset også til Rolandstredet.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 kan vi se at eiendommen bestod av et "almindeligt Vaaningshus og Vedboder ". Vi kan også se at det var tre leiligheter med følgende personer til stede:
1.etg med tre rom og kjøkken
Olaus Hans. Gårder hf g fv. underofficer Pentionist af militæretaten 1836 Ullensaker Ak
Britta Marie Gårder hm g Hustru 1844 Næsinge Sverige
Amanda Marie Gårder d ug Handlende Mindre husholdningshandel 1864
Kristine Dorthea Gårder d ug asisterende i forretningen 1875

2.etg med to rom og delt kjøkken
Anders Johannes. hf g Kulmaaler 1847 Aremark Sm
Emma Lovise Johannes. hm g Hustru 1862 Gisæter Sverige
Alpha Evarda Johannes. ug Skolesøgende Datter 1888
Agar Sigfrid Johannes. ug Skolesøgende Søn 1890
Anders Levy Johannes. ug Søn 10.12.1898

2.etg med to rom og delt kjøkken
Josefine Dorthea Strøm hm e Understøttelse af militæretaten 1868 Asak Sm
Marie Helene Strøm ug Datter 1889
Tora Josefine Strøm ug Datter 1890
Yngvar Julius Strøm ug Søn 1894
Sværre Nandrup Strøm ug Søn 1896
Jhon Torolf Strøm s ug Søn 1897
Randi Strøm ug Datter 08.10.1899

 

* 1897

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Anders Olsen til Anders Johannesen paa d.E. for Kr 5100, dat 5/11 97

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det atten personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anders Olsen(mann)

1831

Nafverstad Bohuslän Sverige

Familiens overhode g

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Charlotte Olsen(kvinne)

1826

Fredrikshald

Hustru g

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Anders Johannesen(mann)

1847

Aremark Norge

Familiens overhode g

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Emmia Lovise Johannesen(kvinne)

1862

Gjesæter Sogn Sverige

Hustru g

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Alpha Eduarta Johannesen(kvinne)

1888

Frhald

Datter

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Agar Sigfrid. Johannesen(kvinne)

1890 juli

Fredrikshald

Datter

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Karl Johan Johannesen(mann)

1860

Fredrikshald

Familiens overhode g

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Anne Edvine Johannesen födt (Jakobsdatter)(kvinne)

1859

Frhald

Hustru g

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Aagot Johannesen.(kvinne)

1883

Fredrikshald

Datter

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Sigrid Johannesen(kvinne)

1885

Fredrikshald

Datter

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Alf Johan Johannesen(mann)

1887

Fredrikshald

Søn

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Omar Johannesen(mann)

1889 juli

Fredrikshald

Søn

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Betzy Marie Johannesen(kvinne)

1845

Hvaleröerne

Familiens overhode e

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Aasta Johannesen(kvinne)

1872

Fredrikshald

Datter ug

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Inga Johannesen(kvinne)

1875

Fredrikshald

Datter ug

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Selma Bertha Johannesen(kvinne)

1878

Fredrikshald

Datter

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Walborg Johannesen(kvinne)

1882

Fredrikshald

Datter

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

Magnus Andersen(mann)

1825

Ed Dalsland Sverige

Familiens overhode ug

Frhald: Rode No 2

1891-01-01

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 så finner vi Anders Olsen oppført som eier av matrikkelen. Det befinner seg da tretten personer på eiendommen, men en av disse har kun midlertidig opphold.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Anders Ols. 1831 M Naverstad Sverige Handelsborger
1 Charlotte Ols. 1826 K Fredrikshald Hustru
2 Christien Agust Halvors. 1835 M Fredrikstad Matros
2 Johanne Halvors. 1835 K Moe Sogn Sverige Hustru
2 Charl Johan Halvors. 1869 M Fredrikshald Søn Arbeider hos Bogtrykker Christiansen
2 Oskar Halvors. 1872 M Fredrikshald Søn
2 Anders Jhons. 1841 M Stange i Hedmarken Gytler hos Bjurstrøm
2 Pauline Jhons. 1855 K Østre Aker Hustru
2 Arthur Jhons. 1884 M Christiania Søn
2 Magnus Anders. 1825 M Nøsemark i Sverige Bryggearbeider på Saugbrugsforeningen
2 Marthin Eriks. 1862 M Frederikshald Arbeider hos Bjurstrøm
2 Hans Eriks. 1870 M Frederikshald Løs Arbeider
2 Frithjof Alfred Anders. 1865 M Christiania Bødker (Midlertidig) Arbeider hos Bødker Martin Oskar Olsen. Norbygaden No.45 i Christiania

 

* 1883

Utdrag fra panteregister:

Prestattest for at Charlotte Halvorsen er gift med Anders Olsen, dat 3/1-83

 

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har registrert Skomager M. Halvorsen som eier av matrikkelen. Skattetaksten var da på kroner 4.000 og branntaksten på 4.080 kroner.

 

* 1876

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Skomager M. Halvorsens Enke paa Gaard M.N. 174 med Grund og Tomt dateret 28 September og Tinglyst 3. October 1876

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 finner vi seksten personer på matrikkelen. Adressen er i tellingen transkribert som Tornestrædet, men dette er mest trolig feil. Adressen burde vært Tarmstrædet.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johan Laurits Engebretsen(mann)

1841

Frhald

hf g Fragtemand og Handelsmand

Fredrikshald: Tornestrædet

1875-12-31

Johanne Marie Engebretsen(kvinne)

1836

Strømstad

Kone g

Fredrikshald: Tornestrædet

1875-12-31

Otto Engebretsen(mann)

1870

Frhald

s ug

Fredrikshald: Tornestrædet

1875-12-31

Evald Marinius Engebretsen(mann)

1872

Frhald

s ug

Fredrikshald: Tornestrædet

1875-12-31

Elise Marie Engebretsen(kvinne)

1875

Frhald

d ug

Fredrikshald: Tornestrædet

1875-12-31

Augusta Jakobsdatter(kvinne)

1833

Næssing Sverge

Tjenestep. ug

Fredrikshald: Tornestrædet

1875-12-31

Ole Martin Larsen(mann)

1845

Id

hf g Styrmand

Fredrikshald: Tornestrædet

1875-12-31

Hanna Soffie Larsen(kvinne)

1855

Id

Kone g

Fredrikshald: Tornestrædet

1875-12-31

Artur Vilhelm Larsen(mann)

1874

Id

s ug

Fredrikshald: Tornestrædet

1875-12-31

Karoline Johanne Thoresen(kvinne)

1823

Frhald

hm e Huseierinde

Fredrikshald: Tornestrædet

1875-12-31

Theodor Thoresen(mann)

1854

Frhald

s ug Sømand

Fredrikshald: Tornestrædet

1875-12-31

Lars Andersen(mann)

1791

Rakkestad

Fader af No. 10 e Forsørges af Fattigvæs.

Fredrikshald: Tornestrædet

1875-12-31

Kristian Aug. Halvorsen(mann)

1835

Frhald

hf g Matros

Fredrikshald: Tornestrædet

1875-12-31

Johanne Andersdatter(kvinne)

1835

Mo Sokn Sverge

Kone g

Fredrikshald: Tornestrædet

1875-12-31

Karl Johan Halvorsen(mann)

1868

Frhald

s ug

Fredrikshald: Tornestrædet

1875-12-31

Oskar Halvorsen(mann)

1872

Frhald

s ug

Fredrikshald: Tornestrædet

1875-12-31

 

* 1865

I folketellinga i 1865 er matrikkelen registrert under Tarmstrædet og det er tre husholdninger med følgende personer registrert.
Karoline Larsd. Handlende eller Høker e 43 k Frederikshald
Ludvig Thores. Søn ug 14 m Frederikshald
Theodor Thores. Søn ug 12 m Frederikshald
Grete Larsd. Tjenestepige ug 19 k Bergs Prgj.

Hans Christian Lars. Husfader gvb Sergeant g 30 m Eidsberg Prgj.
Maren Andrea Lars. hans Kone g 32 k Frederikstad
Anton Ludvig Lars. deres Søn ug 4 m Frederikshald
Georg Hartvig Lars. deres Søn ug 2 m Frederikshald
Andereas Anders. Logerende gvb. Soldat ug 23 m Bergs Prgj.
Andereas Niels. Logerende gvb. Soldat ug 23 m Frederikshald

Emanuel Anders. Husfader Tomtearbeider g 22 m Frederikshald
Anne Hansd. Kone g 21 k Id Prgj.
Hans Martin Emanuels. Søn ug 2 m Frederikshald

 

* 1864

Utdrag fra panteregister:

Bevilling for Handelsmand Torsten Thoresens Enke, Caroline Johanne Thoresen til at hensidde i uskiftet Bo. Dateret 30. August 1864

 

* 1855

Utdrag fra panteregister:

Do (skjøde) fra T. O. Wilberg til Torsten Thoresen paa denne Gaard, Grund og Tomt, dat 30. Mai og Tinglyst 18. Sept. 1855

 

* 1852

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Marthe Jørgensdatter til Garver T. O. Wilberg paa Huset matr. 174 med Grund Tomt og Tilhørende, dateret 8. og tinglyst 9. Novbr. 1852

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 bor følgende fire personer i det som da var gård nr. 174.
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Kari Johnsdtr Huusmoder 50 Enke efter 1te gifte Haandarbejde K
Andreas Eskildsen Hendes søn 19 Ugift Matros M
Sara Maria Broberg Logerer 36 Enke 1te gang Haandarbejde K
Maren Margrete Steen Til opdragelse 5 K


Sist oppdatert 12.02.2023 19:39