Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmanntall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Gamle Sørhaugen 10

 

 

 

 

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 158

Løpenummer i 1901 matrikkel: 18

Matrikkelnummer: 307

Gårds og bruksnummer: 160/465

 

Vis i kart

 

 

 

Foto: SW 22.februar 2003

 
Bildet viser den gamle Brevig-brakka på 1960 tallet.

 
Søndag 30. september 1979 brant flere av husene i dette området av Sørhalden ned til grunnen. Et av disse husene var Brevig-brakka som lå på denne matrikkelen. Navnet Brevig-brakka fikk huset etter Hans Brevig som var bestyrer for Fredrikshalds Verft fra 1892. Brakka var da bolig for arbeidere ved dette verftet. Som vi ser av folketellinga i 1865 var brakka tidligere bolig for arbeider ved "Hans Loranges Dampsaug".

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Brevigs Enke oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 15.000 kr. Og en branntakst på 12.530 kr. Som anmerkning var det tilført at dette var en Arbeiderbolig.

 

I folketellinga i 1900 kan vi se at det ikke bodde mindre enn 15 familer med til sammen 49 personer på eiendommen. Den er regisstrert med et "vaaningshus på to etasjer og Almindelige Udhuse".
Et rom og delt kjøkken i 1.etg
Karen Cecilie Anders. e Fattigunderstøttelse 1825

Et rom og delt kjøkken i 1.etg 
Mathilde Kristine Anders. hm e Bagerske 1853
Olga Marie Anders. ug Tjenestepige 1876
Johanne Anders. ug Sypige 1878
Karen Anders. ug Buntmagerske 1880
Johan P. Anders. ug Fyrbøder 1883
Jens J. Hofgaard Dattersøn ug 1897 Xania
Borhild Hernkvist Datterdatter ug 19.08.1900

Et rom og delt kjøkken i 1.etg 
Johanne Sørlie e Underholdes af sine Børn 1821 Dalsland i Sverige

Et rom og delt kjøkken i 1.etg 
Lena K. Amunds. e Underholdes af Søn 1838 Dalsland Sverige
Carl T. Amunds. ug Gaardsgut 1877

Et rom og delt kjøkken i 1.etg 
Anders Hans. hf g Fattigunderstøttelse 1816 Id Sm
Karine Hans. hm g Fattigunderstøttelse 1826 Berg Sm
Josefine Hans. ug Sypige ved kaabefabrik 1860

Et rom og delt kjøkken i 1.etg 
Hans Anders. m b hf g Fyrbøder 1862??
Carla Anders. k b hm g Hustru 1872
August Anders. s ug 1891
Vilhelm Lars. Logerer ug Arbeider i Propsen hos Grenager 1877

To rom og kjøkken i 1.etg 
Carl J. Upperstrøm hf e Mek. Arbeider 1849 Billingfors Sverige
Dagny Upperstrøm d ug Husbestyrerinde hos Faderen 1875  

Et rom og delt kjøkken i 2.etg 
Josefine Liljeholm hm e Søm og Vask 1857 Skee Sverige Fattigunderstøtelse i Sverige
Marie Liljeholm d 1893 Fattigunderstøtelse i Sverige
Ida Liljeholm d 1896 Fattigunderstøtelse i Sverige

Et rom og delt kjøkken i 2.etg  
Magnus Johans. hf g Skibstømmermand 1840 Ed Sverige
Cecilie Johans. hm g 1835 Marker Sm
Marie Johans. d ug Vask og Rengjøring 1872

Et rom og delt kjøkken i 2.etg  
Edvard Hendriks. hf g Løsarbeider 1861 Tøftedal Sverige
Elisabeth Hendriks. hm g Hustru 1864 Tistedalen Sm
Einar Hendriks. s ug %Løsarbeider% 1889
Ester Hendriks. d ug 1891
Dagny Hendriks. d ug 1894
Thora Hendriks. d ug 1898

Et rom og delt kjøkken i 2.etg  
Anders Johns. hf g Smed 1837 Norkjøping Sverige
Anna Mathilde Johns. hm g Hustru 1855 Erska Sverige

Et rom og delt kjøkken i 2.etg  
Ingebret Kornilius. hf g Skredder fattigstøtte 1821 Skee Sverige
Amalie Kornelius. hm g Hustru 1828 Skee Sverige
Mathilde Liljeholm Datterdatter ug 1887

Et rom og delt kjøkken i 2.etg  
Johan Jans. ug Løs-Arbeider 1865 Sverige
Karoline Jans. ug Sypige 1870 Sverige
Juliane Jans. ug Sypige 1875

Et rom og delt kjøkken i 2.etg  
Carl Melkvist hf g Stenhuger 1859 Upperud Sverige
Emilie Melkvist hm g Hustru 1861 Wennersborg Sverige
Hulda Melkvist d ug 1891
Elvine Melkvist d ug 27.02.1900

Et rom og delt kjøkken i 2.etg  
Carl Hans. hf g Stenhuger 1852 Lomeland Sverige Svensk Metodist
Josefine Hans. hm g Vask og Rengjøring 1852 Skoger Sverige Svensk Metodist
Gerda Hans. d ug 1884 Lihold Id Sm Svensk Metodist
Carl Hans. s ug 1886 Nesinge Sverige Svensk Metodist
Paul Hans. s ug 1896 t Svensk Metodist

Ved matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er også matikkelen registrert som arbeiderbolig. Eieren da var Peter Lorange og den hadde en skattetakst på kroner 8.000. Branntaksten var på kroner 6.240.

 

Går vi til folketellinga i 1865 finner vi at gården da var bebodd av hele 86 personer. "Samtlige Arbeidsmænd have fast Arbeide ved Hans Loranges Dampsaug, og hvad dermed staar i Forbindelse", er det satt inn som en merknad til matrikkelen. Fire av familiene som bor her har da også hver sin gris på eiendommen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Borge Anders. Huusfader Arbeidsmand g 31 m Frederikshald
Anne Kirstine hans Kone g 33 k Frederikshald
Josephine Marie Borgesd.* deres Datter ug 11 k Frederikshald
Bernhard Christian Borges.* deres Søn ug 8 m Frederikshald
Pauline Sophie Borgesd.* deres Datter ug 6 k Frederikshald
Albert Oscar Borges.* deres Søn ug 5 m Frederikshald
Borge Wilhelm Borges.* deres Søn ug 4 m Frederikshald
Herman Ludvig Borges.* deres Søn ug 2 m Frederikshald

Anders Lars. Arbeidsmand g 41 m Ennigdal Sogn
Hedda Erlandsd. hans Kone g 40 k Sverrig
Hans Edvard Anders.* deres Søn ug 11 m Frederikshald
Niels Olaves Anders.* deres Søn ug 9 m Frederikshald
Anne Andersd.* deres Datter ug 7 k Frederikshald
Maren Bolette Andersd.* deres Datter ug 5 k Frederikshald
Amanda Helene Andersd.* deres Datter ug 1 k Frederikshald

Johan Ols. Arbeidsmand g 41 m Edsberg Sogn
Anne Marie hans Kone g 41 k Sverrig
Oline Johansd.* deres Datter ug 12 k Frhald
Ole Milnor Johans.* deres Søn ug 8 m Frhald
Josephine Marie Johansd.* deres Datter ug 8 k Frhald
Carl Johan Johans.* deres Søn ug 5 m Frhald

Olaves Anders. Arbeidsmand g 38 m Ingedal Sogn
Anne Bolette hans Kone g 37 k Frhald
Niels Gunnerius Olaves.* deres Søn ug 13 m Frhald
Anne Marie Olavesd.* deres Datter ug 9 k Frhald
Andrine Caroline Jacobine Olavesd.* deres Datter ug 4 k Frhald
Albertine Olava Olavesd.* deres Datter ug 1 k Frhald

Lars Lars. Arbeidsmand g 44 m Id Prgj.
Marte Elisabet hans Kone g 47 k Id Prgj.
Ludvig Carl Lars.* deres Søn ug 15 m Berg Sogn
Augusta Marie Larsd.* deres Datter ug 12 k Berg Sogn
Wilhelm Theodor Lars.* deres Søn ug 8 m Berg Sogn
Fritz Johan Lars.* deres Søn ug 6 m Berg Sogn

Oluf Carls. Arbeidsmand g 58 m Sverrig
Eva Pedersd. hans Kone g 60 k Sverrig
Peder Carls. deres Søn Arbeider ug 25 m Sverrig
Johanne deres Datter ug 20 k Frhald

Niels Niels. Arbeidsmand g 39 m Sverrig
Stina Maria hans Kone g 39 k Sverrig
Emilie Marie Nielsd.* deres Datter ug 11 k Frhald
Niels Frederik Niels.* deres Søn ug 7 m Frhald
Josephine Nielsd.* deres Datter ug 4 k Frhald
Axel Alfred Niels.* deres Søn ug 1 m Frhald

Hans Ols. Arbeidsmand g 27 m Trøgstad
Lovise Anders. hans Kone g 26 k Fhald
Hans Ludvig Hans.* deres Søn ug 1 m Fhald
Malte Gerard Hans.* deres Søn ug 2 m Fhald
Helene Gulbrands. Konens Moder e 60 k Fhald

Ole Ols. Arbeidsmand g 28 m Fhald
Anne Helene hans Kone g 19 k Fhald
Osvald Marinius Ols.* deres Søn ug 1 m Fhald

Andreas Anders. Arbeidsmand g 39 m Rakkestad
Anne Marie hans Kone g 28 k Skieberg
Carl Bendik Andreas.* deres Søn ug 4 m Fhald
Gerda Anine Andreasd.* deres Datter ug 7 k Fhald
Karen Oline Anders. Konens Søster Sypige ug 22 k Fhald
Rachel Anders. hendes Datter ug 2 k Fhald

Guttorm Christophers. Arbeidsmand g 39 m Vinger Sogn
Anne Arvids. hans Kone g 30 k Sverrig
Caroline Amanda Guttormsd.* deres Datter ug 3 k Fhald
Marie Arvids. Konens Søster, logerer der ug 26 k Sverrig
Johanne Marie hendes Datter ug 1 k Fhald

Amund Amunds. Arbeidsmand g 30 m Fhald
Stina Danielsd. hans Kone g 27 k Sverrig
Carl Amunds. deres Søn ug 6 m Fhald
Ottilie Amunds. deres Datter ug 3 k Fhald

Johan Anders. Arbeidsmand g 45 m Høland
Johanne hans Kone g 45 k Sverrig
Caroline Johansd.* deres Datter ug 17 k Høland
Johan Alfred Johans.* deres Søn ug 15 m Høland
Elise Sophie Johansd.* deres Datter ug 7 k Høland

Lars Eriks. Arbeidsmand g 58 m Frhald
Inger Helene hans Kone g 41 k Sverrig
Johanne Martine Larsd.* deres Datter ug 17 k Fhald
Anne Helene Larsd.* deres Datter ug 11 k Fhald
Carl Johan Lars.* deres Søn ug 6 m Fhald
Oline Mathilde Larsd.* deres Datter ug 5 k Fhald
Johannes Lars.* deres Søn ug 2 m Fhald

Martin Jacobs. Arbeidsmand g 39 m Tistedalen
Christine Olsd. hans Kone g 40 k Sverrig
Martine Martinsd.* deres Datter ug 11 k Tistedalen
Gurine Amalie Martinsd.* deres Datter ug 8 k Enningdalen
Hans Martin Martins.* deres Søn ug 5 m Enningdalen
Carl Oscar Martins.* deres Søn ug 3 m Enningdalen
Johan Edvind Martins.* deres Søn ug 1 m Fhald
Jens Jacobs. Mandens Broder Arbeider ug 40 m Tistedalen

Når vi kommer til folketellinga i 1801 finner vi kun fem personer på det som da var gård nr.307.
Fornavn Mellomnavn Etternavn Familiestatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Jens Hiort Huusbonde 37 I første ægteskab Skorsteensfejer M
Karen Hansdtr Hans kone 50 I første ægteskab K
Niels Christian Hiort Deres søn 10 M
Ole Syversen Tienestedreng 15 Ugift Læredreng M
Siri Nielsdatter_tygerud Logerende 66 Enke 1te gang Haandarbejde K


Sist oppdatert 23.02.2021 14:36