Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Gamle Sørhaugen 11

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 165

Løpenummer i 1901 matrikkel: 7

Matrikkelnummer: 315

Gårds og bruksnummer: 160/472

 
Foto: SW 22.februar 2003
 
  Skjermdump fra Google maps

 

* 1997

24.september 1997 har Halden Arbeiderblad et oppslag om nye eiere av Kongen Brygge. Disse eier også flere hus på Sørhalden. Der i blandt Gamle Sørhaugen 11.

Les hele oppslaget på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (side 4)

 

 

* 1989

 

* 1983

 

* 1982

 

* 1981

 

* 1978

 

* 1975

 

* 1973

 

* 1970

 

* 1954

 

* 1947

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Gamle Sørhaugen 11.

 

* 1936

 

* 1929

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Ahlsen Borhild Dagmar
1900
kontordame Gamle Sørhaugen 11
Ahlsen Hanna Bolette
1869
enkefru Gamle Sørhaugen 11
Henriksen Augusta Elise
1879
g.m. stuerarbeider Gamle Sørhaugen 11
Olsen Kristian August
1888
stuerarbeider Gamle Sørhaugen 11
Olsen Lydia Elfride
1891
g.m. stuerarbeider Gamle Sørhaugen 11

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det to boenheter i Gamle Sørhaugen 11.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Hanna Bolette Ahlsen

01

1869-08-08

Fredrikshald

-

hu

e

Husmor for barn. Enke efter skipstømmermand

002 Astrid Gunvor Ahlsen

01

1897-12-15

Fredrikshald

-

d

ug

Butikdame i kolonialforetning

003 Borghild Dagmar Ahlsen

01

1900-01-01

Fredrikshald

-

d

ug

Kontordame

001 Kristian Aug Olsen

02

1888-10-03

Fredrikshald

-

hp

g

Stuerarbeider

002 Lydia E Olsen

02

1891-01-09

Sarpsborg

-

hu

g

Husmor

003 Arne Krist. Olsen

02

1917-05-02

Fredrikshald

-

s

ug

-

004 Johan Otto Persson

02

1858-09-21

Nasinge?? Sverige

-

libcim.so.3

ug

Tomtearbeider

 

 

* 1918

Utdrag fra panteregister:

do (Skjøte) fra O Børresen til stuer Karl Henriksen for 7000,00 kr. dat 22 mai 1818

 

 

* 1916

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra skifteforvalteren i Fr.hald som skifteforvalter i skibstømmermand Anders Eriksens og hustru Nella Sofies dødsbo til toldopsynsmand O.Børresen for 5000 kr. dat 1 desember 1916. Eiendommen indeholder i flg. målebrev av 20/6 1916, 172 m² + 7 m²

 

* 1910

Går vi til folketellinga i 1910 er det registrert et våningshus på to etasjer med to leiligheter på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Kristian Andersen(mann)

1865-07-15

Fredrikshald

hf g Smedsvend paa verft

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910

Ida Andersen(kvinne)

1865-11-22

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910

Gunnar Andersen(mann)

1898-03-26

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910

Anders Eriksen(mann)

1848-06-09

Sverige

hf g Værft Skibstømmermand

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910

Nella Sofie Eriksen(kvinne)

1848-11-06

Id

hm g Hustru

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910

Anna Sofie Nygaard(kvinne)

1882-08-17

Fredrikshald

d g Hustru, Manden Husflytter

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910

Mathilde Hansen(kvinne)

1885-03-15

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910

Johan Wiig(mann)

1854-08-26

Id

hf g Snedkersvend

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910

Josefine Andersen(kvinne)

1889-11-24

Fredrikshald

d ug Kaapefabrikarbeiderske

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910

Hjørdis Andersen(kvinne)

1907-11-17

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910

Jenny Nygaard(kvinne)

1905-10-13

Amerika

b ug Datter

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910

Solveig Hansen(kvinne)

1908-05-23

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910

Gunvor Hansen(kvinne)

1909-09-10

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910

Josefine Wiig(kvinne)

1856-06-12

Fredrikshald

hm g Husmor

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910

Julie Wiig(kvinne)

1887-09-13

Fredrikshald

d ug Sydame

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910

Synthi Wiig(kvinne)

1895-08-01

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910

Lars Rudolf Hansen(mann)

1886-01-03

Fredrikshald

hf g Lagerarb ved Cellulocefabrikken

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910

Petter Wiig(mann)

1892-03-25

Fredrikshald

s ug Embalage-arbeider

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910

Lilly Wiig(kvinne)

1897-07-26

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910

Georg Andersen(mann)

1893-03-15

Fredrikshald

s ug Smedlærling

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910

Harald Nygaard(mann)

1908-11-18

Amerika

b ug Søn

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910

Jenny Eriksen(kvinne)

1895-12-09

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910

Omar Wiig(mann)

1884-12-09

Fredrikshald

s ug Konditormester

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Kristian
29/6 1877
Billedhugger
Eriksen Anders
1848
skibstømmermand
Eriksen Nella Sofie
1848
g.m. skibstømmermand

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Skibst. Anders Eriksen oppført som eier av eiendommen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 3.500 kroner og en branntakst på 4.780 kroner. I anmerkningsfeltet er det kun ført "Hus".

 

* 1900

Folketellinga i 1900 forteller om et en etasjes hus med to leiligheter og er "udhus" på matrikkel 315.
 ett rom og kjøkken:
Anders Eriks. hf g Skibstømmermand 1848 Vermeland
Nella Eriks. hm g Bagerske 1848 Id
Karl Eriks. s ug Styrmand 1877
Normand Eriks. s ug Stuert 1880 (midlertidig bosted Australien)
Jenny Eriks. d ug 1895
Jacob Pauls. el ug Sømand 1880

To rom og kjøkken
Johannes Svends. Lund hf g Stenhugger 1872 Berg Smaalene
Josephine Lund hm g 1873 Berg Smaalene
Alf Chr. Lund s ug 1897 Berg Smaalene
Erling Lund s ug 13.10.1899 Berg Smaalene

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det tretten personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anna Sofphi Ereksen(kvinne)

1882

Frederikshald

Datter

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Karl Adolf Frondt(mann)

1873

Frederekshald

Søn ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Johan Norman Ereksen(mann)

1880

Frederikshald

Søn

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Johanne Marie Frondt(kvinne)

1876

Frederikshald

Datter ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Nella Sofhie Ereksen(kvinne)

1848

jd Song (Id)

Hustru g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Karl Siverin Ereksen(mann)

1879

Frederikshald

Søn

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Endnu ikke fået nann(kvinne)

1890 Dec 28

Frederikhald

Datter

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Karen Jahanne Nilsdatter(kvinne)

1841

Id

Besøgende ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Lars Andersen Front(mann)

1834

Sverige

Familiens overhode g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Lotta Andersen Frant(kvinne)

1839

Sverige

Hustru g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Anders Ereksen(mann)

1848

Sveriges

Familiens overhode g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Walborg Ereksen(kvinne)

1885

Frederikshald

Datter

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Wilhem Frondt(mann)

1881

Frederekshald

Søn

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

 

 

* 1888

Utdrag fra panteregister:

Skrivelse fra A.M.Wiel som Reder for Skib Oslo, om at Nævnte Skib paa en Tur i 1880 er forsvundet, og at ingen underretning fra Mandskapet, hvoriblandt ogsaa fandtes Skibstømmermand C.P.Jakobsen, er modtaget, dat 30 april 1888.

Skjøde fra Enke Kristine Jakobsen, der i henhold til Lov af 30/7 1851 §2 hensidder i uskiftet Bo efter sin i 1880 afdøde Mand, Skibstømmermand Carl Jakobsen, til Skibstømmermand Anders Eriksen paa d.e. for kr 1150,00, dat 11 juni 1888

Fuldmagt fra Anders Eriksen til Hustruen Nella Sofie Eriksen til at handle og underskrive paa hans Vegne, dat 29/5 88

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 finner vi Karl Jakobsen registrert som eier av matrikkelen. Det bor da kun fem personer på eiendommen.
Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
Christine Jakobsen 1829 K Fredrikshald Enke
Inga Jakobsen 1859 K Fredrikshald Arbeider hos Kjøbmand Jens Hofgaard
Laura Jakobsen 1864 K Fredrikshald Arbeider hos Kjøbmand Jens Hofgaard
Carl Jakobsen 1869 M Fredrikshald
Severin Lars. 1856 M Berg Snekker

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Tømmermand Carl Jakobsen registrert som eier av matrikkel 315. Den har da en skattetakst på 1600 kroner og en branntakst på 840 kroner.

 

* 1875

Folketellinga i 1875 har registrert fjorten personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Karl Johan Jakobsen(mann)

1869

Frhald.

s ug

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Johan Laurits Madsen(mann)

1865

Bergs Pr.

s ug

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Kristian Madsen(mann)

1867

Bergs Pr.

s ug

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Hans August Madsen(mann)

1875

Frhald.

s ug

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Inger Kristine Jakobsen(kvinne)

1833

Frhald.

Kone g

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Helene Madsen(kvinne)

1856

Bergs Pr.

d ug Hjelper sin Fader

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Marie Madsen(kvinne)

1859

Bergs Pr.

d ug Hjelper sin Fader

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Soffie Emilie Madsen(kvinne)

1870

Bergs Pr.

d ug

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Karl Petter Jakobsen(mann)

1832

Frhald.

hf g Skibstømmermand ved P. Knaps Værft

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Vilhelm Marinius Jakobsen(mann)

1858

Frhald.

s ug Sømand

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Laura Joseffine Jakobsen(kvinne)

1867

Frhald.

d ug

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Louise Madsen(kvinne)

1831

Bergs Pr.

Kone g

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Inga Dortea Jakobsen(kvinne)

1860

Frhald.

d ug Af Forældrene

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Jørgen Madsen(mann)

1827

Skjeberg

hf g Skomagerarbeide

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

 

 

* 1870

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Skibstømmermand Carl Jakobsen paa Gaard Mtr. 318 med Grund og Tomt, dateret 2. og thinglæst 8. Februar 1870

 

* 1865

I folketellinga i 1865 er enke Else Strøm ført opp som eier av huset. Det bor også da to familier på eiendommen. Skipstømmermann Lars Andersen er også oppført som eier av en gris som befinner seg på eiendommen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested Sykdom
Else Strøm Eier af Huset e 69 k Frederikshald
Andreas Anders. hendes Søn Matros ug 24 m Frederikshald
Lava Anders. hendes Datter Sypige ug 30 k Frederikshald


Lars Anders. Skibstømmermand g 45 m Frederikshald 1
Oline Corneliusd. hans Kone g 41 k Frederikshald
Anne Marie Larsd.* deres Datter ug 17 k Frederikshald
Martina Caroline Larsd.* deres Datter ug 14 k Frederikshald
Dorthea Christiane Larsd.* deres Datter ug 10 k Frederikshald
Anders Lars.* deres Søn ug 8 m Frederikshald
Carl Amandus Lars.* deres Søn ug 6 m Frederikshald
Laura Magrete Larsd.* deres Datter ug 1 k Frederikshald
Carl Cornelius. Konens Broder Skomager ug 33 m Frederikshald Døvstum

 

* 1801

Ved folketellinga i i 1801 er det kun registrert to personer på det som da var gård nr.315.
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Daniel Berg Huusbonde 40 Ugift Under told betient M
Anne Henriksdtr Logerende 33 Enke 1te gang Haandarbejde K

Sist oppdatert 01.03.2023 14:56