Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmanntall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Gamle Sørhaugen 15

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 175

Løpenummer i 1901 matrikkel: 9

Matrikkelnummer: 303a3

Gårds og bruksnummer: 160/460

 
Foto: SW 22.februar 2003

 

* 1998

 

* 1981

 

 

* 1979

 

* 1976

 

* 1972

 

* 1971

 

* 1964

 

* 1959

 

* 1952

 

* 1945

 

* 1937

 

* 1935

 

* 1934

Utdrag fra panteregister:

Tvangssuksjonsskjøte til fru Jenny Brevig for Kr. 11500- dat. 21/2 1934 tinglyst 23 februar 1934

 

 

* 1933

 

Utdrag fra panteregister:

Kjøekontrakt med skjøtepåtegning fra fru Jenny Brevig v/ O.R.sakfører Hieronimus Heyerdahl ifl. fullmakt, til Omar Olsen for Kr. 15000,- tinglyst 22 december 1933

Fullmakt fra fru Jenny Brevig til O.R.sakfører Hieronymus Heyerdahl til på hendes vegne å selge og utstede skjøte på d.e. Dat. 4/12-33 tinglyst 22 december 1933.

 

* 1931

 

* 1930

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Andersen Hans August
1868
fyrbøter Gamle Sørhaugen 15
Andersen Karla Maria
1872
g.m- fyrbøter Gamle Sørhaugen 15
Andreassen Hilda
1868
g.m. høvleriarbeider Gamle Sørhaugen 15
Andreassen Karen
1898
Frøken Gamle Sørhaugen 15
Andreassen Karl
1865
høvleriarbeider Gamle Sørhaugen 15
Andreassen Karsten Normann
1900
chauffør Gamle Sørhaugen 15
Andreassen Kristian Moritz
1902
bokbinder Gamle Sørhaugen 15
Sveen Ingvald P.
1888
bokbinner Gamle Sørhaugen 15
Sveen Thora
1896
g.m. bokbinner Gamle Sørhaugen 15
Torgersen Karen Sofie
1864
enkefrue Gamle Sørhaugen 15
Torgersen Ruth
1902
frøken Gamle Sørhaugen 15

 

 

* 1926

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det fem boenheter i Gamle Sørhaugen 15.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Karl Andreassen

01

1865-01-31

Fredrikshald

-

hp

g

Høvleriarbeider Saugbrugsforeningens høvleri

002 Hilda Josefine Andreassen

01

1868-03-06

Fredrikshald

-

hu

g

Husmor

003 Karen Konstanse Andreassen

01

1898-06-12

Fredrikshald

-

d

ug

Husarbeide i hjemmet

004 Karsten Artur Norman Andreassen

01

1900-04-06

Fredrikshald

-

s

ug

Former

005 Arne Kristian Moritz Andreassen

01

1902-07-15

Fredrikshald

-

s

ug

Bokbinderlærling

001 Hans August Andersen

02

1868-11-15

Fredrikshald

-

hp

g

Pudser ved Fredrikshald stasjon

002 Karla Marie Andersen

02

1872-09-06

Fredrikshald

-

hu

g

Husmor

003 Hans August Andersen

02

1891-08-09

Fredrikshald

-

s

ug

Pudser ved Fredrikshald stasjon

001 Ingvald Pettersen Sveen

03

1888-05-14

Biri

-

hp

g

Bokbindersvend i E Sems bokbinderi

002 Thora Alvilde Sveen

03

1896-07-08

Fredrikshald

-

hu

g

Husmor

003 Karin Irene Sveen

03

1920-06-16

Fredrikshald

-

d

ug

-

001 Hilding Evald Andreassen

04

1896-06-15

Fr.hald

-

hp

g

Mekaniker og chauffør

002 Aslaug Elise Andreassen

04

1894-05-21

Fr.hald

-

hu

g

Husmor

003 Ruth Hildegard Andreassen

04

1917-10-05

Fr.hald

-

d

ug

-

001 Ragnvald Andersen

05

1891-03-13

Fredrikshald

-

hp

g

Forskalingssnekker

002 Jørgine Andersen

05

1891-04-27

Kristiania

-

hu

g

Husmor

003 Edgard Andersen

05

1916-11-19

Brooklyn N.y

-

s

ug

-

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Ahlsen Andreas
1868
skibstømmermand
Ahlsen Anna Bolette
1869
g.m. skibstømmermand
Andersen Hilda
1868
g.m. høvleriarbeider
Andersen Karl
1865
høvleriarbeider
Eng Karen Agnes
1860
g.m. jernbanearbeider
Eng Oskar
1855
jernbanearbeider
Gundersen Marie Georgine
1869
g.m. sjømand
Gundersen Vilhelm
1868
sømand

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Carl Andreassen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 8.000 kr. og en branntakst på 9.340 kr. I anmerkningsfeltet er det kun ført "Hus".

 

 

* 1900

Ved folketellinga i 1900 er det ikke registrert noen personer på matrikkel 303a3.

 

* 1899

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra B.Fog som eier af mno. 303a1 til arbeider Karl Andreassen paa en parcel af eiendommen for kr. 730.00. - Skjøtet indeholder nærmere om parcellens udstrækning, grænser, om gjærdehold og bebyggelse, hvoriblandt at sælger og kjøber skal kunne opføre huse lige op til hinanden paa parcellens nordre midt. - dat 27-3-99 tinglyst 11 april 1899.

 

.

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er løpenummer 173, 174, og 175 registrert som matrikkel 303. Eier av denne eiendommen som da var registrert som en "Løkke" var Konsul A. M. Wiel, og skattetaksten for "Løkka" var 4000 kroner. GamleSørhaugen 15 er en del av denne løkka.


Sist oppdatert 27.02.2023 10:56