Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Gamle Sørhaugen 19

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 163

Løpenummer i 1901 matrikkel:13

Matrikkelnummer: 312a & 313a

Gårds og bruksnummer: 160/470

 
Foto: SW 22.februar 2003


* 2013

 

* 2004

 

* 1990

I forbindelse med byggeskikkprisen for 1990 fikk renoveringen av Gamle Sørhaugen 17 og 19 hederlig omtale.

Les hele saken på nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

 

 

* 1983

 

* 1976

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene på adressen.

 

* 1935

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra skifteretten i Petra Marie Iversens dødsbo til stuer Ole Nygaard for Kr. 4000,- på d.e. og matr 312b & og 313b påført skifteattest for Bærte Sofie Iversens død, og at Johan Linnert Iversens død efterladende som selvskiftende arving Petra Marie Iversen. Dat 28/10-35 (ifl. kartforretning av 7/12-07 er begge eiendommer tils. 227 m²)

 

 

* 1927

Manntallet for Tistedalen i 1927 har disse stemmeberettigede personene på matrikkelen.

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Almquist Ester Konstanse
1891
g.m. cellulosearbeider Gamle Sørhaugen 19
Almquist Johan Algot
1885
cellulosearbeider Gamle Sørhaugen 19
Iversen Johan Linnert
1859
fhv. prambygger Gamle Sørhaugen 19
Iversen Petra Marie 
1856
husholderske Gamle Sørhaugen 19

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det to boenheter i Gamle Sørhuagen 19.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Johan Sinnert?? Iversen

01

1856-09-08

Fr.hald

-

hp

ug

forhv pramarbeider gaardeier

002 Petra Marie Iversen

01

1859-09-21

Fr.hald

-

søster av hovedperson

ug

Egen husmor. Husbest for sin bror

001 Frida Amalia Frøling

02

1880-05-03

Skee Sverige

-

hp

e

vaskekone

002 Hans Robert Frøling

02

1900-06-08

Skee Sverige

-

s

ug

Lagerarbeider

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har regsitrert et våningshus på to etasjer med to leiligheter på matrikkelen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

1.etg ett rom og kjøkken egen gaard              

001 Johan L. Iversen

01

1856-09-08

Fredrikshald

b

hf

ug

Pramarbeider

002 Petra M. Iversen

01

1859-09-21

Fredrikshald

b

hm

ug

Husstellet

2.etg to rom og kjøkken kr 13 pr mnd              

001 Lauritz Eriksen

02

1872-09-18

Spydeberg

b

hf

g

Konduktør ved Jernbanen

002 Amalie Mathilde Gustavsen

02

1871-01-24

Nittedalen

b

hm

g

Hustru

003 Georg Marius Lauritsen

02

!!

-

-

-

-

-

004 Elmar Johannes Lauritsen

02

1893-12-10

Spydeberg

b

s

ug

arbeider ved Haldens skotøifabrik

005 Thrygve Arnt Lauritsen

02

1895-09-14

Spydeberg

b

s

ug

arbeider ved Haldens skotøifabrik

006 Erika Gustava Lauritsen

02

1897-04-11

Spydeberg

b

d

ug

Datter

007 Lydia Marie Lauritsen

02

1898-09-19

Spydeberg

b

d

ug

Datter

008 Jens Oskar Lauritsen

02

1900-04-17

Spydeberg

b

s

ug

Søn

009 Anna Sofie Lauritsen

02

1901-11-30

Spydeberg

b

d

ug

Datter

010 Theresse Eugenie Lauritsen

02

1905-02-24

Spydeberg

b

d

ug

Datter

011 John Lauritsen

02

1906-09-08

Spydeberg

b

s

ug

Søn

012 Hildegar Jossefa Lauritsen

02

1908-06-07

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

 

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Iversen Johan Linert
1859
prambygger
Iversen Marthe Sofie
1825
enke
Iversen Petra Marie 
1859
pige
Larsen  Anton
1866
maskinist
Larsen  Marie 
1865
g.m. maskinist
Martinsen  Hans
1824
forhv. Leverandør
Martinsen  Ludv. Bernahrd
1862
skipper

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Skibst. Johan Linnert Iversen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 2.500 kr. og en branntakst på 3.030 kr. I anmerkningsfeltet er det kun ført "Hus".


* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen ført opp med en bygning på to etasjer. Det er registrert to beboenheter i huset.
ett rom og kjøkken i 1.etg
Fornavn Etternavn Kjønn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn
Berthe Soffie Ivers. k Enke e sit Livsophold af søn 1825 t n s
Johan Linnert Ivers. m s ug Pramarabeider 1856 t n s
Petra Marie Ivers. k d ug Husgjerningen 1859 t n s

ett rom og kjøkken i 2.etg
Adolf Marinius Anders. m b hf g Arbeider ved trælastbedrift 1871 t n s
Elise Marie Anders. k hm g Husmoders gjerning 1874 t n s
Margit Lucie Anders. k d ug 1897 t n s
Helga Marie Anders. k d ug 11.07.1899 t n s
Karen Louise Anders. k el ug Buntmagerske 1880 t n s

 

* 1898

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Bærthe Sofie Iversen til sønnen skibstømmermand Johan Linnert Iversen paa d.d. og mno 312b & 313b for kr. 1000,00 og mod forpligtelse for sønnen til saa lenge moderen lever at yde hende kost og fri bolig i gaarden. dat 23-7-98

 

* 1891

Folketellinga i 1891 har registrert ni personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anna Elise Olsen(kvinne)

1880

Kristiania

Fosterdatter

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Karen Sofie Kristiansen(kvinne)

1850

Hølland

Familiens overhode e

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Petra Marie Iversen(kvinne)

1859

Fredrikshald

Datter ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Carl Johan Mellqvist(mann)

1859

Sverige

Familiens overhode g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Barte Sopie Iversen(kvinne)

1825

Fredrikshald

Familiens overhode e

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Julie Kathrine Kristianson(kvinne)

1872

Fredrikshald

Datter, Besøgende ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Emelie Augusta Mellqvist(kvinne)

1861

Sverige

Hustru g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Johan Linert Iversen(mann)

1856

Fredriksald

Søn ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Ludvig Benhart Martinsen(mann)

1862

Fredrikshald

Søn ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

 

 

* 1886

Uttdrag fra panteregister:

Fuldmagt fra Joh.Hansen for Sagfører Adler Carlmark til at udstede efternævndte Skjøde dat 1 Febr. 1886

Skjøde fra Johan Hansen ved Sagfører Carlmark efter foranstående fuldmagt til Enken Bærte Sofie Iversen for Kr 400,00 dat 29 Mai 1886. Tinglyst 18 Juni 1886

 

* 1885

Folketellinga i 1885 har oppgitt Brevig som eier av matrikkelen. Det bor da kun en familie på eiendommen. Det er ikke oppgitt hvilken etasje familien bor i.
Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
Johan Hans. 1838 M Naverstad Sverige Arbeidsmand
Sara Hans. 1836 K Krogstad Sverige
Mathilde Hans. 1863 K Naverstad Sverige
Marie Hans. 1866 K Naverstad Sverige (Bortreist på tellingsdagen)
Karoline Hans. 1870 K Berg sogn* 1881

Utdrag fra panteregister:

do. (Skjøde) fra Johannes Brevig til Johan Hansen paa d.e. dateret 4.august og 6 septbr 1881

 

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Skibsbygmester Brevig oppført som eier av matrikkelen. Både skattetakst og branntakst er da på 600 kroner.

 

* 1875

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Petronellea og Sofie Sørensdøttere til Skibsbygmester Johannes Brevig på Gaard matr No.312a & 313a. dateret 20 Marts og 30. Marts 1875

 

Folketellinga i 1875 oppgir Sophie og Petronelle Sørensen som eiere av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Elise Marie Ammundsen(kvinne)

1862

Frhald.

d ug

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Thrine Olsen(kvinne)

1847

Frhald.

hm e Arbeider for Dagen hvorsomhelst

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Andreas Olsen(mann)

1866

Frhald.

s

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Ole Kristian Olsen(mann)

1826

Frhald.

hf ug Bordsanker

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Soffie Sørensen(kvinne)

1803

Frhald.

hm ug Huseierinde

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Ole Ammundsen(mann)

1833

Frhald.

hf g Sømand

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Olaf August Ammundsen(mann)

1865

Frhald.

s ug

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Petronelle Sørensen(kvinne)

1801

Frhald.

hm ug Huseierinde

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Karl Matiasen Haug(mann)

1864

Frhald.

Pleiesøn ug Forsørges af Foreldrene

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Emilie Ammundsen(kvinne)

1837

Frhald.

Kone g

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Amund Andreas Ammundsen(mann)

1868

Frhald.

s ug

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Antonette Ammundsen(kvinne)

1870

Frhald.

d ug

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

 

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 er det mye som tyder på at Matrikkel 312b og 313b er registrert som 312, mens 312a og 313a er registrert som 313. Som eiere av 313 er det oppgitt Sophie Sørensen og Petronelle Sørensen. Sophie har da en gris på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Petronelle Sørensen(kvinne)

1799

Frederikshald

ug Eier Huset

Fredrikshald: gamle Sørhaugen

1865

Andreas Theodor Torp(mann)

1846

Frederikshald

Logerende ug Jungmand

Fredrikshald: gamle Sørhaugen

1865

Sophie Sørensen(kvinne)

1804

Frederikshald

ug Eier Huset

Fredrikshald: gamle Sørhaugen

1865

Ole Christian Olsen(mann)

1829

Frederikshald

Logerende ug Bordsanker

Fredrikshald: gamle Sørhaugen

1865

Petter Christian Olsen(mann)

1833

Frederikshald

Logerende ug Matros

Fredrikshald: gamle Sørhaugen

1865

 

* 1856

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Sofie og Petronelle Sørensen til Skibstømmermand Lauritz Martin Iversen paa den nordre Del af Huset Mtr 312 & 313, hvilken Del er given Matr. 312b & 313b - forsaavidt deri er anført at Kjøberen har fri ind og udgang gjennom Selgernes Gaardsrum. (Selgernes gjenhavende Del har næmlig Matr 312a & 313a) og at begge deles eiere benytter det paa nævnte Gaardgrunn staaende Lokum. dat 26 Febr og 25 Marts 1856

 

* 1801

I folketellinga i 1801 finner vi kun gård nr.312.
Fornavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Anders Corneliusen Huusbonde 57 I 1te ægteskab Arbeidsmand M
Marthe Asbiørnsdtr Hans kone 48 I 1te ægteskab K
Erik Andersen Deres søn 5 M
Maria Andersdtr Deres datter 7 K
Abelone Andersdtr Deres datter 9 K


Sist oppdatert 01.03.2023 14:59