Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Gamle Sørhaugen 19

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 163

Løpenummer i 1901 matrikkel:13

Matrikkelnummer: 312a & 313a

Gårds og bruksnummer: 160/470

 
Foto: SW 22.februar 2003


* 2013

 

* 2004

 

* 1990

I forbindelse med byggeskikkprisen for 1990 fikk renoveringen av Gamle Sørhaugen 17 og 19 hederlig omtale.

Les hele saken på nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

 

 

* 1983

 

* 1976

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene på adressen.

 

* 1935

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra skifteretten i Petra Marie Iversens dødsbo til stuer Ole Nygaard for Kr. 4000,- på d.e. og matr 312b & og 313b påført skifteattest for Bærte Sofie Iversens død, og at Johan Linnert Iversens død efterladende som selvskiftende arving Petra Marie Iversen. Dat 28/10-35 (ifl. kartforretning av 7/12-07 er begge eiendommer tils. 227 m²)

 

 

* 1927

Manntallet for Tistedalen i 1927 har disse stemmeberettigede personene på matrikkelen.

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Almquist Ester Konstanse
1891
g.m. cellulosearbeider Gamle Sørhaugen 19
Almquist Johan Algot
1885
cellulosearbeider Gamle Sørhaugen 19
Iversen Johan Linnert
1859
fhv. prambygger Gamle Sørhaugen 19
Iversen Petra Marie 
1856
husholderske Gamle Sørhaugen 19

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det to boenheter i Gamle Sørhuagen 19.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Johan Sinnert?? Iversen

01

1856-09-08

Fr.hald

-

hp

ug

forhv pramarbeider gaardeier

002 Petra Marie Iversen

01

1859-09-21

Fr.hald

-

søster av hovedperson

ug

Egen husmor. Husbest for sin bror

001 Frida Amalia Frøling

02

1880-05-03

Skee Sverige

-

hp

e

vaskekone

002 Hans Robert Frøling

02

1900-06-08

Skee Sverige

-

s

ug

Lagerarbeider

 

 

* 1911

Adressebok for Fredrikshald i 1911 har disse personene over 18 år på denne adressen. (dog ikke hustruer og tjenere):

Etternavn Fornavn Yrke Adresse
Løpenr.
Matrikkelnr.
Eriksen Lauritz skiftekonduktør Gamle Sørhaugen
13
312a & 313a
Iversen Johan Linnert tømmermand Gamle Sørhaugen
13
312a & 313a
Iversen Petra Marie husholderske Gamle Sørhaugen
13
312a & 313a

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har regsitrert et våningshus på to etasjer med to leiligheter på matrikkelen.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
1.etg ett rom og kjøkken egen gaard
         
001 Johan L. Iversen
1
1856-09-08
Fredrikshald b hf ug Pramarbeider
002 Petra M. Iversen
1
1859-09-21
Fredrikshald b hm ug Husstellet
2.etg to rom og kjøkken kr 13 pr mnd
         
001 Lauritz Eriksen
2
1872-09-18
Spydeberg b hf g Konduktør ved Jernbanen
002 Amalie Mathilde Gustavsen
2
1871-01-24
Nittedalen b hm g Hustru
003 Georg Marius Lauritsen
2
!!
- - - - -
004 Elmar Johannes Lauritsen
2
1893-12-10
Spydeberg b s ug arbeider ved Haldens skotøifabrik
005 Thrygve Arnt Lauritsen
2
1895-09-14
Spydeberg b s ug arbeider ved Haldens skotøifabrik
006 Erika Gustava Lauritsen
2
1897-04-11
Spydeberg b d ug Datter
007 Lydia Marie Lauritsen
2
1898-09-19
Spydeberg b d ug Datter
008 Jens Oskar Lauritsen
2
17.04.1900
Spydeberg b s ug Søn
009 Anna Sofie Lauritsen
2
30.11.1901
Spydeberg b d ug Datter
010 Theresse Eugenie Lauritsen
2
24.02.1905
Spydeberg b d ug Datter
011 John Lauritsen
2
08.09.1906
Spydeberg b s ug Søn
012 Hildegar Jossefa Lauritsen
2
07.06.1908
Fredrikshald b d ug Datter

 

 

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Iversen Johan Linert
1859
prambygger
Iversen Marthe Sofie
1825
enke
Iversen Petra Marie 
1859
pige
Larsen  Anton
1866
maskinist
Larsen  Marie 
1865
g.m. maskinist
Martinsen  Hans
1824
forhv. Leverandør
Martinsen  Ludv. Bernahrd
1862
skipper

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Skibst. Johan Linnert Iversen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 2.500 kr. og en branntakst på 3.030 kr. I anmerkningsfeltet er det kun ført "Hus".


* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen ført opp med en bygning på to etasjer. Det er registrert to boenheter i huset.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
ett rom og kjøkken i 1.etg
         
001 Berthe Soffie Iversen
1
1825
Fredrikshald kjøpstad* b Enke e sit Livsophold af søn
002 Johan Linnert Iversen
1
1856
Fredrikshald kjøpstad* b s ug Pramarabeider
003 Petra Marie Iversen
1
1859
Fredrikshald kjøpstad* b d ug Husgjerningen
ett rom og kjøkken i 2.etg
         
001 Adolf Marinius Andersen
1
1871
Fredrikshald kjøpstad* b hf g Arbeider ved trælastbedrift
002 Elise Marie Andersen
1
1874
Fredrikshald kjøpstad* b hm g Husmoders gjerning
003 Margit Lucie Andersen
1
1897
Fredrikshald kjøpstad* b d ug -
004 Helga Marie Andersen
1
1899-07-11
Fredrikshald kjøpstad* b d ug -
005 Karen Louise Andersen
1
1880
Fredrikshald kjøpstad* b el ug Buntmagerske

 

* 1898

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Bærthe Sofie Iversen til sønnen skibstømmermand Johan Linnert Iversen paa d.d. og mno 312b & 313b for kr. 1000,00 og mod forpligtelse for sønnen til saa lenge moderen lever at yde hende kost og fri bolig i gaarden. dat 23-7-98

 

* 1891

Folketellinga i 1891 har registrert ni personer på matrikkelen.

 
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Barte Sopie Iversen
1825
Fredrikshald - Familiens overhode e -
002 Johan Linert Iversen
1856
Fredriksald - Søn ug -
003 Petra Marie Iversen
1859
Fredrikshald - Datter ug -
004 Ludvig Benhart Martinsen
1862
Fredrikshald - Søn ug -
005 Anna Elise Olsen
1880
Kristiania - Fosterdatter - -
006 Karen Sofie Kristiansen
1850
Hølland - Familiens overhode e -
007 Julie Kathrine Kristianson
1872
Fredrikshald - Datter, Besøgende ug -
008 Carl Johan Mellqvist
1859
Sverige - Familiens overhode g -
009 Emelie Augusta Mellqvist
1861
Sverige - Hustru g -

 

 

 

* 1886

Uttdrag fra panteregister:

Fuldmagt fra Joh.Hansen for Sagfører Adler Carlmark til at udstede efternævndte Skjøde dat 1 Febr. 1886

Skjøde fra Johan Hansen ved Sagfører Carlmark efter foranstående fuldmagt til Enken Bærte Sofie Iversen for Kr 400,00 dat 29 Mai 1886. Tinglyst 18 Juni 1886

 

* 1885

 

Folketellinga i 1885 har oppgitt Brevig som eier av matrikkelen. Det bor da kun en familie på eiendommen. Det er ikke oppgitt hvilken etasje familien bor i.
Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
Johan Hans. 1838 M Naverstad Sverige Arbeidsmand
Sara Hans. 1836 K Krogstad Sverige
Mathilde Hans. 1863 K Naverstad Sverige
Marie Hans. 1866 K Naverstad Sverige (Bortreist på tellingsdagen)
Karoline Hans. 1870 K Berg sogn* 1881

Utdrag fra panteregister:

do. (Skjøde) fra Johannes Brevig til Johan Hansen paa d.e. dateret 4.august og 6 septbr 1881

 

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Skibsbygmester Brevig oppført som eier av matrikkelen. Både skattetakst og branntakst er da på 600 kroner.

 

* 1875

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Petronelle og Sofie Sørensdøttere til Skibsbygmester Johannes Brevig på Gaard matr No.312a & 313a. dateret 20 Marts og 30. Marts 1875

 

Folketellinga i 1875 oppgir Sophie og Petronelle Sørensen som eiere av matrikkelen.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Ole Kristian Olsen
1
1826
Frhald. b hf ug Bordsanker
002 Soffie Sørensen
2
1803
Frhald. b hm ug Huseierinde
003 Petronelle Sørensen
2
1801
Frhald. b hm ug Huseierinde
004 Karl Matiasen Haug
2
1864
Frhald. b Pleiesøn ug Forsørges af Foreldrene
005 Ole Ammundsen
3
1833
Frhald. b hf g Sømand
006 Emilie Ammundsen
3
1837
Frhald. b Kone g -
007 Elise Marie Ammundsen
3
1862
Frhald. b d ug -
008 Olaf August Ammundsen
3
1865
Frhald. b s ug -
009 Amund Andreas Ammundsen
3
1868
Frhald. b s ug -
010 Antonette Ammundsen
3
1870
Frhald. b d ug -
011 Thrine Olsen
4
1847
Frhald. b hm e Arbeider for Dagen hvorsomhelst
012 Andreas Olsen
4
1866
Frhald. b s - -

 

 

 

* 1870

Folketellinga i 1870 har registrert fem personer på denne matrikkelen.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Sofie Sørensen
1
1803
Fredhald - hp Ugift Huseier
002 Petronille Sørensen
1
1801
Fredhald - - Ugift -
003 Ole Chr. Olsen
1
1826
Fredhald - - Ugift Bordsanker
004 Agnete Goplen
1
1869
Fredhald - - Ugift -
005 Harrald
1
1866
Fredhald - - Ugift -

 

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 er det mye som tyder på at Matrikkel 312b og 313b er registrert som 312, mens 312a og 313a er registrert som 313. Som eiere av 313 er det oppgitt Sophie Sørensen og Petronelle Sørensen. Sophie har da en gris på eiendommen.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Sophie Sørensen
1
62
Frederikshald - - ug Eier Huset
002 Petronelle Sørensen
1
67
Frederikshald - - ug Eier Huset
003 Ole Christian Olsen
1
37
Frederikshald - Logerende ug Bordsanker
004 Petter Christian Olsen
1
33
Frederikshald - Logerende ug Matros
005 Andreas Theodor Torp
1
20
Frederikshald - Logerende ug Jungmand

 

* 1856

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Sofie og Petronelle Sørensen til Skibstømmermand Lauritz Martin Iversen paa den nordre Del af Huset Mtr 312 & 313, hvilken Del er given Matr. 312b & 313b - forsaavidt deri er anført at Kjøberen har fri ind og udgang gjennom Selgernes Gaardsrum. (Selgernes gjenhavende Del har næmlig Matr 312a & 313a) og at begge deles eiere benytter det paa nævnte Gaardgrunn staaende Lokum. dat 26 Febr og 25 Marts 1856

 

* 1801

I folketellinga i 1801 finner vi kun gård nr.312.
Fornavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Anders Corneliusen Huusbonde 57 I 1te ægteskab Arbeidsmand M
Marthe Asbiørnsdtr Hans kone 48 I 1te ægteskab K
Erik Andersen Deres søn 5 M
Maria Andersdtr Deres datter 7 K
Abelone Andersdtr Deres datter 9 K


Sist oppdatert 09.04.2024 17:15