Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Gamle Sørhaugen 23

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 159

Løpenummer i 1901 matrikkel: 15

Matrikkelnummer: 308a & 308b

Gårds og bruksnummer: 160/466

 
Foto: SW 22.februar 2003
 
  Skjermdump fra Google maps

 

 

* 2019

 

 

 

* 2001

 

* 1982

 

* 1979

Søndag 30.september 1979 brenner flere av nabohusene, men i Gamle Sørhaugen 23 var det kun uthuset som fikk store skader.

Mer om denne brannen kan leses på egen side om branner i Halden.

 

 

* 1961

 

* 1960

 

* 1950

Utdrag fra panteregister:

Skjøte dat 1/6-1950 fra Ole A. Olsens dødsbo, ved Idd & Marker skifterett til arving frk Astrid Olsen f. 15/7-1897, for kr 11.000,-

 

* 1949

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene på adressen.

 

* 1937

Utdrag fra skifteregister:

Skjøte, dat 7/9-1937 fra Julie Bolette Guttormsens dødsbo av Halden v/ Idd og Marker skifterett til Ole Olsen for Kr 10.000,-

 

* 1936

 

* 1930

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har kun en stemmeberettiget på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Guttormsen Julie
1850
Gamle Sørhaugen 23

 

 

* 1923

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra frøken Othilie Olsen til fru Julie Guttormsen for kr 12000,- Dat 8/9 1923

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det to boenheter i Gamle Sørhaugen 23.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Lars Becktmann?? Guttormsen

01

1886-06-03

Fredrikshald

-

hp

g

Forhenværende skipskaptein. Litt penge

002 Ragna Marie Guttormsen

01

1892-11-06

Eidsberg

-

hu

g

Husmor

003 Julie Bolette Guttormsen

01

1850-11-17

Fredrikstad

-

hp

e

Pensjonistinde efter enke etfter lods

001 Karl August Jønsen

02

1887-10-21

Bleking Sverge

-

hp

g

anlegsarbeider

002 Alette Henriette Jønsen

02

1894-12-26

Idd

-

hu

g

Husmor

003 Mary Juliane Jønsen

02

1914-12-02

Idd

-

d

ug

-

004 Ingard Sigmund Jønsen

02

1916-09-23

Idd

-

s

ug

-

005 Adile Margrethe Jønsen

02

1918-02-10

Fredrikshald

-

d

-

-

 

 

* 1912

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et våningshus, uthus og bakgård på eiendommen. Huset er på en etasje og det er beboelse i våninghsuet og en i bakgården.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Julie Gutormsen(kvinne)

1850-11-17

Fredriksstad

hm g Hustru

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910

Inga Debora Brandt(kvinne)

1908-01-08

Sverige

d ug Datter

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910

Jean Algren(mann)

1883-07-20

Fredriksstad

fl ug Ingeniør v/ værft

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910

Gustav Olafsen Brandt(mann)

1861-05-18

Sverige

hf g Stenhugger

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910

Charlotte Johansen Brandt(kvinne)

1874-04-14

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910

Lars Alexander Gutormsen(mann)

1843-01-14

Hvaler

hf g Lods

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910

Lilla Gutormsen(kvinne)

1889-10-31

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910

 

 

* 1903

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra lods Lars Guttormsen til frøken Ottile Olsen paa d.d., dat 2/2 1903 for kr 3800,- (Ifl. maalebrev af 16/2 1903 indeholder tomten 258 m²)

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Gutormsen Julie
1850
g.m. lods
Gutormsen Lars Alexander
1842
lods

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Skibst. Lods Lars Guttormsen oppført som eier av eiendommen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 2.500 kr. Og en branntakst på 3.410 kr.

 

* 1900

 

 

Ved folketellinga i 1900 er matrikkelen registrert med en bygning på en etasje som inneholder en leilighet med to rom og kjøkken.
Lars Guttorms. Hvaler hf Lods 1842 Hvaler Sm
Julie Guttorms. hm Husmor 1850 Fr.stad Sm
Lars Guttorms. s Telegrafbud 1886
Jakob Guttorms. s 1888
Lilla Guttorms. d 1889

 

* 1895

 

* 1894

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Madam Karen Pettersen til Lods Lars Guttormsen paa d.E. for Kr 3300,00, dat 14/9 94

 

 

* 1885

Folketellinga i 1885 forteller at K.M. Pettersen er eier av matrikkelen. Mye tyder på at eiendommen har hatt to hus, for av de seksten personene som er registrert bor mange i "baggården".
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1  Karen Pettersen 1828 K Berg Enke
2 Betsy Olsen 1845 K Waløerne
2 Aasta Olsen 1872 K Fredrikstad
2 Inga Olsen 1875 K Fredrikstad
2 Josefine Olsen 1878 K Fredrikstad
2 Halbaarg Olsen 1882 K Fredrikstad
Baggaarden Petter Mattisen 1831 M Fredrikshald Intet
Baggaarden Kristine Mathisen 1831 K Fredrikshald
Baggaarden Amanda Mathisen 1860 K Fredrikshald
Baggaarden Marie Mathisen 1865 K Sypige
Baggaarden Kristian Jansen 1845 M Id Skovhugger hos C.Olsen
Baggaarden Marie Jansen 1844 K Selbedal?? Sverige
Baggaarden Johan Jansen 1875 M Fredrikshald
Baggaarden Gina Jansen 1877 K Fredrikshald
Baggaarden Severin Jansen 1880 M Fredrikshald
Baggaarden Emelie Jansen 1885 K Fredrikshald

 

* 1878

Utdrag fra panteregister:

Bevilling for Karen Petersen til at hensidde i uskiftet Bo efter sin Mand Carl H.Petteren, dat 21/1-78


I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Skipper C. H. Pettersens Enke registrert som eier av matrikkelen. Den har en skatte takst på 2500 kroner og en branntakst på 2680 kroner.

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 er C.H. Pedersen oppført som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hans Matias Pedersen(mann)

1861

Frhald

s ug Kontorist hos Losoldermand Hamilton

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Teodor August Pedersen(mann)

1863

Frhald

s ug

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Seselie P. Johannesen(kvinne)

1836

Id

Kone g

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Nella Soffie Eriksen(kvinne)

1848

Id

Kone g

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Karen Pedersen(kvinne)

1828

Bergs Pr.

Kone g

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Karl Johan Johannesen(mann)

1868

Frhald

s ug

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Petterine Marie Johannesen(kvinne)

1870

Frhald

d ug

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

!! Johannesen*(kvinne)

1875

Frhald

d ug

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Karl Henrik Pedersen(mann)

1824

Hvaløerne

hf g Fragtemand

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Svend Magnus Johannesen(mann)

1840

Frhald

hf g Matros

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Sigvardt Marinius Johannesen(mann)

1873

Frhald

s ug

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Anders Eriksen(mann)

1848

Tilvik Sogn Sverge

hf g Matros

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Anna Soffie Eriksen(kvinne)

1875

Frhald

d ug

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

 

 

* 1865

I folketellinga i 1865 er kun matrikkel 308a oppført. På denne matrikkelen bor det da fire familier.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Lorents Oscar Berg Matros g 33 m Fredhald
Gunild Marie hans Kone g 29 k Høland
Ove Edvard Lorents Oscars.* deres Søn ug 2 m Fhald
Ingeborg Eriksd. Konens Moster Tjenestepige ug 64 k Edsberg
Laura Marie Duhan Leiebarn ug 9 k Fhald
Johan Marinus Andres. Leiebarn ug 5 m Fhald

Karen Sophie Anders. Leiekone e 48 k Fhald
Niels Thorvald Anders. hendes Søn ug 20 m Fhald
Theodore Hendriette hendes Datter ug 10 k Fhald

Carl Olaves Mathis. Arbeidsmand g 28 m Tistedalen
Grethe Eriksd. hans Kone g 32 k Sverrig
Hulda Elise Carl Olavesd.* deres Datter ug 1 k Fhald
Eugenie Norgreen Leiebarn ug 1 k Fhald

Johan Petter Stenmark Sømand g 29 m Fhald
Lovise Bryngelsd. hans Kone g 32 k Fhald
Albert Einar Stenmark* deres Søn ug 2 m Fhald
Annette Albertine Stenmark* deres Datter ug 1 k Fhald

 

* 1854

Utdrag fra panteregister

Skjøde fra Skibsfører Anders Hjort til Styrmand Carl Pettersen paa Hus og Tomt Matr 308a & b, dateret 28 Juli og tinglyst 24 Octbr 1854

 

* 1801

Går vi til folketellinga i 1801 er matrikkel 308 ikke delt. I det som da var gård 308 finner vi hele 34 personer.
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Fridrich Von_mansbach Huusbonde 59 Gift første gang General-major kammerherre, oberste og commandant (friherre. M
Isabelle Oldenburg Hans kone 31 Gift første gang K
Christopher Friderich_carl V._mansbach Hans søn 13 Ugift Landkadet i kiøbenhavn M
Carl V._mansbach Hans søn 12 Ugift Page hos printz carl i sleswig M
Johan V. Mansbach Hans søn 7 Ugift M
Sophia Christine_caroline Mansbach Hans datter 10 Ugift K
Maria Lovise Mansbach Hans datter 8 Ugift K
Ulriche Mansbach Hans datter 7 Ugift K
Petter Blix Foster barn 9 Ugift M
Jørge Magdalene Broch Selskabs jomfrue 38 Ugift K
Maren Maria Saness Tienestefolk 39 Ugift K
Severine Nedervold Tienestefolk 39 Ugift K
Anne Kirstine Andersdtr Tienestefolk 48 Enke efter første ægteskab K
Marthe Cathrine Larsdtr Tienestefolk 24 Ugift K
Christine Sophie Lieung Tienestefolk 27 Ugift K
Petter Jørgen Boster Tienestefolk 30 Ugift M
Anders Tomesen Tienestefolk 22 Ugift Kusk gevorben soldat og frimand M
Lars Jonsen Tienestefolk 63 Ugift M
Knud Erichsen_stave Tienestefolk 34 Ugift M
Gulbrand Christophersen Tienestefolk 15 Ugift M
Johan Petter Vosgraff Huusbonde 53 Begge i første ægteskab Capitain vagtmæster M
Anne Hellene Knap Hans kone 41 Begge i første ægteskab K
Dorthea Maria Vosgraff Deres datter 19 Ugift K
Johanne Cathrine Vosgraff Deres datter 17 Ugift K
Kisten Pernille Vosgraff Deres datter 16 Ugift K
Petter Michal Vosgraff Deres søn 14 Ugift Landsoldat underveys til kiøbenhavn M
Else Kistine Kierulff Tienestepige 28 Ugift K
Friderich Jensen Husbonde 35 Begge i første ægteskab Gevaldiger M
Caren Jacobsdtr Hans kone 31 Begge i første ægteskab K
Jacob Friderichsen Deres søn 5 Ugift M
Jens Friderichsen Deres søn 3 Ugift M
Hans Friderichsen Deres søn 1 Ugift (alder et kvart År) M
Johanne Johansdtr Tienestepige 36 Ugift K
Jon Enochsen Sofius Indqvarteret 47 Ugift Under gevaldiger M

Sist oppdatert 27.02.2023 22:22