Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Gamle Sørhaugen 25

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 157

Løpenummer i 1901 matrikkel: 16

Matrikkelnummer: 305 & 306

Gårds og bruksnummer: 160/464

 
Foto: SW 22.februar 2003

 

Bygningen som ligger på eiendommen i dag er gjenreist etter en brann som herjet området søndag 30.september 1979. To mindreårige jenter hadde da lekt med fyrstikker i Ankerbua. Halden mistet ikke da bare en av de finere sjøbodene i byen, men også flere andre bygninger gikk tapt.

 

* 2003

 

* 1999

 

* 1982

 

* 1979

Søndag 30.september 1979 brenner Ankerbua. Strålevarmen antenner også Gamle Sørhaugen 25, som fikk store skader.

Mer om denne brannen kan leses på egen side om branner i Halden.

 Dette er gamle Sørhaugen 25. Mens brannfolk og frivillige holdt på med slukningsarbeidet ble det meste av inventaret båret ut.

 

* 1976

 

* 1975

 

* 1974

 

* 1971

 

* 1956

 

* 1953

 

* 1946

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Gamle Sørhaugen 25.

 

* 1935

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Johan Hegmann til elektriker Georg Andersen for Kr. 9000,- dat 7/6-1935

 

* 1931

 

* 1928

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra slakter Hans Ingebretsen til maskinist Johan Hegmann for Kr. 6500,- Dat 31/7-1928. ( iflg kartforretning av 9/11 09 er eiendommen 364 m²)

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Ingebretsen Andrine Marie
1858
g.m. slakter Gamle Sørhaugen 25
Ingebretsen Hans
1858
slakter Gamle Sørhaugen 25

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det en boenhet i Gamle Sørhaugen 25.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Hans Ingebretsen

01

1858-02-10

Fredrikshald

-

hp

g

slakter for sa

002 Andrine Marie Ingebretsen

01

1858-01-25

Fredrikshald

-

hu

g

Husmor

003 Johan Ingebretsen Hegman

01

1888-10-23

Fredrikshald

-

s

ug

1ste maskinist

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et våninghus og et uthus på matrikkelen. Huset har en etasje og det bor kun en familie på fire personer i huset.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg eget hus          

Hans Ingebretsen(mann)

1858-02-07

Fredrikshald

hf g Slagter S

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910-12-01

Marie Ingebretsen(kvinne)

1858-01-25

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910-12-01

Johan Ingebretsen(mann)

1888-10-23

Fredrikshald

s ug Smedlærling

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910-12-01

Arnt Ingebretsen(mann)

1900-04-10

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910-12-01

 

* 1909

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Bolette Jensen arvinger Nilsine Jensen, O.P. Berg, Gunda Jensen og H. Ingebretsen til ?? Hans Ingebretsen for 3000 kroner. dat 8 og 16 okt. 1909. (Iflg målebrev (Videre opplysninger er ikke innført)

 

* 1908

Utdrag fra panteregister:

Erklæring fra Hans Brevig og Lars A. Guthormsen om at Bolette Jensen er død og hun efterlader sig flg. myndige arvinger. Nilsine Jensen. Emilie gift m. O.P.Berg, Marie g.m. H.Ingebretsen, Gunda. J. 28/3-08 Tinglyst 3 april 1908

 

* 1905

Enke og huseier Ida Bolette Jensen dør i følge kirkebok for Fredrikshald 1890 - 1906 (side 112 nr.9) den 3.februar 1905. Dødsårsaken er oppgitt til å være "debilitas senilis".

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Ingebretsen Hans 
1858
slagter
Ingebretsen Marie 
1858
g.m. slagter
Jensen Ida Bolette
1823
gaardeierske
Jensen Sofie Benedikte
1860
pige

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 er Enke Ida Bolette Jensen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 2.500 kroner og en branntakst på 3.970 kroner.

 

* 1900

Ved folketellinga i 1900 er matrikkelen registrert som et enetasjes hus med to beboelser.
To rom og delt kjøkken:
Hans Ingebrets. hf g Slagter 1862
Marie Ingebrets. hm g Hustru 1862
Borgil Ingebrets. d ug 1886
Rudt Ingebrets. d ug 1893
Johan Ingebrets. s ug 1888
Markus Ingebrets. s ug 1890
Gunar Ingebrets. s ug 1894
Arnt Ingebrets. s ug 10.04.1900

Delt kjøkken og mest trolig et kvistværelse:
Ida Jens. e Huseier 1822 Fredrikstad Sm
Gunda Jens. ug Strygerske 1860

 

* 1891

Folketellinga i 1891 har åtte personer registrert på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Ida Bolette Jensen(kvinne)

1823

Glemming

Familiens overhode e

Fredrekshalds: Rode no 1

1891-01-01

Gunda Sofie Bendikke Jensen(kvinne)

1860

Fr.hald

Datter ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891-01-01

Hans Ingebretsen(mann)

1858

Fr.hald

Familiens overhode g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891-01-01

Andrine Morie Ingebretsen(kvinne)

1858

Fr.hald

Hustru g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891-01-01

Borghild Ingebretsen(kvinne)

1886

Fr.hald

Datter

Fredrekshalds: Rode no 1

1891-01-01

Johan Ingebretsen(mann)

1888

Fr.hald

Søn

Fredrekshalds: Rode no 1

1891-01-01

Morkus Hagmand Ingebretsen(mann)

1890 sept.

Fr.hald

Søn

Fredrekshalds: Rode no 1

1891-01-01

Mina Carlotte Iversen(kvinne)

1873

Id

Tjenestetyende ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891-01-01

 

* 1889

Utdrag fra panteregister:

Bevilling for G.Jensens Enke, Ida Bolette, til at sidde i uskiftet Bo, dat 30/7-68 Tinglyst 13 August 1889

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 er også Guttorm Jensens Enke oppført som eier av matrikkelen. Ni personer bor da på eiendommen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Ida Jensen 1823 K Fredrikstad Enke
1 Nilsine Jensen 1853 K Fredrikstad Datter
1 Ole Amunds. 1833 M Fredrikshald Sømand
1 Emilie Engebretsen 1837 K Fredrikshald Kone
1 Else Amunds. 1862 K Fredrikshald Barn
1 August Amunds. 1865 M Fredrikshald Barn
1 Amund Amunds. 1868 M Fredrikshald Barn
1 Antonette Amunds. 1870 K Fredrikshald Barn
1 Alma Amunds. 1873 K Fredrikshald Barn

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har Rorskarl Guttorm Jensens Enke oppført som eier av matrikkelen. Den hadde da en skattetakst på kroner 3.000 og en branntakst på 2.240 kroner.

 

* 1875

Ved folketellinga i 1875 bodde det ti personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johan Laurits Evensen(mann)

1847

Vestby Pr.

hf g Skibstømmermand ved Loranges Værft

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875-12-31

Allette Evensen(kvinne)

1851

Soner

Kone g

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875-12-31

Gunda Marie Evensen(kvinne)

1875

Frhald

d ug

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875-12-31

Ida Bolette Jensen(kvinne)

1823

Frstad

hm e Bagerske

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875-12-31

Marie Andrine Jensen(kvinne)

1858

Frhald

d ug

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875-12-31

Gunda Soffie Bendikke Jensen(kvinne)

1860

Frhald

d ug

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875-12-31

Johan Martinsen(mann)

1850

Frhald

Logerende ug Jernbanearbeider

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875-12-31

Anders Svendsen(mann)

1826

Id

Logerende ug Matros

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875-12-31

Karen Soffie Andersen(kvinne)

1814

Frhald

hm e

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875-12-31

Thorvald Andersen(mann)

1840

Frhald

s ug Skibstømmermand %nu hjemkommen fra Amerika og forsørger sin Moder%

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875-12-31

 

* 1865

Folketellinga i 1865 forteller også om to familier på eiendommen. Vi kan også lese at Guttorm Jensen holder en gris på gården.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested Svin
Guttorm Jens. Toldroerskarl g 48 m Frederiksstad 1
Ida Gullette hans Kone g 44 k Frederiksstad
Arnt Julius Guttorms.* deres Søn ug 16 m Sponvig
Nilsine Edvarda Guttormsd.* deres Datter ug 13 k Frederikstad
Emelie Olufine Guttormsd.* deres Datter ug 11 k Frederikshald
Marie Andrine Guttormsd.* deres Datter ug 8 k Frederikshald
Gunda Sophie Guttormsd.* deres Datter ug 6 k Frederikshald
Bartold Guttorms.* deres Søn ug 3 m Frederikshald

Ole Amunds. Matros g 33 m Frederikshald
Emelie Ingebrets. hans Kone g 29 k Frederikshald
Elise Marie Olsd.* deres Datter ug 4 k Frederikshald
Olaf August Ols.* deres Søn ug 1 m Frederikshald


* 1857

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Skipper O.O. Næs til Toldrorskarl Guthorm Jensen paa Huset Matr 305 & 306. dateret 15.Mai og 2.juni 1857

 

* 1828

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Enkefru Else Leth til Ole Olsen Næs paa dette Hus Tinglyst 8 Septh 1828

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 er kun gård nr.305 registrert. Vi finner da følgende personer på eiendommen.
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Hans Ernst Lorentzen Huusbonde 42 I første ægteskab Cofardie skipper M
Else Maria Lorentz Hans kone 42 I første ægteskab K
Dorthe Margrethe Lorentzen Deres datter 11 K
Birgithe Antonette Lotentzen Deres datter 9 K
Elisabeth Sophia Lorentzen Deres datter 3 K
Mari Svendsdtr Tienestepige 24 Ugift K

Sist oppdatert 27.02.2023 19:05