Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Gamle Sørhaugen 25

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 157

Løpenummer i 1901 matrikkel: 16

Matrikkelnummer: 305 & 306

Gårds og bruksnummer: 160/464

 
Foto: SW 22.februar 2003

 

Bygningen som ligger på eiendommen i dag er gjenreist etter en brann som herjet området søndag 30.september 1979. To mindreårige jenter hadde da lekt med fyrstikker i Ankerbua. Halden mistet ikke da bare en av de finere sjøbodene i byen, men også flere andre bygninger gikk tapt.

 

* 2003

 

* 1999

 

* 1982

 

* 1979

Søndag 30.september 1979 brenner Ankerbua. Strålevarmen antenner også Gamle Sørhaugen 25, som fikk store skader.

Mer om denne brannen kan leses på egen side om branner i Halden.

 Dette er gamle Sørhaugen 25. Mens brannfolk og frivillige holdt på med slukningsarbeidet ble det meste av inventaret båret ut.

 

* 1976

 

* 1975

 

* 1974

 

* 1971

 

* 1956

 

* 1953

 

* 1946

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Gamle Sørhaugen 25.

 

* 1935

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Johan Hegmann til elektriker Georg Andersen for Kr. 9000,- dat 7/6-1935

 

* 1931

 

* 1928

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra slakter Hans Ingebretsen til maskinist Johan Hegmann for Kr. 6500,- Dat 31/7-1928. ( iflg kartforretning av 9/11 09 er eiendommen 364 m²)

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Ingebretsen Andrine Marie
1858
g.m. slakter Gamle Sørhaugen 25
Ingebretsen Hans
1858
slakter Gamle Sørhaugen 25

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det en boenhet i Gamle Sørhaugen 25.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Hans Ingebretsen

01

1858-02-10

Fredrikshald

-

hp

g

slakter for sa

002 Andrine Marie Ingebretsen

01

1858-01-25

Fredrikshald

-

hu

g

Husmor

003 Johan Ingebretsen Hegman

01

1888-10-23

Fredrikshald

-

s

ug

1ste maskinist

 

 

* 1911

Etternavn Fornavn Yrke Adresse
Løpenr.
Matrikkelnr.
Engebresten Markus matros Gamle Sørhaugen
16
305 & 306
Ingebretsen Hans slagter Gamle Sørhaugen
16
305 & 306

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et våninghus og et uthus på matrikkelen. Huset har en etasje og det bor kun en familie på fire personer i huset.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
tre rom og kjøkken + et kvistværelse
         
001 Hans Ingebretsen
1
1858-02-07
Fredrikshald b hf g Slagter S
002 Marie Ingebretsen
1
1858-01-25
Fredrikshald b hm g Hustru
003 Johan Ingebretsen
1
1888-10-23
Fredrikshald b s ug Smedlærling
004 Arnt Ingebretsen
1
10.04.1900
Fredrikshald b s ug Søn

 

 

* 1909

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Bolette Jensen arvinger Nilsine Jensen, O.P. Berg, Gunda Jensen og H. Ingebretsen til ?? Hans Ingebretsen for 3000 kroner. dat 8 og 16 okt. 1909. (Iflg målebrev (Videre opplysninger er ikke innført)

 

* 1908

Utdrag fra panteregister:

Erklæring fra Hans Brevig og Lars A. Guthormsen om at Bolette Jensen er død og hun efterlader sig flg. myndige arvinger. Nilsine Jensen. Emilie gift m. O.P.Berg, Marie g.m. H.Ingebretsen, Gunda. J. 28/3-08 Tinglyst 3 april 1908

 

* 1905

Enke og huseier Ida Bolette Jensen dør i følge kirkebok for Fredrikshald 1890 - 1906 (side 112 nr.9) den 3.februar 1905. Dødsårsaken er oppgitt til å være "debilitas senilis".

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Ingebretsen Hans 
1858
slagter
Ingebretsen Marie 
1858
g.m. slagter
Jensen Ida Bolette
1823
gaardeierske
Jensen Sofie Benedikte
1860
pige

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 er Enke Ida Bolette Jensen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 2.500 kroner og en branntakst på 3.970 kroner.

 

* 1900

Ved folketellinga i 1900 er matrikkelen registrert som et enetasjes hus med to beboelser.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
To rom og delt kjøkken:
         
001 Hans Ingebretsen
1
1862
Fredrikshald kjøpstad* b hf g Slagter
002 Marie Ingebretsen
1
1862
Fredrikshald kjøpstad* b hm g Hustru
003 Borgil Ingebretsen
1
1886
Fredrikshald kjøpstad* b d ug -
004 Rudt Ingebretsen
1
1893
Fredrikshald kjøpstad* b d ug -
005 Johan Ingebretsen
1
1888
Fredrikshald kjøpstad* b s ug -
006 Markus Ingebretsen
1
1890
Fredrikshald kjøpstad* b s ug -
007 Gunar Ingebretsen
1
1894
Fredrikshald kjøpstad* b s ug -
008 Arnt Ingebretsen
1
10.04.1900
Fredrikshald kjøpstad* b s ug -
Delt kjøkken. Antall rom ikke oppgitt.
         
001 Ida Jensen
1
1822
Fredrikstad Sm b - e Huseier
002 Gunda Jensen
1
1860
Fredrikshald kjøpstad* b - ug Strygerske

 

* 1891

Folketellinga i 1891 har åtte personer registrert på matrikkelen.

 
Alder/født
Fødested
Bostatus Familiestilling Sivilstand
 
     
001 Ida Bolette Jensen
1823
Glemming
- Familiens overhode e
002 Gunda Sofie Bendikke Jensen
1860
Fr.hald
- Datter ug
003 Hans Ingebretsen
1858
Fr.hald
- Familiens overhode g
004 Andrine Morie Ingebretsen
1858
Fr.hald
- Hustru g
005 Borghild Ingebretsen
1886
Fr.hald
- Datter -
006 Johan Ingebretsen
1888
Fr.hald
- Søn -
007 Morkus Hagmand Ingebretsen
1890 sept.
Fr.hald
- Søn -
008 Mina Carlotte Iversen
1873
Id
- Tjenestetyende ug

 

 

* 1889

Utdrag fra panteregister:

Bevilling for G.Jensens Enke, Ida Bolette, til at sidde i uskiftet Bo, dat 30/7-68 Tinglyst 13 August 1889

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 er også Guttorm Jensens Enke oppført som eier av matrikkelen. Ni personer bor da på eiendommen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Ida Jensen 1823 K Fredrikstad Enke
1 Nilsine Jensen 1853 K Fredrikstad Datter
1 Ole Amunds. 1833 M Fredrikshald Sømand
1 Emilie Engebretsen 1837 K Fredrikshald Kone
1 Else Amunds. 1862 K Fredrikshald Barn
1 August Amunds. 1865 M Fredrikshald Barn
1 Amund Amunds. 1868 M Fredrikshald Barn
1 Antonette Amunds. 1870 K Fredrikshald Barn
1 Alma Amunds. 1873 K Fredrikshald Barn

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har Rorskarl Guttorm Jensens Enke oppført som eier av matrikkelen. Den hadde da en skattetakst på kroner 3.000 og en branntakst på 2.240 kroner.

 

* 1875

Ved folketellinga i 1875 bodde det ti personer på matrikkelen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Johan Laurits Evensen
1
1847
Vestby Pr. b hf g Skibstømmermand ved Loranges Værft
002 Allette Evensen
1
1851
Soner b Kone g -
003 Gunda Marie Evensen
1
1875
Frhald b d ug -
004 Ida Bolette Jensen
2
1823
Frstad b hm e Bagerske
005 Marie Andrine Jensen
2
1858
Frhald b d ug -
006 Gunda Soffie Bendikke Jensen
2
1860
Frhald b d ug -
007 Johan Martinsen
3
1850
Frhald b Logerende ug Jernbanearbeider
008 Anders Svendsen
4
1826
Id b Logerende ug Matros
009 Karen Soffie Andersen
5
1814
Frhald b hm e -
010 Thorvald Andersen
5
1840
Frhald b s ug Skibstømmermand %nu hjemkommen fra Amerika og forsørger sin Moder%

 

 

* 1870

Folketellinga i 1870 har registrert disse personene på denne matrikkelen.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Ida Jensen
1
1821
Fredstad - hp Enke huseier
002 Arne Julius
1
1850
Berg - s Ugift Sømand
003 Nilsine
1
1853
Fredstad - d Ugift -
004 Emelie
1
1855
Fredhald - d Ugift -
005 Gunda
1
1861
Fredhald - d Ugift -
006 Ole Amundsen
2
1834
Fredhald - hp Gift Matros
007 Emelie Amundsen
2
1837
Fredhald - hu Gift Hustru
008 Elise Marie
2
1862
Fredhald - d Ugift -
009 Oluf August
2
1865
Fredhald - s Ugift -
010 Amund Andreas
2
1868
Fredhald - s Ugift -
011 Udøpt
2
1870
Fredhald - d Ugift -
012 Karen Andersen
3
1814
Fredhald - hp Enke -

 

 

* 1868

I følge kirkebok for Fredrikshald for perioden 1866 - 1877, side 22 nr.132, dør rorskarl Guttorm Jensen, på Sørhalden, 13. juli og begraves 17. juli 1868. Alderen er da oppgitt til 50 år.

 

* 1865

Folketellinga i 1865 forteller også om to familier på eiendommen. Vi kan også lese at Guttorm Jensen holder en gris på gården.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Guttorm Jensen
1
48
Frederiksstad - - g Toldroerskarl
002 Ida Gullette Jensen*
1
44
Frederiksstad - hans Kone g -
003 Arnt Julius Guttormsen*
1
16
Sponvig - deres Søn ug -
004 Nilsine Edvarda Guttormsdatter*
1
13
Frederikstad - deres Datter ug -
005 Emelie Olufine Guttormsdatter*
1
11
Frederikshald - deres Datter ug -
006 Marie Andrine Guttormsdatter*
1
8
Frederikshald - deres Datter ug -
007 Gunda Sophie Guttormsdatter*
1
6
Frederikshald - deres Datter ug -
008 Bartold Guttormsen*
1
3
Frederikshald - deres Søn ug -
009 Ole Amundsen
2
33
Frederikshald - - g Matros
010 Emelie Ingebretsen
2
29
Frederikshald - hans Kone g -
011 Elise Marie Olsdatter*
2
4
Frederikshald - deres Datter ug -
012 Olaf August Olsen*
2
1
Frederikshald - deres Søn ug -


* 1857

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Skipper O.O. Næs til Toldrorskarl Guthorm Jensen paa Huset Matr 305 & 306. dateret 15.Mai og 2.juni 1857

 

* 1828

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Enkefru Else Leth til Ole Olsen Næs paa dette Hus Tinglyst 8 Septh 1828

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 er kun gård nr.305 registrert. Vi finner da følgende personer på eiendommen.
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Hans Ernst Lorentzen Huusbonde 42 I første ægteskab Cofardie skipper M
Else Maria Lorentz Hans kone 42 I første ægteskab K
Dorthe Margrethe Lorentzen Deres datter 11 K
Birgithe Antonette Lotentzen Deres datter 9 K
Elisabeth Sophia Lorentzen Deres datter 3 K
Mari Svendsdtr Tienestepige 24 Ugift K

Sist oppdatert 10.04.2024 16:54