Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Gamle Sørhaugen 29

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 152

Løpenummer i 1901 matrikkel: 22

Matrikkelnummer: 303c

Gårds og bruksnummer: 160/462

 
Foto: SW 22.februar 2003

 

* 2018

 

* 2014

 

* 2011

 

* 2002

 

* 1998

 

* 1997

 

* 1989

 

* 1985

 

* 1984

 

* 1983

 

* 1982

5.juli 1982 har Halden Arbeiderblad et oppslag om ny reguleringsplan for Sørhalden. Der blir også Gamle Sørhaugen 29 berørt. I dag er vel boligbyggingen gjennomført, men lekeplassen er nok glemt.

Hele oppslaget kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

 

* 1979

Søndag 30.september 1979 brenner Ankerbua. Strålevarmen antenner flere andre hus. Gamle Sørhaugen 29 fikk ikke de store brannskadene, men vannskadene var betydelige.

Mer om denne brannen kan leses på egen side om branner i Halden.

 

* 1978

 

* 1969

 

* 1968

 

* 1967

 

* 1961

 

* 1957

 

* 1955

 

* 1954

 

* 1953

 

* 1952

 

* 1951

 

* 1950

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Gamle Sørhaugen 29.

 

* 1937

 

* 1936

 

* 1929

Skjøte fra eneste myndige arvinger efter avdøde enkefru Julie Jensina Fog og før avdøde mann tollopsynsmann Johannes Fog v/ Anton Fog iflg. fullmakt til lokomotivfører Olaf Lie på d.e. og matrn 303a1 for Kr 22000,- påført attest for at Johannes Fog og hustru er døde samt at Anton Fog, fru Johanne Lie, Johannes Fog og fru Johanne Forgård er deres eneste og myndige arvinger samt påført fullmakt fra disse til Anton Fog til å selge eiendommen. Dat 2/4-29 ( Iflg Kartforretning av 22/6 1916 er d.e. 250 m²) Tinglyst 10.mai 1929

 

* 1927

Manntallet for Tistedalen i 1927 har disse stemmeberettigede personene på matrikkelen.

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Andersen Gunnar
1898
elektriker Gamle Sørhaugen 29
Andersen Ida
1865
g.m. smedsvend Gamle Sørhaugen 29
Andersen Kristian
1865
smed Gamle Sørhaugen 29
Berg Laura Sofie
1881
g.m. skotøiarbeider Gamle Sørhaugen 29
Fog Jensine Julie
1848
gaardeierske Gamle Sørhaugen 29
Lie Jenny
1877
g.m. lokomotivfører Gamle Sørhaugen 29
Lie Olaf 
1877
lokomotivfører Gamle Sørhaugen 29
Lie Solveig
1903
frøken Gamle Sørhaugen 29

 

 

* 1926

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det fire boenheter i Gamle Sørhaugen 29.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Emil Olaf Lie

01

1877-06-13

Kongsvinger

-

hp

g

Lokomotivfører

002 Jenny Birgitte Lie

01

1877-10-17

Fredrikshald

-

hu

g

Husmor

003 Solveig Lie

01

1903-07-08

Østre Toten

-

d

ug

Bokbinderske

004 Karl Bernhardt Lie

01

1905-06-18

Fredrikshald

-

s

ug

Bud ved statsbanen

005 Ragnar Oluf Lie

01

1910-04-20

Fredrikshald

-

s

-

Barn

006 Aslaug Lie

01

1911-11-23

Fredrikshald

-

d

ug

Barn

001 Kristian Andersen

02

1865-07-05

Fredrikshald

-

hp

g

Smedsvend

002 Ida Andersen

02

1865-11-22

Gunnarsnes i Sverige

-

hu

g

Husmor

003 Gunnar Johannes Andersen

02

1898-03-26

Fr.hald

-

s

ug

Elektrikker

004 Hjørdis Gunhild Andersen

02

1907-11-17

Fredrikshald

-

d

ug

Barn

001 Jensine Julie Fog

03

1848-07-15

Berg Skaaningsfaas Østfold

-

hp

e

Enke efter Toldopsynsmand. Pensjon

001 Gustav Emanuel Lindquist

04

1885-11-10

Skottene Idd

-

hp

g

Syrekoker Saugbruksforeningen

002 Thrine Elise Lindquist

04

1884-02-10

Sæther Idd

-

hu

g

Husmor

003 Ester Margrete Lindquist

04

1914-04-08

Idd

-

d

ug

Barn

 

 

* 1910

Ved folketellinga i 1910 er det regsitrert et våninghus på en etasje og et uthus på matrikkelen. Det er fire leiligheter i huset, og to av disse er kvistleiligheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg 20 kr pr mnd          

Karl Marinius Fogt(mann)

1854-02-10

Fredrikshald

hf g Mæglerbetjent

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910-12-01

Helene Fogt(kvinne)

1857-02-15

Berg Smaalenene

hm g Hustru

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910-12-01

Luis Rudolf Fogt(mann)

1887-11-25

Fredrikshald

s ug Trælastkontorist

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910-12-01

Marta Inga Fogt(kvinne)

1890-05-13

Fredrikshald

d ug Motedame

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910-12-01

Karl Vigo Fogt(mann)

1891-07-22

Fredrikshald

s ug Handelsbetjent v/ Kulforretning

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910-12-01

Lilly Lovise Fogt(kvinne)

1894-05-16

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910-12-01

Sofie Emelie Madsen(kvinne)

1870-04-04

Berg Smaalenene

fl ug Kjolesyerske

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910-12-01

1.etg 14 kr pr mnd          

Olaf Lie(mann)

1877-06-13

Kongsvinger

hf g Fyrbøder Jernbane

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910-12-01

Jeny Lie(kvinne)

1877-10-17

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910-12-01

Solveig Lie(kvinne)

1903-07-08

Toten

d ug Datter

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910-12-01

Karl Lie(mann)

1905-06-18

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910-12-01

Ragnar Lie(mann)

1910-04-20

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910-12-01

Kvistleilighet Egen gård          

Bernhard Fog(mann)

1847-07-14

Fredrikshald

hf g Toldopsynsmand

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910-12-01

Julie Fog(kvinne)

1848-06-15

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910-12-01

Johannes Fog(mann)

1893-04-26

Fredrikshald

s ug Telegrafbud

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910-12-01

Kvistleilighet 10 kr pr mnd          

Hans Gustav Sjøstrøm(mann)

1885-08-11

Sverige

hf g Stenhugger

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910-12-01

Jenny Marie Sjøstrøm(kvinne)

1889-02-01

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910-12-01

Haakon Johan Sjøstrøm(mann)

1910-09-04

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910-12-01

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Ida
1865
g.m. smed
Andersen Kristian 
1865
smed
Fog Jensine Julie
1848
g.m. toldopsynsmand
Fog Johs. Bernahrd
1847
toldopsynsmand
Fogth Carl M.
1853
dampskibsfører
Fogth Helene
1857
g.m. dampskibsfører
Jansen Johan
1865
arbeider
Jansen Karoline
1866
g.m. arbeider

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredriskhald i 1901 var Toldoppsynsmand B. Fog oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var da skattetaksert til 8.500 kroner og var oppført med en branntakst på 9.040 kroner.

 

* 1900

Folketellinga i 1900 forteller om et enetasjes hus med fire leiligheter.
Tre rom og kjøkken i første etasje
Carl Marinius Fogth hf g Skibsfører 1853
Helene Fogth hm g Hustru 1856 Berg Sm
Louis Fogth s ug 1887
Martha Fogth d ug 1890
Viggo Fogth s ug 1891
Lilly Fogth ug 1894
Sofie Mads. fl ug Sømmerske 1870 Rokke Sm

To rom og kjøkken i første etasje
Kristian Anders. hf g Mekaniker 1865
Ida Anders. hm g Hustru 1865 Sverge
Jossefine Anders. d ug 1889
Georg Anders. s ug 1893
Guner Anders. s ug 1898

Fem rom og kjøkken i første etasje, pluss tre kvistværelser
Johannes Bernhard Ols. Fog hf g Toldopsynsmand 1847
Julie Jensine Fog f Jens. hm g Hmoder 1848 Bergsogn Sm
Anton Sivrin Fog s ug leiet Toldopsynsmand 1875 Kragerø Brb (midlertidig bosted Gravningsund)
Jeny Bergitte Fog d ug Butikjomfru 1877 (midlertidig bosted Christiania)
Johannes Fog s ug Skolebarn 1887
Johanne Fog d ug Skolebarn 1893 (midlertidig bosted Tistedalen)

ett rom og kjøkken i andre etasje
Karoline Eriks. k b ug Syr paa kaabefabrik 1871

 

* 1891

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Hans Olsen til Søn Johannes Bernhard Olsen Fog paa d.e. med Grund og tomt for 6000 Kr, dat 25 Sept 1891

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 er Hans Olsen oppført som eier av matrikkelen. Det var 23 fastboende personer og en tilreisende på eiendommen ved tellingstidspunktet.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Johannes Bernhard Fog 1847 M Frederikshald Toldrorskarl
1 Julie Jensine Fog 1848 K Tistedalen Hustru
1 Anton Severin Fog 1875 M Kragerø Børn
1 Jeny Bergitt Fog!! 1877 K Fr.hald Børn
1 Hans Martin Fog!! 1884 M Fr.hald Børn
1 Ole Edvin Eriksen 1849 M Fr.hald Skibsfører
1 Lovise Marie Eriksen 1849 K Tistedalen Hustru
1 Nils Christian Setlitz 1865 M Kristiania Logerende Meglerbetjent hos Skibsmegler Aschehaug
1 Olga Elise Eriksen 1871 K Fredrikshald Barn
1 Billi Eriksen 1873 M Fredrikshald Barn
1 Colbjørn Eriksen 1878 M Fredrikshald Barn
1 Thora Lovise Marie Eriksen 1883 K Fredrikshald Barn
2 Lorentz Tøgersen 1857 M Berg sogn Leiet Toldrorskarl
2 Valborg Albertine Tøgersen 1859 K F.hald Hustru
2 Wilhelmine Lorentze Tøgersen 1880 K Sponvigen Børn
2 Thorval Tøgersen 1882 M Berg sogn Børn
2 Aagot Marie Tøgersen 1885 K F.hald Børn
2 Julius Thorbjørnsen 1851 M Havslund pr. Sarpsborg ??mand hos Skibsbygmester Joh. Brevig
2 Helene Thorbjørnsen 1863 K Rygge sogn Hustru
2 Thorvald Thorbjørnsen* 1882 M Moss
2 Hans Jakob Thorbjørnsen* 1883 M Moss Børn
2 Inga Julie Helene Thorbjørnsen* 1885 K F.hald Børn
2 Thorbjørn Magnussen 1822 M Skjeberg Ingen
2 Johannes Bernhard Fog 1870 M Frederikshald Toldrorskarl (Tilreisende)

* 1878

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Carl Martin Grenager til Rorskarl Hans Olsen paa en Tomt af Mn 303b der har faaet Mn 303c, dateret 15 Februar og 15 Marts 1878

 

 

Do. (skjøde) fra Karl M. Grenager til Rorskarl Hans Olsen paa Andel af Tomt Matr.No. 303 b for 600 Kr. thingl 15de do. (d.m.)

 

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Rorskarl Hans Olsen oppført som eier av matrikkelen. Skattetaksten er satt til 800 kroner og det er ikke oppført noen branntaks.

 

 

Sist oppdatert 26.02.2023 23:15