Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Gamle Sørhaugen 31

 

 

 

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 151

Løpenummer i 1901 matrikkel: 24

Matrikkelnummer: 303b

Gårds og bruksnummer: 160/461

 

 

 

 

 

 

Foto: SW 15.februar 2004

 
Bildet beviser vel bare at huset har fått beholde sin sjarm.

 

 

* 2005

23.april 2005 har Halden Arbeiderblad en helside om bygartner Harry Olsson som da eier Gamle Sørhaugen 31.

Hele oppslaget kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider (side 19)

 

 

* 2003

 

* 1996

 

* 1992

 

* 1991

 

19. juni 1991 har Halden Arbeiderblad en reportasje om Margot og Rolf Andreassen som bor i Gamle Sørhaugen 30.

Les hele reportasjen på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

 

 

 

* 1982

 

* 1975

 

* 1967

 

* 1962

 

* 1959

 

* 1958

 

* 1946

 

*1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Gamle Sørhaugen 31.

 

* 1934

 

 

Utdrag fra skifteregister:

Testamente fra Karl Henrik Niemi hvorved han insetter sin mor Valborg Niemi som sin eneste universale arving, påført Idd og Marker Skifteretts bevidnelse for at testamenetet er forevist i anledning Karl Niemis død den 17/3- 1934

 

* 1933

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Niemi Frank Viktor
1897
sjømann Gamle Sørhaugen 31
Niemi Karl Henrik
1896
bokholder Gamle Sørhaugen 31
Niemi Valborg Gjertrud
1902
kontordame Gamle Sørhaugen 31
Niemi Valborg Helene
1864
enkefrue Gamle Sørhaugen 31

 

 

* 1925

 

* 1920

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra handelsfuldmektig C.N. Aasebøhn til Karl Niemi for Kr 4000.- Dat. 18 september 1920 (iflg kartforretning av 25/9-06 er eiendommen 350 m2)

 

Ved folketellinga i 1920 er det to boenheter i Gamle Sørhaugen 31.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Valborg Helene Niemi

01

1864-12-16

Fr.hald

-

hp

e

husmor Enke efter styrmand

002 Louise Georgine Nemi

01

1894-07-14

Belgien

-

d

ug

Kontordame

003 Karl Henrik Nemi

01

1896-03-18

Fr.hald

-

s

ug

Bankbokholder

004 Frank Viktor Nemi

01

1897-12-25

Belgien

-

s

ug

Fyrbøter

005 Karla Sofie Nemi

01

1899-06-16

Belgien

-

d

ug

Embalagefabrikarbeiderske

006 Valborg Gjertrud Nemi

01

1902-01-09

Belgien

-

d

ug

Bokhollerske

007 Helga Marie Nemi

01

1904-06-09

Belgien

-

d

ug

Embalagefabrikarbeiderske

001 Hans Jensen

02

1855-02-16

Enningd i Idd

-

hp

g

Tomtearbeider

002 Olava Jensen

02

1857-01-06

Idd

-

hu

g

Husmor

 

 

* 1910

Følgende personer bor på matrikkelen ved folketellinga i 1910.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Borghild Svendsen(kvinne)

1892-07-24

Id

el %fl% ug Naatlerske paa skofabrik

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910-12-01

Valborg Helene Nemi(kvinne)

1864-12-17

Fredrikshald

hm e Bakerkone

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910-12-01

Lovise Georgine Nemi(kvinne)

1894-07-14

Belgien

d ug Notlerske paa skofabrik

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910-12-01

Karl Hendrik Nemi(mann)

1896-03-18

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910-12-01

Frank Viktor Nemi(mann)

1897-12-25

Belgien

s ug Søn

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910-12-01

Karla Sofie Nemi(kvinne)

1899-06-16

Belgien

d ug Datter

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910-12-01

Valborg Gjetrude Nemi(kvinne)

1902-01-09

Belgien

d ug Datter

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910-12-01

Helga Marie Nemi(kvinne)

1904-06-09

Belgien

d ug Datter

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910-12-01

Hans Jensen(mann)

1855-02-16

Id

hf g Tomtearbeider

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910-12-01

Olavia Jensen(kvinne)

1857-01-06

Id

hm g Hustru

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910-12-01

Einar Villiam Jensen(mann)

1886-03-13

Fredrikshald

s ug Matros

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910-12-01

Hans Markus Jensen(mann)

1893-07-13

Fredrikshald

s ug Dæksgut

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910-12-01

Johanne Syversen(kvinne)

1890-03-09

N. Fron

hm ug Naatlerske paa skofabrik

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1910-12-01

 

* 1906

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra skifteforvalteren i overleverandør O. Brynildsens dødsbo til C.N. Aasebøhn, for kr 4000, dat. 7/12 1906

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Grønvold Oscar
1864
kontorist
Henriksen  Johanna
1836
enke
Jonassen Andreas Johan
1848
politibetjent
Jonassen Anna
1873
frøken
Jonassen Edvarda
185
g.m. politibetjent
Jonassen Karl
1875
stationsbetjent

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 er Leverandør O. Brynildsen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var da skattetaksert til 4.000 kroner og var oppført med en branntakst på 6.290 kroner.

 

* 1900

Folketellinga i 1900 har registrert matrikkelen med et beboelseshus på en etasje og med to leiligheter.
Tre rom og kjøkken
Johan Jonass. hf Politibetjent 1848 Methodist
Edvarda Jonass. hm 1853 Methodist
Carl Einar Jonass. s ug Jernbanetationsbetjent 1875 Methodist
Petter Severin Jonass. s ug Fyrbøder 1877 Methodist
Hans Ludvig Jonass. s ug Fabrikarbeider 1883 Methodist
Johannes Jonass. s 1886 Methodist
Jakob Jonass. s 1888
Christian Jonass. s 1891
Oskar Jonass. s 1893
Paul Jonass. s 1896
Sverre Jonass. s 20.04.1899
Stina Otters. Svigermoder e 1832 Vermeland Methodist

ett rom i første etasje
Johanne Henriks. e Rengjørings kvinde 1834 Sverge

 

* 1893

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra C.M. Grenager til leverandør O. Brynildsen for kr 4500, dat 15/11 93

 

* 1891

Folketellinga i 1891 oppgir fire personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anna Sofie Grenager(kvinne)

1863

Frederikshald

Datter ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Carl Martin Grenager(mann)

1823

Frederikshald

Familiens overhode g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Maren Lovise Grenager(kvinne)

1835

væstre Fredereksstad

Hustru g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Martha Lovise Grenager(kvinne)

1877

Frederikshald

Datter ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

 

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 finner vi Karl M. Grenager oppført som eier av matrikkelen. Det bor da fem personer på eiendommen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Carl Martin Grenager 1823 M Fredrikshald Skipperborger, men nu ansat ved Toldboden
1 Maren Lovise Grenager 1835 K Fredrikstad Født Olsen
1 Anna Sophie Grenager 1863 K Fredrikshald Butikijomfru hos Guldsmed Tronsdahl
1 Martha Lovise Grenager 1877 K Fredrikshald
2 Margrethe Lars. 1804 K Fredrikstad

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Skipper Carl M. Grenager registrert som eier. Matrikkelen har da en skattetakst på kroner 3.600 og er branntaksert til 6.440 kroner.

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Carl Martin Grenager til Rorskarl Hans Olsen paa en Tomt af Mnr 303 b, som har faaet Mnr 303c (se folie 563) Dateret 15 Februar 1878 og Tinglyst 15.Marts 1878

 

Do. (skjøde) fra Karl M. Grenager til Rorskarl Hans Olsen paa Andel af Tomt Matr.No. 303 b for 600 Kr. thingl 15de do. (d.m.)

 

 

* 1875

Folketellinga i 1875 oppgir C.M. Grenager som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Paul Tedor Grenager(mann)

1865

Frederikshald

s

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Anders Laurits Andersen(mann)

1843

Prestbak Sogn

hf g Sømand

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Olle Paul Andersen(mann)

1875

Frederikshald

s

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Sopie Nekolin Jonassen(kvinne)

1872

Frederikshald

d

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Maren Lovise Grenager(kvinne)

1835

Frederikstad

Kone g

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Rekkard Marinius Grenager(mann)

1859

Frederikshald

s ug Sømand

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Anna Sopie Grenager(kvinne)

1863

Frederikshald

d

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Adolf Marinius Andersen(mann)

1871

Frederikshald

s

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Lars Magnus Jonasen(mann)

1846

Esøgten Sværige

hf g Søman

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Carl Teodor Grenager(mann)

1855

Frederikshald

s ug Maler Sven

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Martilde Andersen(kvinne)

1838

Lurs Sogen Sverige

Kone

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Katinka Josepine Jonassen(kvinne)

1875

Frederikshald

d

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Carl Martin Grenager(mann)

1825

Frederikshald

hf g Skipfører

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Enger Jonassen(kvinne)

1846

Idesogen

Kone

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

 

 

* 1869

Auctionsskjøde til Carl Martin Grenager paa denne Gaard med Grund og Tomt , dateret 18. Desember 1869 og tinglyst 11 Januar 1870

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 bor det fjorten personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Thomine Salvesen(kvinne)

1836

Christiansand

hans Kone g

Fredrikshald: Sølvbakken

1865

Theodor Jensen*(mann)

1859

Frederikshald

deres Søn ug

Fredrikshald: Sølvbakken

1865

Niels Pedersen(mann)

1803

Frederikshald

g Toldroerskarl

Fredrikshald: Sølvbakken

1865

Anne Kristine Pedersen*(kvinne)

1822

Frederikshald

hans Kone g

Fredrikshald: Sølvbakken

1865

Jensine Marie Nielsdatter*(kvinne)

1851

Frederikshald

deres Datter ug

Fredrikshald: Sølvbakken

1865

Clara Josephine Nielsdatter*(kvinne)

1861

Frederikshald

deres Datter ug

Fredrikshald: Sølvbakken

1865

Axel Emil Ulrik(mann)

1857

Stokholm

hendes Søn ug

Fredrikshald: Sølvbakken

1865

Jens Michall Torkelsen(mann)

1829

Frederikshald

g Matros

Fredrikshald: Sølvbakken

1865

Carl Johan Nielsen*(mann)

1854

Frederikshald

deres Søn ug

Fredrikshald: Sølvbakken

1865

Johan Jensen*(mann)

1861

Frederikshald

deres Søn ug

Fredrikshald: Sølvbakken

1865

Carl Frederik Jensen*(mann)

1864

Frederikshald

deres Søn ug

Fredrikshald: Sølvbakken

1865

Hagbarth Olaf Nielsen*(mann)

1857

Frederikshald

deres Søn ug

Fredrikshald: Sølvbakken

1865

Emilie Falck(kvinne)

1832

Horten

Logerende e Syning

Fredrikshald: Sølvbakken

1865

Johannes Daniel Sophus(mann)

1858

Stokholm

hendes Søn ug

Fredrikshald: Sølvbakken

1865

 

 

* 1840

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Høker Ole Halvorsen Strøm til Rorskarl Niels Pedersen. paa Huset Matr. 303b med Tomt. Tinglyst 3.september 1840

 

Sist oppdatert 26.02.2023 20:47