Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmanntall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Gamle Sørhaugen 8

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 160

Løpenummer i 1901 matrikkel: 11

Matrikkelnummer: 309 & 310a

Gårds og bruksnummer: 160/467

 
Foto: SW 22. februar 2003

 

 

* 1987

 

* 1881

* 1970

 

* 1940

 

* 1966

 

* 1962

 

* 1960

 

* 1958

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene på adressen.

 

* 1940

 

* 1933

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Olsen Emilie
1887
g.m. mekaniker Gamle Sørhaugen 8
Olsen Ole Julius
1894
mekaniker Gamle Sørhaugen 8

 

 

* 1922

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra E.J Brevig og Hans Brevig paa deres anpart i d.e. og matrnr. 307, 311a, 311b og 317c d og f til Ingvald Bärnholdt for kr 30000,- Dat 24 mars 1922

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det en boenhet i Gamle Sørhaugen 8.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Hans Brevig

01

1854-12-31

Westby Ak

-

hp

g

Verfsmester

002 Konstanse Marie f. Pedersen Brevig

01

1856-08-26

Fredrikshald

-

hu

g

Husmor

003 Gustav Adolf Brevig

01

1896-02-25

Fredrikshald

-

s

ug

Schauffør

004 Alvida Serafine Olausson

01

1904-06-27

Nøsmark Sverige

-

tj

ug

tjenestepike

 

 

* 1917

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Hans Chr. Brevig til Einar Brevig og Ingvald Bärnholdt for 35000 kr på d.e. matr.nr. 307, 311b, 317 c d og f hans anpart herav. dat 23 mars 1917

 

* 1911

Adressebok for Fredrikshald i 1911 har disse personene over 18 år på denne adressen. (dog ikke hustruer og tjenere):

Etternavn Fornavn Yrke Adresse
Løpenr.
Matrikkelnr.
Brevig Hans verftsmester Gamle Sørhaugen
11
309 & 310a
Brevig Henrik styrm. Gamle Sørhaugen
11
309 & 310a

Adressebokas oversikt over registrerte handelsbedrifter har følgende på denne adressen.

Innehaver Butikk Gate
løpenummer
Matrikkelnr.
Brevig Hans skibsverft Gamle Sørhaugen 
11
309 & 310a

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert våningshus, kontor og lager på eiendommen. Der ser også ut til å være flere verksteder her. Våninghsuet er på en etasje og har kun en leilighet.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
1.etg fire rom og kjøkken egen gaard
         
001 Hans Brevig
1
1854-12-31
Brevig i Soner Vestby Prgj. b hf g Værftsmester
002 Constanse Brevig
1
1856-08-26
Fredrikshald b hm g Hustru
003 Carsten Henrik Brevig
1
1888-08-25
Fredrikshald f s ug Styrmand
004 Gustav Adolf Brevig
1
1896-02-25
Fredrikshald b s ug Søn
005 Klara Helene Wahlgren
1
1888-09-28
Rølanda Sverige b tj ug Tjenestepike

 

 

 

* 1905

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra A/S Fredrikshalds verft v/ dets direktion N. Reichborn, Ludv. Larsen og Joh. Anker til Hans Brevig og Hans Chr. Brevig paa d.e. og matr.no 307, 311b, 317d , 317c og 317b samt verksted og verftsinventar for 50000,00, hvoraf for inventaret kr. 10000,00, dat 20/1 05

 

* 1903

Utdrag fra panteregiter:

Skjøde fra skifteeforvalteren i Frerikshald til a/s Fredrikshalds Verft paa d.e. og matr.no. 307, 311b og 317d samt verftsinventar for kr. 40.000,- hvoraf for inventaret kr 8000,- (Ifl målebrev af 27/11 02 indeholder d.e. og mno 307 og 311b 3325 m²) Skjødet dateret 13.mai 1903. Tinglyst 15.mai 1903

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshals i 1901 var Brevigs Enke oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 15.000 kr. og en branntakst på 7.270 kr. I anmerkningsfeltet er det ført "Hus og Skibsværft".

 

Olava Cecilie Brevig dør i følge kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1890 til 1906 (side 84 nr.23) den 29. mars 1901. Som dødsårsak er det kun innført "sygdom". I følge samme kirkebok var hun født i Våler i 1844.

 

* 1900

Folketellinga i 1900 har oppført matrikkelen som "Fabrik, Smije & Skibsværv". Det er en leilighet på to rom og kjøkken i huset.
Olava Brevig e Skibsverft 1844 Vaaler Sm (midlertidig bosted Spydeberg)
Elisabeth Brevig d ug 1884 t n s
Ragna Brevig hm e 1869 t n s
Johannes Brevig s ug 1892 t n s
Torstein Brevig s ug 1894 t n s
Axel Brevig s ug 1897 t n s

 

* 1895

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra P. Lorange til enkefru Olava Brevig paa d.e. samt matr.no. 307 for kr. 10000 dat 5. og 8. januar 1895

 

* 1891

Går vi til folketellinga i 1891 finner vi ti personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Carl Hendrik Johannesen Brevig.(mann)

1867

Hetterdal Telemarken

Søn ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Christian Olsen Skjönröd(mann)

1811

Vaaler i Salör

Logerende hørende til Familien, Svigerfader. g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Gustava Andriasen(kvinne)

1872

Sverige

Tjenestetyende ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Elisabeth Johannesdatt Brevig.(kvinne)

1884

Frederikshald

Datter

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Hilda Josofine Corlsen(kvinne)

1864

Sverige

Tjenestetyende ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Johannes Chaspersen Brevig.(mann)

1838

Sooner Sogn

Familiens overhode g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Olava Christeansdatter Brevig(kvinne)

1844

Sverige

Hustru g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Hans Christian Johannesen Brevig(mann)

1869

Frederekshald

Søn ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Anne Hellene Skjönröd(kvinne)

1816

Svendal

Logerende hørende til Familien, Svigermoder g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Hendriete Casparsen(kvinne)

1862

Christiania

Logerende hørende til Familien ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

 

 

* 1885

Folketellinga i 1885 har registrert en arbiederbolig på matrikkelen. Eier er oppført som P. Lorang.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Ida Amundsen(kvinne)

1875-02-02

Frhald

Fredrikshald: !!

1885

Johanne Andersen(kvinne)

1821-10-12

Lenartfors Sverige

Fredrikshald: !!

1885

Ander Larssen(mann)

1825-09-11

Id Norge

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885

Ludvig Larssen(mann)

1868-01-16

Frhald

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885

Borger Andersen(mann)

1838-04-04

Skeberg Norge

Tømmermand ikke noget fast arbeide

Fredrikshald: !!

1885

Harald Andersen(mann)

1871-01-11

Frhald

Ikke nogen Næringsvei

Fredrikshald: !!

1885

Anton Eriksen(mann)

1858-06-20

Høland

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885

Emelie Eriksen(kvinne)

1865-04-03

Trøgstad

Fredrikshald: !!

1885

Emanuel Emanuelsen(mann)

1879-05-02

Hogdal i Sverige

Fredrikshald: !!

1885

Lars Larsen(mann)

1823-12-04

Id

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885

Marie Johansen(kvinne)

1870-10-10

Frhald

Fredrikshald: !!

1885

Axsel Andersen(mann)

1863-05-09

Ry Sverige

Sømand

Fredrikshald: !!

1885

Hans Adolf Nikolaisen(mann)

1873-08-02

Frhald

Fredrikshald: !!

1885

Søren Sørensen(mann)

1859-06-04

Skive Danmark

Skomagersvend

Fredrikshald: !!

1885

Helga Marie Sørensen(kvinne)

1885-07-12

Frhald

Fredrikshald: !!

1885

Hanna Larsen(kvinne)

1871-09-11

Frhald

Fredrikshald: !!

1885

Rakel Andersen(kvinne)

1874-09-23

Frhald

Fredrikshald: !!

1885

Joh. Aug. Emanuelsen(ukjent kjønn)

1850-10-20

Skee i Sverige

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885

Oskar Emanuelsen(mann)

1882-10-31

Hogdal i Sverige

Fredrikshald: !!

1885

Anders Hansen(mann)

1816-04-11

Id Norge

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885

Josefine Andersen(kvinne)

1860-09-22

Frhald

Fredrikshald: !!

1885

Wilhelm Larsen(mann)

1876-01-06

Frhald

Fredrikshald: !!

1885

Carl Johan Johansen(mann)

1868-11-13

Id

Sømand

Fredrikshald: !!

1885

Emelie Johansen(kvinne)

1875-12-08

Frhald

Fredrikshald: !!

1885

Lars Andersen Front(mann)

1834-03-25

Ødeborg Sverige

Tømmermand

Fredrikshald: !!

1885

Kristine Jansen(kvinne)

1835-07-15

Haabøl Sverige??

Fredrikshald: !!

1885

Sofie Jansen(kvinne)

1871-05-14

Hogdal Sverige

Fredrikshald: !!

1885

Maren B. Sørensen(kvinne)

1861-05-21

Id

Fredrikshald: !!

1885

Carl E. Hansen(mann)

1847-06-08

Moos

Maskinist "Parat"

Fredrikshald: !!

1885

Mathea Hansen(kvinne)

1844-01-31

Gaustal Norge

Fredrikshald: !!

1885

Hilma Hansen(kvinne)

1868-04-30

Kristiania

Fredrikshald: !!

1885

Amalie Hansen(kvinne)

1877-08-30

Kristiania

Fredrikshald: !!

1885

Hans Hansen(mann)

1881.11??.27

Moos

Fredrikshald: !!

1885

Hilda Marie Amundsen(kvinne)

1870-04-07

Frhald

Fredrikshald: !!

1885

Karl Tommas Amundsen(mann)

1877-12-11

Frhald

Fredrikshald: !!

1885

Hæda Larssen(kvinne)

1826-05-11

Skee Sverige

Fredrikshald: !!

1885

Josefine Emanuelsen(kvinne)

1854-10-29

Hogdal i Sverige

Fredrikshald: !!

1885

Karl B. Emanuelsen(mann)

1876-04-22

Hogdal i Sverige

Fredrikshald: !!

1885

Cecelie Johansen(kvinne)

1835-06-24

Id

Fredrikshald: !!

1885

Johanne M. Andersen(kvinne)

1876-01-08

Frhald

Fredrikshald: !!

1885

Wilhelm Andersen(mann)

1881-12-04

Frhald

Fredrikshald: !!

1885

Andrias Jansen(mann)

1834-10-24

Ertemark Sverige

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885

Karoline Jansen(kvinne)

1867-11-10

Ertemark Sverige

Fredrikshald: !!

1885

Joh. Aug. Nikolaisen(ukjent kjønn)

1863-10-11

Hogdal Sverige

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885

Emelie Josefine Nikolaisen(kvinne)

1866-02-26

Hogdal Sverige

Fredrikshald: !!

1885

Anders William Sørensen(mann)

1883-07-20

Frhald

Fredrikshald: !!

1885

Kristine Hansen(kvinne)

1875-01-06

Kristiania

Fredrikshald: !!

1885

Helga Hansen(kvinne)

1885-06-27

Frhald

Fredrikshald: !!

1885

Amund Amundsen(mann)

1831-03-20

Aremark

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885

Lena Kajsa Hansdatter(kvinne)

1838-03-11

Ed Sverige

Fredrikshald: !!

1885

Johan Andersen(mann)

1821-12-02

Høland Norge

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885

Erik Pedersen(mann)

1828-08-28

Høland

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885

Anne Lovise Eriksen(kvinne)

1867-06-30

Trøgstad

Fredrikshald: !!

1885

Olga Kristine Emanuelsen(kvinne)

1885-11-14

Frhald

Fredrikshald: !!

1885

Karine Hansen(kvinne)

1826-04-06

Berg

Fredrikshald: !!

1885

Hans Andersen(mann)

1868-11-15

Frhald

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885

Magnus Johansen(mann)

1840-07-22

Tovedalen Sverige

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885

Marinius Johansen(mann)

1873-11-08

Frhald

Fredrikshald: !!

1885

Charlotte Andersen(kvinne)

1839-11-17

Torp Sverige

Fredrikshald: !!

1885

Karl Andersen(mann)

1873-03-12

Frhald

Fredrikshald: !!

1885

Johan Jansen(mann)

1865-06-23

Ertemark Sverige

Fredrikshald: !!

1885

Juliane Jansen(kvinne)

1875-05-25

Frhald

Fredrikshald: !!

1885

Anderias Nikolaisen(mann)

1836-11-29

Hogdal Sverige

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885

Anne Marie Nikolaisen(kvinne)

1830-11-18

Nesinge Sverige

Fredrikshald: !!

1885

 

 

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har oppført Petter Lorange som eier av matrikkelen. Den hadde da en skattetakst på kroner 10.000 og en branntakst på 2.200 kroner. Den var da registrert som "arbeiderbolig".

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøde af Hans og Georg Lorange til Peter Lorange paa Mnr 309 med flere Eiendommer, dat 18 marts og 19 Marts 1878

 

* 1875

Ved folketellinga i 1875 bor det seksten personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Georg Alfred Gunerius Langerød*(mann)

1864

Fredhald

s

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Carl Wilhelm Langerød*(mann)

1867

Fredhald

s

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Hans August Andersen*(mann)

1868

Fredhald

s

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Berta Erichsen*(kvinne)

1805

Sverrig

hu g

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Borger Johannesen(mann)

1840

Sverrig

ug

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Hans Hjalmar Langerød*(mann)

1870

Fredhald

s

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Josephine Natalie Andersdatter*(kvinne)

1860

Fredhald

d Af Forældrene

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Anne Erichsen*(kvinne)

1834

Sverrig

d g Af Forældrene

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Annine Olsdatter(kvinne)

1870

F.hald

d, Barnebarn

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Gunerius Hansen Langerød(mann)

1842

Fredhald

hf g Skibstømmermand

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Anna Kajsa Andersen(kvinne)

1839

Sverrige

hu

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Tarald Edvin Langerød*(mann)

1873

Fredhald

s

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Anders Hansen(mann)

1816

Idde Sogn

hf Fyrbøder

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Karine Olsen(kvinne)

1826

Berg Sogn

hu

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Christian Andersen*(mann)

1865

Fredhald

s

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

Peder Erichsen(mann)

1812

Sverrig

hf g Filer

Fredrikshald: Gamle Sørhaugen

1875

 

 

* 1865

 

I folketellinga i 1865 er det kun gård nr. 309 som er registrert. Her bodde det da tre familier. På eiendommen var det også et kveg og to griser.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Hans Christens. Saugmester g 41 m Odalen Hedemarkens Amt
Lise Marie hans Kone g 48 k Sverrige

Anders Hans. Fyrbødder g 49 m Id Prgj.
Karine Olsd. hans Kone g 39 k Id Prgj.
Anne Mathea Andersd.* deres Datter ug 12 k Fhald
Hendriette Andersd.* deres Datter ug 7 k Fhald
Josephine Attalie Andersd.* deres Datter ug 5 k Fhald
Trine Olava Andersd.* deres Datter ug 3 k Fhald
Christian Anders.* deres Søn ug 1 m Fhald

Peder Eriks. Arbeidsmand g 51 m Sverrig
Berthe Andersd. hans Kone g 60 k Sverrig
Anne Pederd. deres Datter Arbeide paa Lorang Dampsaug ug 30 k Sverrig
Charlotte Pederd. deres Datter Arbeide paa Lorang Dampsaug ug 18 k Fhald

 


* 1862

Utdrg fra panteregister:

Skjøde fra Skipper A. Solberg til G. Lorange paa Gaard Matr 309 & 310 for 950 Spd. dateret 14. og 23. Mai 1862

 

* 1858

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Skipper Adolf Solberg paa Gaard Mat 309 & 310, dateret 4. og thinglæst 7.septbr. 1858

 

* 1835

Hus tilkjøbs.

Huset Nr. 309, efter afdøde M. Johnsen, beliggende paa den saakaldte Sørhalden, bestaaende af: en Stue, 2 Kamre, et Kjøkken, et Spiskammer, en Søbod, et Fjøs og flere Skure, samt en liden Hauge, er tilkjøbs paa billige Vilkaar, hvorom Lysthavende kan afhandle med H. Hansen på Ødeberg.

 

Auctioner.

Onsdag den 4de November førstkommende, Eftermiddag Klokken 2, afholdes, efter Reqvisition af de myndige Arvinger efter afdøde Styrmand Mathias Johnsen, offentlig Auction udi det Boet efter denne Afdøde tilhørende Huus Nr. 309 paa søndre Frederikshald, hvorved dette Huus med tilliggende Hauge bortsælges tilligemed endeel bemeldte Boe tilhørende Løsøre-Effecter, bestaaende iblandt Andet af Sengeklæder, Maubler, Mands-Gangklæder og Tømmermandsredskaber.

Conditionerne bekjendtgjøres paa Auctionsstedet, hvortil Lysthavende indbydes.

Frederikshald den 24de October 1835.

B. N. Knap.

 

 

 

* 1801Folketellinga i 1801 har også kun gård nr. 309 registrert. Følgende personer bodde da på eiendommen:

Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Mathias Joensen Huusbonde 24 I første ægteskab Matros M
Marthe Svensdtr Hans kone 37 I første ægteskab K
Marthe Sophia Mathiasdtr Deres datter 2 K
Johanne Mathiasdtr Deres datter 1 K


Sist oppdatert 14.04.2024 19:24