Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Garvergata 2

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 776

Løpenummer i 1901 matrikkel: 551

Matrikkelnummer: 591a

Gårds og bruksnummer: 66/186

 

Første hus på venstre side er en del av Garvergata 2.
 

 

* 2000

 

* 1963

 

* 1961

 

* 1956

 

* 1951

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Garvergata 2.

 

* 1943

 

* 1938

 

* 1933

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Hustad Jenny Amanda
1893
g.m. redaktør Garvergata 2
Hustad Jørgen Ludolf
1896
redaktør Garvergata 2
Nilsen Nils Jørgen
1873
stuerarbeider Garvergata 2
Nilsen Hilda Marie 
1876
g.m. stuerarbeider Garvergata 2
Nilsen Marinius 
1900
papirarbeider Garvergata 2

 

 

* 1922

 

* 1921

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Adolf Berntsen til stuerarbeider Jørgen Nilsen for Kr. 7300,- Dat 28 juli 1921 tinglyst 5 august 1921

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det fire boenheter i Garvergata 2.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Nils Jørgen Nilsen
1
1873-10-26
Frhald - hp g Stuerarbeider.
002 Hilda Marie Nilsen
1
1876-12-10
Skjeberg - hu g Hus mor.
003 Marinius Nilsen
1
1900-10-30
Frhald - s ug Fabrikarbeider, papirarbeider.
004 Agnes Sofie Nilsen
1
1903-11-24
Frhald - d ug Butikdame.
005 Nils Kristian Nilsen
1
1905-08-28
Frhald - s - -
006 Ole Einar Nilsen
1
1911-09-25
Frhald - s - -
 
         
001 Just Henriksen
2
1872-09-05
Gaarden Næs i Tune - hp ug Kurvmakersvend.
 
         
001 Ingeborg Andreassen Mjølnerød
3
1897-04-03
Eningdal Idd - hp ug Reiseefektarb.
 
         
001 Jørgen Ludolf Pedersen Austad
4
1896-01-29
Gildeskaal Nordl. - hp g Journalist i sosialdemokraten.
002 Jenny Amanda Hustad
4
1893-05-17
Lenvik - hu g Hus mor.
003 Helene Pegel Hustad
4
1916-09-10
Tromsø - d - -
004 !!
4
!!
- - - - -

 

 

* 1916

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra kjøbmand Anders Olsen til Adolf Berntsen for kr. 6636,00 dat. 4/1 1916 tinglyst 7 jan 1916.

 

* 1910

Utdrag fra panteregister:

Auktionsskjøde fra Auktionsforvalteren i Frhald til handelsborger Anders Olsen for 6500 kroner, dat 28 april 1910 (Auktionen afholdt 26/6 09) Tomten indeh. iflg. maalebrev av 11/1 1910 475 m2) tinglyst 17 mai 1910

 

Folketellinga i 1910 forteller om et våninghus på en etasje - hvor vi finner fire leiligheter og en butikk. Som sidebygning er oppgitt "Vedskjul og det lille hus neden for porten".

 

 

 

 

 

 

 

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus ett rom kr 240              

001 Anders Olsen

01

1860-06-11

Sverige

b

-

ug

Kjøbmand

Forhus tre rom og kjøkken kr 180              

001 Johannes Eliassen

01

1868-10-19

Sverige

b

hf

g

Maskinist

002 Johanne Eliassen

01

1880-05-10

Borosgaard

b

hm

g

husmor

003 Einar Ragnvald Johannessen

01

1902-03-01

Hellesmark

b

s

ug

søn

004 Walborg Sof. Johannessen

01

1904-08-19

Fredrikshald

b

d

ug

datter

005 John Arvid Johannessen

01

1907-01-09

Isteheda

b

s

ug

søn

006 John Henderi Johannessen

01

1910-04-12

Fredrikshald

b

s

ug

søn

Forhus tre kvistværelser og kjøkken kr 8 pr mnd              

001 Karine Hansen

01

1853-03-29

Skjeberg

b

hm

e

Husmor

002 Nils Edv. Andersen

01

1893-03-15

Berg

b

s

ug

Møllekjører

003 Therese Andersen

01

1895-02-15

Berg

b

d

ug

Gardinfabrikarbeiderske

Sidebygning to rom og kjøkken kr 17 pr mnd              

001 Olaves Pettersen

01

1859-12-03

Ømark

b

hf

g

Øl Kjører v/ Schous Bryggeri

002 Anne Johanne Pettersen

01

1857-07-01

Aremark

b

hm

g

Husmor

003 Joh. Olof Pettersen

01

1884-07-30

Hvaler

b

s

ug

Malerarbeider

004 Niels Peter Pettersen

01

1885-12-01

Id

b

s

ug

Bankassistent Privatbank

005 Adolf Ditleff Pettersen

01

1887-01-24

Id

b

s

ug

Kusk hos Vognmand

006 Holger Chr. Pettersen

01

1892-07-27

Fredrikshald

b

s

ug

Snedkerlærling

007 Hadon Christoffer Pettersen

01

1895-03-24

Fredrikshald

b

s

ug

Kjøredreng

 

 

* 1903

Kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1890 - 1906 (side 102 nr.68) har innført enke og rentenist Karen Oline Hansen i Valmanbakken død den 11. september og begravd 18. september 1903. Dødsårsaken er av dr. Ording oppgitt til Debil. Senil. I følge samme kirkebok var hun født i Fredrisktad i 1815.

 

Utdrag fra panteregister:

Attest fra skifteforvalteren i Fredrikshald for at Karen Oline Hansens død er anmeldt for skifteretten og at hendes eneste og myndige arving er Christian August Hansen, dat 28/9 03 tinglyst 29. september 1903

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Hansen Karen Oline
1825
gaardeierske
Hansen Kristian Aug.
1839
fhv. styrmand
Hansen Martha Lydia
1868
g.m. styrmand
Johansen Gunhild M.M.
1822
enke
Pettersen Anne Johanne
1857
g.m. bruskjører
Pettersen Olaves
1859
bruskjører

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Urtegaden Enkefru Karen Hansen 6.000 9.010  

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi reigstrert et våninghus på en etasje, sidebygninger og uthus på eiendommen. Det er ført opp at det skal være fire boenheter på matrikkelen, men kun registrert beboelse i tre av disse. Vi kan også se at "Pensioneret enke Karen Hansen" har åtte høner.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

Forhus 1.etg tre rom og kjøkken              

001 Karen Hans.

01

1815

Fredrikstad Sm

b

Moder til n 2

e

Pensioneret Fhv Taxtkone ved pantelaaneudretning

002 Christian August Hans.

01

1839

Christiania

b

hf

g

Fhv Sømand Styrmand, nu ledighedsvis Dagarbeider

003 Martha Lydia Hans.

01

1868

Norderhov Ringerike Bu

b

hm

g

Husgjerning

004 Klara Lovise Hans.

01

1894

Christiania

b

d

ug

Intet

005 Carl Emil Hans.

01

1896

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Intet

006 Lydia Constance Hans.*

01

1898

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Intet

007 Ruth Elvine Hans.*

01

1900-01-27

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Intet

Forhus et kvistværelse              

001 Marie Johns.

02

1822

Drøbak Ak

b

el

e

off. underst.

Sidebygning 1.etg to rom og kjøkken              

001 Olaves Petters.

03

1859

Ømark Sm

b

hf

g

Bruskjører f. mineralvandfabr

002 Anne Johanne Petters.

03

1857

Aremark Sm

b

hm

g

Husgjerning

003 Johan Olaf Petters.

03

1884

Hvaler Sm

b

s

ug

Dag-Arbeider f. private

004 Nils Petter Petters.

03

1885

Id Sm

b

s

ug

Kontorbud for fogden

005 Adolf Ditlev Petters.

03

1887

Id Sm

b

s

ug

Skolegut

006 Holger Kristian Petters.

03

1892

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Skolegut

007 Hadon Kristoffer Petters.

03

1895

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Barn

 

 

* 1897

Et lidet kvistværelse tilleie for en enslig kvinde ved Hansen, Valmanbakken no. 591a.

 

 

* 1896

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Do. (Axel Mansckau) til Enkefru Karen Hansen paa d.e. for 7000 Kr. dat. 17/3 96 thinglæst 7 April 1896.

 

* 1893

 

Grundet Alderdoms Svaghed og deraf følgende Ophør med Forretningen agter jeg at sælge min Gaard, M.No. 591 a, beliggende i Valmanbakken. Gaarden har god Beliggenhed for Handel og sælges for rimelig Pris om Handel snart kan ske.

Bundtmager Christensen

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra bundtmager Christian Christensen til maskinist Axel Christian Manskov for kr. 6000, dat 28/7 93 thinglæst 1 august 1893.

 

* 1891

I folketellinga i 1891 finner vi seksten personer på eiendommen.


H.nr

Alder/født

Fødested

Familiestilling

Sivilstand

001 Christian Christensen

1817

Hölands Prestegjeld

Familiens overhode

g

 

002 Regine Christensen

1817

Fredrikstad

Hustru

g

 

003 Karl Ludvig Manskan

1857

Fredrikshald

Søn

ug

 

004 Amalie Helene Christiansen

1862

Christiania

Datterdatter

ug

 

005 Karl L. Kristiansen

1849

i Fredrikshald

Familiens overhode

g

 

006 Betzy F. Krestiansen

1853

Fredrikshald

Hustru

g

 

007 Karl August Kristiansen

1878

Fredrikshald

Søn

-

 

008 Erik Jakob Kristiansen

1882

Fredrekshald

Søn

-

 

009 Dagmar Helene Kristiansen

1880

Fredrikshald

Datter

-

 

010 Signe Marie Kristiansen

1889 aug.

Fredrikshald

-

-

 

011 Hans Fredrik Olsen

1846

Fredrikshald

Familiens overhode

g

 

012 Janette Julette Olsen

1855

Fredrikshald

Hustru

g

 

013 Laura Olsen

1880

Fredrikshald

Datter

-

 

014 Kristine Nilsen

1821

Naverstad Pasterad Sverige

Familiens overhode

e

 

015 Pauline Josefine Nilsen

1867

Fredrikshald

Datter

ug

 

016 Marie Jonsen

1822

Dröbak

Selv Hovedperson, enslig Logerende

e

 

 

 

* 1890

 

* 1885

Folketellinga i 1885 oppgir "buntmager Kristiansen" som eier av matrikkelen.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Kristian Kristensen

1817

Holand

f

-

-

Buntmager Fredhald

002 Regine Kristensen

1817

Frstad

-

Hustru

-

-

003 Ida Kristiansen

1843

Frhald

-

-

Enke

Maskinarbeide

004 Aksel Kristiansen

1863

Frhald

mt

Enkens barn

-

Mekaniker

005 Amalie Kristiansen

1861

Frhald

-

Enkens barn

-

-

006 Alma Kristiansen

1865

Frhald

mt

-

-

Butikjomfru Kristiania

007 Jens Andersen

1857

Frhald

-

-

-

Fisker

008 Karoline Karlsen

1863

Hvalør

-

Hustru

-

-

009 Petra Karlsen

1885

Hvalør

-

Barn til no.8

-

-

010 Hans Iversen

1845

Frhald

-

-

-

Stuer

011 Lovise Iversen

1845

Onsø

-

Hustru

-

-

012 Johan Andersen

1851

Ide Prestegjeld

-

-

-

Forskjeligt Arbeider for Byen

013 Henriette Andersen

1835

Berg Prestegjeld

-

Hustru

-

-

014 Halvor Andersen

1875

Berg Prestegjeld

-

Barn

-

-

015 Anders Andersen

1877

Frhald

-

Barn

-

-

016 Hans Andersen

1883

Frhald

-

Barn

-

-

017 Jens Andersen

1885

Frhald

-

Barn

-

-

018 Hans Jensen

1855

Frhald

-

-

-

Stensætter hersteds

019 Marie Jensen

1859

Sponvigen

-

Hustru

-

-

020 Gustav Adolf Jensen

1881

Tønsberg

-

Barn

-

-

021 Hjalmar Jensen

1883

Frhald

-

Barn

-

-

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Urtegaden Bundtmager Chr. Christiansen 6.000 9.160  

 

* 1875

Ser vi i folketellinga i 1875 finner vi bundtmaker Christensen som eier av en matrikkel hvor det da bor sytten personer.

             
  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Christian Christensen

01

1817

Hølands Pr.

b

hf

g

Bundtmager

002 Elen Regine Christensen*

01

1817

Fr.stad

b

hm

g

Dens Hustru

003 Ida Marie Christensen*

01

1843

Fr.hald

b

Enke

-

Syjomfru

004 Helga Amalie Helene Christensen*

01

1862

Fr.hald

b

Barn

ug

-

005 Axel Konstantin Christensen*

01

1863

Fr.hald

b

Barn

ug

-

006 Idda Alma Christensen*

01

1864

Kristiania

b

Barn

ug

-

007 Karen Martine Olsen

01

1857

Eidsvold

b

-

ug

Tjenestetyende

008 Lovise Langerø

01

1826

Rakkestad

b

-

ug

Sypige

009 Jensine Thoresen

01

1823

Fr.hald

b

-

ug

Sypige

010 Ole Christian Nilsen

02

1848

Fr.hald

b

hf

g

Sømand Matros

011 Laura Otilie Nilsen

02

1850

Christiania

b

hm

g

Dens Hustru

012 Teodor Simensen

03

1840

Fr.hald

f

hf

g

Sømand

013 Andrine Simensen

03

1845

Berg sogn Landet??

b

hm

g

Dens Hustru

014 Julius Simensen

03

1868

Fr.hal

b

Barn

ug

-

015 Ole Simensen

03

1871

Fr.hal

b

Barn

ug

-

016 Jens Olsen

04

1812

Berg Sogn

b

Logerende

e

Hustømmermand

 

 

* 1865

Går vi til folketellinga i 1865 finner vi C.Christensen sin underskrift på skjemaet.

           
  H.nr Alder/født Fødested Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Christian Christensen

01

49

Hølands Prgj.

Husfader

g

Bundtmager

002 Elen Regine

01

49

Frederiksstad

Kone

g

-

003 Carl Ludvik Christiansen*

01

9

Frederikshald

Søn i Huset

ug

-

004 Amalie Andersen

01

32

Frederikshald

-

ug

Tjeneste Pige

005 Anders Andersen

02

38

Markers Prgj.

-

g

Tømmer Arbeider

006 Clara Andersen

02

38

Bergs Prgj.

Kone

g

-

007 Sørn Andersen

02

1

Frederikshald

Søn

ug

-

008 Johan Søndelius

03

72

Sverige

-

g

Hanskemager

009 Maria Søndelius

03

71

Sverige

Kone

g

-

 

 

 

* 1853

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Otter Olsen Røsnæs til Bundtmager Christian Christensen paa Gaardem Matr 591 med Grund og Tomt. hvilken Gaard ved skjøde fra Christensen thinglæst 12. Febr. 1856 er delt i 591a og 591b, og er Skræddermester A. Thorbjørnsen derved hjemlet Matr 591b. Christensens tilbagehavende Del har nemlig 591a - dateret 28 febr. og thinglæst 29 Marts 1853

 

* 1831

Auctioner.

Efter Reqvisition fra 2den Prioritets Pantehaver, berammes offentlig Auction at afholdes 3de Gange udi og over den afdøde Madame Agersøes Boe tilhørende Gaard, No. 591, her i Byen:

  • 1ste Auction afholdes Fredagen den 9de September førstkomende, Eftermiddag Kl. 3;

  • 2den Auction Løverdagen den 10de næstefter, Formiddag Kl. 11, og

  • 3die Auction samme Dags Eftermiddag Kl. 3.

Lysthavende indbydes til Auctionsstedet, hvor Conditionerne erfares.

Frederikshald, den 26de August 1831

For Byfogden:
B. N. Knap.

 

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 bor det syv personer på det som da var en udelt matrikkel 591 i Garver Gaden.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Olaus Halberg(mann)

1791

Deres søn

Friderichshald: Garver Gaden

1801

Johan Svensen Doblet(mann)

1774

Tienestefolk Ugift Smedesvend

Friderichshald: Garver Gaden

1801

Anne Hansdatter(kvinne)

1781

Tienestefolk Ugift

Friderichshald: Garver Gaden

1801

Karen Cicilia Halberg(kvinne)

1793

Deres datter

Friderichshald: Garver Gaden

1801

Bent Olsen Halberg(mann)

1748

Huusbonde Gift 2. gang Smedemester

Friderichshald: Garver Gaden

1801

Berthe Cathrine Olsdatter(kvinne)

1764

Hans hustrue Gift 1te gang

Friderichshald: Garver Gaden

1801

Henrich Halberg(mann)

1799

Deres søn

Friderichshald: Garver Gaden

1801

 

 

 

Sist oppdatert 27.10.2023 19:22