Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Garvergata 3

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 902

Løpenummer i 1901 matrikkel: 580

Matrikkelnummer: 594

Gårds og bruksnummer: 66/188

Foto: Halden Arbeiderblad november 1976

Huset ble revet i forbindelse med opparbeidelsen av Håkon VIIs gate ("Østre Tangent").

 

* 2006

 

* 1979

Lørdag 20.januar 1979 har Halden Arbeiderblad et stykke med overskriften "Skjønn for Østre Tangent. Halden må ut med 4,3 millioner i erstatning".

Hele reportasjen kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (første og siste side)

 

 

 

* 1967

 

* 1964

 

* 1962

 

* 1948

 

* 1945

Manntallet i Halden i 1945 har følgende myndige personer registrert i Garvergata 3:

 

* 1935

 

* 1928

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Fosdahl Reidar Gotfred
1902
musiksersj. Garvergata 3
Fosdahl Hedvig
1903
g.m. musik.sersj. Garvergata 3
Jensen Betty
1864
g.m. stuerarbeider Garvergata 3
Jensen Emil Olaf
1875
stuerarbeider Garvergata 3
Jensen Jens Olaus
1878
snekker Garvergata 3
Jensen Borhild Wilhelmine
1881
g.m. stuerarbeider Garvergata 3
Jensen Agnes Kristine
1885
g.m. snekker Garvergata 3
Karlsen  Karoline Amalie
1858
g.m. tomtearbeider Garvergata 3
Karlsen  Karl Marinius
1862
tomtearbeider Garvergata 3
Karlsen  Dagmar Karoline
1885
hushjelp Garvergata 3
Karlsen  Oskar Adolf
1885
sadelmaker Garvergata 3
Karlsen  Inga Helene
1892
expeditrice Garvergata 3
Olsen Ole Kr. (Hansen)
1853
kjører Garvergata 3
Olsen Klara Marie
1884
husholderske Garvergata 3
Olsen Othilie Josefine
1886
skotøiarbeider Garvergata 3
Olsen Ole Kr. 
1897
kjører Garvergata 3
Petersen / Pettersen Anne Johanne
1857
enkefrue Garvergata 3
Petersen / Pettersen Adolf Ditlef
1887
kjører Garvergata 3

 

 

* 1926

 

 

* 1925

 

 

* 1923

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra snekkermester Jens Jensen til Fredrikshalds kommune paa 67 m² av d.e. der for sin del skal utlegges til gate, for kr. 670,- Dat. 11 juni 1823 tinglyst 22 juni 1923.

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det fem boenheter i Garvergata 3.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Jens Olaves Jensen
1
1878-01-12
Fredrikshald - hp g Snekker møbelsnekker
002 Agnes Kristine Jensen
1
1883-08-10
Glemmen - hu g Husmor
003 Knut Rold Jensen
1
1906-10-20
Fredrikshald - s - -
004 Jens Angel Jensen
1
1909-07-08
Fredrikshald - s - -
 
         
001 Olaves Pettersen
2
1859-12-03
Ømark - hp g Vognmannsfor og agent for Schous bryggeri Kristiania
002 Anne Johanne Pettersen
2
1857-07-01
Aremark - hu g Husmor
003 Adolf Ditlev Pettersen
2
1887-01-24
Fredrikshald - s ug arbeider hos min Far. Kjører
004 Robert Holm Nilsen
2
1905-08-04
Sponviken, Berg, Østfold - s, b ug Nei
 
         
001 Josefine Karoline Olsen
3
1856-02-06
Fredrikshald - hp ug Syerske
 
         
001 Karl Marinus Karlsen
4
1862-11-23
Fredrikshald - hp g Tomtearbeider
002 Karoline Amalie Karlsen
4
1858-07-20
Berg Østfold - hu g Husmor
003 Dagmar Karoline Karlsen
4
1885-07-16
Fredrikshald - d ug uten erhværv husarb hjemme hjemmeværende
004 Inga Helene Karlsen
4
1892-09-21
Fredrikshald - d ug Ekspeditrice
005 Fritz Valdemar Karlsen
4
1895-10-31
Fredrikshald - s ug Reiseefektarbeider
 
         
001 Ole Kristian Olsen
5
1853-07-09
Skjeberg - hp e Høvleriarbeider
002 Klara Marie Olsen
5
1884-05-26
Fredrikshald - d ug Husholderske
003 Otilie Josefine Olsen
5
1886-09-22
Fredrikshald - d ug Skotøiearbeiderske
004 Ole Kristian Olsen
5
1897-09-12
Fredrikshald - s ug Kjører av ved

 

 

* 1914

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra enkefru Karla Judith Børresen f. Ohlgren og Ruth Pauline Ohlgren til snekkermestrene Erik Johannesen og Jens Olaves Jensen for 14000 kr, og fra Erik Johannesen paa hans anpart til Jens Olaves Jensen for 6950 kr, der saaledes blir eneier. I følge maalebrev av 29/12 13 indeholder grunden 941 m². Tinglyst 9 jan. 1914.

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus med uthus. Huset har en butikk og fire boenheter hvor det til sammen bor seksten personer.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1.etg tre rom og kjøkken kr 300 pr aar              

001 Hans O. Bjørnstad

01

1881-09-30

Id

b

hf

g

Agent Handels.

002 Edvarda Bjørnstad

01

1883-07-19

Fredrikshald

b

hm

g

Hustru

003 Aslaug Bjørnstad

01

1908-05-29

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

004 Ragnhild Bjørnstad

01

1909-12-19

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

Bakbygning 1.etg to rom og kjøkken kr 12 pr mnd              

001 Rasmus Andreasen

01

1825-11-30

Fredrikshald

b

hf

e

fhv bryggearbeider

002 Allette Rasmusen

01

1853-01-17

Fredrikshald

b

d

ug

vaskipike

003 Trygve Ingebret Strøm

01

1890-09-29

Kristiania

b

el

ug

malersvend

Forhus 1.etg to rom og kjøkken kr 16 pr mnd              

001 Ole Kristian Olsen

01

1853-07-09

Skjeberg

b

hf

e

Høvlerikjører

002 Klara Marie Olsen

01

1884-05-26

Fredrikshald

b

d

ug

Husholderske

003 Otilie Josefine Olsen

01

1886-09-22

Fredrikshald

b

d

ug

Skotøiarbeide

004 Anna Helene Olsen

01

1889-05-13

Fredrikshald

b

d

ug

Sætterske

005 Ole Kristian Olsen

01

1897-09-12

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

Forhus et kvistværelse og kjøkken kr 7 pr mnd              

001 Mads Ludvik Larsen

01

1879-02-10

Fredrikshald

b

hf

g

Bygningsneker

002 Augusta Charlotte Larsen

01

1881-04-26

Fredrikshald

b

hm

g

Hustru

003 Ranghild Marta Larsen

01

1906-08-04

Tune pr Sarpsborg

b

d

ug

Datter

004 Ruth Synøve Larsen

01

1908-04-11

Sarpsborg

b

d

ug

Datter

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Hansen Nils Julius
1876
kjøregut
Kaatorp Johan
1846
snedker
Kaatorp Juliane
1846
g.m. snedker
Mathisen Amanda
1867
pige
Mathisen Petter
1829
fhv. sjømand
Nilsen Jens Kristian 
1844
snedker
Nilsen Karoline Gulette
1844
g.m. snedker
Olsen Ole Kristian
1853
kjører
Torkildsen Anne Helene
1848
g.m. menighedsforstander
Torkildsen Johan
1853
menighedsforstander
Torkildsen Karen
1855
pige

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Norde Fredrikshald Garvergaden Carla Og Ruth Ohlgren 16.000 22.330 Gaard paa Østsiden og en liden Have paa Vests. af Gaden

 

* 1900

Folketellinga i 1900 forteller at dette er "Kjøbmand Ohlgren og Hustrues Dødsboes Arvingers Gaard", som består av "almindeligt Vaaningshus, 1 Sidebygning, 1 Bagbygning og 1 Udhusbygning". De har tre hester som er mellom fem og seksten år, to vallaker og en hoppe. Til disse så har de tre arbeidsvogner som er firehjulede og 1-spendte. Det bor tjuefem personer fordelt på fem leiligheter i gården som da kun har en etasje pluss en kvistleilighet.

             
  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1.etg tre rom og kjøkken + et kvistværelse              

001 Johan Kaatorp

01

1848

Eidsberg Sm

b

hf

g

Snedkermester

002 Juliane Kaatorp

01

1845

Aremark Sm

b

hm

g

-

003 Johannes Kaatorp

01

1885

Aremark Sm

b

s

ug

Legtøiarbeider

004 Andrea Kaatorp

01

1886

Aremark Sm

b

d

ug

-

005 Anna Kristine Kaatorp

01

1889

Aremark Sm

b

d

ug

-

006 Selma Karoline Jans.@Jons.

01

1866

Aremark Sm

mt

Syerske

ug

Sypige

Forhus 1.etg tre rom og kjøkken              

001 Johan Thorkilds.

02

1853

Hobøl Sm

b

hf

g

Pastor i Methodistkirken

002 Anne Helene Thorkilds.

02

1848

Glemminge Sm

b

hm

g

Huslig Syssel

003 Theodor Thorkilds.

02

1878

Arendal Ned

b

s

ug

Gaardskarl

004 John Thorkilds.

02

1883

Tønsberg JL

f

s

ug

Sjømand

005 Einar Thorkilds.

02

1887

Porsgrund Brb

b

s

ug

Skoleelev

006 Peter Thorkilds.

02

1890

Skien Brb

b

s

ug

Skoleelev

007 Karen Thorkilds.

02

1855

Hobøl Sm

b

hf's Søster

ug

Huslig Syssel

Forhus et kvistværelse og kjøkken              

001 Johan Peter Mathis.

03

1831

Fredrikshald kjøpstad*

b

hf

e

Fhv. Sømand. Lidt Dagarbejde og forøvrigt Fattigunderstøttelse

002 Amanda Mathis.

03

1860

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Syg. Nyder Fattigunderstøttelse fra Kristiania Kommune

Bakbygning 1.etg to rom og kjøkken              

001 Kristian Ols.

04

1853

Skjeberg Sm

b

hf

g

Kjører

002 Allette Ols.

04

1860

Berg Sm

b

hm

g

-

003 Klara Ols.

04

1884

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

-

004 Otilie Ols.

04

1886

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

-

005 Helene Ols.

04

1889

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

-

006 Kristian Ols.

04

1897

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

-

007 Julius Hans.

04

1876

Berg Sm

b

tjener

ug

Kjøregut

Bakbygning 1.etg to rom og kjøkken              

001 Anton Nils.

05

1861

Østre Toten Krs

b

hf

g

Sadelmager hos Vognfabrikant Andersen hersteds

002 Amanda Nils.

05

1868

Wene Ryr Sverige

b

hm

g

-

003 Arvid Nils.

05

1897

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

-

004 Egil Nils.

05

1900-07-08

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

-

 

 

* 1895

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til kjøbmd. Conrad Ohlgren for kr 13000. iflg auction af 10/12 85, dat 6/3 94 thinglæst 9 marts 1894.

Skifte efter Conr. Ohlgren og enke, slutt 27/4 94, hvormed d.E. efter Taxt 13000 Kr er udlagt deres umyndige Børn Carla Judit Laurense og Ruth Pauline Ohlgren. Thinglæst 4 Mai 1894.

 

* 1894

 

* 1893

 

* 1892

 

* 1891

Tilleie

Et kvistværelse med alkove, eget kjøkken er straks tilleie for en stille familie,

Josefine Ohlgren, Garvergaden.

Sammesteds er et stort værelse med fri indgang tilleie.

 

Ved folketellinga i 1891 bor det seksten personer på eiendommen.

H.nr

Alder/født

Fødested

Familiestilling

Sivilstand

001 Josefine Ohlgren

1859

Fredrikshald

Familiens overhode

e

 

002 Karla Judit Lorense Ohlgren

1885

Fredrikshald

Datter

-

 

003 Rudt Pauline Ohlgren

1887

Fredrekshald

Datter

-

 

004 Hana Dalborg Olsen

1873

Fredrikshald

Tjenestetyende

ug

 

005 Lars Andersen Brönlund

1868

Laurvig

Logerende hørende til Familien

ug

 

006 August Olson

1846

Sverige

Familiens overhode

g

 

007 Stina Olson

1843

Sverige

Hustru

g

 

008 Kirsten Henriette Hansen

1874

Id

Tjenestetyende

ug

 

009 Just Bernhard Arntsen

1867

Hvalöerne Smaalenene

Logerende hørende til Familien

ug

 

010 Ole Marthin Nilsen

1868

Berg Smaalenene

Logerende hørende til Familien

ug

 

011 Jens Nilsen

1844

Aremark Smaalenene

Familiens overhode

g

 

012 Karoline Nilsen

1844

Fr.hald

Hustru

g

 

013 Olaf Nilsen

1875

Fr.hald

Søn

ug

 

014 Oskar Nilsen

1882

Fr.hald

Søn

-

 

015 Asara Nilsen

1885

Fr.hald

Datter

-

 

016 Soleman Mandrop Nilsen

1888

Fr.hald

Søn

-

 

 

 

* 1890

 

* 1888

En av Byens yngre Kjøbmænd, Conrad Ohlgren, er i disse Dage afgaeet ved Døden i sin bedste Alder, kun 29 3/4 Aar gammel.

Usande Rygter har sat hans Død i Forbindelse med Ting, der ikke har existeret, og ilde er det gjort at sætte saadant i Omløb og derved gjøre Sorgen saa meget tyngre for de Efterladte. Lægen mener, at Dødsaarsagen var Galdestenkolik.

Ohlgren var kjendt som en brav og driftig Mand, der havde Venner baade i Byen og paa Landet. Han var flink i sin Forretning og var i Virksomhed ligetil det sidste,

F.

 

 

* 1886

Gaard Matr.No. 594 i Garvergaden, før tilhørende L.Fremmegaard, er tilsalgs for godt Kjøb og på gode Vilkaar ved Undertegnede.

Gaarden er vel vedligeholdt.

Overretssagfører Hansen

 

 

* 1885

Conrad Ohlgren kjøper eiendommen på auktion i 1885, men dette blir først tinglyst i 1895.

 

 

Går vi til folketellinga i 1885 er det Fremmegård som eier denne matrikkelen, hvor det da bor ti personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Ludvig Fremmegard(mann)

1856

Ahremark

Forhv. Kjøbmand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Agnes Fremmegard(kvinne)

1858

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Arne Fremmegard(mann)

1883

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Helga Fremmegard(kvinne)

1884

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hulda Olsen(kvinne)

1862

Sverige

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Caroline Olsen(kvinne)

1832

Bærum

Enkemadam Læderforretning

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Haryet Caspara Olsen(kvinne)

1859

Christiania

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan Oskar Olsen(mann)

1864

Christiania

Handelsbetjent

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Kristian August Olsen(mann)

1866

Christiania

Handelsbetjent

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ragna Caroline Olsen(kvinne)

1869

Christiania

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1881

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Do (Johan Sprøck) til L.Fremmegaard for Kr. 18000,00, dat 12/11 81 thinglæst 22 Novenber 1881.

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Garvergaden Kjøbm. Joh. Spørck 16.000 21.320  

 

* 1875

 

Folketellinga i 1875 oppgir Johan Spørck som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Andrea Spørck(kvinne)

1798

Drøbak

hm Enkefru e Pensionist

Fredrikshald: Garvergade

1875-12-31

Christian Spørck(mann)

1823

Fr.hald

Ds. Søn ug Kjøbmand

Fredrikshald: Garvergade

1875-12-31

Sofie Spørck(kvinne)

1839

Fr.hald

Ds. Datter, Frøken ug Moderen

Fredrikshald: Garvergade

1875-12-31

Olaf Olsen(mann)

1859

Fr.hald

ug Handelsbetjent

Fredrikshald: Garvergade

1875-12-31

Hans Olsen(mann)

1858

Sverrig

ug Tjenestedreng

Fredrikshald: Garvergade

1875-12-31

Marie Andersen(kvinne)

1829

Sverrig

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Garvergade

1875-12-31

Martin Aas(mann)

1842

Fr.hald

g Styrmand

Fredrikshald: Garvergade

1875-12-31

Emilie Aas(kvinne)

1854

Ahremark??

Frue g

Fredrikshald: Garvergade

1875-12-31

 

* 1865

I folketellinga i 1865 finner vi Joh. Spørck sin signatur på Skjemaet. Spørck er da også eier av en hest som befinner seg på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Johan Spørck

01

38

Frederikshald

Huusfader

g

Kjøbmand

002 Olivia Spørck

01

39

Christiania

Hans Hustru

g

-

003 Marie Spørck

01

10

Frederikshald

Deres Børn

ug

-

004 Kristine Spørck

01

8

Frederikshald

Deres Børn

ug

-

005 Natalia Spørck

01

6

Frederikshald

Deres Børn

ug

-

006 Augusta Spørck

01

3

Frederikshald

Deres Børn

ug

-

007 Halvor Halvorsen

01

20

Frederikshald

-

ug

Handelsbetjent

008 Lars Otto Hansen

01

26

Edsberg

-

ug

Gaardsdreng

009 Hanna Hansen

01

19

Frederikshald

-

ug

Tjenestepige

010 Christine Andreasdatter

01

36

Edsberg

-

ug

Tjenestepige

 

 

* 1858

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Kjøbmand Johan Spørck paa Gaard Matr 594 med Tomt og Tilliggelser, dat. 28 Decmbr 1857 og tinglæst 7. Januar 1858.

 

* 1827

Utdrag fra panteregister:

Approberet Reguleringskommissionsforslag, hvorefter af Haugen afgives til Gade 14 Alen i Lengde og 3 og 2 Alen i Bredde. Thinglæst 22. Januar 1827.

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 bor det tre personer på matrikkel 594 i Garver Gaden.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Lars Søderberg(mann)

1745

Huusbonde I 1ste ægteskab Smedmester

Friderichshald: Garver Gaden

1801

Magrethe Nielsdatter(kvinne)

1771

Tienestepige

Friderichshald: Garver Gaden

1801

Cathrine Olsdatter(kvinne)

1749

Hans kone I 1ste ægteskab

Friderichshald: Garver Gaden

1801

 

 

Sist oppdatert 30.03.2023 14:38