Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Garvergata 5

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 903

Løpenummer i 1901 matrikkel: 581

Matrikkelnummer: 595b

Gårds og bruksnummer: 66/191

Noe av Garvergata 5 og bakerbutikken til Denis på et bilde fra 1949.
 

I dag er alle rester etter Garvegata 5 forsvunnet. Her ble mange hus revet i slutten av sytti og begynnelsen av åttitallet for å gi plass til den veien som i dag vel heter Haakon VIIs vei. Fortsatt så blir den nok av mange kalt Østre Tangent - selv om den også i en periode het Olof Palmes vei.

* 2005

 

* 1979

 

*1978

En 500 meters trase for den nye gjennomfartsåra fra Stranda til Busterud påbegynnes høsten 1978. Den nye veien krysser Garvergata, og bl.a. Outboardservice og baker Denis mister sine lokaler. Robert Denis må snart lukke døra til bakerbutikken sin for godt. Han har ennå ikke fått noen erstatning for forretningen og bakeriet han mister.

Halden Arbeiderblad hadde en større reportasje om husene som måtte rives når kommunen skulle anlegge ny gjennomfartsåre.

Hele reportasjen til Halden Arbeiderblad kan leses på Natjonalbiblioteket sine nettsider. (side 6 og 7)

 

 

* 1973

Brannen i Garvergata 5 kunne blitt reneste KATASROFEN!

Dette var oveskriften til Halden Arbeiderblad da det brant i Garvergata 5 2.november 1973.

Hele reportasjen til Halden Arbeiderblad kan leses på Natjonalbiblioteket sine nettsider.

 

 

* 1969

 

* 1968

 

* 1955

 

* 1946

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Garvergata 5.

 

* 1935

 

* 1929

 

* 1927

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Fredriksen Frans Marinius
1886
murarbeider Garvergata 5
Johannesen, / Johansen Johanne
1866
sydame Garvergata 5
Næridsrød Kristian
1874
chauffør Garvergata 5
Næridsrød Olga
1884
g.m. chauffør Garvergata 5
Simensen Anette Oline
1860
gaardeierske Garvergata 5

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det to boenheter i Garvergata 5.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Anette Oline Simensen
1
1860-12-19
Fredrikshald - hp e Husmor Gaardeier
002 Astri Anette Simensen
1
1899-02-02
Fredrikshald - d ug Kontordame
003 Aslaug Helene Simensen
1
1897-08-25
Fr.hald - d ug Hjemmearbeide uten kontant løn
004 B?? Rosengren
1
1897-06-07
Sverige - l ug Snekkersvend
 
         
001 Emil Olaf Jensen
2
1875-08-24
Hvaler - hp g Styrmand
002 Borghild Wilhelmine Jensen
2
1881-02-27
Fredrikshald - hu g Husmor
003 Else Wilhelmine Johanne Jensen
2
1910-12-01
Fredrikshald - d - -
004 John Just Sofus Jensen
2
1886-07-09
Fredrikstad - l ug Malersv.

 

 

* 1916

I følge kirkebok for Fredrikshald for perioden 1907 -1925 (side 52 nr. 23) dør gift murmester Alexander Simonsen i Garvergata den 2. mai og gravlegges 9. mai 1916. Dr. Klem har oppgitt dødsårsaken til Pneumonia. I følge samme kirkebok var han født i Porsgrund i 1858.

 

Utdrag fra panteregister:

Amtsbevilling for avdøde murmester Alexander Simensens enke Anette Simensen til at hensitte i uskiftet bo, dat 25/5 16 tinglyst 6. juni 1916.

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert "et vaaningshus på to etasjer, 2 udhusbygninger 1 bageribygning". Det er fire leiligheter, en butikk og et verksted på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg 45 kr pr mnd          

Aksel Andresen(mann)

1863-11-20

Frogner v/ Aker

hf g Bagermester S Selvstændig arbeidende for egen regning

Fredrikshald: Garvergate

1910-12-01

Ida Amanda Andresen(kvinne)

1866-03-09

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Garvergate

1910-12-01

Signe Randine Andresen(kvinne)

1891-12-25

Fr.stad

d ug Datter

Fredrikshald: Garvergate

1910-12-01

Astrid Ingeborg Marie Andresen(kvinne)

1898-11-07

Kristiania

d ug Datter

Fredrikshald: Garvergate

1910-12-01

Ingerid Alvilde Andresen(kvinne)

1901-07-25

Kristiania

d ug Datter

Fredrikshald: Garvergate

1910-12-01

Bakbygning 1.etg 6 kr pr mnd          

Jakob Wilhelm Hansen(mann)

1840-08-31

Fredrikshald

el ug Sproglærer

Fredrikshald: Garvergate

1910-12-01

Bakbygning 1.etg 6 kr pr mnd          

Vilhelm Johan Johanson(mann)

1872-12-17

Sverige

ug skræddersvend

Fredrikshald: Garvergate

1910-12-01

Forhus 2.etg Bor i egen gaard          

Alexander Simensen(mann)

1858-12-10

Fredrikshald

hf g Murmester S

Fredrikshald: Garvergate

1910-12-01

Anette Oline Simensen(kvinne)

1860-12-19

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Garvergate

1910-12-01

Aslaug Simensen(kvinne)

1897-08-25

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Garvergate

1910-12-01

Astrid Simensen(kvinne)

1898-02-02

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Garvergate

1910-12-01

Mina Berteusen(kvinne)

1871-08-23

Harstad

el ug Bestyrerinde paa kaapefabrik

Fredrikshald: Garvergate

1910-12-01

Charlotte Back(kvinne)

1880-08-03

Harstad

el ug Syerske paa kåpefabr.

Fredrikshald: Garvergate

1910-12-01

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Blom Carl Arnold
1872
Bagermester
Blom Josefine Marie
1874
g.m. bager
Olsen Johanne
1826
enke
Simensen Alexander
1858
murmester
Simensen Anette Oline
1860
g.m. murmester

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Garvergaden Murer A. Simensen 12.000 17.420  

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi et "almindeligt Vaaningshus, 1 Bagbygning, hvori Bageri og Pølsemageri og 1 Sidebygning". Huset har to etasjer hvor det er fire beboelser. "Husejer & Murmester Alexander Simensen" har en vallak og en firehjulet arbeidsvogn til denne.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg          

Laura Sofie Karls.(kvinne)

1879

Ed. Sverige

el ug Sypige

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

Forhus 1.etg          

Andreas Olaves Peders.(mann)

1877

Eiskov Hed

el ug Pølsemager

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

Forhus 1.etg          

Johan August Aass(mann)

1880

Idd Sm

hf g Bagermester

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

Elise Sofie Aass(kvinne)

1878

Fredrikshald kjøpstad

hm g

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

Reidar Georg Aass(mann)

1898

Fredrikshald kjøpstad

s ug

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

Alma Gulbrans.(kvinne)

1884

Fredrikshald kjøpstad

tj ug

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

Forhus 2.etg          

Alexander Simens.(mann)

1858

Fredrikshald kjøpstad

hf g Murmester

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

Anette Olinne Simens.(kvinne)

1860

Fredrikshald kjøpstad

hm g

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

Borghild Simens.(kvinne)

1886

Fredrikshald kjøpstad

d ug

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

Einar Simens.(mann)

1895

Fredrikshald kjøpstad

s ug

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

Aslaug Simens.(kvinne)

1897

Fredrikshald kjøpstad

d ug

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

Astri Anette Simens.(kvinne)

1898

Fredrikshald kjøpstad

d ug

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

 

* 1891

Utdrag fra panteregister:

Auktionsskjøde til Murer A Simensen for 7000 Kr dat 2/1 91 thinglæst 17 Februar 1891

 

Ved folketellinga i 1891 bor det sytten personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Ole Martin Hansen(mann)

1849

Berg Smaalenene

Familiens overhode g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Sofie Hansen(kvinne)

1864

Chrestiania

Hustru g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Anna Hansen(kvinne)

1875

Fredrikshald

Datter ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Hilda Hansen(kvinne)

1876

Fredrkshald

Datter

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Oskar Johan Hansen(mann)

1878

Fredrkshald

Søn

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Omar Hansen(mann)

1880

Fredrekshald

Søn

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Martha Hansen(kvinne)

1882

Fredrekshald

Datter

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Jalmar Hansen(mann)

1885

Fredrekshald

Søn

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Solveig Hansen(kvinne)

1889 aug.

Fredrekshald

Datter

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Laurine Olsen(kvinne)

1867

Fredrekshald

Tjenestetyende ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Hulda Margrethe Hågensen(kvinne)

1869

Chrestianea

Besøgende ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Tharleif Haagensen(mann)

1874

Christianea

Besøgende ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Ole Bergersen(mann)

1854

Vinger

Logerende hørende til Familien ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Lorents Hansen(mann)

1872

Danmark

Logerende hørende til Familien ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Alesander Simensen(mann)

1858

Fr.hald

Familiens overhode g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Annette Simensen(kvinne)

1860

Fr.hald

Hustru g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Bogheld Simensen(kvinne)

1886

Fr:hald

Datter

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

 

* 1890

 

* 1889

 

* 1888

 

* 1885

Folketellinga i 1885 har H. Clemetsen registrert som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hjalmar Hansen(mann)

1885

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Carl Birger Pedersen(mann)

1885

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ole M. Hansen(mann)

1849

Berg

Bagermester

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Jacobine Hansen(kvinne)

1854

Id

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anna Birgithe Hansen(kvinne)

1875

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hilda Josefine Hansen(kvinne)

1876

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan Oskar Hansen(mann)

1878

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Omar Hansen(mann)

1880

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marta Marie Hansen(kvinne)

1882

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Edvard Hansen(mann)

1862

Berg

Bagersvend

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ole Martin Iversen(mann)

1864

Rakkestad

Bagersvend

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Gustaf Andersen(mann)

1864

Sverige

Dreng

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Gustaf Jansen(mann)

1867

Sverige

Dreng

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Augusta Jansen(kvinne)

1860

Sverige

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marie Josefine Jensen(kvinne)

1870

Fredrikshald

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hans T. Hansen(mann)

1856

Berg

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Carl Ludvig Pedersen(mann)

1853

Fredrikshald

Skipperborger

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Caroline Mathilde Pedersen(kvinne)

1853

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Signe Pedersen(kvinne)

1883

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Josefine Hendriette Andersen(kvinne)

1864

Tistedalen

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1879

 

H. Clemetsens for Næringsdrift bekvemt beliggende Eiendomme Matr.No. 595 b paa nordre Fredrikshald og 168 & 169 paa søndre Fredrikshald sælges ved

Sagfører G.J.Urbye

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Garvergaden Kjøbm. Hans Clemetsen 12.000 17.000  

 

* 1875

I folketellinga i 1875 finner vi Hans Clemetsen oppført som eier av matrikkelen. Vi kan også se at Clemetsen har en hest og ei ku på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hans Clemetsen(mann)

1830

Modums Pr.

hf g Handlende

Fredrikshald: Garvergade

1875-12-31

Anne Clemetsen(kvinne)

1830

Nafverstad i Sverrige

Kone g

Fredrikshald: Garvergade

1875-12-31

Haakon Ferdinant Clemetsen(mann)

1857

Nafverstad i Sverrige

s ug Arbeider paa Faderens Contor

Fredrikshald: Garvergade

1875-12-31

Ingeborg Josefine Clemetsen(kvinne)

1859

Nafverstad i Sverrige

d ug Foreldrene

Fredrikshald: Garvergade

1875-12-31

Fredrik Clemetsen(mann)

1865

Fredrikshald

s ug

Fredrikshald: Garvergade

1875-12-31

Hiedvig Amanda Clemetsen(kvinne)

1867

Fredrikshald

d ug

Fredrikshald: Garvergade

1875-12-31

Regine Clemetsen(kvinne)

1869

Fredrikshald

d ug

Fredrikshald: Garvergade

1875-12-31

Hans Clemetsen(mann)

1872

Fredrikshald

s ug

Fredrikshald: Garvergade

1875-12-31

Hanna Svensen(kvinne)

1848

Ide Pr.

Tjenestepige ug Tyende

Fredrikshald: Garvergade

1875-12-31

Johan Severin Carlsen(mann)

1858

Fredrikshald

ug Bagerdreng

Fredrikshald: Garvergade

1875-12-31

 

* 1865

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Handelsmand H. Clemetssen paa Gaard Matr 595b, dateret 4. og thinglæst 31. Marts 1865.

 

Folketellinga i 1865 har Hans Clemetsen sin underskrift.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hans Clemetsen(mann)

1830*

Modums Prgj.

Husfader g Handelsmand

Fredrikshald: Garvergaden

1865-12-31

Ane Clemetsen(kvinne)

1830*

Sverige

Hus Moder g

Fredrikshald: Garvergaden

1865-12-31

Clemet Clemetsen(mann)

1854*

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: Garvergaden

1865-12-31

Hakon Clemetsen(mann)

1857*

Sverige

Søn ug

Fredrikshald: Garvergaden

1865-12-31

Ingeborg Clemetsen(kvinne)

1859*

Sverige

Datter ug

Fredrikshald: Garvergaden

1865-12-31

Frederik Clemetsen(mann)

1865*

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: Garvergaden

1865-12-31

Martine Crestiansdatter(kvinne)

1847*

Berg

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Garvergaden

1865-12-31

Andrea Spørch(kvinne)

1799*

Drøbak

Husmoder e

Fredrikshald: Garvergaden

1865-12-31

Christian Spørch(mann)

1824*

Frederikshald

Søn ug Handelsfuldmægtig

Fredrikshald: Garvergaden

1865-12-31

Sophie Spørch(kvinne)

1841*

Frederikshald

Datter Frøken ug

Fredrikshald: Garvergaden

1865-12-31

Andrine Eriksen(kvinne)

1825*

Frederikshald

Logerende Jomfr ug Sømerske

Fredrikshald: Garvergaden

1865-12-31

 

*1801

Ser vi på folketellinga i 1801 var matrikkelen ikke delt. På det som da var matrikkel 595 var det 1801 seks personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Lorentz Wolhart(mann)

1735*

Huusbonde Gift 1te gang Garvermester

Friderichshald: Garver Gaden

1801-02-01

Karen Pedersdatter(kvinne)

1730*

Hans kone Gift 2. gang

Friderichshald: Garver Gaden

1801-02-01

Elen Andersdatter(kvinne)

1769*

Tienestefolk Ugift

Friderichshald: Garver Gaden

1801-02-01

Maria Andersdatter(kvinne)

1777*

Tienestefolk Ugift

Friderichshald: Garver Gaden

1801-02-01

Lars Lund(mann)

1761*

Tienestefolk Ugift Garversvend

Friderichshald: Garver Gaden

1801-02-01

Martin Andersen(mann)

1786*

Tienestefolk Ugift Læredreng

Friderichshald: Garver Gaden

1801-02-01

 

 

 

 

Sist oppdatert 25.08.2023 20:54