Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Garvergata 6

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 918a

Løpenummer i 1901 matrikkel: 583

Matrikkelnummer: 592b

Gårds og bruksnummer: 66/165

 

Første hus på venstreside er murhuset som hadde adresse Garvergata 6. I dag er denne adressen benyttet på parkeringshuset til "Skofabrikken" ( Halden Storsenter)
Foto: ca. 1910
  På dette bildet fra 1949 er fortsatt "reklameskiltet" til M. Myhre synlig over inngansdøra til butikken.
  Foto: Bildet er tatt i 1949 av arkitektkontoret Gegenbach og Mollø-Christensen
  Husene på begge sider av Garvergata ble revet i forbidnelse med opprettelsen av "Østre Tangent".
  Foto: SW 2009

 

* 1974

 

 

* 1974

 

* 1967

 

* 1965

 

* 1964

 

* 1962

 

* 1959

 

* 1953

 

* 1950

 

* 1948

 

* 1946

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har følgende stemmeberettigede i Garvergata 6:

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Johannesen, / Johansen Anna Kathinka
1891
handlende Garvergata 6
Johannesen, / Johansen Jonette
1887
sydame Garvergata 6
Johannesen, / Johansen Marie 
1881
sydame Garvergata 6
Johannesen, / Johansen Selma Jeanette
1889
handlende Garvergata 6
Johnsen Martha Theodora
1895
g.m. rørlægger Garvergata 6
Johnsen Ole Arnt
1882
rørlægger Garvergata 6
Moen Gudrun
1881
g.m. lokomotivfører Garvergata 6
Moen Vilhelm
1882
lokomotivfører Garvergata 6

 

 

* 1925

 

* 1920

Folketellinga i 1920 har femten personer fordelt på tre leiligheter i Garvergata 6:

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Wilhelm Moen

01

1882-02-08

Kongsberg

-

hp

g

Lokomotivfører

002 Gudrun Moen

01

1881-02-26

Kongsberg

-

hu

g

Husmor

003 Ingebjørg Moen

01

1908-03-10

Fredrikshald

-

d

-

-

004 Ole Moen

01

1910-07-11

Fredrikshald

-

s

-

-

005 Thorleif Moen

01

1914-01-28

Fredrikshald

-

s

-

-

006 Gunnar Moen

01

1916-12-16

Fredrikshald

-

s

-

-

001 Ole Arnt Johnsen

02

1882-02-22

Skjeberg

-

hp

g

Aut. Rørlæggerforretning i Fredrikshald

002 Bertha Johnsen

02

1874-08-26

Berg Østfold

-

hu

g

'Husmor'

003 Hans Andreas Johnsen

02

1905-12-28

Fredrikshald

-

s

ug

husarbeide hjemme efter endt skoletid

004 Ella Regine Johnsen

02

1908-07-28

Elverum

-

d

ug

-

005 Borghild Ovidia Johnsen

02

1913-01-13

Fredrikshald

-

d

ug

-

006 Ole Arnt Johannes Johnsen

02

1914-08-01

Fredrikshald

-

s

ug

-

001 Johanne Marie Johannessen

03

1866-05-23

Berg Østfold

-

hp

ug

Kjolesømforretning i Fredrikshald

002 Marie Johannessen

03

1859-04-22

Berg Østfold

-

søster som styrer huset

ug

e hos søster uten kontant løn

003 Helene Jonette Johannessen

03

1887-06-25

Berg Østfold

-

slegtning

ug

Syerske a.

husarbeid

 

 

* 1919

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra kjøbmand Anders Riddervold og herredkasserer Anders Lund til rørlegger O.A.Johnsen paa d.e. og (Matrnr. 564,593 og 592)c for Kr. 55000,- dat. 11 december 1919 tinglyst 16 december 1919.

 

* 1918

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra kjøpm. M. Myhre til kjøpm. Anders Riddervold og herredskasserer Anders Lund paa denne grund og (564, 593 og 592)c for 45000,00 dat . 1 juli 1918 (Iflg maalebrev ar tomten sammen med (564, 593 og 592c) 995 m²) tinglyst 5 juli 1918

 

* 1910

Ved folketellinga i 1910 finner vi et våningshus på to etasjer med tre boenheter og en butikk med kontor. Det er også registrert en sidebygning med "Bryggerhus med pakbod, stald og Privet".

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

Forhus 2.etg fem rom og kjøkken kr 500 pr aar huseier              

001 Marius Myhre

01

1874-04-17

Søndre Odalen

b

hf

g

Kjøpmand

002 Olga Myhre

01

1876-05-03

Fredrikshald

b

hm

g

Hustru

003 Gunvor Myhre

01

1899-12-23

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

004 Valborg Myhre

01

1900-03-13

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

005 Thor Myhre

01

1903-04-25

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

006 Sigrid Myhre

01

1905-12-29

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

007 Marius Myhre

01

1908-06-04

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

008 Johannes Myhre

01

1910-08-24

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

009 Fredrikke Olsen

01

1840-03-29

Sverige

b

fl Svigermoder

e

Underholdes av Kjøpman

Forhus 1.etg to rom og kjøkken kr 192 pr aar              

001 Adolf Berntsen

02

1870-08-16

Rokke

b

hf

g

Hjulmagersvend

002 Hermane Berntsen

02

1882-07-17

Fredrikshald

b

hm

g

Hustru

003 Erling Berntsen

02

1909-02-20

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

3.etg tre rom og kjøkken kr 288 pr aar              

001 Marthe Johannesen

03

1836-08-26

Skjeberg

b

hm

e

Husmor

002 Marie Johannesen

03

1859-04-22

Berg Smaalenene

b

d

ug

Sydame

003 Johanne Johannesen

03

1866-05-23

Berg Smaalenene

b

d

ug

Syforretning

004 Jonette Johannesen

03

1889-06-25

Berg Smaalenene

b

fl

ug

Sydame

 

 

* 1904

Utdrag fra panteregister:

Skjøt fra Olga Jensen til kjøbmand M. Myhre for kr. 10200,00 paa d.e. og m.no. (564, 593 og 592)c, dat 15/12-03. I følge kartforretning af 24/4 04 indeholder eiendommen 995 m² ....tinglyst 8 marts1904

 

* 1902

Utdrag fra panteregister:

Ægtepakt mellem ægtefæller Ole og Olga Jensen hvorved Olga Jensen blir Eneeier af alt hvad de naa eier, deribandt også denne eiendom og alt hvad der i fremtiden tilfalder enhver af dem skal blive hver enkelts særeie. dat 20/1-1902 tinglyst 21 Januar 1902

 

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Grankvist Amalie
1852
sygepleierske
Jensen Ole Edvard
1854
kreaturhandler
Jensen Olga Alette
1855
g.m. kreaturhandler
Pedersen Karoline
1831
enke

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Garvergaden Olga Jensen 8.500 12.230 Murgaard

 

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi et våningshus på to etasjer med fire boenheter og "1 Udhusbygning, hvori Bryggerhus, Vedskure, Stald og Locum".

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1.etg tre rom og kjøkken              

001 Ole Edvard Jens.

01

1854

Aremarks Herred Sm

b

hf

g

Kreaturhandler og Huseier

002 Olga Alette Jens.

01

1855

Fredrikshald kjøpstad*

b

hm

g

-

003 Anna Thores.

01

1883

Ide Herred Sm

b

Tjenestepige

ug

-

004 Einar Wiken

01

1880

Ide Herred Sm

b

el

ug

Skoleelev

Forhus 2.etg tre rom og kjøkken              

001 Caroline Peders.

02

1832

Fredrikshald kjøpstad*

b

Enslig bosiddende

e

Lever af sin Formue

Forhus et kvistværelse              

001 David Jens.

03

1874

Sverige

b

Enslig bosiddende

ug

Arbeider ved Baastads Brusfabrik hersteds

Forhus et kvistværelse og kjøkken              

001 Amalie Granqvist

04

1853

Sverige

b

Enslig bosiddende

ug

Sygepleierske

002 Thrine Anders.

04

1873

Bergs Herred Sm

b

Enslig bosiddende

ug

Tjenestepige

 

 

* 1898

Utdrag fra panteregister:

Udskrift af Ide og Markers sorenskiveris notarialprotokol ifølge hvilken Olga Amundsen under 18/12 95 indgik ægteskab med kreaturhandler Ole Edvard Jensen Solbrække thinglyst 21 juni 1898

 

* 1893

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Do. ( T.Amundsen) til Do. ( Olga Amundsen) paa denne eiendom og matr. no. (564,593 og 592)c dat 3/5 93 for 9500 kr. thinglæst 12 mai 1893

 

* 1891

Tilsalg.

Trægaard med garveri matr.no. 564 og 563.

Murgaard (hvori handelsbekvemmelighed) matr.no. 592a.

Tomt (til gadelinien i flugt med murgaarden) 592b

sælges for godt kjøb ved

T. Amundsen.

 

Ved folketellinga i 1885 bor det tolv personer på det som da er oppgitt som matrikkel 592.

  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand -Yrke

001 Thorvald Amundsen

1827

Fr:hald

-

Familiens overhode

e-mand

 

002 Thorbjørg Amundsen

1862

Fr.hald

-

Datter

ug

-

003 Olaf Segfrid Thorvaldsen

1855

Fr.hald

-

Søn, Besøgende

ug

-

004 Karen Amundsen

1877

Fr.hald

-

Datter

ug

-

005 Bjarne Thorvaldsen

1873

Fr:hald

-

Søn, Besøgende

ug

-

006 Karl Ludvig Pedersen

1853

Fr.hald

-

Familiens overhode

g

-

007 Karoline Mathilde Pedersen

1853

Fr.hald

-

Hustru

g

-

008 Signe Pedersen

1883

Fr.hald

-

Datter

-

-

009 Berger Pedersen

1885

Fr.hald

-

Søn

-

-

010 Alfild Karla Pedersen

1887

Fr.hald

-

Datter

-

-

011 Valborg Pedersen

1889 sept.

Fr.hald

-

Datter

-

-

012 Oline Olsen.

1845

Hvaloerne

-

Tjenestetyende

ug

-

 

 

* 1888

 

* 1887

Tilsalgs udbydes

Gaard Matr.No. 564 & 593 med Garveri og øvrige tilbygninger. Brandforsikret for 16,980 Kr. Garveriet kan ogsaa forandres til anden industriel virksomhed.

Gaard Matr.No. 592a af mur i to etager, indeholdende butik, familie og ydre bekvemmeligheder, kjælder og lagerrum, brandforsikret for 12,230 Kr.

Tomt Matr.No. 592b, stødende ligeind til gaard Matr.No. 592a med en facadelængde til gaden af 19 meter for rimelig pris, og paa lempelige betingelser af

T. Amundsen

 

 

* 1885

Folketellinga i 1885 forteller at T.Amundsen er eier av matrikkel 592 hvor det da bor eleve personer.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Thorvald Amundsen

1827

Fredrikshald

-

-

-

Garver & handelsmand

002 Larsine Marie Amundsen

1834

Bergs præstegjeld

-

Hustru

-

-

003 Helga Amundsen

1860

Fredrikshald

-

Datter

-

-

004 Thorbjørg Amundsen

1862

Fredrikshald

-

Datter

-

-

005 Maria Amundsen

1864

Fredrikshald

-

Datter

-

-

006 Kristine Amundsen

1866

Fredrikshald

-

Datter

-

-

007 Sigurd Amundsen

1868

Fredrikshald

-

Søn

-

-

008 Aagot Amundsen

1869

Fredrikshald

-

Datter

-

-

009 Bjarne Thorvaldsen

1872

Fredrikshald

-

Søn

-

-

010 Karen Amundsen

1877

Fredrikshald

-

Datter

-

-

011 Säfrin Bloch Nerdrum

1861

Inderhaug Prstegj.

f

-

-

Ingeniør & for?? i F.hald

 

 

* 1883

Tilsalgs

frembydes, endten samlet eller særskildt:

Tomt matr.no. 592b, indeholdende omtr. 427 kvadrat mtr. (1087 kvadratalen) med en længdefacade til garvergaden af omtr. 19 mtr (30 alen).

Murgaard mtr.no. 592a i samme gade, med forretningslokale, familiebolig og solide bekvemmeligheder.

Gaard matr.no. 564 & 593 med garveri.

T.Amundsen

 

 

* 1882

Utdrag fra panteregister:

Skrivelse fra Do. (T.Amundsen) af 8/2 82 om at han har sammenføiet denne Eiendom og M.No. (564 & 593) til en samlet Eiendom og atter delt denn i 3 Deler Se: 1. Den vestre 2. den midtre og 3. dem østre. No.1 er givet Mn.(564,593 & 592)a No.2: (564, 593 & 529)b og No.3 (564, 593 & 592) c. thinglæst 10 Februar 1882.

 

* 1879

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra P.L. Ohlgreen og A Hansen til Garver Torvald Amundsen for 900 Kr. dat 27. og thinglæst 28 Novbr. 1879

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Garvergaden Snedker Anders Hansen 800   Have

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 bor det fire personer på matrikkel 592.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Thomas Johansen Bech

01

35

-

-

Huusbonde

I 1ste ægteskab

Garvermester

002 Helvig Pedersdatter

01

36

-

-

Hans hustrue

I 1ste ægteskab

-

003 Hansten Amunsen

01

15

-

-

Tienestefolk

Ugift

Læredreng

004 Berthe Eriksdatter

01

18

-

-

Tienestefolk

Ugift

-

 

 

Sist oppdatert 30.03.2023 14:13