Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Garvergata 8

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 917a

Løpenummer i 1901 matrikkel: 585

Matrikkelnummer: 598a

Gårds og bruksnummer: 66/192

Foto: SW 16.februar 2003

* 2002

 

* 1994

26.august 1994 har Halden Arbeiderblad en helside om renoveringen av Garvergata 8 og 10.

Hele reportasjen kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider (side 3)

 

 

* 1987

 

* 1985

 

* 1983

 

* 1982

 

* 1979

 

* 1966

 

* 1965

 

* 1964

 

* 1963

 

* 1962

 

* 1959

 

* 1958

 

* 1957

 

* 1956

 

* 1954

 

* 1949

 

* 1948

 

* 1947

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Garvergata 8.

 

 

* 1939

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøde, dat. 10/4-1939 fra Severin Hansens dødsbo v/ osakf. Jon Gudbrandsen til salgssjef Bernh. Norsted født 27/11 1886 på d.e og matr.nr. 598b i Halden for kr. 69000,00.

 

 

* 1938

 

* 1937

 

* 1935

 

* 1933

 

* 1932

 

* 1927

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Nordby Alf
1884
bokholder Garvergata 8
Nordby Anna Elisabeth
1889
g.m. bokholder Garvergata 8
Hansen Anna Georgine
1888
g.m. kullhandler Garvergata 8
Ebsen Borghild
1888
kontordame Garvergata 8
Appelton Dagmar Marie
1869
sydame Garvergata 8
Frydenlund Elise Sofie
1865
g.m. reparatør Garvergata 8
Berg Gudbrand
1895
befrakter Garvergata 8
Hansen Hans Severin
1862
bygmester Garvergata 8
Ebsen Hildur Emilie
1885
husbestyrerinde Garvergata 8
Olaussen Inga Andrea
1872
enkefrue Garvergata 8
Johannesen, / Johansen Johan Monrad
1884
tollops.mann Garvergata 8
Johannesen, / Johansen Jørgine
1851
enkefrue Garvergata 8
Hansen Karl Herman
1884
kullhandler Garvergata 8
Berg Kristiane Johanne
1893
g.m. befrakter Garvergata 8
Hansen Marie Kristiane
1879
g.m. byggmester Garvergata 8
Frydenlund Olaf Emil
1862
reparatør Garvergata 8
Johannesen, / Johansen Olga Kornelie
1891??
g.m. tollops.mann Garvergata 8
Hansen Paul Severin
1892
snekekrsvend Garvergata 8
Olaussen Rolf
1899
gartner Garvergata 8
Danielsen Rudolf
1866
telefonarbeider Garvergata 8
Danielsen Sofie
1867
g.m. telefonarbeider Garvergata 8

 

 

* 1926

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det ti boenheter i Garvergata 8.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Carl Herman Hansen
1
1884-06-30
Fredrikshald - hp g Contorchef i Kul & Trælastforretning
002 Anna Georgine Hansen
1
1888-08-02
Fredrikshald - hu g Husmor
003 Carl Eker Hansen
1
1913-03-03
Fredrikshald - s - skolegut
004 Knut Eker Hansen
1
1915-12-06
Fredrikshald - s - (Barn)
 
         
001 Karoline Ebsen
2
1848-04-19
Tune pr. Sarpsborg Østvold - hp e Pf, enke efter leverandør??, alderdomspension
002 Karen Sofie Cecilie Ebsen
2
1876-03-23
Borge pr. Fr.stad Østf - d ug Expeditrice
003 Olga Karoline Ebsen
2
1879-07-30
Borge pr. Fr.stad Østf - d ug Pf. Husarb hj
004 Hildur Emilie Ebsen
2
1885-09-08
Borge pr. Fr.stad Østf - d ug Husarbeide hjemme
005 Borghild Ebsen
2
1888-04-23
Borge pr. Fr.stad Østf - d ug Bogholderske
006 Ely Jacoba Ebsen
2
1890-04-04
Borge pr. Fr.stad Østf - d ug Sygepleieelev
 
         
001 James Richards Jeffery
3
1872-06-25
England - hp g Disponent for stenhuggeri
002 Laura Jeffery
3
1876-01-14
England - hu g Husmor
003 Clarice Maud Jeffery
3
1904-01-04
England - d ug Skole elev
004 Olav James Jeffery
3
1911-03-21
Fredrikshald - s ug Skole elev
 
         
001 Alf Nordby
4
1884-05-01
Tistedalen Fr.hald - hp g Kalkulatør
002 Anna Elisabeth Nordby
4
1889-08-23
Torpedalen pr Berg, Østfold - hu g Husmor
003 Aslaug Hjørdis Nordby
4
1911-01-21
Fredrikshald - d ug barn
 
         
001 Rudolf Danielsen
5
1866-06-13
Trankil, Vermeland, sverige - hp g Telefonarbeider (Bygning av Telefonliner.)
002 Sofie Danielsen
5
1867-02-19
Blomskog, Vermeland, Sverige - hu g Husmor
003 Evald Berthold Danielsen
5
1892-07-22
Trankil, Vermeland, sverige - s ug Skofabrikarbeider (Tilskjærer)
004 Esther Ingeborg Danielsen
5
1898-08-31
Idd, Østfold - d ug Skofabrikarbeider (Vikning)
005 Hilding Eugen Danielsen
5
1904-10-19
Trankil, Vermeland, sverige - s ug Malerlærling
 
         
001 Christian Edvard Svendsen
6
1857-04-04
Fr. hald - hp g Bestyrer av arbeidskontor
002 Berthine Svendsen
6
1866-01-25
Nedre Eker Busk. - hu g Husmor
003 Dagmar Svendsen
6
1894-07-22
Fredrikshald - d ug Assistent ved kommunalt arbeidskontor
004 Kirsten Svendsen
6
1897-09-27
Fredrikshald - d ug %Tjenestepike% Kokkepike
 
         
001 Christian M. Olaussen
7
1870-06-28
Berg Østfold - hp g Lagerexpeditør
002 Inga Andrea Olaussen
7
1872-09-02
Berg Østfold - hu g Husmor
003 Rolf Olaussen
7
1899-10-28
Frhald - s ug Gartner
004 Thorstein Olaussen
7
1902-02-14
Frhald - s ug Gymnasiast
005 Ingeborg Katharina Olaussen
7
1905-02-16
Fr. hald - d ug Skoleelev (middelskole)
006 !!
7
!!
- - - - -
 
         
001 Olaf Emil Frydenlund
8
1862-06-16
Tune prestegjeld Østfold - hp g Cykelreparation s.a.
002 Elise Sofie Frydenlund
8
1865-06-13
Rakkestad prestegjeld - hu - Husmor
 
         
001 Jørgine Johannesen
9
1851-02-22
Weggesdahl i Torpedal Østf - hp e Enke efter avdøde pølsemakermester Martin Johannesen. %Forsørget af ældste son i ??, fortiden Kaptein paa Oskarsborg.
002 Samuel Benjamin Johannesen
9
1889-02-17
Fredrikshald - s ug Pølsemaker
 
         
001 Hans Severin Hansen
10
1862-03-28
Fredrikshald - hp g Bygmester
002 Kristianie Marie Hansen
10
1879-12-19
Prestengen i Berg, Østfold - hu g Husstel, husmor
003 Petter Kristian Hansen
10
1892-10-30
Fr. hald - s ug Bygningssnekker h/sin far
004 Oskar Wilhelm Hansen
10
1895-11-16
Fr-hald - s ug Bygningssnekker h/sin far
005 Marta Debora Hansen
10
1899-01-22
Fredrikshald - d ug Hustel Jeme
006 Paul Sevrin Hansen
10
1902-06-24
Fr. hald - s ug Bygningssnekker h/sin far
007 Begi Marie Hansen
10
1913-10-14
Fr-hald - d ug Skoleelev
008 Solveig Johane Hansen
10
1919-08-05
Fr-hald - d ug Barn

 

 

* 1912

Utdrag fra panteregister:

Skifteutlodning av 18/3-12 i avdøde Regine Lovise og gjenlevende mand bygmester Severin Hansens fællesbo, hvorved enkemanden har overtat alle boets aktiva bl.a. denne einedom og m.no. 598b mot at han gir samtlige 6 arvinger panteretsutlæg med like prioritet i d.e. og m.no. 598b

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om en hovedbygning og "2 udhuser med bagbygninger". Det er elleve boenheter på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg 380 kr året          

Hans Kristian Hanssen(mann)

1860-09-26

Jøssund

hf g adjunkt ved Fr.halds off. h. skole, lærer ved den tekniske aftenskole

Fredrikshald: Garvergaten

1910-12-01

Bolette Kristine Hanssen(kvinne)

1843-08-10

Borge

hm g

Fredrikshald: Garvergaten

1910-12-01

1.etg 372 kr året          

Johs. Gunderssen(mann)

1878-04-10

Fredrikshald

hf g Jernbanetelegrafist

Fredrikshald: Garvergaten

1910-12-01

Sigrid Gunderssen(kvinne)

1877-01-17

Tune

hm g

Fredrikshald: Garvergaten

1910-12-01

Margit Emanuelsen(kvinne)

1896-02-28

Fredrikshald

tj ug tj

Fredrikshald: Garvergaten

1910-12-01

Signe Gunderssen(kvinne)

1906-05-24

Kr.ania

d ug d

Fredrikshald: Garvergaten

1910-12-01

2.etg 31 kr pr. mnd.          

Syver Østensen Sandberg(mann)

1863-11-16

Vaage (Gudbrandsdalen)

hf g Aviseier og redaktør

Fredrikshald: Garvergaten

1910-12-01

Andrine Elisabet Sandberg(kvinne)

1856-06-20

Fredrikshald

hm g Husmor

Fredrikshald: Garvergaten

1910-12-01

Gunhild Lillesæter(kvinne)

1886-02-10

Vaage

fl (husfarens søster) ug Sætterske og tildels kontorarbeide

Fredrikshald: Garvergaten

1910-12-01

2.etg 400 kr året          

James R. Jeffery(mann)

1872-06-25

England

hf g Civilingeniør Stenbedrift

Fredrikshald: Garvergaten

1910-12-01

Laura Jeffery(kvinne)

1876-01-14

England

hm g

Fredrikshald: Garvergaten

1910-12-01

Clarice Maud Jeffery(kvinne)

1904-01-04

England

d ug

Fredrikshald: Garvergaten

1910-12-01

Bakbygning

1. og 2. etg 550 kr året

         

Hans Sevrin Hansen(mann)

1862-03-28

Fredrikshald

hf e Bygmester S Tømmermester

Fredrikshald: Garvergaten

1910-12-01

Peter Krestin Hansen(mann)

1892-10-30

Fredrikshald

s ug Snedkerlerling

Fredrikshald: Garvergaten

1910-12-01

Margot Astrid Hansen(kvinne)

1894-08-24

Fredrikshald

d ug Steler!! i Huset

Fredrikshald: Garvergaten

1910-12-01

Oskar Vilhelm Hansen(mann)

1895-11-16

Fredrikshald

s ug Snedkerlerling

Fredrikshald: Garvergaten

1910-12-01

Hulda Regine Hansen(kvinne)

1897-04-29

Fredrikshald

d ug Barn

Fredrikshald: Garvergaten

1910-12-01

Marta Debora Hansen(kvinne)

1899-01-22

Fredrikshald

d ug Barn

Fredrikshald: Garvergaten

1910-12-01

Pauel Sevrin Hansen(mann)

1902-06-24??

Fredrikshald

s ug Barn

Fredrikshald: Garvergaten

1910-12-01

Selma Bjørnstad(kvinne)

1867-04-01

Id Slagen

tj ug Husholderske

Fredrikshald: Garvergaten

1910-12-01

1.etg 18 kr pr. mnd          

Omar M. Andreasen(mann)

1884-04-10

Hvaler

hf g Styrmand

Fredrikshald: Garvergaten

1910-12-01

Hermane S. Andreasen(kvinne)

1887-03-09

Hvaler

hm g

Fredrikshald: Garvergaten

1910-12-01

1.etg 9 kr pr. mnd          

Anna Tobiesen(kvinne)

1853-02-02

Sverige

e Vask og strykning

Fredrikshald: Garvergaten

1910-12-01

1.etg 18 kr pr. mnd.          

Axel Pettersen(mann)

1870-01-20

Fredrikshald

hf g Kasserer ved Saugbrugsforeningens Høvleri

Fredrikshald: Garvergaten

1910-12-01

Hanna Sofie Pettersen(kvinne)

1880-06-21

Fredrikshald

hm g

Fredrikshald: Garvergaten

1910-12-01

Hans Andreas Pettersen(mann)

1895-11-08

Fredrikshald

s ug

Fredrikshald: Garvergaten

1910-12-01

Marta Gunhilde Pettersen(kvinne)

1900-12-31

Fredrikshald

d ug

Fredrikshald: Garvergaten

1910-12-01

Eilif Nandrup Pettersen(mann)

1905-08-23

Fredrikshald

s ug

Fredrikshald: Garvergaten

1910-12-01

Astri Alette Pettersen(kvinne)

1907-06-20

Fredrikshald

d ug

Fredrikshald: Garvergaten

1910-12-01

Kjæld Nandrup Pettersen(mann)

1909-01-02

Fredrikshald

s ug

Fredrikshald: Garvergaten

1910-12-01

!! Pettersen*(mann)

1910-11-19

Fredrikshald

s ug

Fredrikshald: Garvergaten

1910-12-01

Louise Gustava Hellum(kvinne)

1892-03-20

Amerika

tj ug Husgjerning

Fredrikshald: Garvergaten

1910-12-01

2.etg 9 kr pr. mnd.          

Karl Lind(mann)

1856

Fredrikshald

hf g Sjømand

Fredrikshald: Garvergaten

1910-12-01

Marie E. Lind(kvinne)

1844

Sverige

hm g

Fredrikshald: Garvergaten

1910-12-01

2. etg 18 kr pr. mnd          

O. Frydenlund(mann)

1862-06-16

Tune

hf g Bøsse-reparatør

Fredrikshald: Garvergaten

1910-12-01

Elise Frydenlund(kvinne)

1865-06-13

Rakkestad

hm g

Fredrikshald: Garvergaten

1910-12-01

2.etg 18 kr pr. mnd.          

Christian Marinius Olausen(mann)

1870-06-28

Berg sogn Smaalenene

hf g Lagerbetjent v/ Bomuldspinderi

Fredrikshald: Garvergaten

1910-12-01

Inga Andrea Olausen(kvinne)

1872-09-02

Berg sogn Smaalenene

hm g intet

Fredrikshald: Garvergaten

1910-12-01

Rolf Olausen(mann)

1899-10-28

Fredrikshald

s ug

Fredrikshald: Garvergaten

1910-12-01

Thorstein Olausen(mann)

1902-02-14

Fredrikshald

s ug

Fredrikshald: Garvergaten

1910-12-01

Ingeborg Katharina Olausen(kvinne)

1905-02-16

Fredrikshald

d ug

Fredrikshald: Garvergaten

1910-12-01

Jensine A. Thorbjørnsen(kvinne)

1836-09-22

Berg sogn Smaalenene

fl ug intet

Fredrikshald: Garvergaten

1910-12-01

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Bohwim Alexia
1871
g.m. handelsreisende
Bohwim Gudbrand
1872
handelsreisende
Gjerløwsen Johanne Marie
1820
enke
Halvorsen Johan Petter
1829
toldopsynsmand
Halvorsen Marie
1833
g.m. toldopsynsmand
Halvorsen Ole Ferdinand
1866
handelsmand
Hansen Hans Severin
1862
bygningssnedker
Hansen Regine Laura
1862
g.m. bygningssnedker
Nilsen Anna Helene
1841
kone
Wesenberg Brynjulf
1875
premierløitnant

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Garvergaden Bygmester Severin Hansen 24.000 33.200  

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 så finner vi et våningshus med uthus og vedskur. Huset har to etasjer og ti leiligheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg          

Johan Halvors.(mann)

1829

Berg i Smaalene Sm

hf g Bestillingsmand. Toldopsynsmand

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

Johanne Halvors.(kvinne)

1833

Berg i Smaalene Sm

hm g Hustru

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

1.etg          

Hans Sevrin Hans.(mann)

1862

Fredrikshald kjøpstad

hf g G†rdeier & Bygningssnedker Bygningsforretning

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

Regine Louise Hans.(kvinne)

1862

Torpedalen Berg i Sm†lenene

hm g Hustru

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

Peter Kristian Hans.(mann)

1892

Fredrikshald kjøpstad

s ug Søn

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

Astrid Margot Hans.(kvinne)

1894

Fredrikshald kjøpstad

d ug Datter

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

Oskar Vilhelm Hans.(mann)

1895

Fredrikshald kjøpstad

s ug Søn

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

Hulda Regine Hans.(kvinne)

1897

Fredrikshald kjøpstad

d ug Datter

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

Marta Debora Hans.(kvinne)

1899-10-08

Fredrikshald kjøpstad

d ug Datter

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

Hildeborg Alvilde Hans.(kvinne)

1882

Fredrikshald kjøpstad

tj ug Huslig gjerning

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

2.etg          

Axel Simens.(mann)

1852

Fr.hald

hf g Fattigforstander

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

Sofie Simens.(kvinne)

1860

Fr.hald

hm g Husgjerning

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

Lilly Simens.(kvinne)

1884

Fr.hald

d ug Skolebørn

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

Aagot Simens.(kvinne)

1886

Fr.hald

d ug Skolebørn

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

Axel Quisling Simens.(mann)

1892

Fr.hald

s ug Skolebørn

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

Else Simens.(kvinne)

1894

Fr.hald

d ug Intet

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

Helga Simens.(kvinne)

1897

Fr.hald

d ug Intet

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

Arne Quisling Simens.(mann)

1899-06-08

Fr.hald

s ug Intet

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

Karoline Ivers.(kvinne)

1874

Id herred Sm

tj ug Husgjerning

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

2.etg          

Johan Herman Larss.(mann)

1869

Fredrikshald kjøpstad

hf g Kontorfuldmægtig ved Haldens Bomuldspinderi & Væveri

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

Maria Josefina Larss.(kvinne)

1873

Karlstad

hm g Hustru

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

Odd Falk Larss.(mann)

1899-03-24

Fredrikshald kjøpstad

s ug Søn

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

Ebon Minona Holm(kvinne)

1882

Gøteborg

tj ug Husgjerning

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

2.etg          

Claus Ofenbeg(mann)

15.08??.1871

Fredrikshald kjøpstad

hf %Sømand% g matros

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

Fride Antonie Ofenber(kvinne)

1875-11-07

Fredrikshald kjøpstad

g Hustru

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

1.etg          

Karl Fredrik Lind(mann)

1857

Fredrikshald kjøpstad

hf g Sømand

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

Marie Elise Lind(kvinne)

1844

Nøsemarken Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

2.etg          

Christian Marinius Olauss.(mann)

1870

Berg Sm†lenene

hf g Lagerbetjent ved Haldens Spinderi

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

Inga Andrea Olauss.(kvinne)

1872

Berg Sm†lenene Sm

hm g Hustru

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

Rolf Olauss.(mann)

1899-10-28

Fredrikshald kjøpstad

s ug Søn

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

2.etg          

Olaf Emil Frydenlund(mann)

1862-06-16

Tune Sm

hf g Kreaturhandler og Slagter

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

Elise Sofie Frydenlund(kvinne)

1865-06-13

Rakkestad Sm

hm g Hustru

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

1.etg          

Otto Einar Ols.(mann)

1872-11-04

Onsø Sm

hf g Kreaturhandler og Slagter

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

Valborg Ols.(kvinne)

1870-09-27

Fredrikshald kjøpstad

hm g Hustru

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

Gudrun Ols.(kvinne)

1886-07-09

Fredrikshald kjøpstad

d ug Datter

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

Ester Ols.(kvinne)

1888-04-04

Fredrikshald kjøpstad

d ug Datter

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

Arne Henskjold Ols.(mann)

1900-03-21

Fredrikshald kjøpstad

s ug Søn

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

1.etg          

Sevrin Marenius Harlem(mann)

1861

Fre.hald

hf g Malermester

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

Anna Lovise Harlem(kvinne)

1864

Fre.hald

hm g Husgjerning

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

Rut Harlem(kvinne)

1892

Fre.hald

d ug Skolebørn

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

Aagot Harlem(kvinne)

1897

Fre.hald

d ug

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

Johannes Harlem(mann)

1889

Fre.hald

s ug Skolebørn

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

Oskar Harlem(mann)

1899-12-21

Fre.hald

s ug

Fredrikshald: Garvergaden

1900-12-03

 

* 1898

Utdfrag fra panteregister:

Skjøde fra Garver L.Ohlgrens Enke, Karoline, paa d.E., som hun kalder sin, til Bygmester Severin Hansen for Kr. 9500,00, dat 6/4 98 thinglæst 12 april 1898

Hjemmelsbrev fra Skifteretten i L.Ohlgrens Bo til Enken Karoline Ohlgren paa d.E for Kr. 8000,00 thinglæst 26 April 1898

 

* 1891

 

* 1890

 

* 1885

En 3 aars gammel hingst er billig tilsalgs hos

L.Ohlgren, Garver.

NB. I Mangel af Salg kan en ældre Hest tages i Bytte.

 

 

Går vi til folketellinga i 1885 finner vi Ohlgren som eier av en matrikkel hvor det bor trettifire personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Barn !!(kvinne)

1885-12-21

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Lorns Olgren(mann)

1815

Fredrikshald

Garvermester

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karoline Olgren(kvinne)

1823

Aremark

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Sophie Blomber(kvinne)

1862

Sane Socken Sverige

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Jens Aasekjer(mann)

1857

Berg

Musikkorporal

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Laura Aasekjer(kvinne)

1849

Berg

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Andreas Aasekjer(mann)

1874

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Gunnil Aasekjer(kvinne)

1876

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hakon Aasekjer(mann)

1879

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Edvin Aasekjer(mann)

1882

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Engebor Aasekjer(kvinne)

1884

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Olaf Andersen(mann)

1853

Kristiania

Murer

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Elise Andersen*(kvinne)

1853

Kristiania

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

August %Dagmar% Andersen*(mann)

1883

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ludvik Kristiansen(mann)

1851

Asak

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Laura Kristiansen*(kvinne)

1864

Berg

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Dagny Sophie Kristiansen*(kvinne)

1882

Berg

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan Petter Kristiansen*(mann)

1884

Berg

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Simen Eliasen(mann)

1824

Skie Sverige

Sneker

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Helene Eliasen*(kvinne)

1824

Dalsland Sverige

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Gyda Elin Eliasen*(kvinne)

1864

Sarsborg

Barn ?? fabrik

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anders Hansen(mann)

1851

Ragstad

Sneker

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johanne Hansen*(kvinne)

1852

Værmlan

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anna Josefina Hansen*(kvinne)

1874

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Elin Marie Hansen*(kvinne)

1879

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hanna Debora Hansen*(kvinne)

1883

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anne Elise !!(kvinne)

1834

Elf?? Sverige

Understøttes af Fattigvesen

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ema !!(kvinne)

1865

Vibo Sverige

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Augusta !!(kvinne)

1870

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

August !!(mann)

1875

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karoline Eriksen(kvinne)

1845

Tørsko Sverige

Vaskekone

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Amalie Nilsen(kvinne)

1868

Aremark

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Elvine Eriksen(kvinne)

1852

Tørsko Sverige

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Gunnil Karlsen(kvinne)

1883

Fredrikshald

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Garvergaden Garver Ohlgren 10.000 11.400  

 

* 1875

Ser vi i folketellinga i 1875 finner vi trettito personer på matrikkel 598. Matrikkelen var da nærmest et småbruk - her avlet Lorents Olgren 1/8 tønne hvete, 3/8 tønne rug, 3/8 tønne bygg, en tønne havre og tre tønner poteter. Han hadde også en hest og to kuer på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Lorntz Olgren

01

1815

Fr.hald

b

hf

g

Garvermester

002 Caroline Olgren

01

1823

Aremarks Pr.

b

Hans Kone

g

-

003 Conrad Olgren

01

1857

Fr.hald

b

s

ug

Forældrene

004 Alma Olgren

01

1860

Fr.hald

b

d

ug

Forældrene

005 Helene Iversdatter

01

1858

Id Pr.

b

tj

ug

-

006 Christian Olsen

02

1839

Id Pr.

b

hf

g

Tomtearbeider

007 Berthe Nielsdatter

02

1842

Id Pr.

b

Hans Kone

g

-

008 Alma Olsen

02

1863

Fr.hald

b

Pleiebarn

ug

-

009 Carl Jacobsen

02

1838

Ystad Sverige

b

Leieboer

ug

Bogbindersvend

010 Carl Løvdahl

02

1836

Halmstad i Sverige

b

Leieboer

g

Snedkersvend

011 Johan Blomkvist

02

1846

Halmstad i Sverige

b

Leieboer

ug

Gjørtlersvend

012 Nicolay Carlsen

03

1833

Rakkestad

b

hf

g

Dagarbeider

013 Helene Johannesdatter

03

1834

Bergs Pr.

b

Hans Kone

g

-

014 Carl Nicolaysen

03

1863

Fr.hald

b

s

ug

-

015 Christian Nicolaysen

03

1870

Fr.hald

b

s

ug

-

016 Einar Nicolaysen

03

1873

Fr.hald

b

s

ug

-

017 Lovise Stenmark

04

1835

Bergs Pr.

b

hm

e

Fattigkone, Underholdes af Bergs Fattigkasse

018 Albert Stenmark

04

1864

Fr.hald

b

s

ug

Underholdes af Bergs Fattigkasse

019 Agnette Stenmark

04

1866

Fr.hald

b

d

ug

Underholdes af Bergs Fattigkasse

020 Walborg Stenmark

04

1868

Fr.hald

b

d

ug

Underholdes af Bergs Fattigkasse

021 Alma Stenmark

04

1871

Fr.hald

b

d

ug

-

022 Petter Hansen

05

1851

Fr.hald

b

hf

g

Matros

023 Berthe Jørgensdatter

05

1851

Fr.hald

b

Hans Kone

g

-

024 Peder Pettersen

05

1872

Fr.hald

b

s

ug

-

025 Wilhelm Johannesen

06

1851

Trankil i Sverige

b

hf

g

Skræddersvend

026 Lovise Johannesen

06

1850

Trankil i Sverige

b

Hans Kone

g

-

027 Anne Johannesen

06

1875

Trankil i Sverige

b

d

ug

-

028 Hans Olsen

07

1852

Id Pr.

b

hf

g

Matros

029 Amalie Andersdatter

07

1840

Ske Sogn i Sverige

b

Hans Kone

g

-

030 Helga Hansdatter

07

1875

Fr.hald

b

d

ug

-

031 Hans Andersen

08

1809

Strømstad

b

hf

g

Skomager

032 Gustava Andersen

08

1820

Strømstad

b

Hans Kone

g

-

 

 

* 1865

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Garver Lorentz Ohlgren paa Gaard Matr 598, dateret 19. og thinglæst 22. Septbr. 1865.

 

Folketellinga i 1865 har L.Ohlgren sin underskrift. Tjueni personer er hjemmehørende på denne matrikkelen hvor de også har to hester, fire kuer, to får og to griser.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Lorentz Andreas Olgreen(mann)

1815*

Frederikshald

Husfader g Garver

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Caroline Olsdatter(kvinne)

1823*

Aremark Prgj. Smaal. Amt

Hans Hustru g

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Magnus Olgreen*(mann)

1839*

Frederikshald

Deres Søn ug Styrmand

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Severin Olgreen*(mann)

1841*

Frederikshald

Deres Søn ug Matros

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Ole Martin Olgreen*(mann)

1851*

Frederikshald

Deres Søn ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Ludvig Conrad Olgreen*(mann)

1858*

Frederikshald

Deres Søn ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Alma Otillie Olgreen*(kvinne)

1860*

Frederikshald

Deres Datter ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Anne Gabrielsdatter(kvinne)

1846*

Sverige

ug Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Carl Christoffersen(mann)

1816*

Christiania

Logerende g Muursvend

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Lena Johannesdatter Ulstrøm(kvinne)

1826*

Sverige

Hans Hustru g

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Anton Carlsen(mann)

1857*

Frederikshald

Deres Søn ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Jørgen Emanuel Eriksen(mann)

1843*

Frederikshald

Husfader g Slagter

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Mathilde Emilie Hansen(kvinne)

1845*

Frederikshald

Hans Hustru g

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Torval Johan Jørgensen*(mann)

1865*

Frederikshald

Deres Søn ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Carl Blikstad(mann)

1817*

Frederikshald

Husfader g Smed

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Anne Sofie Foss(kvinne)

1816*

Berg Prgj.

Hans Hustru g

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Charlotte Eugenie Augusta Blikstad*(kvinne)

1847*

Frederikshald

Deres Datter ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Carl Ludvig Carlsen(mann)

1858*

Frederikshald

Pleiesøn ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Bernhard Andreasen(mann)

1862*

Bergs Prgj

Pleiesøn ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Thrine Winther(kvinne)

1822*

Frederikshald

Logerende f Sømmerske

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Hans Simensen(mann)

1836*

Aremarks Prgj.

Husfader g Snedkerarbeider

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Marthe Hansdatter(kvinne)

1836*

Aremarks Prgj.

Hans Hustru g

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Hans Severin Hansen*(mann)

1862*

Frederikshald

Deres Søn ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Peter August Hansen*(mann)

1865*

Frederikshald

Deres Søn ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Hans Nielsen(mann)

1831*

Skjebergs Prgj.

Husfader g Kjører

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Ane Kirstine Ottersdatter(kvinne)

1828*

Skjebergs Prgj.

Hans Hustru g

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Johanne Hansdatter(kvinne)

1863*

Bergs Prgj.

Deres Barn ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Laurine Christoffersdatter(kvinne)

1846*

Bergs Prgj.

ug Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Iver Eriksen(mann)

1839*

Frederikshald

Logerende ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

 

* 1861

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra C.J.Sørensen til Handelsmand Andreas Eriksen paa Gaarden Matr 598 med Grund, Tomt, Hauge og Tilliggelser, dateret 18. Juni og thinglæst 13. Aug. 1861

 

* 1859

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Handelsmand C.J.Sørensen paa Clemetz Fredriksens Boes Gaard Matr 598 med Grund, Tomt og Tilliggender, dateret 10 og thinglæst 15 Marts 1859

 

* 1857

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Nils Andreas Olsen paa Gaard Matr 598 med Hauge og Grundstrækninger Thinglæst 22 Septbr. 1857.

Skjøde fra Nils Andreas Olsen til Brændevinshandler Clemetz Fredriksen paa d.G. med Grund, Tomt og Hauge dateret 21 og thinglæst 22 Septbr. 1857.

 

* 1827

Utdrag fra panteregister:

Approberet Reguleringskommisionsforslag, hvorefter til Gaden afgives 40 Alen i Længde og 4 1/2 Alen i Bredde, men hvorfor faaes Erstatning i et lige Areal af Ous thinglæst 22 Januar 1827.

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 bor det fem personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Marthe Dorthea Halvorsdatter(kvinne)

1780

Hendes datter Ugift

Friderichshald: Ous Kleven

1801

Sophie Wilhelmine Halvorsdatter(kvinne)

1788

Hendes datter Ugift

Friderichshald: Ous Kleven

1801

Lovisa Cathrine Mathisen(kvinne)

1752

Huusmoder Enke 1te gang Liden huusnæring

Friderichshald: Ous Kleven

1801

Anne Maria Halvorsdatter(kvinne)

1776

Hendes datter Ugift

Friderichshald: Ous Kleven

1801

Niels Schottene(mann)

1777

Logerende Ugift Hoboist ved syndenf. reg.

Friderichshald: Ous Kleven

1801

 

 

Sist oppdatert 30.03.2023 17:15