Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Garvergata 9

Amundssalen

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 905

Løpenummer i 1901 matrikkel: 587

Matrikkelnummer: 617a

Gårds og bruksnummer: 66/222

På slutten av attenhundretallet og et stykke inn på nittenhundretallet lå Amundssalen i dette bygget. Der ble det holdt møter, auksjoner og basarer.

Pinsemenigheten hadde sine møter her de første årene etter stiftelsen i 1911.

Foto: SW februar 2003

 

 

* 2005

 

* 2003

 

* 2002

 

* 2001

2.juni 2001 har Halden Arbeiderblad en helside om Pinsemenigheten Salen sin histore. De startet sin virksomhet i Amundsalen i Garvergata 9.

Hele oppslaget kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (side 23)

 

* 1999

 

* 1997

 

* 1987

 

* 1981

 

* 1975

 

* 1973

 

* 1959

 

* 1952

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har følgende myndige personer bosatt i Garvergata 9:

 

* 1934

 

* 1933

 

* 1928

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Olsen Olava Karoline 
1886
g.m. kjøpmann Garvergata 9
Olsen Olaf Kr.
1890
kjøpmann Garvergata 9
Olsen Sigurd Gotfred
1899
handelsbetjent Garvergata 9
Olsen Ragnhild Linea
1903
g.m. handelsbetjent Garvergata 9

 

 

* 1925

 

* 1923

Utdrag fra panteregister:

Tvangsauktionsskjøde til kjøpmann Olaf K. Olsen for kr 35000,- tinglyst 16 mars 1923

 

 

* 1921

Utdrag fra panteregister:

Skifterettend bekjendtgjørelse om at Gr.R. Dahlins bo er tat under behandling som konkursbo. Dat. 12 mai 1921 tinglyst 17.mai 1921

 

 

* 1920

Utdrag fra panteregister:

Kontrakt hvormed H. Paulsen til Olaf K Olsen bortleier buitk med tilstøtende leilighet lager og kjælder samt ret til at disponere over stald og gaardsrum for en leie av Kr. 125,- pr maaned. Gjældende i 5 aar fra 1ste december 1919. I tilfælde gaardens salg staar kontrakten likefuldt ved kraft og kan heller ikke oppsies fra eierens side. Dat 1-9-19 tinglyst 3 september 1920.

Skjøte fra bygmester H. Paulsen til fru Anna Dahlin for Kr. 30000,- dat 30 september 1920 tinglyst 1. oktober 1920

 

Ved folketellinga i 1920 var det fire boenheter i Garvergata 9.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Otto Wilhlem Haglund
1
1888-11-20
Borås Sverige - hp g Cementstøper
002 Hedvig Rebecka Haglund
1
1885-05-17
Sverige - hu g Husmor
003 Zaila Ingeborg Haglund
1
1912-06-19
Sverige - d - -
004 Wera Hildegard Haglund
1
1914-01-25
Sverige - d - -
005 Folke Wilhelm Haglund
1
1915-07-15
Sverige - s - -
006 Otto Allan Haglund
1
1918-06-10
Sverige - s - -
 
         
001 Aksel Georg Kristiansen
2
1894-07-15
Fr. hald - hp g Arbeids-Vognmand m/egen hest
002 Ingeborg Elise Marie Kristiansen
2
1897-10-14
Fr. hald - hu g Husmor
003 Gunborg Helene Kristiansen
2
1918-09-20
Berg Østfold - d ug -
 
         
001 Aksel Herman Karlsen
3
1876-10-19
Berg Østfold - hp g Kranfører hos Saugbrugsforeningen
002 Hulda Kristine Karlsen
3
1881-04-10
Sverige - hu g Husmor
003 Aksel Georg Karlsen
3
1901-08-13
Idd - s ug Løsarbeider
004 Gerda Marie Karoline Karlsen
3
1903-11-01
Fredrikshald - d ug Forsyerske for Haldens Skofabrik
005 Hans Martin Karlsen
3
1906-04-21
Berg Østfold - s ug -
006 Helge Olaf Karlsen
3
1909-12-18
Berg Østfold - s ug -
 
         
001 Beda Marie Bryntesen
4
1893-01-22
Skee i Sverige - hp ug Skofabrikarbeiderske
002 Solveig Otili Olsen
4
1915-10-04
Fredrikshald - d - -
003 Villy Olaf Olsen
4
1918-07-09
Fredrikshald - s - -

 

 

* 1919

 

 

Utdrag fra panteregister:

Overnskomst mellem Kr. Olsen og H.Paulsen om at naar den siste igjen sælger eiendommen skal Kr. Olsen ha 1/3 part av den nettofortjeneste som Paulsen maatte faa paa salget. Dat 10 august 1918 tinglyst 11. april 1919 Avlyst 12/7 29

 

* 1918

Utdrag fra pnateregister:

Kjøpekontrakt med skjøtepaategning fra slagter Krisitan Olsen til bygmester H. Paulsen for Kr. 25000 dat 10/8 og 9/9 1918 tinglyst 13 september 1918

 

* 1913

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Andreas Mathisen til slagter Kristian Olsen for kr 12500,00 ( ifølge maalebrev av 20/5-1911 indeholder tomten 431 m²) d 1/4 13 tinglyst 4 april 1913

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus med forsamlingslokale, to leiligheter og et uthus, eier er oppgitt til Olsen. I de to leilighetene bor det til sammen ni personer. Det er også en butikk, et kontor og et forsamlingslokale i bygningen.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1.etg to rom og kjøkken kr 10 pr mnd              

001 Jan P. Svendsen

01

1860-07-03

Nøsmarken

b

hf

g

Skomakerarbeide S

002 Magdalene Svendsen

01

1858-03-22

Nøsmarken

b

hm

g

Husmor

003 Hjalmar Svanberg

01

1888-07-29

Fredrikshald

b

s

ug

Stenarbeider

004 Dagny E. Svendsen

01

1891-07-09

Fredrikshald

b

d

ug

Fyrstikarbeider v/ Fabrik

005 Birger G. Svendsen

01

1900-06-11

Fredrikshald

b

s

ug

-

006 Marie A. Svendsen

01

1901-12-03

Fredrikshald

b

d

ug

-

007 Einar Karlsen

01

1890-11-28

Fredrikshald

b

fl

ug

Sagarbeider

008 Grete Borgersen

01

1833

Nøsmarken

b

hfs svigermor

ug

svigermor

Forhus 2.etg ett rom kr 72 pr år              

001 Andreas Matisen

01

1840-06-23

Eidsberg

b

hf

e

Lever hovedsaglig af formuen (priv. underst)

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Borgersen Grethe
1835
pige
Hansen Ole
1843
handelsmand
Johannesen Helene
1843
gangkone
Mathisen Andreas
1849
huseier
Mathisen Martin Julius
1865
kjører
Myhre Marinius 
1874
handelsmand
Myhre Olga Marie
1876
g.m. handelsmand
Olsen Fredrikke
1845
enke
Svendsen Jan Petter
1860
skomager
Svendsen Magdalena
1858
g.m. skomager

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Garvergaden / Porsnesgaden Jordbruger Andreas Mathisen 9.500 13.200  

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi at det er butikk, forsamlingslokale og uthus på matrikkelen. Det er også da to leiligheter med ni personer.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 2.etg tre rom og kjøkken              

001 Marius Thors. Myhre

01

1874

Søndre Odalen Hed

b

hf

g

Kjøbmand

002 Olga Ols. Myhre

01

1876

Fr.hald

b

hm

g

Husmoder

003 Fredrikke Ols.

01

1845

Krokstad, Bohuslæn Sverige

b

fl

e

Husgjerning

004 Gunvor Marius. Myhre

01

1899-12-23

Fr.hald

b

d

ug

Barn Ingen

005 Andreas Mathis.

01

1860

Eidsberg Sm

b

el

e

Gaardeier %Ingen%

Forhus 1.etg ett rom og kjøkken              

001 Karl Johans.

02

1851

Fredrikshald kjøpstad*

f

hf

g

Skibstømmermand

002 Helene Johans.

02

1853

Berg i Sm†lenene Sm

b

hm

g

Hustru

003 Harrald Johans.

02

1885

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Søn

004 Hanna Johans.

02

1888

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Datter

 

 

* 1893

Utdrag fra panteregister:

Auktionsskjøde til Andreas Mathisen for kr. 6000, dat 30/11 93 thinglæst 7 desember 1893

 

* 1890

Aarsfest.

Kvindemisjonens Seiers Hær Stjernen afholder sin Aars- og Stiftelsesfest førstkommende Søndag Aften Kl. 6 paa Amundssalen. Prædiken af Chefen for Redningshæren Løven samt Foredrag om en Konge og hans Undersaatter af den kvindelige Shef. Flere af 3die Hærafdeling i Fredrikstad vil besøge Festen.

Krigsbaner og Hærens Flag opstilles samt Orgel. Beværtning med Kaffe og Julekage. Entre 30 Øre.

 

 

* 1888

 

* 1885

I folketellinga i 1885 finner vi at O.Amundsen er eier av matrikkelen hvor det bor sytten personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anton Fredrik Lignel(mann)

1885

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ole Amundsen(mann)

1828

Nordre Odalen

Handlende

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Lina Amundsen(kvinne)

1836

Ødemark

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Andreas Mathisen(mann)

1830

Edsberg

Slagter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karine Mathisen(kvinne)

1831

Rakstad

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Julius Mathisen(mann)

1865

Rakstad

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Selma Mathisen(kvinne)

1870

Skjeberg

Hjemme hos sine Foreldre

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Mathilda Mathisen(kvinne)

1873

Skjeberg

Hjemme hos sine Foreldre

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Peder Hilmar Mathisen(mann)

1876

Sarpsborg

Hjemme hos sine Foreldre

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Carl Hansen(mann)

1866

Edsberg

Gaardskarl

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Carl Blikstad(mann)

1817

Fredrikshald

Smed. Driver ingen Næring

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Kattrine Vinter(kvinne)

1824

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anna Katrine Jørgensen(kvinne)

1818

Id

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anna Mathilde Lignel(kvinne)

1858

Sverige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Carl L. Hjalmar Lignel(mann)

1881

Drammen

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Gustav Adolf Lignel(mann)

1881

Venersborg Sverige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan Denis Jonasson(mann)

1865

Sverige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1879

Total-Afholdsmøde paa Amundssalen, Garverbroen, Søndag Aften Kl. 8.

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Garvergaden Dandsevært Ole Amundsen 10.000 10.920  

 

* 1875

Gårv i til folketellinga i 1875 finenr vi Ole Amundsen som eier av en matrikkel hvor det da bor atten personer.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Ole Amundsen

01

1828

Odalen

b

hf

g

Handelsmand

002 Hellene Amundsen

01

1839

Ødemark

b

Hans Kone

g

-

003 Mina Madsen

01

1859

Fr.hald

b

tj

ug

Tjenestepige

004 Jens Torp

02

1841

Id Pr.

b

hf

ug

Handelsmand

005 Ida Torp

02

1843

Id Pr.

b

tj

ug

Butikjomfru

006 Hendriette Torp

02

1845

Id Pr.

b

tj

ug

Butikjomfru

007 Ole Olsen

03

1829

Rakkestad

b

hf

g

Skrædder

008 Marie Olsen

03

1826

Fr.hald

b

Hans Kone

g

-

009 Hans Edevin Olsen

03

1861

Fr.hald

b

s

ug

-

010 Marie Olsen

03

1864

Fr.hald

b

d

ug

-

011 Johan Andersen

03

1845

Ed Sogn Sverige

b

Logerende

ug

Dagarbeider

012 Petter Andersen

03

1837

Ed Sogn Sverige

b

Logerende

ug

Handlende

013 Niels Nielsen

03

1836

Rakkestad Pr.

b

Logerende

ug

Snedkersvend

014 Martin Tøi

03

1816

Fr.hald

b

Logerende

e

Graastensmurer

015 Hanna Lund

03

1854

Vermeland i Sverige

b

Logerende

ug

Haararbeiderske

016 Marie Madsen

04

1827

Fr.stad

b

hm

f

Sydame

017 Selma Madsen

04

1864

Fr.hald

b

d

ug

-

018 Carl Øverberg

04

1831

Gøtheborg

b

Logerende

ug

Snedkersvend

 

 

* 1865

Folketellinga i 1865 har O.Amundsen sin signatur på skjemaet. Her bor det i 1865 seks personer.


 

 

 

 

 

  H.nr Alder/født Fødested Familiestilling Sivilstand Yrke

001 O. Amundsen

01

37

Nord Odalen

Husfader

g

Handelsfulmegtig

002 Hellene Andersen

01

29

Aremark

hans Hustru

g

-

003 Hellene Pedersen

01

15

Marker

-

ug

Tjenestepige

004 Petter Andersen

01

33

Marker

Logerende

ug

-

005 Anne Olsen

02

69

Østre Risør

-

e

Handelende

006 Andreas Olsen

02

29

Frederikshald

hendes Søn

ug

Styrmand

 

 

* 1862

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Høker Eriksens Enke Else Eriksen til Ole Amundsen paa Gaard Matr 617a med Tilhørende, dat 17. og thinglæst 24. Octbr 1862.

 

* 1859

Skifteudlodning i boet efter Høker Jacob Eriksen hvorved Enken Else er udlagt Gaard Matr 617 som Eiendom. Skiftet sluttet 18. Januar 1859 thinglæst 15 Februar 1859.

 

* 1856

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Høker Jacob Eriksens Enke til Peder Martin Eriksen paa en Tomt af Matr 617, hvilken har faaet Matr 617b medens Selgerskens igjenhavende Andel har Matr 617a dateret 8. og thinglæst 13 Mai 1856

 

* 1827

Utdrag fra panteregister:

Approberet Reguleringskommissionsforslag hvorefter 16 7/8 kvadratalen af Tomt Matr 617 afgives til Udvidelse af Ouskleven Thinglæst 22. Januar 1827

 

* 1805

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Jens Sørensen Heyer til Arne Nilsen paa Gaard Matr 617 thinglæst 1. April 1805

 

* 1801

Ser vi i folketellinga i 1801 finner vi åtte personer på matrikkel 617.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Dorthe Hansdatter

01

47

-

-

Huusmoder

Enke 1te gang

Huusnæring

002 Karen Maria Larsdatter

01

16

-

-

Hendes datter

Ugift

-

003 Anne Dorthea Larsdatter

01

10

-

-

Hendes datter

-

-

004 Christopher Pedersen

01

21

-

-

Logerende

Ugift

Matros

005 Christian Munk

02

39

-

-

Huusbonde

I 1ste ægteskab

Guldsmed feiemester

006 Anne Call

02

42

-

-

Hans kone

I 1ste ægteskab

-

007 Jacob Friderik Rude

02

13

-

-

I tieneste

-

Læredreng

008 Christiana Pauline Munk

02

4

-

-

Under opdragelse

-

Fattig

 

 

Sist oppdatert 31.03.2023 23:46