Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Georg Feydts gate 1

Karl XII gate 11

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 1122

Løpenummer i 1901 matrikkel: 831

Matrikkelnummer: 697

Gårds og bruksnummer: 149/131

Foto: Halden Arbeiderblad 1987
  Huset som ligger der i dag er trukket betydelig inn fra gata. Det meste av tomta det gamle huset lå på er nå fortau og parkeringsplass. Huset har nå også adresse til Karl XII`s gate.
   

 

* 2006

 

* 2001

 

 

* 2000

 

 

* 1999

 

* 1982

 

* 1981

 

 

* 1979

 

* 1956

 

* 1954

 

* 1932

Utdrag fra panteregister:

Kjøpekontrak med skjøtepåtegning fra Saugbrugsforeningen til cellulosearbeider Einar Hansen på d.e. og matrnr. 717 for Kr. 6000,- inneh. at kjøperen er fri for den i auksjonsskjøte tgl. 8/1-1838 vedk. d.e. omhandlende grundavgift. Kjøperen overtar heller ikke mulige rettigheter eller forpliktelser som måtte tilkomme eller påhvile Saugbrugsforeningen ifl. kontrakter tgl. 15/11-1830, 12/7-1841 dok. tgl 19/2 1842, overnskomst tgl. 27/5-1890 og kontrakt tgl. 20/12-1912. Kjøperen og senere eiere må uten vederlag av noen art tåle de ulemper Saugbrugsforeningens virksomhet kan komme til å medføre for de solgte eiendommer. Selgeren skal ha rett til å komme frem over eiendommen med tunnel, vannledning, kabler, luftledeninger, transportbaner eller andre tekniske innrettninger over eller under jorden som av Saugbrugsforeningen ansees nødvendige for deres viksomhet. Dat. oktober 1932. Skjøtet undertegnet av Ole A. Stang, P. M. Anker og påført firmaattest for at disse i felleskap tegner Saugbrugsforeningen. (iflg Kartforretnong av 8/10-32 er begge eiendommene 355 m2) tinglyst 11 november 1932.

 

* 1910

Folketelinga i 1910 forteller om et våningshus på en etasje og et uthus på eiendommen.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1.etg ett rom og kjøkken kr 60 pr aar              

001 Carl August Hansen

01

1855-12-02

Fredrikshald

b

hf

g

Cellulosearbeider

002 Amalie Hansen

01

1852-05-19

Id

b

hm

g

Hustru

003 Anna Lovise Hansen

01

1886-10-16

Fredrikshald

b

d

ug

Cellulosearbeiderske

004 Karlot Eusjen Hansen

01

1895-01-27

Fredrikshald

b

s

ug

Skotøifabrikarbeider

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Tistedalen i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn 
Født
Stilling
Arvesen Andreas Petter
1848
tømmersorterer
Arvesen Anette Nicoline
1849
g.m. tømmersorterer

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Søndre Tistedal Tværgaden fra Sliberibygningen til Kjæmpeh. Saugbrugsforeningen 7.500 3.530 Arbeiderbolig

 

 

* 1900

Går vi ti folketellinga i 1900 finner vi også der et våningshus på en etasje og et uthus på eiendommen,

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
forhus 1.etg ett rom og kjøkken              

001 Petter Arves.

01

1848

Fredrikshald kjøpstad*

b

hf

g

Tømmersorterer

002 Annette Nekoline Arves.

01

1849

Fredrikshald kjøpstad*

b

hm

g

Husgjerning

003 %Peder N. Arves.

01

1875

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

-

004 Kaisa Ring

01

1838

Sverige

b

-

e

syg udygtig til al Gjerning og understøttes af Familien

005 Peder N. G. Arves.

01

1885@1888

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Skolebarn

006 Valdemar Y. Arves.

01

1886

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Skolebarn

007 Astri P. Arves.

01

1887

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

-

Skolebarn

 

 

* 1891

Ved folketellinga i 1881 bor det kun to personer på matrikkelen.

  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Erek Jonasen

1820

Fredrekshald

-

Familiens overhode

g

-

002 Marie Jonasen

1820

Ske sogn Sverege

-

Hustru

g

-

 

 

* 1885

I folketellinga i 1885 finner vi Saugbrugsforeningen oppgitt som eier av matrikkelen. Det bor også da bare to personer på eiendommen.

  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Erik Jonasen

1822

Tistedalen

-

-

-

Tømmerdrager

002 Mari Andersdatter

1820

Sverige

-

-

-

-

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Tistedalen Fjærdingen Saugbrugsforeningen 1.600 3.520 mellom Brittehuset og L.No. 1124

 

 

* 1864

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Consul Th. Stang til Saugbrugsforeningen i Frederikshald paa Mnr 697 med Hauge, dat. 17 Decbr. 1863 og thinglæst 8 Januar 1864.

 

* 1838

Utdrag fra panteregister:

Auctionskjøde til Viseconsul Thomas Stang paa Huset Matr No 697, hvorefter Brynild Thormosens Enke, Fredrikke Sørensdatter skal blive boende sin Livstid i Huset og Eierene af samme svare 96 skilling?? i aarlig Grundavgift. Thinglæst 8 Januar 1838

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 bor det kun en enslig ungkar på matrikkel 697.

  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Brynild Tormosen

29

-

-

Huusbonde

Ugift

Natskiærer

 

Sist oppdatert 02.11.2022 23:10