Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Georg Feydts gate 11

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 1145

Løpenummer i 1901 matrikkel: 811

Matrikkelnummer: 679a

Gårds og bruksnummer: 149/110

Den grå bygningen er Georg Feydts gate 11
 

 

 

* 2001

 

* 1998

 

* 1996

 

* 1993

 

* 1992

 

* 1970

 

* 1939

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 21/10-1938 fra a/s Halden Bryggeri til Kjøpmann Anders Løchen født 10/9-1889 på et areal stort 431 m² av d.e. og gnr. 6 bnr. 62 Haugstad i Idd for samlet kjøpesum kr. 5900,00. Det fra d.e. utskilte areal skal tillegges kjøperens eiendom, matr.nr. 680a1 i Halden. Bygningsrådets samtykke i møte 13/5 1938. Det er vedlagt bevidnelse fra stadsingeniøren om at det utskilte areal og matr. nr. 680a1 grenser umiddelbart til hinannen, utskrift av grenseberiktigelsesforretning avh. 28/9-1938 og samtykke fra samtlige panthavere i matr. nr. 680a1. Eieren av matr. nr. 680a1 skal ha rett til å benytte den gamle adkomstvei over sælgerens gjenv. eiendom mot matr. nr. 679b . Kartforretning avh. 28/9-1938 hvorved det solgte areal er opmålt til 431 m². Dbf: 1274/1939 Gbf: 5/10-1939.

 

 

* 1938

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 2/3-1938 fra Kjøpmann Hans Martin Johannesens arvinger v/ overrettsakf. Sverre Arnesen iflg fuldmakter til a/s Haldens Bryggeri på d.e. og gnr. 9 bnr. 62 i Idd for Kr. 15000,00. Dbf: 7/3-1938 Grbf: 9/3-1938

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 21/10-1938 fra a/s Haldens Bryggeri til Halden kommune på et areal av denne eiedom for kr. 3000,00. Arealet skal utlegges til gate. Kartforretning, avh. 28/9-1938 hvorved det solgte areal er opmålt til 52 m². Dbf: 27/10 1938 Grbf: 28/10 1938

 

 

* 1927

Manntallet for Tistedalen i 1927 har disse stemmeberettigede personene på matrikkelen.

Etternavn Fornavn
født 
yrke
Hansen Anders
1869
vognmann
Hansen Emma Mathilde
1865
g.m. vognmann
Johannesen / Johansen Hans Martin
1854
kjøpm.
Johannesen / Johansen Selma Amanda
1879
g.m. sliperiarbeider
Olsen Leonora Berthea
1882
fabr.arb.
Vold Alette Othilie
1878
veverske

 

 

* 1924

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Trine Thomassen til H.M.Johannesen på et stykke grund, lpnr. 811 Matr. 679a, Veien til Idd, for kr. 400,- (iflg karforretning av 3/11 15 er eiendommen 758m² efter den grønne linje og 757 m² efter den røde linje) Dat 21 mai 1818 tinglyst 21 november 1924

 

* 1920

Utdrag fra panteregister:

Testamente mellem ægtefællerne Hans Martin Johannesen og Karoline Alette Johannesen født Larsen hvori er bestemt at den længstlevende skal beholde boet uskiftet og ved længstlevendes død at dele ligelig mellem begges arvinger efter loven. Dat. 12/1 1913 tinglyst 9 januar 1920.

 

Ved folketellinga i 1920 er det tre boenheter på eiendommen.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Hans Martin Johanessen

01

1854-07-10

Aremark

-

hp

g

Egen Kolonialforretning

002 Karoline Alette Johanessen

01

1854-10-12

Tistedalen Fr.hald

-

hu

g

Husmor

               

001 Anders Hansen

01

1869-04-06

Enningdalen Idd

-

hp

g

Wognmand f.e.r.

002 Emma Mathilde Hansen

01

1868-07-24

Lursogn Sverige

-

hu

g

Husmor

               

001 Erik Emanuel Nilsson

01

1894-03-11

Sverige

-

hp

g

Anlägsarbetare

002 Ester Elvira Nilsson

01

1892-06-12

Amerika

-

hu

g

Husmor

003 Erling Fridolf Nilsson

01

1920-02-10

Tistedalen Fr.hald

-

s, med full kost

ug

!!

 

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et "vaaningshus, sidebygning, uthus" på matrikkelen. Det er en butikk og seks leieligheter på eiendommen- hvor det bor til sammen tjue personer. På tellingdatoen er det tjueto personer til stede.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1.etg tre rom og kjøkken kr 300 pr år egen gaard              

001 Hans Martin Johannesen

01

1854-07-10

Aremark

b

hf

g

Handelsmand Kolonialhandel

002 Karoline Alette Johannesen

01

1854-10-12

Fredrikshald

b

hm

g

Handelsmand Kolonialhandel

003 Olaf Hjalmar Helgren

01

1878-01-27

Fredrikshald

b

el

ug

D/S Maskinist

Forhus 2.etg ett rom og kjøkken kr 72 pr år              

001 Alma Marie Svendsen

01

1882-05-10

Id

b

el

ug

Jormor

002 Kjell Sigvardt Netz

01

1901-05-01

Id

mt

s

ug

Søn

Forhus 2.etg to rom og kjøkken kr 12 pr mnd              

001 Anders Hansen

01

1869-04-06

Enningdalen Id

b

hf

g

Wognmand Egen Foretning

002 Emma Mathilde Hansen

01

1865-07-24

Len Sogn Sverige

b

hm

g

Hustru

Sidebygning 1.etg ett rom og kjøkken kr 8 pr mnd              

001 Aksel Marenius Stake

01

1878-07-09

Fredrikshald

b

hf

g

Vaktmester i Folkeskole og Maler

002 Emma Charlotte Stake

01

1877-09-21

Høgsäter Sverige

b

hm

g

Hustru

003 Lilly Ingeborg Stake

01

1901-02-01

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

004 Astrid Maria Stake

01

1904-09-10

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

005 Harry Oskar Stake

01

1907-07-11

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

006 Anna Bergren

01

1841-08-25

Høgsäter Sverige

mt

Svigermor

e

Forsørges dels av barn?? dels av fattigvæsnet

Sidebygning 1.etg ett rom og kjøkken kr 7 pr mnd              

001 Lorntz Kristian Olsen

01

1852-02-01

Fredrikshald

b

hf

g

træsliberiarbeider

002 Hanna Elise Olsen

01

1853-03-16

Fredrikshald

b

hm

g

Hustru

003 Dagmar Kaspara Olsen

01

1877-08-24

Fredrikshald

b

d

ug

spinderiarbeiderske

004 Leonarda Bertha Olsen

01

1882-06-04

Fredrikshald

b

d

ug

spinderiarbeiderske

005 Margit Bolette Olsen

01

1890-10-29

Fredrikshald

b

d

ug

Tjenestepike

Sidebygning to kvistværelser og kjøkken kr 9 pr mnd              

001 Karl August Thor. Johansen

01

1876-08-02

Kroksta i Sverige

b

hf

g

Fyrbøder vid Tangen dampsag

002 Selma Amanda Johansen

01

1879-10-29

Fredrikshald

b

hm

g

Hustru

003 Hjørdis Karolina Johansen

01

1905-07-20

Fredrikshald

b

d

ug

smaa barn

004 Gunvor Marie Johansen

01

1907-03-06

Fredrikshald

b

d

ug

smaa barn

 

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Tistedalen i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn 
Født
Stilling
Andersen Britta Lina
1851
væverske
Fleischer Elise
1873
diakonisse
Johannesen Hans Martin
1854
handelsmand
Johannesen Kariline Alette
1854
g.m. handelsmand
Karlsen Marie
1836
enke
Olsen Dagmar Kaspara
24/8 1877
spinderiarbeiderske
Olsen Hanna Elise
1853
g.m. stavskjærer
Olsen Lorents Kristian
1852
stavskjærer
Østby Elsiabet
1860
g.m. bagersvend
Østby Karl Oskar
1860
bagersvend

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Søndre Tistedalen Veien til Id Handelsmand M. Johannesen 10.000 12.970 2 Gaarde

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi registrert "Vaaningshus, Forretningslokale, Kolonialhandel, Sidebygning, Beboelsesleilighed samt nødvendige udhuse". Det er seks leiligheter med til sammen atten fastboende personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hans Johannes.(mann)

1854

Aremark Sm

hf g Kjøbmand

Fredrikshald: Søndre Tistedalen

1900-12-03

Karoline Johannes.(kvinne)

1854

Fredrikshald kjøpstad

hm g Hustru

Fredrikshald: Søndre Tistedalen

1900-12-03

Anna Lars.(kvinne)

1878

Fredrikshald kjøpstad

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Søndre Tistedalen

1900-12-03

Carl Oskar Østbye(mann)

1854

F

hf g Bagersvend

Fredrikshald: Søndre Tistedalen

1900-12-03

Elisabet Østbye(kvinne)

1859

Sverige

hm g Jordemoder

Fredrikshald: Søndre Tistedalen

1900-12-03

Omar Kristoffer Østbye(mann)

1881

Fredrikshald kjøpstad

s ug Sømand

Fredrikshald: Søndre Tistedalen

1900-12-03

Rudolf Brun Østbye(mann)

1892

Fredrikshald kjøpstad

s ug

Fredrikshald: Søndre Tistedalen

1900-12-03

Dagny Elfride Østbye(kvinne)

1895

Fredrikshald kjøpstad

d ug

Fredrikshald: Søndre Tistedalen

1900-12-03

Sara Marie Karls.(kvinne)

1835

Nøsemarken Sverige

hm e hjælp af fattigvæsenet

Fredrikshald: Søndre Tistedalen

1900-12-03

Julie Marie Karls.(kvinne)

1875

Fredrikshald kjøpstad

d ug Spolerske paa fabrik

Fredrikshald: Søndre Tistedalen

1900-12-03

Selma Amanda Karls.(kvinne)

1879

Fredrikshald kjøpstad

d ug Væverske paa Fabrik

Fredrikshald: Søndre Tistedalen

1900-12-03

Signe Vilhelmine Karls.(kvinne)

1897

Fredrikshald

fl ug udsat af fattigvæsenet

Fredrikshald: Søndre Tistedalen

1900-12-03

Britta Lena Anders.(kvinne)

1851

Gunnarsnæs socken Sverige

el ug Væverska p† Fabrik

Fredrikshald: Søndre Tistedalen

1900-12-03

Lornts Ols.(mann)

1852

Fredrikshald kjøpstad

hf g Staverskjærer

Fredrikshald: Søndre Tistedalen

1900-12-03

Hanna Ols.(kvinne)

1853

Fredrikshald kjøpstad

hm g Hustru

Fredrikshald: Søndre Tistedalen

1900-12-03

Dagmar Ols.(kvinne)

1877

Fredrikshald kjøpstad

d ug Spinderiarbeiderske

Fredrikshald: Søndre Tistedalen

1900-12-03

Leonarda Ols.(kvinne)

1882

Fredrikshald kjøpstad

d ug Spinderiarbeiderske

Fredrikshald: Søndre Tistedalen

1900-12-03

Margit Ols.(kvinne)

1890

Fredrikshald kjøpstad

d ug Skolepligtig

Fredrikshald: Søndre Tistedalen

1900-12-03

 

* 1891

Utdrag fra panteregister:

Auktionsskjøde til Karoline Alette Larsen for 4800 kr, dat 5/5 91 thinglæst 8 Mai 1891.

 

 

I folketellinga i 1891 finner vi førtifire personer på matrikkel 679a.

  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand  

001 Andreas Olaus. Hellgren

1840

Fredrikshald

-

Familiens overhode

e-mand

-

002 Hjalmar Hellgren

1873

Fredrikshald

-

Søn

ug

-

003 August Berg

1846

Fredrikshald

-

Familiens overhode

g

-

004 Kerstine Berg

1847

Skjæberg søgn

-

Hustru

g

-

005 Einar Berg

1878

Skjæberg søgn

-

Søn

-

-

006 Valborg Berg

1881

Id sogn

-

Datter

-

-

007 Dagmar Berg

1888

Fredrekshald

-

Datter

-

-

008 Marte Andreassin

1846

Laxerby søgn Sverige

-

Familiens overhode

ug

-

009 Josefine Andersen

1867

Haabøl sogn Sverrige

-

Logerende hørende til Familien

ug

-

010 Martin Andersen

1853

Id sogn

-

Familiens overhode

g

-

011 Sofie Marie Andersen

1856

Fredrikshald

-

Hustru

g

-

012 Petra Andersen

1878

Id søgn

-

Datter

-

-

013 Frida Andersen

1879

Id sogn

-

Datter

-

-

014 Otto Andersen

1883

Fredrikshald

-

Søn

-

-

015 Ralf Andersen

1886

Fredrekshald

-

Søn

-

-

016 Olaus Olsen

1844

Id Søgn

-

Familiens overhode

g

-

017 Karoline Olsen

1855

Trøgstad sogn

-

Hustru

g

-

018 Lovise Olsen

1877

Skedsmo sogn

-

Datter

-

-

019 Marta Olsen

1880

Skedsmo sogn

-

Datter

-

-

020 Adolf Olsen

1882

Fredrikshald

-

Søn

-

-

021 Bergljot Olsen

1884

Fredrikshald

-

Datter

-

-

022 Gÿda Olsen

1887

Fredrikshald

-

Datter

-

-

023 Agnes Olsen

1889 okt.

Fredrikshald

-

Datter

-

-

024 Alette Simensen

1861

Berg sogn Smaalenene

-

Besøgende

ug

-

025 Alma Simensen

1869

Berg sogn Smaalenene

-

Besøgende

ug

-

026 Tor Olsen

1837

Aremark sogn

-

Familiens overhode

g

-

027 Karoline Torsen

1847

Aremark sogn

-

Hustru

g

-

028 Edvard Olsen

1873

Aremark sogn

-

Søn

ug

-

029 Jens Olsen

1875

Aremark sogn

-

Søn

ug

-

030 Torvald Olsen

1877

Aremark sogn

-

Søn

-

-

031 Larnts Olsen

1852

Fredrekshald

-

Familiens overhode

g

-

032 Hanna Olsen

1853

Fredrikshald

-

Hustru

g

-

033 Dagmar Olsen

1877

Fredrikshald

-

Datter

-

-

034 Leonarda Olsen

1882

Fredrikshald

-

Datter

-

-

035 Margit Olsen

1890 okt.

Fredrikshald

-

Datter

-

-

036 Jakobine Haarby

1826

Fredrekshalds

-

Familiens overhode

e

-

037 Johan Olsen

1878

Fredrikshald

-

Logerende hørende til Familien, Sønnesøn

-

-

038 Karl Pedersen

1876

Fredrikshald

-

Logerende hørende til Familien, Datterson

-

-

039 Peter Karlsen

1835

Finsrud sogn Sverige

-

Familiens overhode

g

-

040 Marie Karlsen

1835

Nøssemark søgn Sverige

-

Hustru

g

-

041 Krestian Karlsen

1864

Id søgn

-

Søn

ug

-

042 Johan Karlsen

1873

Fredrikshald

-

Søn

ug

-

043 Julie Karlsen

1875

Fredrikshald

-

Datter

ug

-

044 Selma Karlsen

1879

Fredrikshald

-

Datter

-

-

 

 

 

* 1886

 

A. O. Hellgrens Konkursbos Gaarde, Matr. No. 679 a i Tistedalen, er ved Tvangsauktion den 27de ds. solgt til Tømmerdreng Nils Larsen for en Kjøbesum af Kr. 4650.

 

 

* 1885

Ved folketellinga i 1885 er A.O. Helgren eier av matrikkelen. Vi finner da følgende trettifem personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

G. Johnsen(ukjent kjønn)

1819

Ide sogn

Smedmester

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Elise Johnsen(kvinne)

1849

Tistedalen

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Gundevald Johnsen*(mann)

1880

Tistedalen

Søn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Petter Johannesen Lind(mann)

1854

Ide

Skjærer

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Sara Johannesen Lind(kvinne)

1855

Ide

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Amalie Johannesen Lind(kvinne)

1882

Berg

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan Johannesen Lind(mann)

1884

Tistedalen

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Aron Pedersen(mann)

1838

Sverige

Skomagermester

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johanne Pedersen(kvinne)

1852

Sverige

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Julius Pedersen(mann)

1873

Id

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Petra Pedersen(kvinne)

1879

Id

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Joseffina Pedersen(mann)

1881

Fredriksahld

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johannes Johannesen(mann)

1849

Id

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ragnild Johannesen(kvinne)

1850

Gudbransdalen

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Jennye Johannesen(kvinne)

1878

Id

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Signe Johannesen(kvinne)

1884

Id

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Lorents Olsen(mann)

1852

Tistedalen

Stavskjærer

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hanna Olsen(kvinne)

1853

Tistedalen

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Dagmar Olsen(kvinne)

1872

Tistedalen

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Leonarda Olsen(kvinne)

1881

Tistedalen

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

August Johannsen(mann)

1848

Sverige

Murer

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Gunild Johannsen(kvinne)

1831

Fredrikshald

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Nils Arvesen(mann)

1833

Tistedalen

Tømmerdreng

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Elisbet Arvesen(kvinne)

1844

Aremark

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Axel Arvesen(mann)

1868

Tistedalen

Sagarbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Arve Arvesen(mann)

1873

Tistedalen

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hermand Arvesen(mann)

1881

Tistedalen

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Guderud Arvesen(kvinne)

1878

Tistedalen

Barn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johannes Andersen(mann)

1854

Tistedalen

Skomagersvend

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Alma Andersen(kvinne)

1866

Berg

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anders Andersen(mann)

1879

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anna Andersen(kvinne)

1880

Fredrikshald

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anne Larsen(kvinne)

1845

Sverige

Pige Spinderiarbeiderske

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Lina Larsen(kvinne)

1870

Sverige

Datter Spinderiarbeiderske

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Carl Andersen(mann)

1856

Tistedalen

Sagarbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1882

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Tistedalen Femsjøveien A. O. Helgreen 6.000 8.640  

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 finner vi Olaus Helgreen som eier av en matrikkel hvor det bor tjuefem personer. Helgreen har da også en hest og ei ku på eiendommen.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Andreas Olaus Hellgren

01

1840

Tistedalen

b

hf

g

Handelsmand

002 Jensine Marthine Hellgren

01

1858

Tistedalen

b

Kone

g

-

003 Olaf Hjalmar Hellgren

01

1873

Tistedalen

b

s

-

-

004 Johan Ekstrøm

01

1842

Malmø Sverige

b

Logerende

ug

Maskinist Olliefabrik

005 Carl Larsen

01

1854

Nøsmarken Sverige

b

Tjeneste Dreng

ug

Tjenestedreng

006 Mathilde Jacobsen

01

1853

Skålerud Sverige

b

Tjenestepige

ug

Tjenestepige

007 Jørgen Olsen

02

1823

Ide Sogn

b

hf

g

Pukstenslåer

008 Oline Olsen

02

1826

Skjeber Sogn

b

Kone

g

-

009 Nils Jørgensen

02

1857

Ide Sogn

b

s

ug

Kanalarbeider

010 Julius Jørgensen

02

1859

Tistedalen

b

s

ug

Saugarbeider

011 Karl Jørgensen

02

1868

Tistedalen

b

s

-

-

012 Petter Karlsen

03

1833

Nøsemarken Sverige

b

hf

g

Minerer

013 Marie Karlsen

03

1834

Nøsemarken Sverige

b

Kone

g

-

014 Christian Pettersen

03

1864

Ide Sogn

b

s

-

-

015 Elise Pettersen

03

1862

Ide Sogn

b

d

-

-

016 Karl Pettersen

03

1869

Tistedalen

b

s

-

-

017 Johan Pettersen

03

1873

Tistedalen

b

s

-

-

018 Lars Olsen

04

1806

Søndre Skoningsfors

b

hf

g

Snekkerarbeide

019 Iirstine!! Olsen

04

1807

Ide Sogn

b

Kone

g

Delvis understøttelse af Fattigvæs.

020 Carl Andersen

05

1815

Bjerke i Ske Sverige

b

hf

g

Sadelmager

021 Elen Andersen

05

1833

Enengedale Id

b

Kone

g

-

022 Brøngel Carlsen

05

1854

Enengedale Id

b

s

ug

Arbeide ved Saugbrug

023 Alette Carlsen

05

1863

Enengedale Id

b

d

-

-

024 Marinius Carlsen

05

1870

Fr.hald

b

s

-

-

025 Anton Bernhard Carlsen

05

1874

Vedenlien i Bergs Pr.

b

s

-

-

 

 

* 1872

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Skræddermester E.M.Larsen til A.O. Hellgren paa Gaard Matr. 679a med Tomt, Indretninger og Tilliggelser dat. 18. og thinglæst 19 Novbr. 1872

 

* 1867

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Lars Tommesen og Hans Amundsen til Skrædder M. Larsen paa Andel af Matr 679, hvilken er given Matr. 679a, dateret 14 Mars 1866 og thinglæst 25 Januar 1867.

 

* 1865

I folketellinga i 1865 finner vi J. P. Andersen sin underskrift på skjemaet.Vi finner også at det er tjuefem personer hjemmehørende på eiendommen, og at både Saugbrugsarbeider Niels Tomasen og Skomager Johan Mosæus Pedersen har hver sin gris.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Niels Thomasen(mann)

1818*

Frederikshald

Huusfader g Saugbrugsarbeide

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Marie Sophie Christiansen(kvinne)

1825*

Frederikshald

hans Kone g

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Thomas Marinius Nilsen(mann)

1853*

Frederikshald

deres Søn ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Jens Pil Haldor Nielsen(mann)

1856*

Tistedalen

deres Søn ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Johanne Rebekka Nielsen(kvinne)

1858*

Tistedalen

deres Datter ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Anne Sophie Nielsen(kvinne)

1860*

Tistedalen

deres Datter ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Berthe Marie Nielsen(kvinne)

1865*

Tistedalen

deres Datter ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Marthe Marie Jonasdatter(kvinne)

1794*

Frederikshald

e

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Johan Mosæus Pedersen(mann)

1831*

Tistedalen

Husfader g Skomager

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Caroline Carlsdatter(kvinne)

1839*

Sverrige

hans Kone g

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Carl Johan Johansen(mann)

1862*

Tistedalen

deres Søn ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Josephine Emelie Johansen(kvinne)

1864*

Tistedalen

deres Datter ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Jonas Halvorsen(mann)

1843*

Sverrige

ug Skomager

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Erik Magnus Larsen(mann)

1837*

Sverrige

Husfader g Skrædder

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Anne Cecelie Larsdatter(kvinne)

1827*

Bergs Prgj.

hans Kone g

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Axel Marinius Larsen(mann)

1865*

Tistedalen

deres Søn ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Amalie Lovise Larsen(kvinne)

1862*

Tistedalen

deres Datter ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Johanne Marie Larsen(kvinne)

1864*

Tistedalen

deres Datter ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Carl Frederik Ringqvist(mann)

1844*

Sverrige

ug Skrædder

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Olaf Hendriksen(mann)

1840*

Sverrige

ug Skrædder

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Erik Jønansen(mann)

1842*

Sverrige

ug Skrædder

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Magnus Kjelin(mann)

1845*

Sverrige

ug Skrædder

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Anne Lisa Svendsdatter(kvinne)

1842*

Sverrige

ug Tjænestepige

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Pauline Andersdatter(kvinne)

1854*

Tistedalen

ug Tjænestepige

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Janette Petterine Andersdatter(kvinne)

1847*

Tistedalen

Logerende ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

 

* 1861

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Smed Nils Johanensen til Lars Thomassen paa (den anden Halvpart af Huset Matr 679a (679) med tilhørende Andel af Grund og Hauge dateret 3. og thinglæst 7. Juni 1861

 

* 1855

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Gunder Amundsens Enke Berthe Hansdatter til Hans Gundersen paa en af hende eiet Halvdel af Gaard Matr 679 med Andel i Grund og øvrige Tomter, dateret 21 og thinglæst 24 April 1855

 

* 1826

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Ivar Syvertsen paa Matr. Nr. 679 thinglæst 7. Janaur 1826

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 bor det seks personer på matrikkel 679 i Søndre Tistedalen.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Mathias Eskildsen

01

57

-

-

Huusbonde

Enkemand efter 1te gifte

Daglønner

002 Amund Mathisen

01

30

-

-

Hans søn

I 1te ægteskab

Natskiærer

003 Kari Rasmusdatter

01

35

-

-

Hans kone

I 1te ægteskab

-

004 Rasmus Amundsen

01

7

-

-

Deres søn

-

-

005 Johan Amundsen

01

6

-

-

Deres søn

-

-

006 Jacob Amundsen

01

3

-

-

Deres søn

-

-

 

 

Sist oppdatert 15.04.2023 13:37