Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Georg Feydts gate 12

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 1138

Løpenummer i 1901 matrikkel: 819

Matrikkelnummer: 685 & 686

Gårds og bruksnummer: 149/118

 
 

 

 

 

* 1968

 

 

* 1967

 

* 1949

Utdrag fra panteregister:

Kjøpekontrakt m/skjøtepåtegning, dat. 20/10-1948 fra Saugbrugsforeningen til Paul Martinsen f. 11/4-1885 på d.e. for kr. 10.000,-, inneh. best. om at kjøperen må tåle evt. ulemper som selgerens industrielle virksomhet kan medføre saåsom tunell, vannledning, kabler etc. dbf: 10/5-1949 grbf: 10/5-1949

 

* 1948

Utdrag fra panteregister:

Kartforretning, avh. 5/10-1948 over d.e. utvisende 368,3 m2 dbf: 13/11-1948 gbf: 13/11-1948

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller at det er et våningshus på en etasje, et uthus og en stall på eiendommen.


 

 

 

 

 

 

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1.etg tre rom og kjøkken kr 144 pr aar              

001 Hans Nicolai Martinsen

01

1855-04-20

Berg sogn

b

hf

g

Tømmersorterer v/Saugbrugsforeningen

002 Berte Marie Martinsen

01

1859-03-20

Fredrikshald

b

hm

g

Hustru

003 Karla Magrethe Martinsen

01

1883-10-30

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

004 Paul Thomas Martinsen

01

1885-04-11

Fredrikshald

b

s

ug

Kontorist v/Sagførerforretning

005 Guttorm Martinsen

01

1893-05-31

Fredrikshald

b

s

ug

Saugbrugsarbeider

006 Alf Herman Martinsen

01

1895-09-25

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

007 Trygve Oddvar Martinsen

01

1901-04-10

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Søndre Tistedalen Gaden fra Hauglands Gaard til Tistebro Saugbrugsforeningen 5.500 5.100 Opsynsmandsboligen og Have

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi også der et våningshus på en etasje med en boenhet.

 

 

 

 

 

 

 

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1.etg to rom og kjøkken              

001 Marinius Thomass.

01

1853

Fredrikshald kjøpstad*

b

hf

g

Saugbrugs-Formand

002 Thrine Thomass.

01

1855

Fredrikshald kjøpstad*

b

hm

g

Husgjerning

003 Haldor Thomass.

01

1880

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

2den Cirkelsjerer

004 Thomas Thomass.

01

1885

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Dagarbeider

005 Thorvald Thomass.

01

1887

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Stavteller

006 Gudrun Thomass.

01

1890

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Skolebarn

007 Birger Thomass.

01

1893

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Skolebarn

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det seks personer på eiendommen.

           
  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand  

001 Nicolai Olaves Fredreksen

1841 juni

Tistedalen

-

Familiens overhode

g

-

002 Jacobine Marie Johansdatter

1843 juli

Tistedalen

-

Hustru

g

-

003 Julie Fredreke Necolaisdatte

1868 jan.

Tistedalen

-

Datter, Besøgende

ug

-

004 Einar Bernhard Nicolaisen

1873 mai

Tistedalen

-

Søn

ug

-

005 Anna Lovise Nicolaisen

1876 sept.

Tistedalen

-

Datter

-

-

006 Johanne Nicolaisen

1884 okt.

Tistedalen

-

Datter

-

-

 

 

* 1885

I folketellinga i 1885 finner vi den samme familien som i 1891, men her er barna ført opp med etternavnet Fredriksen og ikke som i 1891- Nicolaisen etter farens fornavn Nicolai. Eier av matrikkelen er oppgitt til Saugbrugsforeningen.


 

 

 

 

 

  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 N. O. Fredriksen

1841

Tistedalen

-

-

-

Tilsynsmand

002 Jacobine Marie Svendsen

1843

Tistedalen

-

Hustru

-

-

003 Julie Fredrike Fredriksen

1868

Tistedalen

-

Datter

-

Hjælper Foreldrene

004 Olof Marinius Fredriksen

1870

Tistedalen

-

Søn

-

Lidt arbeide om Sommeren

005 Einar Bernhart Fredriksen

1873

Tistedalen

-

Søn

-

-

006 Anne Lovise Fredriksen

1876

Tistedalen

-

Datter

-

-

007 Johanne Fredriksen

1884

Tistedalen

-

Datter

-

-

 

* 1879

Natten til 31. august 1879 brenner flere av nabohusene ned. Huset på denne eiendommen ble, ifølge avisene, ramponeret. Alt om brannen kan leses på egen side om branner i Halden.

Ved Ildebranden i Tistedalen nedbrændte:

Matr.Nr. 676c2 tilh. Bager Aas. brandforsikret for Kr. 4,000.

Matr.Nr. 676c3 tilh. Grosserer Jens Olsen, brandforsikret for Kr. 800 Kr.

Matr.NR. 876b tilh. J.P Andersen brandforsikret for Kr. 11,200.

Ramponeres bleve yderligere Eiendommene Matr.Nr 685 & 868, tilh. Saugbrugsforeningen. 682a tilh. J.P. Andersen og 989, tilh. Amund Haarby.

Ved det igaar optagne Brandforhør er intet fremkommet om Ildens Ophav. Bager Aas, i hvis Hus Ilden udbrød, havde ikke baget denne Nat. Sit Indbo havde han før havt forsikret i "gamle Bergen", men han havde i Vaar glemt at fornye Polisen, saa at det nu var uforsikret. Ilden kom saa uforvarende over Husfolkene, at flere af disse maatte redde sig ud af Vinduerne eller over Hustagene.

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Tistedalen Tistedalsgaden Saugbrugsforeningen 4.000 4.480 øst for Gaden

 

* 1875

Ser vi i folketellinga i 1875 er det Saugbrugsforeningen som er oppført som eier av matrikkelen. Der kan vi også lese at Nicolai Fredriksen da har to griser på eiendommen.

             
  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Nikolai O. Frederiksen

01

1841

Tistedalen

b

hf

g

Tilsynsmand ved Saugbruget

002 Jakobine Marie Frederiksen

01

1843

Tistedalen

b

Kone

g

-

003 Julie Frederikke Frederiksen

01

1865

Tistedalen

b

d

-

-

004 Alma Antonie Frederiksen

01

1868

Tistedalen

b

d

-

-

005 Olaf Marinius Frederiksen

01

1870

Tistedalen

b

s

-

-

006 Einar Bernhardt Frederiksen

01

1873

Tistedalen

b

s

-

-

007 Johanne Marie Nielsdatter

01

1859

Tislskog S. Stenby Pr. Sverige

b

tj

ug

Tjenestepige

 

 

* 1873

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Saugbrugsforeningen i Fredrikshald paa Gaard Matr 685 & 686 med Grund og Tomt. (Auctionen afholdt 30 Mai 1868) dateret 4. og thinglæst 7. Januar 1873

 

* 1865

Folketellinga i 1865 forteller om følgende personer på eiendommen.


 

 

 

 

 

 

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Johan Olaves Eriksen

01

34

Tistedalen

-

Husfader

g

Skomagermester

002 Marie Magdalene Nielsdatter

01

28

Tistedalen

-

hans Kone

g

-

003 Johan Petter Eriksen

01

3

Tistedalen

-

deres Søn

ug

-

004 Antonette Emelie Eriksen

01

5

Tistedalen

-

deres Datter

ug

-

005 Johan Olaus Jensen

01

27

Sverrige

-

-

ug

Skomagersvend

006 August Hansen

01

24

Tistedalen

-

Logerende

ug

Jernverksarbeider

 

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 er matriklene ikke slått sammen. På matrikkel 685 finner vi da:


 

 

 

 

 

 

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Brynild Asbiørnsen

01

66

-

-

Huusbonde

I 1ste ægteskab

Almisse lem

002 Catrine Madsdatter

01

64

-

-

Hans kone

I 1ste ægteskab

-

003 Maren Nielsdatter

01

59

-

-

Logerende

Ugift

Almisse lem

På matrikkel 686 i Tistedalen Søndre finner vi:

             
 
H.nr
Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 John Brynildsen

01

39

-

-

Huusbonde

Gift 3. gang

Dagskiærer

002 Barbro Olsdatter

01

27

-

-

Hans kone

Gift 1. gang

-

003 Helene Johnsdatter

01

7

-

-

Hans datter

-

-

004 Mathias Pedersen

02

28

-

-

Huusbonde

Gift 1. gang

Daglønner

005 Berthe Stisdatter

02

43

-

-

Hans kone

Gift 3. gang

-

006 Peder Mathisen

02

2

-

-

Deres søn

-

-

007 Johanne Olsdatter

02

22

-

-

Logerende

Gift 1te gang

Haandarbeide

 

 

 

Sist oppdatert 02.11.2022 22:21