Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Georg Feydts gate 19

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 1111

Løpenummer i 1901 matrikkel: 814

Matrikkelnummer: 675a

Gårds og bruksnummer: 149/108

Foto: Skjermdump Gogole maps juni 2019

Dette huset lå før med en halvpart i Halden kommune og en halvpart i Idd kommune. Matrikkelnummer 675a i Halden og gårds og bruksnummer 9/15 i Idd.

 

* 1995

 

* 1993

 

* 1991

 

* 1980

 

* 1979

 

* 1978

 

* 1976

 

* 1975

 

* 1973

 

* 1954

 

* 1950

Utdrag fra panteregister:

Hjemmelsbegjæring av feb. 1950 fra Petra Fredriksen. Olga Sørensen, Valborg Fredriksen, Leif Fredriksen, Johan Fredriksen, Eleonore M. Andersson, A. Mildred Jacoben Ehster F. Jacobsen, eneste arvinger etter avdøde Petter Fredriksen, forsåvidt angår hans 1/2 part av d.e. og gnr. 9/15 i Idd til verdi kr. 7.000,- Dbf: 18/4-1950 gbf: 18/4-1950

Skjøte dat. feb. 1950 fra Leif Fredriksen. A.Mildred Jacobsen, Elionor M. Anderson, Ehster Jacobsen og Johan Fredriksen, til Petra Fredriksen. Olga Sørensen og Valborg Fredriksen på sine 3/6 parter i 1/2 parten av d.e. og Gnr.9 bnr. 15 i Idd for kr. 3.500,- Dbf: 18/4-1950 Gbf: 18/4-1950

 

* 1948

Utdrag fra panteregister:

Målebrev avh. 26/6-02,1/10-1923 og 17/11-1939 hvorvid bl.a. et 131 m² stort areal er utskilt fra d.e og skal sammenføyes med mtr. nr. 679b. Dbf: 14/1-1948 Gbf: 14/1-1948

Skjøte, dat. 1/7-1948 fra Thorvald Fredriksen til sønn Arne Fredriksen f. 24/4-1911 på sin 1/2 part av d.e. og gnr 9/15 i Idd for kr. 7000,- Dbf: 2/7-1948

 

* 1936

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Karl Fredriksen f. 17/7 1859 til Thorvald Fredriksen på 1/2 part av d.e. og 1/2 part i Gnr. 9 bnr 15 Idd for Kr. 2500- inneh. at selgeren skal ha leieintekten av 1. værelse og kjøkken. Dbf. 15/10-36 Gbf: 16/10-36

 

 

* 1927

Manntallet for Tistedalen i 1927 har disse stemmeberettigede personene på matrikkelen.

Etternavn Fornavn
født 
yrke
Fredriksen Johan Petter 
1853
cell.arb.
Fredriksen Karl Fredrik
1859
tømmervelter
Fredriksen Ole
1895
dagarb.
Fredriksen Petra
1886
hushold.
Martinsen  Norman
1894
anleggsarbeider
Martinsen  Olga Janette
1864
enke
Olsen Johan
1874
banevokter

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det fire boenheter på eiendommen.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Karl Fredrik Fredriksen

01

1859-07-17

Idd

-

hp

e

Tømmerarb ved Saugbrugsforeningen i Fr.hald

002 Borghild Fredriksen

01

1895-02-08

Fredrikshald

-

d

ug

Husholderske for sin far

003 Ole Fredriksen

01

1895-02-08

Fredrikshald

-

s

ug

Celulosseabdr ved Saugbrugsforeningen i Frhald, Cellulosefabr.

               

001 Normann Viktor Martinsen

01

1894-04-13

Tistedalen Fr.hald

-

hp, s

ug

Anlægsarbeider

002 Olga Janette Martinsen

01

1864-02-13

Idd

-

hu

e

Forsørges av søn. Hush. for søn.

               

001 Johan Anton Olsen

01

1874-03-26

Vestre Aker Kristiania

-

hp

e

Banevogter ved Kristiania distrikt

002 Karen Kristine Olsen

01

1905-09-20

Næs Romerike Ak.

-

d

ug

Husarbeide hjemme

003 Karl Vilhelm Olsen

01

1908-07-28

Næs Romerike Ak.

-

s

ug

Skoleelev

004 Martha Johanne Olsen

01

1908-07-28

Næs Romerike Ak.

-

d

ug

Skolebarn

005 Solvei Gunvor Olsen

01

1911-03-23

Næs Romerike Ak.

-

d

ug

Skolebarn

006 Johannes August Olsen

01

1917-11-25

Fredrikshald

-

s

ug

!!

               

001 Johan Petter Fredriksen

01

1853-05-16

Fredrikshald

-

hp

e

Cellulosearbeider ved Saugbrugsforeningen i Frhald

002 Antonie Fredriksen

01

1894-08-24

Fredrikshald

-

d

ug

Husarbeide hjemme

003 Torleif Fredriksen

01

1894-08-24

Fredrikshald

-

s

ug

Tømmerarbeider ved Saugbruksforeningen i Fredrikshald

 

 

* 1904

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Marinius Thomassen til Petter og Karl Fredriksen paa d.e. samt g.no. 9 b.no. 1 i Id for kr 450,00, dat 16/9 1902 og 17-12 03. Ifølge kartforretning af 22/9 02 indeholder eiendommen 362 m² tinglyst 8 januar 1904

 

*1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Søndre Tistedalen Veien til Id Tømmers. Marinius Thomassen 500    

 

* 1895

Utdrag fra panteregister:

Do. (skjøde) fra Marinius Thomassen til Kristi Menighed i Frhald paa en Andel af d.E. (Grænserne se Skjødet) for Kr. 357,00 indeholdende, at Kjøber og Sælger forpligter sig til ikke at bygge nærmere end 4 Alen fra vestre og 3 Alen fra Jordestykkets nordre Delelinje, og skal saaledes den ved sidstnævnte Delelinje være med Aabning af begge benyttes som fælles opgang, dat 16/7 95. Thinglæst 26. Juli 1895. Mtr. No. 675 M.Thomassens gjenværende Del. Den solgte Parsel har faaet Matr. Nr. 675b og udflyttet til Fol.465

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Tistedalen Søndre Del Saugbrugsforeningen 100   Haugehougen, Løkke

 

 

 

Sist oppdatert 15.04.2023 12:38