Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Georg Feydts gate 3

den gamle politistasjonen

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 1125

Løpenummer i 1901 matrikkel: 829

Matrikkelnummer: 695

Gårds og bruksnummer: 149/129

Georg Feydts gate 3 er hus nr. 2 på høyre side.
Foto: Halden Arbeiderblad 1987
 

Huset som ligger der i dag er trukket betydelig inn fra gata. Det meste av tomta det gamle huset lå på er nå fortau og parkeringsplass.

  Skjermdump fra Google maps oktober 2019

 

* 2004

 

* 1995

 

* 1985

 

* 1980

 

* 1963

 

* 1959

 

* 1958

 

* 1955

 

* 1945

 

* 1936

 

* 1932

 

* 1927

Manntallet for Tistedalen i 1927 har disse stemmeberettigede personene på matrikkelen.

Etternavn Fornavn
født 
yrke
Jørstad Alma Sofie
1864
g.m. politikonstabel
Jørstad Johannes
1862
politikonstabel
Jørstad Leonard Marinius
1903
expeditør
Moland Albert P.
1900
emaljearbeider
Moland Elise Berthea
1873
g.m. politibetj.
Moland Knut
1868
politibetj.
Sørensen Otto Marentius 
1899
barbermester

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det to boenheter i Georg Feydts gate 3.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Johannes Svendsen Jørstad
1
1862-04-09
Skeberg herred - hp g Politikonstabel
002 Alma Sofie Jørstad
1
1864-07-12
Berg herred Østf. - hu g Husmor
003 Bolette Soffie Jørstad
1
1899-01-21
Berg herred Østf. - d ug Emaljerske
004 Leonard Marinius Jørstad
1
1903-06-05
Tistedalen Fr.hald - s ug Handelsbetjendt
005 Hjørdis Lovise Jørstad
1
1905-06-10
Tistedalen Fr.hald - d ug Notle lærling
006 Ingeborg Marie Jørstad
1
1907-09-29
Tistedalen Fr.hald - d ug Ingen
 
         
001 Knut Aasalfsen Moland
2
1868-06-08
Drangedal sogn Telem. - hp g Politibetjent ved Fredrikshalds kommune
002 Elise Berthea Moland
2
1872-11-12
Rorholt i Bamle - hu g Husmor
003 Albert Peder Ingvald Moland
2
1900-07-07
Porsgrund - s ug Uten stilling, smedlærling

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på to etesjer, politiarrest, uthus, vedskjul og stald på eiendommen.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1.etg to rom og kjøkken kr 30 pr aar              

001 Johannes Svendsen Jørstad

01

1862-04-09

Skeberg sogn

b

hf

g

Politikonstabel

002 Alma Soffie Jørstad

01

1864-07-12

Berg sogn

b

hm

g

Hustru

003 Helge Alfred Jørstad

01

1892-11-24

Berg sogn

b

s

ug

Sellulosearbejder

004 Jørgen Aldimar Jørstad

01

1894-11-23

Berg sogn

b

s

ug

Sagarbejder

005 Bolette Soffie Jørstad

01

1899-01-21

Berg sogn

b

d

ug

Datter

006 Severin Bernhart Jørstad

01

1897-01-04

Berg sogn

b

s

ug

Sagarbejder

007 Ragna Margrethe Jørstad

01

1901-03-28

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

008 Leonard Marinius Jørstad

01

1903-06-05

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

009 Jørdis Lovise Jørstad

01

1905-06-10

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

010 Ingeborg Marie Jørstad

01

1907-09-29

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

Forhus 2.etg to rom og kjøkken fritt hus              

001 Adolf Bjønnæs

01

1868-01-28

Tjølling

b

hf

g

Politibetjent

002 Hanna Bjønnæs

01

1877-03-06

Glemminge

b

hm

g

hustru

003 Bjarne Bjønnæs

01

1901-10-05

Sarpsborg

b

s

ug

s

004 Harry Bjønnæs

01

1903-06-26

Fredrikshald

b

s

ug

s

005 Edvin Bjønnæs

01

1903-06-26

Fredrikshald

b

s

ug

s

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Tistedalen i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn 
Født
Stilling
Bjønnæs Adolf
1868
Politibetjent
Bjønnæs Hanna Lovise
6/3 1877
g.m. politibetjent
Jørstad Alma
1864
g.m. politikonstabel
Jørstad Johannes
1862
politikonstabel

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Søndre Tistedalen Gaden fra Hauglands Gaard til Tistebro Kommunen   8.130 Politivagten.

 

* 1900

 

Går vi til folketellinga i 1900 er det registrert et våninghus med politistajon, uthus og stall.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
1.etg politistasjon ett rom og kjøkken              

001 Frantz Oskar Ols.

01

1868

Fr.hald

b

hf

g

Politikonstabel

002 Josefine Eleonore Ols.

01

1872

Fr.hald

b

hm

g

Husgjerning

003 Kristian O. Ols.

01

1892

Horten JL

b

s

ug

Skolebarn

004 Karla Fr. Ols.

01

1895

Horten JL

b

d

ug

-

005 Yngvar Ols.

01

1897

Fr.hald

b

s

ug

-

006 Thorleif H. Ols.

01

1899-10-17

Fr.hald

b

s

ug

-

2.etg tre orm og kjøkken              

001 Johan Olaus Eriks.

02

1833

Fredrikshald kjøpstad*

b

hf

g

Politibetjent

002 Marie Magdalene Eriks.

02

1838

Fredrikshald kjøpstad*

b

hm

g

husgjerning

003 Olga Eugenie Eriks.

02

1870

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Husgjerning og Sømmerske

 

 

* 1891

Ved folketellinga i 18891 bor det elleve personer på eiendommen.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Jokan Petter Pedersen

1844

Torskog sogn Sverige

-

Familiens overhode

g

-

002 Nikoline Henderikke Nilsen

1844

Tistedalen

-

Hustru

g

-

003 Hagbart Ingeman Pettersen

1871

Frederikstad Østre

-

Søn, Besøgende

ug

-

004 Johan Olaus Eriksen

1833

Tistedalen

-

Familiens overhode

g

-

005 Marie Magdalene Eriksen

1838

Tistedalen. Fredrekshald

-

Hustru

g

-

006 Antonette Emelie Eriksen

1861

Tistedalen, Fredrekshald

-

Datter

ug

-

007 Alma Karoline Eriksen

1866

Tistedalen, Fredrekshald

-

Datter

ug

-

008 Olga Eugenie Eriksen

1870

Tistedalen, Fredrikshald

-

Datter

ug

-

009 Olivie Magdalene Eriksen

1873

Tistedalen, Fredrekshald

-

Datter

ug

-

010 Martin Julius Eriksen

1878

Tistedalen, Fredrekshald

-

Søn

-

-

011 Erik Eriksen

1882

Tistedalen Fredrekshald

-

Søn

-

-

 

 

* 1885

I folketellinga i 1885 er kommunen oppført som eier av matrikkelen.

  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Johan Petter Pedersen

1843

Sverige

-

-

-

Politikonstabel

002 Henderikke Nilsen

1843

Tistedalen

-

Hustru

-

-

003 Hagbart Ingeman Pettersen

1871

Fredrikstad

-

Søn

-

-

004 Johan Olaves Eriksen

1833

Berg

-

-

-

Politibetjent

005 Marie Magdalene Eriksen

1838

Tistedalen

-

Hustru

-

-

006 Alma Karoline Eriksen

1866

Tistedalen

-

Datter

-

B?? Tistedalens Jernbanestation for G??

007 Olga Eugenie Eriksen

1870

Tistedalen

-

Datter

-

-

008 Olivie Magdalene Eriksen

1873

Tistedalen

-

Datter

-

-

009 Otto Ludvig Eriksen

1876

Tistedalen

-

Søn

-

-

010 Martin Julius Eriksen

1878

Tistedalen

-

Søn

-

-

011 Erik Eriksen

1882

Tistedalen

-

Søn

-

-

 

 

* 1880

Utdrag fra panteregister:

Reguleringsforretning for Tistedalsgaden approberet ved Resol. af 23 Sept, 1880 Thinglæst 12 Novb 1980

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Tistedalen Tistedalsgaden Kommunen   8.840 Skolehuset

 

* 1875

Folketellinga i 1875 har en merknad om at dette er skolehuset og at Ole Fagerberg Halvorsen har to får på eiendommen.

             
  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Ole Halvorsen Fagerberg

01

1831

Id

b

hf

g

Lærer og Kirkesanger

002 Karoline Lovise Fagerberg

01

1837

Id

b

hm

g

Hustru

003 Mathilde Bolette Hansdatter

01

1864

Id

b

Pleiedatr.

-

Pleiebarn

004 Julie Mathilde Eriksen

01

1857

Fredrikshald

b

tj

ug

Tjener

 

* 1867

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Saugbrugsforeningen i Fredrikshald til Frhald Commune pa Skolehuset MaN 695 m. M. dateret 31 Decbr Thigløæst 22. Febr.1897.

 

* 1865

I folketellinga i 1865 finner vi ingen personer på denne eiendommen.

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 bor det en mann på eiendommen.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Hans Christian Johansen

01

62

-

-

Huusbonde

Enkemand 2dn gang

Skoleholder

 

 

 

 

Sist oppdatert 02.12.2023 18:04