Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Georg Feydts gate 5

Sidlegården

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 1126 & 1127

Løpenummer i 1901 matrikkel: 827

Matrikkelnummer: 694

Gårds og bruksnummer: 149/128

Gård nr. 3, den bak personene på bildet er Georg Feydts gate 5.
Foto: 1902
 
  Foto: 1991

 

* 2010

 

* 2001

 

* 2000

 

* 1994

 

* 1991

 

* 1989

 

* 1976

 

* 1969

 

* 1964

 

* 1961

 

* 1959

 

* 1957

 

 

* 1949

Utdrag fra panteregister:

Leiekontrakt, dat. 4/7-1949 fra Reidar Boger til Sverre Martinsen på et stort og et mindre rom i d.e. i 2 år fra 1/7-1949 deretter 4 mndrs. oppsigelse, mot leie kr. 40,- pr. mnd. m. fl. best. Dbf: 5/7-1949 Grbf: 5/7-1949

 

* 1947

 

* 1946

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 2/12-1946 fra Harald Nordby til Reidar A. Boger f. 12/3-1920 på d.e. for kr. 18.500,- Dbf: 14/12-1946 Grbf: 14/12-1946

 

* 1943

Utdrag fra panteregister:

Begjæring av 8. novbr 1943 om at heimelen til d. eiend. og gnr. 78/1 i Berg og gnr. 74/4 i Berg overføres til H.L. Andersens arvinger: 1) Arne Nordby, 2) Johan, 3) Harald, 4) Thorvald, 5) Kjell, 6) Jens Nodby, 7) Mimi Kjeldstrøm og 8) Jenny Flingtorp. Dbf: 9/11-43 Grbf: 10/11--43

Skjøde dat. 14/10-43 fra de udner 1) 2) 4) 5) 6) 7) og 8) nevnte til Harald Nordby f. 29/11-89 for sine arveparter for kr. 14.437,50 Dbf: 9/11-43 Grbf: 10/11-43

Målebrev av 21/6-27 over d. mtr. nr., areal stort 556 + 2,3 m2 Dbf: 9/11-43 Grbf: 10/11-43

 

 

* 1910

I folketellinga i 1910 er det registrert "vaaningshus, forretningslokale, Sidebygning og alm. uthus" på eiendommen. I hudene er det en butikk, to verksteder og tre boenheter.


 

 

 

 

 

 

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 2.etg to rom og kjøkken kr 12 pr mnd              

001 Hans Petter Kristiansen

01

1849-07-24

Id

b

hf

g

sagarbeider

002 Antonette Kristiansen

01

1850-09-05

Id

b

hm

g

Hustru

003 Agnethe Kristiansen

01

1885-02-06

Fredrikshald

b

d

ug

væverske Fabrik

Forhus 2.etg ett rom og kjøkken kr 10 pr mnd              

001 Marthin Johannesen

01

1855-04-28

Ørsøt?? Sogn Sverige

b

hf

g

Sliperiarbejder

002 Augusta Johannesen

01

1862-05-26

Lommelad?? Sogn Sverige

b

hm

g

Hustru

003 Bjarne Ragnval Johannesen

01

1888-12-28

Fredrikshald

b

s

ug

Bogbinder

004 Mats Olav Johannesen

01

1891-02-14

Fredrikshald

b

s

ug

Sellulosearbejder

Forhus et kvistværelse og kjøkken kr 48 pr aard              

001 Britta Lena Anderson

01

1851-04-26

Elfsborgs län Sverige

b

el

ug

fabrikvæverske

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Tistedalen i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn 
Født
Stilling
Carlsen Alfred
1849
tømmerfløder
Carlsen Helene
1843
g.m. tømmerføder
Johannesen Augusta
1862
g.m. sliberiarbeider
Johannesen Martin
1855
sliberiarbeider
Løchen Dina
1876
g.m. kjøbmand
Løchen Kristian
1875
kjøbmand

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Søndre Tistedalen Gaden fra Hauglands Gaard til Tistebro H. L. Andersen 12.500 10.930 To Gaarde

 

 

* 1900

Folketellinga i 1900 oppgir at huset har to etasjer med tre boenheter. Det er også oppført at en gårdbruker Hermand Andersen har tre hester, en okse og 15 høner på eiendommen..


 

 

 

 

 

 

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Anntall rom uleselig, men har kjøkken              

001 Christian Løchen

01

1875-04-21

Bergs Song Sm

b

Kjøbm hf

g

Kjøbm

002 Klaudine Løchen

01

1876-12-15

Fredrikshald kjøpstad*

b

hm

g

Husgjerning

003 Margit Løchen

01

1898-09-21

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

-

004 Arne Løchen

01

1900-04-29

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

-

005 Anna Løken

01

1886-08-09

Bergs Song Sm

b

Tjenestepige

ug

Tjenestepige

006 Lornzt Ols.

01

1881

Eningedalen

b

Tjenestegut

ug

Tjenestegut

               

001 Martin Johannes.

02

1855-04-28

Ødskalssogn Sverige

b

hf

g

TømmerArbeider

002 Augusta Johannes.

02

1862-05-26

Bouslæn Sverige

b

hm

g

husgjerning

003 Angaline Marie Johannes.

02

1883-07-18

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

sypige

004 Omar Martinus Johannes.

02

1884-11-03

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Sagarbeider

005 Jacob Kornelius Johannes.

02

1886-01-06

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Skolebarn

006 Bjarne Rangvald Johannes.

02

1888-12-28

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Skolebarn

007 Mads Olaf Johannes.

02

1890-02-14

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Skolebarn

to kvistværelser og kjøkken              

001 Alfred Johan Karls.

03

1849

Sverige

b

hf

g

Fløtningsarbejder

002 Helene Johaness.

03

1843

Sverige

b

hm

g

Husgjerning

003 Karl Gustav Danniel Karls.

03

1891

N

b

s

-

Skolebarn

 

 

* 1898

Utdrag fra panteregister:

Pæsteaatest for at Enke Cecilie Marie Olsen døde 17/5 1897, dat 10/1 98 thinglæst 22 Marts 1898

 

* 1886

 

* 1885

I folketellinga i 1885 finner vi at Johannnes Olsen er eier av en matrikkel hvor det opphodler seg tjueseks personer på tellingstidspunktet.

  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Johannes Pettersen

1845

Sverget

-

-

-

Handelsmand

002 Vilhelmine Pettersen

1848

Sverget

-

Hustru

-

-

003 Aksel Vilhelm Pettersen

1875

Fredrikshald

-

Søn

-

-

004 Inga Aurora Pettersen

1877

Fredrikshald

-

Datter

-

-

005 Helene Josefine Pettersen

1879

Tistedalen

-

Datter

-

-

006 Johannes Fridolf Pettersen

1881

Tistedalen

-

Søn

-

-

007 Emma Olsen

1872

Tistedalen

-

-

-

Tjenestepige

008 Hans Jakob Persen

1829

Id

-

-

-

Skjærer

009 Hellena Amundsen

1832

Id

-

Hustru

-

-

010 Anton Hansen

1863

Id

-

Søn

-

Arbeider

011 Haldor Hansen

1866

Id

-

Søn

-

Arbeider

012 Alma Hansen

1869

Id

-

Datter

-

Hjælper sin Moder i huset

013 Kastbara Konstanse Andersen

1883

Berg

-

Pleiedatter

-

-

014 Marie Johansen

1830

Sverige

-

-

Enke

Understøttes af Fattigvesenet

015 Karoline Thomasen

1845

Sverige

-

-

Enke

Arbeider ved Sagene

016 Karl Augen Thomasen

1880

Fredrikshald

-

Søn

-

-

017 Olaf Ekelund

1832

Sverget

-

-

-

Skomager

018 Anna Marie Ekelund

1842

Id

-

Hustru

-

-

019 Jenny Sofie Ekelund

1868

Fredrikshald

-

-

-

Arbeiderske

020 Kathinka Ekelund

1876

Frhald

-

-

-

-

021 Frida Eugenie Ekelund

1884

Berg

-

-

-

-

022 Johanne Amundsen

1845

Id

mt

-

-

-

023 Sesilie Marie Olsen

1816

Berg

-

-

Enke

Lever af indtægterne af huset hvor hun bor

024 Magrete Pettersen

1881

Fredrikstad

-

Datterdatter

-

-

025 Erik Larsen

1825

Sverget

-

-

-

Arbeider

026 Hellinna Larsen

1829

Sverget

-

Hustru

-

-

 

 

* 1882

Utdrag fra panteregister:

Auktionsskjøde til H.L.Andersen paa d.E. for Kr. 2300,00 (frasolgt Johs. Olsen ved Tvangsuktion 29/11 82) dat. 18/3-98

 

* 1879

Tvangsauktion

Mandag 1ste December førtskommende kl. 10 1/2 Formiddag afholdes, efter Rekvisition af Prokurator Lyche paa Hypotekbankens Vegne, Tvangsauktion i Raadhuset hersteds over:

  1. Gaard Matr.No. 694 i Tistedalen pantsat ved Joh. Olsens Obligation af 25de April 1878 stor 1000 Kr. med Renter fra 25de Oktbr. s. A.

Fredriksahlds Byfogedembede, 1ste Novbr.

1879. J.L. Rasch.

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Tistedalen Tistedalsgaden Handelsmand Johannes Olsen 3.000 5.880 E: er branntaksert sammen med løpenummer 1127 (matr. 692b)

 

* 1875

Folketellinga i 1875 oppgir Ole Olsen som eier av matrikkelen.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Johannes Olsen

01

1837??

Tistedalen

b

hf

g

Huseier og Handelsmand

002 Marianne Olsen

01

1837

Tistedalen

b

hm

g

-

003 Johanne Kirstine Olsen

01

1864

Tistedalen

b

d

-

-

004 Osvald Olsen

01

1868

Tistedalen

b

s

-

-

005 Anna Marie Olsen

01

1861

Tistedalen

b

d

-

-

006 Otilde Setlise Olsen

01

1860

Tistedalen

b

tj

ug

Tjenestepige

007 Seselie Olsen

02

1816

Tistedalen

b

hm

e

Føderaad af Huset

008 Selma Olsen

02

1856

Tistedalen

b

Hendes d

ug

Sypige

009 Erik Larsen

03

1825

Frendefors S. Sverige

b

hf

g

Valsværkarbeider ved Kathrineholms Jernværk

010 Helene Mathisdatter

03

1821

Navestad S. Sverige

b

Hans Kone

g

-

011 Johannes Olsen

04

1835

Trankjil S. Sverige

b

hf

g

Dagarbeider mest Jordarbeide

012 Marie Kaisa Jonasdatter

04

1831

Trankjil S. Sverige

b

Hans Kone

g

-

013 Johanne Karoline Johannesdatter

04

1863

Trankjil S. Sverige

b

d

-

-

014 Kristine Marie Johannesdatter

04

1875

Asak S. Bergs Pr.

b

d

-

-

015 Britta Johannesdatter

04

1829

Tærgskæ S. Sverige

mt

Logerende

ug

Væverske

016 Matilde Andersdatter

04

1866

Aremark S. og Pr.

mt

Logerende

-

-

 

Utdrag fra panteregister:

Bevilling for Ole Olsens Enke Cecilie Marie Olsen til at hensidde i uskiftet Bo, dateret 12 Januar 1871 thinglæst 9de Februar 1875.

Skjøte fra Enken Cecilie Marie Olsen til Handelsmand Johanens Olsen paa Gaard Matr No 694, hvorved Sælgersken for Livstid har forbeholdt sig fri Brug og Raadighed over den 2den Etages Bygning, samt de til denne Bygning fornødne Udhuse dat 5. og thinglæst 9de Februar 1875.

 

 

* 1865

Går vi til folketellinga i 1865 finner vi tjueen personer på eiendommen. vi kan også se at sagarbeider Ole Olsen har ei ku og møllearbeider Marthin Hansen har en gris på eiendommen.

             
  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Ole Olsen

01

63

Tistedalen

-

Husfader

g

Sagarbeider

002 Seselie Marie Johannesdatter

01

50

Tistedalen

-

hans Kone

g

-

003 Svend Olsen

01

8

Tistedalen

-

deres Søn

ug

-

004 Marianne Janette Olsdatter

01

21

Tistedalen

-

deres Datter

ug

-

005 Selma Olsen

01

10

Tistedalen

-

deres Datter

ug

-

006 Marthin Hansen

02

42

Sverrige

-

Husfader

g

Møllearbeider

007 Caren Martine Hansen* f Poulsen

02

41

Tistedalen

-

hans Kone

g

-

008 Truls Edvart Eriksen

02

18

Tistedalen

-

hendes Søn

ug

-

009 Hans Necolai Martinsen

02

11

Tistedalen

-

deres Søn

ug

-

010 Carl Johan Martinsen

02

8

Tistedalen

-

deres Søn

ug

-

011 Frantz Oscar Martinsen

02

5

Tistedalen

-

deres Søn

ug

-

012 Edvart Lang

03

41

Sverrige

-

Husfader

g

Smed

013 Gurine Elisabet Qvernstrøm

03

43

Frederikshald

-

hans Kone

g

-

014 Agusta Matilde Lang

03

14

Frederikshald

-

deres Datter

ug

-

015 Christine Elisabet Lang

03

9

Frederikshald

-

deres Datter

ug

-

016 August Hedenberg

04

29

Sverrige

-

Husfader

g

Skrædder

017 Elisabet Sophie Christiansdatter

04

27

Tistedalen

-

hans Kone

g

-

018 Valbor Hedenberg

04

2

Ide Prgj.

-

deres Datter

ug

-

019 Marie Amundsdatter

04

20

Tistedalen

-

Logerende

ug

-

020 Anders Pedersen

05

24

Tistedalen

-

Husfader

g

Sagarbeider

021 Amalie Petronelle Pedersdatter

05

24

Tistedalen

-

hans Kone

g

-

 

* 1830

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Anders Andersen Linnemørken til Saugeren Ole Olsen Gaard MaN 694 thinglæst 15. Febr. 1830.

 

* 1801

I foletellinga i 1801 finner vi disse personene på matrikkel 694 i Søndre Tistedalen

             
 
H.nr
Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Anders Pedersen

01

52

-

-

Huusbonde

I 1te ægteskab

Saugmester

002 Mette Maria Petersdatter

01

55

-

-

Hans kone

I 1te ægteskab

-

003 Ole Andersen

01

21

-

-

Deres søn

Ugift

-

004 Johannes Nielsen

01

7

-

-

Deres fostersøn

-

-

005 Ole Mathisen

02

30

-

-

Logerende

I 1ste ægteskab

Natskiærer

006 Anne Maria Andersdatter

02

24

-

-

Hans kone

I 1ste ægteskab

-

 

 

Sist oppdatert 02.11.2022 10:31