Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Georg Feydts gata 9

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 1137

Løpenummer i 1901 matrikkel: 818

Matrikkelnummer: 687

Gårds og bruksnummer: 149/120

Murstenshuset bak omnibussen til Brynildsen er Georg Feydts gate 9.
Foto:

 

* 2010

 

* 2008

 

* 2007

 

* 2004

 

* 2003

 

* 1995

 

 

 

* 1991

 

* 1987

 

* 1984

 

* 1983

 

* 1982

 

* 1981

 

* 1979

 

* 1975

 

* 1963

 

 

* 1962

 

* 1961

 

* 1960

 

* 1959

 

* 1958

 

* 1957

 

* 1956

 

* 1949

 

* 1927

Manntallet for Tistedalen i 1927 har disse stemmeberettigede personene på matrikkelen.

Etternavn Fornavn
født 
yrke
Andersen Alma Søder
1889
gardinarbeider
Andersen Astrid
1902
spinneriarbeider
Andersen Karl Johan
26/6 1904
sliperiarbeider
Andersen Klara
1873
enke
Andersen Ragnhils Othilie
1900
skotøiarbeider
Andresen Alma
1884
spinneriarbeider
Bjerkmann Anna Marie 
1874
g.m. sliperiarbeider
Bjerkmann Henry Gorfred
14/4 1904
sliperiarbeider
Bjerkmann Oskar Gotfred
1874
sliperiarbeider
Brodin Karolione
1855
enke
Eriksen Vilhelm Hagbart
1861
bud
Jahren Emma
1891
sydame
Jensen  Astrid Theodora
1901
g.m. sjømann
Jensen  Storm P.
1900
sjømann
Johannesen / Johansen Eline
1880
g.m. sliperiarbeider
Johannesen / Johansen Ida Marie
1877
g.m. kommunearb.
Johannesen / Johansen Johan Fredrik
1874
kommunearb.
Johannesen / Johansen Sigen Bergleot
21/3 1904
skotøiarbeider
Syversen Josefine
1860
strikkerske

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det syv boenheter i Georg Feydts gate 9.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Ingeborg Marie Stake
1
1866-02-04
Vermland Sverige - hu e Husarbejde for slægtninger foruten kontant løn
002 Ester Marie Stake
1
1901-02-22
Tistedalen Fr.hald - hp, d ug Væverske
003 Vilhelm Hagbart Eriksen
1
1863-04-01
Tistedalen Fr.hald - hp, slektning, har kost og tilsyn av Ingeborg Stake, har leilighed for sig selv ug Pensjonist
 
         
001 Alma Elise Andresen
2
1884-09-26
Fredrikshald - hp g Vaskekone (Husmor)
002 Gudrun Mary Andresen
2
1911-03-31
Fredrikshald - d ug !!
003 Amy Sinøve Andresen
2
1913-05-11
Fredrikshald - d ug !!
 
         
001 Emma Jaren
3
1891-01-22
Sunelven herred, S. Tr. - hu g Syerske s.a.
002 Malvin Pettersen
3
1915-02-15
Odda - s ug !!
003 Edit Jaren
3
1918-06-11
Odda - d ug !!
 
         
001 Kaisa Eriksen
4
1841-07-12
Lerdal Sverige - hp, hu e Pensjonist
 
         
001 Klara Andersen
5
1869-09-29
Haabøl Sverige - hp, hu e Steller huset for minne barn foruten koant løn
002 Ragnhild Otillie Andersen
5
1900-12-29
Rokke sogen, Berg Østf. - d ug Skotøiarbjderske
003 Soffie Marie Andersen
5
1897-07-18
Rokke sogen, Berg Østf. - d ug Skotøiabejderske
004 Astrid Andersen
5
1902-05-18
Rokke sogen, Berg Østf. - d ug Tjenestpike
005 Hans Odvar Johannesen
5
1920-09-12
Tistedalen Fr.hald - s !! !!
006 Einar Alfons Frank Arvidson
5
1918-06-15
Idd herred - s !! !!
007 Anders Martin Andersen
5
1906-04-24
Rokke sogen, Berg Østf. - s !! !!
008 Karl Johan Andersen
5
1904-06-26
Rokke sogen, Berg Østf. - s ug Sagarbejder
 
         
001 Karoline Brodin
6
1855-08-17
Fjelbakka Sverige - hp, hu e Rengjøringsarbejde
002 Gutav Enok Brodin
6
1900-02-24
Tistedalen Fr.hald - s ug Fyrbøder paa et Dampskib
003 Josefine Gulmundsen
6
1860-08-27
Fredrikshald - l, uten kost ug Strikerske s.a.
 
         
001 Oskar Godtfred Bjerkman
7
1874-09-18
Fredrikshald - hp g Sliperiarbeider Tistedalen
002 Anna Emelie Bjerkman
7
1874-05-27
Fredrikshald - hu g Husmor
003 Borghild Amanda Bjerkman
7
1902-05-23
Asak Berg Østf. - d ug Tænstik arbeiderske
004 Henry Godtfred Bjerkman
7
1904-04-14
Asak Berg Østf. - s ug Reiseefegtsarbeider
005 Margit Sofie Bjerkman
7
1906-01-16
Asak Berg Østf. - d ug Skolebarn
006 Bjarne Eilif Bjerkman
7
1907-11-11
Asak Berg Østf. - s ug Skolebarn
007 Rangval Georg Bjerkman
7
1910-03-02
Fredrikshald - s ug !!
008 Ester Magrete Bjerkman
7
1912-04-06
Fredrikshald - d ug !!
009 Agnis Jørgine Bjerkman
7
1914-11-01
Fr.hald - d ug !!
010 Gunnar Marinius Bjerkman
7
1918-04-08
Fredrikshald - s !! !!

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert at det på eiendommen er et våningshus (fattighus) på to etasjer med ni boenheter.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1.etg ett rom og kjøkken fritt hus komm.              

001 Carlotte Andersen

01

1851-02-12

Trankils Sogn Sverige

b

hm

e

Understøttes av fattigvæsenet

002 Signe Andersen

01

1895-07-02

Fredrikshald

b

d

ug

Haldens væveri

Forhus 1.etg ett rom og kjøkken fritt hus komm.              

001 Anna Sofie Olsen

02

1862-07-11

Sverige

b

hm

e

Understøttes av fattigvæsenet

002 John Olsen

02

1886-05-06

Id

f

s

ug

Tjenestegut hos farmer

003 Valborg Olsen

02

1892-10-05

Fredrikshald

b

d

ug

Arbeiderske ved skofabrik

004 Norman Olsen

02

1893-12-24

Fredrikshald

b

s

ug

Sagarbeider

005 Karla Olsen

02

1896-10-08

Berg, Sml.

b

d

ug

Datter

006 Borghild Olsen

02

1896-10-08

Berg, Sml.

b

d

ug

Datter

007 Margit Olsen

02

1902-12-18

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

Forhus 1.etg ett rom og kjøkken fritt hus              

001 Ingeborg Stake

03

1866-02-04

Sverige

b

hm

e

Understøttes av fattigvæsenet

002 Harald Stake

03

1890-03-11

Fredrikshald

b

s

ug

Verkstedarbeider

003 Aksel Stake

03

1892-02-09

Fredrikshald

b

s

ug

Emaljefabrikarbeider

004 Rudolf Stake

03

1894-02-09

Fredrikshald

b

s

ug

Spinderiarbeider

005 Helge Stake

03

1896-04-06

Fredrikshald

b

s

ug

Emaljefabrikarb.

006 Ester Stake

03

1901-02-22

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

007 Hilding Stake

03

1902-12-09

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

Forhus 1.etg ett rom og kjøkken fritt hus av komm.              

001 Karolina Brodin

04

1855-08-17

Sverige

b

hm

e

Bidrag av fattigvæsenet

002 Karl Brodin

04

1896-11-06

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

003 Gustav Brodin

04

1900-02-24

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

Forhus 2.etg ett rom og kjøkken fritt hus av komm.              

001 Anne Marie Ekelund

05

1842-07-02

Id

b

hm

e

Offentlig Understøttelse

Forhus 2.etg ett rom og kjøkken fritt hus              

001 Helene Pettersen

06

1827-12-23

Sverige

b

hm

e

Fattigunderstøttelse

Forhus 2.etg ett rom og kjøkken              

001 Bernhard de Flon

07

1833-09-24

Sverige

b

hf

g

Fattigunderstøttet

002 Anne de Flon

07

1842-11-25

Sverige

b

hm

g

Husgjerning

003 Karoline de Flon

07

1873-11-17

Sverige

b

d

ug

Arbeidsudygtig fors. av mek. værk-arb.

Forhus 2.etg ett rom og kjøkken fritt hus av komm.              

001 Peterine Pettersen

08

1845-04-18@28

Fredrikshald

b

hm

e

Fattigunderstøttet

Sidebygning 1.etg ett rom og kjøkken fritt              

001 Augusta Bergkvist

09

1862-11-05

Gøtheborg

b

hm

e

Offentl. understøttelse

002 Signe Bergkvist

09

1888-11-17

Fredrikshald

b

d

ug

Fabrikarbeiderske Textilarbeide

003 Aksel Bergkvist

09

1894-04-04

Fredrikshald

b

s

ug

Fabrikarbeider Textilarb.

004 Dagny Bergkvist

09

1897-02-10

Fredrikshald

b

d

ug

of. understøtelse

005 Hildur Bergkvist

09

1899-06-23??

Fredrikshald

b

d

ug

of. understøtelse

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Tistedalen i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn 
Født
Stilling
Andersen Laura
1846
g.m. fhv. tømmermand
Andersen Mathis
1824
fhv. tømmermand
Bustrand Oline Emilie
1822
enke
Eriksen Karoline
1840
enke
Jansen Jensine
1823
enke
Jansen Johan Vilhelm
1875
værkstedarbeider
Larsen Lina
1841
enke
Pettersen Helene
1827
enke
Skotte Anne
1827
enke

 

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Søndre Tistedalen Gaden fra Hauglands Gaard til Tistebro kommunen   16.420 Nye Fattighus og en liden gl. Bygning, som ogsaa benyttes som Fattighus.

 

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi også der et våningshus på to etasjer. Det kan se ut som om alle de som var fattigunderstøttet er ført på samme boenhet, men det er oppgitt at de har åtte rom og åtte kjøkkener.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1. og 2. etg. åtte rom og åtte kjøkken.              

001 Anna Lisa Peders.

01

1819

Sverige

b

el

e

Haandgjerning fattigunderst.

002 Jensine Gustavs.

01

1823

Fredrikshald kjøpstad*

b

el

e

Haandgjerning fattigunderst.

003 Oline Bustrand

01

1823

Sverige

b

el

e

Haandgjerning fattigunderst.

004 Jacobine Gunders.

01

1825

Fredrikshald kjøpstad*

b

el

e

Haandgjerning fattigunderst.

005 Marie Johannes.

01

1830

Sverige

b

el

ug

Haandgjerning fattigunderst.

006 Mathis Anders.

01

1825

Id Sm

b

hf

g

Bjelkehugger og fattigunderst.

007 Laura Anders.

01

1846

Sverige

b

hm gift med no 6

g

Husgjerning og fattigunderst.

008 Kathrine Ols.

01

1818

Sverige

b

el

e

Haandgjerning fattigunderst.

009 Gustav Hjalmar Ols.

01

1879

Fredrikshald kjøpstad*

b

el

ug

Forh. smed nu syg og har fattigunderst.

010 Anne Lene Anders.

01

1876

Fredrikshald kjøpstad*

b

el

ug

Spinderipige

011 Laura Josefine Lars.

01

1884

Fredrikshald kjøpstad*

b

el

ug

Spinderipige

Forhus 1.etg to rom og kjøkken              

001 August Anders.

02

1845

Sverge

b

hf

g

Vagtmester

002 Marie Anders.

02

1849

Sverge

b

hm

g

husgjerning

003 Mareneus Anders.

02

1876

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

murer

004 Amanda Anders.

02

1878

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Væverske

005 Anna Anders.

02

1884

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

husgjerning

 

 

* 1885

Ved folketellinga i 1885 er det Saugbrugsforeningen som står som eier av matrikkelen.

  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 August Andersen

1845

Dalsland Sverge

-

-

-

Pedel, Kirketjener og Graver

002 Marie Olsen

1849

Hogdal, Bohuslän, Sverige

-

Hustru

-

-

003 Aksel Bernhardt Andersen*

1870

Hogdal, Bohuslän, Sverige

-

Søn

-

Arbeider om Sommeren

004 Carl Fredrik Andersen*

1870

Hogdal, Bohuslän, Sverige

-

Søn

-

Arbeider om Sommeren

005 Ludvig Osvald Andersen*

1874

Tistedalen

-

Søn

-

-

006 Albert Marenius Andersen*

1876

Tistedalen

-

Søn

-

-

007 Amanda Andersen*

1878

Tistedalen

-

Datter

-

-

008 Anna Mathilde Andersen*

1884

Tistedalen

-

Datter

-

-

009 Nils Christiansen

1825

Fredrikshald

-

-

-

Sagbrugsarbeider.

 

Utdrag fra panteregister:

Mageskiftefkjøde fra Saugbrugsforeningen til Fredrikshalds kommune imod Matr N. 734, dat 20/3 85 thinglæst 24 Marts 1885.

 

* 1880

Utdrag fra panteregister:

Reguleringsforretning for Tistedalsgaden approberet ved Kgl. Resolusion af 23 Septbr 1880 og thinglæst 12 Novembr 1880

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Tistedalen Tistedalsgaden Saugbrugsforeningen 3.000 2.600 vest for Gaden med Have

 

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 finner vi Saugbrugsforeningen som eier av en matrikkel hvor det da bor syv personer. Der ser vi også at Hans M. Svendsen er eier av en gris.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Hans Martin Svendsen

01

1832

Tistedalen

b

hf

g

Skjærer

002 Anne Marie Andreasdatter

01

1832

Svarteborg S. Fos Pr. Sverige

b

Kone

g

-

003 Svend Lingren Hansen

01

1861

Tistedalen

b

s

-

-

004 Josephine Hansdatter

01

1863

Tistedalen

b

d

-

-

005 Johan Ferdinandt Hansen

01

1869

Tistedalen

b

s

-

-

006 Johanne Marie Hansdatter

01

1872

Tistedalen

b

d

-

-

007 Hans Petter Hansen

01

1875

Tistedalen

b

s

-

-

 

 

* 1872

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Carl Andreas Jakobsen til Saugbrugsforeningen i Fredriskahld paa d.G. med Grund og Hauge, dat. 14 og thinglæst 17 Septbr. 1872.

 

* 1865

I folketellinga i 1865 finner vi syv personer på matrikkelen.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Hans Danielsen

01

35

Bergs Prgj.

-

Husfader

g

Sagarbeider

002 Lovise Dorthea Gudmunsdatter

01

28

Tistedalen

-

hans Kone

g

-

003 Dorius Hansen

01

9

Tistedalen

-

deres Søn

ug

-

004 Gudmund Hansen

01

5

Tistedalen

-

deres Søn

ug

-

005 Lars Hansen

01

1

Tistedalen

-

deres Søn

ug

-

006 Peder Olsen

02

48

Ide Prgj.

-

Husfader

e

Graastensmurer

007 Trine Olava Pedersdatter

02

15

Frederikshald

-

hans Datter

ug

-

 

 

 

* 1856

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Lars Olsen til Carl Andreas Jakobsen paa Huset MaN 687 med Grund og Tomt, dateret 28. Marts og thinglæst 15 April 1856.

 

* 1831

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Gunder Olsen til Lars Olsen paa Gaard MaN. 687. Thinglæst 19 septbr 1831.

 

* 1801

Folketellinga i 1801 har fem personer oppført på eiendommen.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Jacob Eriksen

01

48

-

-

Huusbonde

Gift 3. gang

Huusnæring

002 Berthe Anonsdatter

01

56

-

-

Hans kone

Gift 3. gang

-

003 Erich Jacobsen

01

24

-

-

Hans søn

Ugift

Natskiærer

004 Andreas Jacobsen

01

18

-

-

Hans søn

Ugift

-

005 Anne Henriksdatter

01

26

-

-

Tienestepige

Ugift

-

 

Sist oppdatert 16.04.2023 11:59